Wyszukiwarka
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne

Wymagania redakcyjne

Aby zapewnić użytkownikom wysoką jakość usług, Google wymaga, aby wszystkie reklamy spełniały określone standardy redakcyjne i jakościowe. Akceptujemy tylko reklamy, które są przejrzyste, wyglądają profesjonalnie oraz prowadzą użytkowników do treści, które są przydatne, łatwe w użyciu i odpowiadają ich zainteresowaniom.

Zobacz, czego należy unikać w reklamach.

Jeśli uważasz, że reklama została odrzucona bezpodstawnie, poproś o jej sprawdzenie, wypełniając formularz Pytania o odrzucone reklamy i zasady.

Niejasne treści

Reklama jest niezrozumiała lub nie ma sensu
 • Przykłady: bezsensowny tekst reklamy, zbyt ogólne lub niejasne zasady promocji, widoczne tagi ValueTrack w tekście reklamy, pusta strona docelowa lub bezsensowna treść na stronie docelowej
Reklamy niezawierające nazw produktów, usług lub podmiotów, które reklamują, w tym reklamy animowane bez danych umożliwiających identyfikację, np. nazwy produktu lub firmy, logo lub wyświetlanego adresu URL w ostatniej klatce (po zakończeniu animacji).
 • Przykłady: niepodanie w reklamie danych umożliwiających identyfikację, np. nazwy produktu lub firmy, logo lub wyświetlanego adresu URL
 • Rozwiązanie problemu: niejasne treści
  1. Przeczytaj powyższe zasady. Nie zezwalamy na wyświetlanie reklam, które są niejasne, mylące lub nie oddają charakteru działalności firmy, cech produktu lub usług promowanych w witrynie bądź aplikacji. Kilka przykładów kwestii, na które trzeba zwrócić uwagę:

   • Sprawdź, czy tekst w reklamie i na stronie docelowej jest zrozumiały i nie jest zbyt ogólnikowy.
   • Upewnij się, że tekst reklamy lub rozszerzenie reklamy nie sprawiają wrażenia niepełnych lub uciętych.
   • Upewnij się, że podane informacje o Twojej firmie, m.in. jej nazwa, adres i informacje z usługi Google Moja Firma, są prawidłowe.
   • Grafika, wideo, audio i inne elementy reklamy powinny mieć wysoką jakość; nie mogą być zamazane, niewyraźne ani nierozpoznawalne. Upewnij się też, że każdy z tych elementów ma związek z reklamą i stroną docelową.
   • Usuń wszystkie tagi ValueTrack z tekstu reklamy.
   • Upewnij się, że Twoja reklama zawiera nazwę produktu, nazwę firmy, logo lub wyświetlany URL. W przypadku reklam animowanych pamiętaj, że po zakończeniu animacji ostatnia klatka musi wyraźnie wyświetlać informacje umożliwiające identyfikację, np. nazwę produktu lub firmy, logo lub wyświetlany URL.
  2. Zmień swoją witrynę lub aplikację. Jeśli Twoja reklama prowadzi do treści naruszających tę zasadę, zmień ją w taki sposób, by była z nią zgodna. Następnie wyślij prośbę o jej sprawdzenie przed przejściem do kolejnego kroku – modyfikowania tekstu reklamy.
  3. Zmień swoją reklamę. Edytuj reklamę tak, by była czytelna i związana przede wszystkim z ofertą promowaną na stronie docelowej. Jeśli Twoja witryna lub aplikacja zawiera inną stronę lepiej dopasowaną do produktów lub usług, które promujesz za pomocą reklam i słów kluczowych, możesz także zmienić URL strony docelowej na URL tej strony.

   Jeśli Twoja reklama narusza tę zasadę, zmień ją tak, by była z nią zgodna.

   • Na stronie Reklamy najedź kursorem na reklamę, którą chcesz edytować.
   • Kliknij ikonę ołówka obok reklamy, by ją edytować.
   • Gdy skończysz, kliknij Zapisz.

   Zmieniona i zapisana reklama trafia do nas do sprawdzenia. Większość reklam sprawdzamy w ciągu jednego dnia roboczego, choć w bardziej złożonych przypadkach może to potrwać dłużej. Jeśli uznamy, że niedozwolona treść została usunięta z reklamy i jej strony docelowej, możemy zatwierdzić reklamę i zacząć ją wyświetlać.

  Jeśli nie możesz lub nie chcesz poprawić tych naruszeń, usuń reklamę, by nie dopuścić do zawieszenia konta w przyszłości w związku z przekroczeniem progu dopuszczalnej liczby odrzuconych reklam.

  Styl i pisownia

  Reklamy wykorzystujące funkcje jednostki reklamowej niezgodnie z przeznaczeniem
  • Przykłady: reklamy, które nie zawierają treści promocyjnych; reklamy tekstowe bez jednego wiersza tekstu; numery telefonów w tekście reklamy, reklamy tekstowe, których tekst łączy się z wyświetlanym adresem URL; używanie pola adresu URL jako dodatkowego wiersza tekstu; wstawianie adresu e-mail w miejsce numeru telefonu w przypadku korzystania z funkcji rozszerzeń połączeń
  Reklamy niezgodne z przejrzystym i informacyjnym stylem prezentowania informacji w wynikach wyszukiwania Google
  • Examples: reklamy z listą punktowaną lub numerowaną; reklamy zawierające wezwanie do działania, takie jak „kliknij tutaj”; nadmierne lub efekciarskie używanie powtórzeń: kwiiiaty, kwiaty-kwiaty-kwiaty
  Reklamy zawierające pisownię lub formy gramatyczne niezgodne z obowiązującymi zasadami językowymi
  • Przykłady: „Kwiaty tutaj kup” lub „Tutaj qpisz kwiaty” zamiast „Tutaj kupisz kwiaty”, nadmierne lub efekciarskie wykorzystanie spacji: k w i a t y, tutajkupiszkwiaty

  Reklamy graficzne, które imitują lub symulują reklamy tekstowe AdWords

  • Przykład: zrzut ekranu z reklamą tekstową udający autentyczną reklamę tekstową

  Reklamy przekraczające liczbę znaków w językach ze znakami dwubajtowymi

  • Uwaga: limity znaków w tekście zależą od użycia w reklamie języka ze znakami jednobajtowymi lub dwubajtowymi. Znaki dwubajtowe w takich językach, jak chiński, japoński i koreański, zajmują dwa razy więcej miejsca niż znaki jednobajtowe. Dlatego limit znaków w tych językach jest o połowę mniejszy niż w innych językach.
  Rozwiązanie problemu: styl i pisownia
  1. Przeczytaj powyższe zasady. Zobacz, co jest niedopuszczalne w tekście reklamy:

   Wymagania dotyczące stylu

   • Reklamy nie mogą zawierać ogólnikowych wezwań do działania, takich jak „kliknij tutaj”, albo podobnych tego typu sformułowań, które mogą odnosić się do dowolnej reklamy niezależnie od treści.
   • Upewnij się że reklama tekstowa nie ma brakujących linii tekstu ani za dużo spacji.
   • Trzeci wiersz tekstu nie może łączyć się z wyświetlanym adresem URL, a pole adresu URL nie może być używane jako dodatkowy wiersz tekstu.
   • W reklamach graficznych nie można stosować zrzutów ekranu, by imitować reklamy tekstowe.
   • Dźwięk i obraz wideo są dozwolone, jednak domyślnie muszą być wyłączone (użytkownik musi włączać te funkcje samodzielnie).
   • Reklamy animowane nie mogą zawierać gier ani konkursów oferujących jakiekolwiek nagrody. Reklamy nie mogą zapewniać użytkowników o możliwości wygrania nagród za samo kliknięcie. Mogą natomiast reklamować loterie i konkursy rozgrywane w witrynie. Reklamy mogą symulować działania myszki lub komputera, np. naśladować ruch kursora myszki w obrębie reklamy, pod warunkiem że efekty wpływające na funkcje kursora wyłączają się po 5 sekundach.

   Pisownia i gramatyka

   • Upewnij się, że w tekście reklamy nie ma błędów gramatycznych ani ortograficznych.
   • Tekst reklamy nie może zawierać nieodpowiednich spacji między słowami lub znakami interpunkcyjnymi.

   Numer telefonu w tekście reklamy

   • Chcemy, by użytkownicy wiedzieli, że kliknięcie reklamy prowadzi do witryny internetowej lub aplikacji, a nie inicjuje połączenia telefonicznego. Aby uniknąć tego typu nieporozumień, numery telefonów i słowne numery telefonów są niedozwolone w reklamach tekstowych i rozszerzeniach linków do podstron.
   • Wskazówka: jeśli zależy Ci na połączeniach telefonicznych, wypróbuj rozszerzenia połączeń – umieszczają one przycisk „Zadzwoń” w reklamach wyświetlanych na telefonach komórkowych, umożliwiając nawiązywanie połączeń bezpośrednio z poziomu reklamy. Jeśli Twoim głównym celem jest zwiększenie liczby połączeń telefonicznych, możesz też utworzyć reklamy typu „tylko połączenie”.
   • Wyjątki od zasad pisowni i gramatyki: nieprawidłowa gramatyka, pisownia, interpunkcja, wielkie litery lub spacje będące częścią znaków towarowych, nazw marek lub nazw produktów promowanych w Twoich reklamach oraz występujące w takiej postaci konsekwentnie w całej witrynie lub aplikacji

    Wyjątek związany z numerami telefonu: nazwa firmy będąca numerem telefonu (np. „1-800-EXAMPLE”)

   Jeśli reklama spełnia kryteria przynajmniej jednego z tych wyjątków, poproś o jej sprawdzenie. Zweryfikujemy tę informację i zobaczymy, czy możemy zaakceptować Twoją reklamę.
  2. Zmień swoją reklamę.

   Jeśli Twoja reklama narusza tę zasadę, zmień ją tak, by była z nią zgodna.

   • Na stronie Reklamy najedź kursorem na reklamę, którą chcesz edytować.
   • Kliknij ikonę ołówka obok reklamy, by ją edytować.
   • Gdy skończysz, kliknij Zapisz.

   Zmieniona i zapisana reklama trafia do nas do sprawdzenia. Większość reklam sprawdzamy w ciągu jednego dnia roboczego, choć w bardziej złożonych przypadkach może to potrwać dłużej. Jeśli uznamy, że niedozwolona treść została usunięta z reklamy i jej strony docelowej, możemy zatwierdzić reklamę i zacząć ją wyświetlać.

  Jeśli nie możesz lub nie chcesz poprawić tych naruszeń, usuń reklamę, by nie dopuścić do zawieszenia konta w przyszłości w związku z przekroczeniem progu dopuszczalnej liczby odrzuconych reklam.

  Powtórzenie

  Niestandardowe, efekciarskie lub zbędne powtórzenia nazw, wyrazów lub zwrotów

  Uwaga: te zasady dotyczą rozszerzeń zawierających powtórzony tekst reklamy

  Przykłady: powtarzanie nazwy reklamodawcy, powtarzanie nazwy produktu

  Tekst rozszerzenia, który zawiera powtórzenia słów lub wyrażeń w tym samym rozszerzeniu lub innym rozszerzeniu z tej samej grupy reklam, kampanii lub tego samego konta

  Rozwiązanie problemu: powtórzenie
  1. Przeczytaj powyższe zasady, by dowiedzieć się, jakie treści są niedozwolone. Sprawdź, czy w reklamie nie ma nazw, haseł i wyrażeń, które występują wiele razy, lub rozszerzeń, które powtarzają informacje zawarte już w reklamie.
  2. Zmień reklamę lub rozszerzenie tak, by były zgodne z tymi zasadami.
   • Na stronie Reklamy najedź kursorem na reklamę, którą chcesz edytować.
   • Kliknij ikonę ołówka obok reklamy, by ją edytować.
   • Gdy skończysz, kliknij Zapisz.

   Zmieniona i zapisana reklama trafia do sprawdzenia. Większość reklam sprawdzamy w ciągu jednego dnia roboczego, choć w bardziej złożonych przypadkach może to potrwać dłużej. Jeśli stwierdzimy, że reklama została poprawiona i jest zgodna z zasadami AdWords, zatwierdzimy ją do wyświetlania.

  Jeśli nie możesz lub nie chcesz poprawić tych naruszeń, usuń reklamę, by nie dopuścić do zawieszenia konta w przyszłości w związku z przekroczeniem progu dopuszczalnej liczby odrzuconych reklam.

  Użycie wielkich liter

  Nieprawidłowe lub niezgodne z przeznaczeniem zastosowanie wielkich liter
  • Przykłady: nadmierne lub efekciarskie wykorzystanie wielkich liter: KWIATY, KWiAtY, K.W.I.A.T.Y
  Rozwiązanie problemu: użycie wielkich liter
  1. Przeczytaj powyższe zasady. Oto kilka przykładów treści niedozwolonych w tekstach reklam i wyświetlanych adresach URL:
   • nadmierne stosowanie wielkich liter, m.in. całe wyrazy pisane w ten sposób, np. „BEZPŁATNIE”;
   • wielkie litery w środku wyrazu, np. „BeZpŁaTnA WySyŁkA”.

   Wyjątki: pisanie wielkimi literami całych wyrazów oraz wielkie litery w środku wyrazu są dozwolone w następujących okolicznościach:

   • znaki towarowe, nazwy marek lub nazwy produktów (np. AdWords), które są pisane konsekwentnie w taki sam sposób w całej witrynie lub aplikacji;
   • powszechnie stosowane skróty (np.: „PS”) i akronimy (np. „USA”);
   • kody kuponów.

   Jeśli reklama spełnia kryteria przynajmniej jednego z tych wyjątków, poproś o jej sprawdzenie. Zweryfikujemy tę informację i zobaczymy, czy możemy zaakceptować Twoją reklamę.

  2. Zmień swoją reklamę.

   Jeśli Twoja reklama narusza tę zasadę, zmień ją tak, by była z nią zgodna.

   • Na stronie Reklamy najedź kursorem na reklamę, którą chcesz edytować.
   • Kliknij ikonę ołówka obok reklamy, by ją edytować.
   • Gdy skończysz, kliknij Zapisz.

   Zmieniona i zapisana reklama trafia do nas do sprawdzenia. Większość reklam sprawdzamy w ciągu jednego dnia roboczego, choć w bardziej złożonych przypadkach może to potrwać dłużej. Jeśli uznamy, że niedozwolona treść została usunięta z reklamy i jej strony docelowej, możemy zatwierdzić reklamę i zacząć ją wyświetlać.

  Jeśli nie możesz lub nie chcesz poprawić tych naruszeń, usuń reklamę, by nie dopuścić do zawieszenia konta w przyszłości w związku z przekroczeniem progu dopuszczalnej liczby odrzuconych reklam.

  Symbole

  Nieprawidłowe lub niezgodne z przeznaczeniem zastosowanie znaków interpunkcyjnych lub symboli
  • Przykłady: wykrzykniki w nagłówku reklamy, nadmierne lub efekciarskie wykorzystanie cyfr, symboli lub znaków interpunkcyjnych: kw1aty, kwi@ty, Kwiaty!!!, k*w*i*a*t*y, K.W.I.A.T.Y
  Rozwiązanie problemu: symbole
  1. Przeczytaj powyższe zasady. Nadmierne lub efekciarskie używanie interpunkcji i symboli jest niedozwolone. Oto kilka przykładów:
   • wykrzykniki w nagłówku reklamy;
   • wiele wykrzykników w reklamie;
   • powtórzone znaki interpunkcyjne lub symbole;
   • symbole, cyfry i litery użyte poza standardowym znaczeniem, np. „@trakcyjne ceny” w znaczeniu „atrakcyjne ceny”;
   • niestandardowe korzystanie z indeksu górnego;
   • niestandardowe symbole lub znaki, np. gwiazdki lub pionowe linie;
   • punktory;
   • wielokropki.

   Jeśli masz reklamy aplikacji, pamiętaj, że nazwa aplikacji i nazwa programisty również podlegają tym zasadom. Przed ich ponownym wysłaniem do sprawdzenia konieczna może być ich zmiana w Developer Console. Jeśli rzeczywista nazwa aplikacji zawiera znaki interpunkcyjne lub symbole, zapoznaj się z sekcją wyjątków poniżej, by sprawdzić, czy dotyczą one Twojej sytuacji.

   Wyjątki: niestandardowe znaki interpunkcyjne i symbole są dozwolone w reklamach w następujących okolicznościach:

   • znaki towarowe, nazwy marek lub nazwy produktów z niestandardową interpunkcją lub symbolami, które występują konsekwentnie w całej witrynie;
   • symbole używane w ogólnie akceptowany sposób, np. symbol gwiazdki (*) do oznaczenia standardu hotelu „hotele 5*”;
   • prawnie wymagane gwiazdki lub symbole w indeksie górnym, które informują, że obowiązują dodatkowe warunki.

   Jeśli reklama spełnia kryteria przynajmniej jednego z tych wyjątków, poproś o jej sprawdzenie. Zweryfikujemy tę informację i zobaczymy, czy możemy zaakceptować Twoją reklamę.

  2. Zmień swoją reklamę.

   Jeśli Twoja reklama narusza tę zasadę, zmień ją tak, by była z nią zgodna.

   • Na stronie Reklamy najedź kursorem na reklamę, którą chcesz edytować.
   • Kliknij ikonę ołówka obok reklamy, by ją edytować.
   • Gdy skończysz, kliknij Zapisz.

   Zmieniona i zapisana reklama trafia do nas do sprawdzenia. Większość reklam sprawdzamy w ciągu jednego dnia roboczego, choć w bardziej złożonych przypadkach może to potrwać dłużej. Jeśli uznamy, że niedozwolona treść została usunięta z reklamy i jej strony docelowej, możemy zatwierdzić reklamę i zacząć ją wyświetlać.

  Jeśli nie możesz lub nie chcesz poprawić tych naruszeń, usuń reklamę, by nie dopuścić do zawieszenia konta w przyszłości w związku z przekroczeniem progu dopuszczalnej liczby odrzuconych reklam.

  Jakość obrazu

  Obrazy wyświetlane bokiem, do góry lub takie, które nie zajmują całej powierzchni danego rozmiaru obrazu

  Obrazy, które są zamazane, niewyraźne, nierozpoznawalne lub zwierają nieczytelny tekst

  Obrazy, w których zastosowano efekty stroboskopowe lub miganie, lub rozpraszające użytkownika w jakikolwiek inny sposób

  Uwaga: efekty wpływające na funkcje kursora (np. reagowanie grafiki na ruchy myszką) są dozwolone, pod warunkiem że ruch jest inicjowany przez użytkownika.

  Reklamy, które rozszerzają się poza ramkę lub w inny sposób nachodzą na treść witryny lub aplikacji

  Rozwiązanie problemu: jakość obrazu
  1. Przeczytaj powyższe zasady, by dowiedzieć się, jakie treści są niedozwolone. Sprawdź, czy Twoje obrazy są używane odpowiednio i są łatwo rozpoznawalne.
  2. Popraw obraz. Zmień obraz, tak by był zgodny z tymi zasadami. Następnie prześlij go jeszcze raz.
  3. Zmień reklamę tak, by była zgodna z zasadami. Jeśli nie możesz poprawić obrazu, prześlij inny, który nie narusza tych zasad.
   • Na stronie Reklamy najedź kursorem na reklamę, którą chcesz edytować.
   • Kliknij ikonę ołówka obok reklamy, by ją edytować.
   • Gdy skończysz, kliknij Zapisz.

   Zmieniona i zapisana reklama trafia do sprawdzenia. Większość reklam sprawdzamy w ciągu jednego dnia roboczego, choć w bardziej złożonych przypadkach może to potrwać dłużej. Jeśli stwierdzimy, że reklama została poprawiona i jest zgodna z zasadami AdWords, zatwierdzimy ją do wyświetlania.

  Jeśli nie możesz lub nie chcesz poprawić tych naruszeń, usuń reklamę, by nie dopuścić do zawieszenia konta w przyszłości w związku z przekroczeniem progu dopuszczalnej liczby odrzuconych reklam.

  Jakość filmu

  Filmy, które są zamazane, niewyraźne, nierozpoznawalne lub zawierają nieczytelny tekst

  Rozwiązanie problemu: jakość filmu
  1. Przeczytaj powyższe zasady, by dowiedzieć się, jakie treści są niedozwolone. Sprawdź, czy Twoje filmy są przejrzyste i łatwo rozpoznawalne.
  2. Popraw film. Zmień film tak, by był zgodny z tymi zasadami. Następnie prześlij go ponownie.
  3. Zmień reklamę tak, by była zgodna z zasadami. Jeśli nie możesz poprawić filmu, prześlij inny, który nie narusza tych zasad.
   • Na stronie Reklamy najedź kursorem na reklamę, którą chcesz edytować.
   • Kliknij ikonę ołówka obok reklamy, by ją edytować.
   • Gdy skończysz, kliknij Zapisz.

   Zmieniona i zapisana reklama trafia do sprawdzenia. Większość reklam sprawdzamy w ciągu jednego dnia roboczego, choć w bardziej złożonych przypadkach może to potrwać dłużej. Jeśli stwierdzimy, że reklama została poprawiona i jest zgodna z zasadami AdWords, zatwierdzimy ją do wyświetlania.

  Jeśli nie możesz lub nie chcesz poprawić tych naruszeń, usuń reklamę, by nie dopuścić do zawieszenia konta w przyszłości w związku z przekroczeniem progu dopuszczalnej liczby odrzuconych reklam.

  Jakie są konsekwencje naruszenia zasad

  Odrzucenie reklamy lub rozszerzenia: reklamy i rozszerzenia, które są niezgodne z tymi zasadami, mogą zostać odrzucone. Odrzucona reklama nie będzie wyświetlać się do czasu usunięcia z niej elementów naruszających zasady i uzyskania zatwierdzenia.

  Zawieszenie witryny: możemy zawiesić witryny, które naruszają nasze zasady. Oznacza to, że nie będzie można ich reklamować do czasu wyeliminowania problemu.

  Zawieszenie konta: jeżeli naruszysz kilka zasad lub dopuścisz się poważnego naruszenia, Twoje konto może zostać zawieszone. Jeśli do tego dojdzie, wszystkie reklamy na tym koncie zostaną wstrzymane. Możemy też nie przyjmować Twoich reklam w przyszłości. Wszystkie powiązane konta również mogą zostać nieodwracalnie zawieszone, a nowe konta będą automatycznie zawieszane w momencie ich zakładania. Więcej informacji o zawieszonych kontach.

  Aby zadbać o bezpieczeństwo i wygodę użytkowników, Google wymaga od reklamodawców przestrzegania nie tylko zasad Google AdWords, ale także wszelkich obowiązujących przepisów i uregulowań. Niezwykle ważne jest zapoznanie się z wymaganiami dotyczącymi lokalizacji, w której działa Twoja firma, oraz wszystkich miejsc, w których wyświetlają się Twoje reklamy. Należy również na bieżąco śledzić zmiany w zasadach. Jeśli zauważymy treść niezgodną z tymi wymaganiami, możemy zablokować jej wyświetlanie, a w razie wielokrotnych lub poważnych naruszeń zasad możemy całkowicie uniemożliwić Ci reklamowanie się w Google.

  Potrzebujesz pomocy?

  Jeśli masz pytania o te zasady, skontaktuj się z nami:
  Skontaktuj się z pomocą AdWords

  Podziel się swoją opinią

  Oceń, czy ta strona jest przydatna, i podziel się z nami swoją opinią.
  Czy ten artykuł był pomocny?
  Jak możemy ją poprawić?