Haku
Tyhjennä haku
Sulje haku
Google-sovellukset
Päävalikko

Oikeakielisyys

Voidakseen tarjota korkealaatuisen käyttökokemuksen Google edellyttää, että kaikki mainokset, laajennukset ja kohteet täyttävät tiukat tekniset ja sisältöä koskevat vaatimukset. Sallimme vain mainokset, joiden ulkoasu on selkeä ja ammattimainen ja jotka ohjaavat käyttäjät asiaankuuluvan, hyödyllisen ja helppokäyttöisen sisällön pariin.

Alla on esimerkkejä asioista, joita mainoksissa tulee välttää. Lue lisätietoja käytäntöjen rikkomisen seurauksista.

Tyyli ja oikeinkirjoitus

Seuraavat asiat eivät ole sallittuja:

Ei sallittu Mainokset tai laajennukset, joissa mainosyksikön ominaisuuksia ei käytetä niille aiottuun tarkoitukseen

Esimerkkejä: Mainoksessa ei ole markkinointisisältöä tai tekstimainoksesta puuttuu rivejä; mainostekstissä on puhelinnumeroita (mukaan lukien kirjaimista muodostuvat numerot); tekstimainoksen kuvaus jatkuu näkyvään URL-osoitteeseen; URL-riviä käytetään ylimääräisenä tekstirivinä; puhelulaajennuksessa on sähköpostiosoite puhelinnumeron sijasta; animoidussa mainoksessa on peli tai kilpailu, jota pelaamalla ihmiset voivat saada palkinnon tai hyvityksen; mainoksessa kannustetaan klikkaamaan mainosta ja siten voittamaan pelissä tai kilpailussa tai lunastamaan (mahdollinen) voitto.

Huomaa: Mainos voi mainostaa arvontoja ja kilpailuja, joita pelataan kohdesivustolla.

Huomaa: Ääni ja video ovat sallittuja, mutta niiden on oltava oletusasetuksena pois päältä tai keskeytettynä.

Huomaa: Jos yhtiösi nimi on oikea puhelinnumero (kuten "0800-ESIMERKKI"), tee tarkistuspyyntö selvittääksesi, voitko käyttää sitä mainostekstissä. Jos haluat kannustaa asiakkaita soittamaan sinulle, harkitse puhelulaajennuksia tai vain soitto ‑mainoksia sen sijaan, että sijoitat puhelinnumeron mainostekstiin.

Ei sallittu Mainokset tai laajennukset, jotka eivät noudata Googlen hakutulosten selkeää ja informatiivista tyyliä.

Esimerkkejä: Mainos sisältää luettelomerkkejä tai numeroituja luetteloita tai kaikkiin mainoksiin soveltuvia yleisiä kehotuksia, kuten "klikkaa tätä".

Ei sallittu Mainokset tai laajennukset, joissa ei noudateta yleisesti hyväksyttyjä oikeinkirjoitus-, kielioppi- tai merkkivälisääntöjä

Esimerkkejä: Mainoksessa käytetään ilmaisuja "kukat täältä osta" tai "Osta kkt täältä" ilmaisun "Osta kukat täältä" sijaan; välilyöntejä käytetään liiallisesti tai muuten huomiota herättävällä tavalla, esimerkiksi k u k k i a tai ostakukattäältä; välimerkkien jälkeen on lisätty ylimääräisiä välilyöntejä tai jätetty välilyönti pois.

Huom. Joissakin tavaramerkeissä, brändinimissä ja tuotenimissä poiketaan tavanomaisista säännöistä, jotka koskevat kielioppia, oikeinkirjoitusta, välimerkkejä, isojen kirjainten käyttöä ja merkkivälejä. Jos haluat käyttää tällaisia nimiä mainoksissasi, sinun on ensin pyydettävä tarkistusta ja osoitettava, että standardista poikkeavia ilmaisuja käytetään johdonmukaisesti koko verkkosivustolla tai sovelluksessa.

Ei sallittu Mainokset tai laajennukset, jotka eivät ole ymmärrettäviä tai joista ei saa selvää

Esimerkkejä: Mainosteksti on käsittämätöntä tai liian yleisluonteista; mainos on liian yleinen tai epämääräinen; mainostekstin ValueTrack-tunnisteet on määritetty näkyviin; mainosteksti katkeaa kesken tai on keskeneräinen.

Ei sallittu Kuvamainokset, jotka jäljittelevät AdWords-tekstimainosta

Esimerkki: Tekstimainoksen kuvakaappausta käytetään aidon tekstimainoksen jäljittelemiseen.

Ei sallittu Mainokset tai laajennukset, jotka ylittävät suurimman sallitun merkkimäärän kaksinkertaista merkkileveyttä käyttävissä kielissä

Huomaa: Tekstin merkkirajoitukset määräytyvät sen mukaan, onko käytettävän kielen merkkileveys yksin‑ vai kaksinkertainen. Kaksinkertaista merkkileveyttä käyttävien kielten merkit vievät kaksi kertaa enemmän tilaa. Tällaisia kieliä ovat esimerkiksi kiina, japani ja korea. Tällaisten kielten suurin sallittu merkkimäärä on puolet muiden kielten merkkimäärästä.

Toisto

Seuraavat asiat eivät ole sallittuja:

Not allowed Epätavallinen, huomiota herättävä tai tarpeeton nimien, sanojen tai ilmausten toistaminen

Huom. Tämä käytäntö sisältää laajennukset, joissa toistetaan mainostekstissä esiintyvää tekstiä.

Esimerkkejä: Mainostajan tai tuotteen nimi toistuu.

Not allowed Laajennusteksti, jossa toistetaan sanoja tai ilmauksia samasta laajennuksesta tai saman mainosryhmän, kampanjan tai tilin toisesta laajennuksesta

Isot kirjaimet

Seuraavat asiat eivät ole sallittuja:

Ei sallittu Virheellinen tai epätarkoituksenmukainen isojen kirjainten käyttö

Esimerkkejä: Mainoksessa käytetään isoja kirjaimia liiallisesti tai huomiohakuisesti esimerkiksi seuraavasti: KUKKIA, KuKK14, K.U.K.K.I.A.

Huomaa: Standardista poikkeavat isot kirjaimet ovat sallittuja joissain tapauksissa. Voit tehdä tarkistuspyynnön selvittääksesi, ovatko jossakin kuponkikoodissa, yleisesti tunnetussa lyhenteessä (esimerkiksi ASAP), tavaramerkissä, brändinimessä tai tuotenimessä (esimerkiksi AdWords) käytetyt standardista poikkeavat isot kirjaimet hyväksyttäviä.

Välimerkkien käyttö ja symbolit

Seuraavat asiat eivät ole sallittuja:

Ei sallittu Virheelliset tai epätarkoituksenmukaiset välimerkit ja symbolit

Esimerkkejä: Mainoksen otsikossa käytetään huutomerkkejä; mainoksessa käytetään ylimääräisiä välimerkkejä tai symboleja; symboleja, numeroita ja kirjaimia käytetään niiden oikean merkityksen tai tarkoituksen vastaisesti (esim. joulu6 tai ilm@inen); yläindeksiä käytetään standardista poikkeavalla tavalla; symboleja ja merkkejä, kuten asteriskia, käytetään standardista poikkeavalla tavalla; mainoksessa käytetään luetelmamerkkejä tai kolmea pistettä; numeroita, symboleja tai välimerkkejä käytetään liiallisesti tai muuten huomiota herättävällä tavalla, esimerkiksi kukk1a, kukki@, Kukkia!!!, k*u*k*k*i*a, K.U.K.K.I.A.

Huom. Standardista poikkeavien isojen kirjainten ja symbolien käyttö on sallittua joissain tapauksissa. Mainoksiin voidaan hyväksyä tavaramerkkejä, brändinimiä tai tuotenimiä, joissa käytetään standardista poikkeavia välimerkkejä tai symboleita samalla tavalla kuin mainoksen kohdesivustolla. Sallittuja ovat myös symbolit, joita käytetään yleisesti hyväksyttävällä tavalla, kuten asteriski tähtiluokituksen merkkinä (5* hotelli) tai merkkinä oikeudellisten ehtojen soveltamisesta. Jos haluat käyttää välimerkkejä tai symboleja näillä tavoilla, sinun on tehtävä tarkistuspyyntö.

Huom. Tätä käytäntöä sovelletaan myös sovellusnimiin ja kehittäjien nimiin. Jotta mainoksesi hyväksytään, sinun on ehkä muutettava nimeäsi kehittäjäkonsolissa tai tehtävä tarkistuspyyntö.

Ei sallittu Virheelliset merkit tai merkit, joita ei tueta

Esimerkkejä: Mainoksessa käytetään emojisymboleja tai yksitavuisia katakana-merkkejä.

Tuntematon liikeyritys

Seuraavat asiat eivät ole sallittuja:

Ei sallittu Mainokset tai kohteet, joissa ei mainita markkinoitavaa tuotetta, palvelua tai yhteisöä

Esimerkkejä: Mainoksesta puuttuu tuote- tai yhtiönimi tai näyttö-URL; animoidun mainoksen viimeisessä staattisessa ruudussa (animoinnin loputtua) ei näytetä selvästi tunnistetietoja, kuten tuotteen tai yhtiön nimeä, logoa tai näyttö-URL-osoitetta; mainos tai kohde kuuluu yhtiölle, jonka liiketoimintaidea ei käy ilmi.

Kuvien laatu

Seuraavat asiat eivät ole sallittuja:

Ei sallittu Kuvat, jotka ovat poikittain tai ylösalaisin taikka jotka eivät täytä valitun kuvakoon koko aluetta

Ei sallittu Kuvat, jotka ovat epätarkkoja, epäselviä tai tunnistamattomia tai jotka sisältävät lukukelvotonta tekstiä

Ei sallittu Välkkyvät, vilkkuvat tai muulla tavalla häiritsevät kuvat

Huomaa: Hiiren liikkeeseen reagoivat kuvat ja muut hiiritehosteet ovat sallittuja siinä tapauksessa, että liike on käyttäjän aikaansaamaa ja loppuu viiden sekunnin kuluttua.

Ei sallittu Mainokset, jotka ulottuvat kehyksen ulkopuolelle tai muulla tavoin häiritsevät verkkosivustoa tai sovellusta

Lue lisätietoja hylätyn mainoksen tai laajennuksen korjaamisesta. Jos et voi muokata kuvaa siten, että se täyttää nämä vaatimukset, lataa toinen kuva, joka on tämän käytännön mukainen.

Videoiden laatu

Seuraavat asiat eivät ole sallittuja:

Ei sallittu Videot, joiden teksti ei ole lukukelpoista, joiden äänenlaatu on huono tai kuva rakeinen tai epäselvä tai joiden grafiikasta ei saa selvää.

Lue lisätietoja hylätyn mainoksen tai laajennuksen korjaamisesta. Jos et voi muokata videota siten, että se täyttää nämä vaatimukset, lataa toinen video, joka on käytännön mukainen.

Tarvitsetko apua?

Kerro meille, jos sinulla on kysyttävää tästä käytännöstä:
Ota yhteyttä AdWords-tukeen
Oliko tästä artikkelista hyötyä?
Miten sivua voisi parantaa?