Haku
Tyhjennä haku
Sulje haku
Google-sovellukset
Päävalikko

Oikeakielisyys

Tasokkaan käyttäjäkokemuksen varmistamiseksi Google edellyttää, että kaikki kampanjat täyttävät tiukat ammattimaiset ja toimitukselliset vaatimukset. Sallimme vain kampanjat, jotka ovat selkeän ja ammattimaisen näköisiä ja jotka ohjaavat käyttäjät asiaankuuluvan, hyödyllisen ja helppokäyttöisen sisällön pariin.

Seuraavassa osiossa on esimerkkejä asioista, joita mainoksissa tulee välttää.

Jos uskot, että mainoksesi hylättiin virheellisesti, voit pyytää tarkistusta hylättyjä mainoksia ja käytäntöjä koskevalla kysymyslomakkeella.

Epäselvä sisältö

Mainos ei ole ymmärrettävä tai siitä ei saa selvää.
 • Esimerkkejä: käsittämätöntä kieltä sisältävät mainostekstit, liian yleiset tai epäselvät mainokset, ValueTrack-tunnisteiden määrittäminen näkyviksi mainostekstissä, epäselvät kuva- tai videomainokset, tyhjä tai käsittämätöntä kieltä sisältävä aloitussivu.
Emme salli mainoskampanjoita, joissa ei mainita mainostettavaa tuotetta, palvelua tai yhteisöä. Emme myöskään salli animoituja mainoksia, joissa ei kerrota selvästi tunnistetietoja, kuten tuotteen tai yrityksen nimeä, logoa tai näkyvää URL-osoitetta viimeisessä liikkumattomassa kuvassa (animaation päätyttyä).
 • Esimerkkejä: Emme salli mainoskampanjoita, jotka eivät sisällä tunnistetietoja, kuten tuotteen tai yrityksen nimeä, logoa tai näkyvää URL-osoitetta.
 • Korjaus: Epäselvä sisältö
  1. Lue yllä oleva käytäntö. Emme salli mainoksia, jotka ovat epäselviä tai sekavia. Emme myöskään salli mainoksia, jotka eivät liity yritykseen, tuotteeseen tai palveluun, jota sivustolla tai sovelluksessa mainostetaan. Tässä on muutamia esimerkkejä tarkistettavista asioista:

   • Tarkista, että mainos ja aloitussivu sisältävät järkevää tekstiä, joka ei ole liian yleistä.
   • Varmista, että mainosteksti tai mainoslaajennus ei näytä puutteelliselta tai katkaistulta.
   • Varmista, että yrityksesi tiedot ovat oikein, mukaan lukien yrityksesi nimi, sijainti ja Google My Business ‑tiedot.
   • Kuvien, videoiden, äänen ja muiden mainoksen osien tulee olla hyvälaatuisia, eivätkä ne saa olla epätarkkoja, epäselviä tai tunnistamattomia. Varmista myös, että jokainen elementti liittyy muuhun mainokseen ja aloitussivuun.
   • Poista kaikki ValueTrack-tagit mainostekstistäsi.
   • Mainoskampanjassa on oltava tuotteen nimi, yrityksen nimi, logo tai näkyvä URL-osoite. Varmista animoiduissa mainoksissa, että animaation päätyttyä tunnistetiedot, kuten tuotteen tai yrityksen nimi, logo tai näkyvä URL-osoite, näytetään selvästi viimeisessä liikkumattomassa kuvassa.
  2. Muuta verkkosivustoasi tai sovellustasi. Jos mainoksesi ohjaa käyttäjän tämän käytännön vastaiseen sisältöön, korjaa verkkosivusto tai sovellus käytännön mukaiseksi. Tämän jälkeen sinun on pyydettävä tarkistusta, ennen kuin voit siirtyä mainostekstin muuttamisen seuraavaan vaiheeseen.
  3. Muokkaa mainostasi. Muokkaa mainoksestasi helppolukuinen niin, että se liittyy erityisesti aloitussivullasi mainostettavaan asiaan. Voit määrittää aloitussivun URL-osoitteen ohjaamaan myös sellaiseen verkkosivustosi tai sovelluksesi osaan, joka vastaa paremmin tuotteita tai palveluita, joita mainoksesi ja avainsanasi mainostavat.

   Jos mainoksesi rikkoo tätä käytäntöä, muokkaa se käytännön mukaiseksi.

   • Vie hiiri Mainokset-sivulla sen mainoksen päälle, jota haluat muokata.
   • Muokkaa mainosta klikkaamalla sen vieressä olevaa kynäkuvaketta.
   • Kun olet valmis, valitse Tallenna.

   Muokkauksen ja tallennuksen jälkeen mainos lähetetään meille tarkistettavaksi. Useimmat mainokset tarkistetaan yhden arkipäivän kuluessa. Jotkin mainokset on kuitenkin tarkistettava muita tarkemmin, joten niiden tarkistus voi kestää kauemmin. Kun olemme varmistaneet, että olet poistanut kelpaamattoman sisällön mainoksestasi ja sen kohdesivulta, voimme hyväksyä mainoksesi ja aloittaa sen näyttämisen.

  Jos et pysty korjaamaan tai et halua korjata näitä rikkomuksia, poista mainoksesi. Näin estät sen, että tilisi mahdollisesti jäädytetään myöhemmin sen vuoksi, että se sisältää liian monta hylättyä mainosta.

  Tyyli ja oikeinkirjoitus

  Mainokset, joissa mainosyksikön ominaisuuksia ei käytetä tarkoituksenmukaisesti
  • Esimerkkejä: mainokset, jotka eivät sisällä mainossisältöä; tekstimainokset, joista puuttuu tekstirivi; puhelinnumerot mainostekstissä; kuvamainokset, jotka ovat kooltaan vain osan kuvamainosyksikön koosta; tekstimainokset, joiden kolmas tekstirivi jatkuu näkyvään URL-osoitteeseen ja jotka käyttävät URL-kenttää ylimääräisenä tekstirivinä tai mainokset, joissa käytetään sähköpostiosoitetta puhelinnumeron sijaan puhelulaajennuksissa.
  Mainokset, joissa ei noudateta Googlen hakutulosten selkeää ja informatiivista tyyliä
  • Esimerkkejä: mainokset, jotka sisältävät huutomerkkejä mainoksen otsikossa; mainokset, joissa käytetään luettelomerkkejä tai numeroituja luetteloita tai jotka sisältävät toimintakehotuksia, kuten "klikkaa tätä", tai joissa käytetään tarpeetonta tai huomiota herättävää toistoa, kuten kukkkkia, kukkia-kukkia-kukkia.
  Mainokset, joissa ei noudateta yleisesti hyväksyttyjä oikeinkirjoitus- tai kielioppisääntöjä tai välilyöntejä
  • Esimerkkejä: Mainoksessa on käytetty ilmauksia "Kukkien osta täältä" tai "Ostakukat täältä" oikean kirjoitusasun "Osta kukat täältä" sijaan tai siinä on käytetty välilyöntejä liiallisesti tai muuten huomiota herättävällä tavalla, esim. k u k k i a tai ostakukattäältä.
  Korjaus: Tyyli ja oikeinkirjoitus
  1. Lue yllä oleva käytäntö. Tässä on muutamia esimerkkejä asioista, joita emme hyväksy mainostekstissä:

   Tyylivaatimukset

   • Mainos ei saa sisältää yleisiä toimintakehotuksia, kuten "klikkaa tätä", tai muita vastaavia ilmaisuja, jotka voivat liittyä mihin tahansa mainokseen sen sisällöstä riippumatta.
   • Mainosteksti ei saa sisältää epätavallisesti, huomiota herättävästi tai tarpeettomasti toistuvia sanoja tai ilmauksia.
   • Varmista, että mainostekstissä ei ole tyhjiä rivejä tai turhia välilyöntejä.
   • Kolmas tekstirivi ei saa jatkua näkyvään URL-osoitteeseen, eikä URL-kenttää saa käyttää ylimääräisenä tekstirivinä.
   • Varmista, että omat mainoksesi ja kaikki muut mainokset, joita sivustollasi tai sovelluksessasi saatetaan näyttää, ovat selvästi tunnistettavissa mainoksiksi. Mainokset eivät saa näyttää ohjelmiston latauspainikkeelta, viralliselta järjestelmävaroitukselta tai siirtymistoiminnolta, kuten valikolta.
   • Varmista, että kuvamainos kattaa valitun koon kokonaan. Kuvamainokset eivät saa näkyä sivuttain tai ylösalaisin, eivätkä ne saa näyttää useammalta kuin yhdeltä mainokselta.
   • Multimediamainokset eivät saa laajentua niille määritellyn kehyksen ulkopuolelle, eivätkä ne saa vilkkua liikaa tai välkkyä. Ääni ja video ovat sallittuja, mutta oletusasetuksena niiden tulee olla pois päältä. Hiiritehosteet, kuten hiiren liikkeeseen reagoivat kuvat, ovat sallittuja siinä tapauksessa, että liike on käyttäjän aikaansaama.
   • Animoidut mainokset eivät saa sisältää peliä tai kilpailua, johon käyttäjien on osallistuttava voittaakseen palkintoja tai saadakseen muita etuja. Mainokset eivät saa kannustaa ihmisiä pelin tai kilpailun voittamiseen tai palkintojen saamiseen mainosta klikkaamalla. Kuitenkin mainos voi mainostaa arvontoja ja kilpailuja, joita pelataan sivustolla. Mainoksissa saa simuloida hiiren osoittimen tai tietokoneen toimintoja, kuten jäljitellä hiirikuvakkeen liikkeitä mainoksen alueella siinä tapauksessa, että hiiritehoste päättyy automaattisesti viiden sekunnin kuluttua.

   Oikeinkirjoitus ja kielioppi

   • Varmista, että mainostekstissä ei ole kielioppi- tai kirjoitusvirheitä.
   • Mainostekstissä ei saa olla tarpeettomia välilyöntejä sanojen, kirjainten tai välimerkkien välissä.

   Puhelinnumero mainostekstissä

   • Haluamme käyttäjien ymmärtävän, että mainoksen klikkaaminen johtaa verkkosivustolle tai sovellukseen eikä puhelun soittamiseen. Jotta sekaannuksia ei pääse syntymään, tekstimainoksissa tai sivustolinkkilaajennuksissa ei saa käyttää puhelinnumeroita eikä kirjaimista muodostuvia puhelinnumeroita.
   • Vinkki: Jos puhelut ovat tärkeitä yrityksellesi, harkitse puhelulaajennusten käyttämistä. Niillä lisätään matkapuhelimissa näytettävään mainokseen Soita-painike, jonka avulla asiakkaat voivat soittaa yritykseesi suoraan mainoksesta. Jos ensisijainen tavoitteesi on kasvattaa puheluiden määrää, voit myös luoda vain soitto ‑mainoksia.
   • Oikeinkirjoitusta ja kielioppia koskevat poikkeukset: Virheellinen kielioppi, tavallisesta poikkeava oikeinkirjoitus tai virheellinen välimerkkien, isojen kirjainten tai välilyöntien käyttö on osa mainoksissa esiintyvää tavaramerkkiä tai brändin tai tuotteen nimeä, jota käytetään samassa muodossa kaikkialla verkkosivustollasi tai sovelluksessasi.

    Puhelinnumeroita koskevat poikkeukset: Yrityksesi nimi on todellinen puhelinnumero (esimerkiksi "0800-ESIMERKKI").

  2. Jos jokin näistä poikkeuksista koskee mainostasi, pyydä tarkistusta. Käymme läpi kaikki tiedot ja tarkistamme, voidaanko mainoksesi hyväksyä.
  3. Muokkaa mainostasi.

   Jos mainoksesi rikkoo tätä käytäntöä, muokkaa se käytännön mukaiseksi.

   • Vie hiiri Mainokset-sivulla sen mainoksen päälle, jota haluat muokata.
   • Muokkaa mainosta klikkaamalla sen vieressä olevaa kynäkuvaketta.
   • Kun olet valmis, valitse Tallenna.

   Muokkauksen ja tallennuksen jälkeen mainos lähetetään meille tarkistettavaksi. Useimmat mainokset tarkistetaan yhden arkipäivän kuluessa. Jotkin mainokset on kuitenkin tarkistettava muita tarkemmin, joten niiden tarkistus voi kestää kauemmin. Kun olemme varmistaneet, että olet poistanut kelpaamattoman sisällön mainoksestasi ja sen kohdesivulta, voimme hyväksyä mainoksesi ja aloittaa sen näyttämisen.

  Jos et pysty korjaamaan tai et halua korjata näitä rikkomuksia, poista mainoksesi. Näin estät sen, että tilisi mahdollisesti jäädytetään myöhemmin sen vuoksi, että se sisältää liian monta hylättyä mainosta.

  Isojen kirjainten käyttö

  Virheellinen tai epätarkoituksenmukainen isojen kirjainten käyttö
  • Esimerkkejä: liiallinen tai epätavanomainen isojen kirjainten käyttö esimerkiksi seuraavasti: KUKKIA, KuKKia, K.U.K.K.I.A.
  Korjaus: Isojen kirjainten käyttö
  1. Lue yllä oleva käytäntö. Tässä on muutamia esimerkkejä asioista, joita emme hyväksy mainosteksteissä tai näkyvissä URL-osoitteissa:
   • liiallinen isojen kirjainten käyttö ja kokonaisten sanojen tai ilmausten kirjoittaminen isoilla kirjaimilla (esimerkiksi "ILMAINEN")
   • isojen kirjainten käyttö sanojen keskellä (esimerkiksi "IlmAiNen tOiMitUs).

   Poikkeukset: Sanojen kirjoittaminen kokonaan isoilla kirjaimilla ja isojen kirjainten käyttö sanojen keskellä ovat sallittuja seuraavissa tapauksissa:

   • tavaramerkit, brändinimet ja tuotenimet (esimerkiksi "AdWords"), jotka on kirjoitettu johdonmukaisesti samalla tavalla koko verkkosivustolla tai sovelluksessa
   • yleiset lyhenteet (esimerkiksi "HTML") ja lyhennesanat (esimerkiksi "USA")
   • kuponkikoodit.

   Jos jokin näistä poikkeuksista koskee mainostasi, pyydä tarkistusta. Käymme läpi kaikki tiedot ja tarkistamme, voidaanko mainoksesi hyväksyä.

  2. Muokkaa mainostasi.

   Jos mainoksesi rikkoo tätä käytäntöä, muokkaa se käytännön mukaiseksi.

   • Vie hiiri Mainokset-sivulla sen mainoksen päälle, jota haluat muokata.
   • Muokkaa mainosta klikkaamalla sen vieressä olevaa kynäkuvaketta.
   • Kun olet valmis, valitse Tallenna.

   Muokkauksen ja tallennuksen jälkeen mainos lähetetään meille tarkistettavaksi. Useimmat mainokset tarkistetaan yhden arkipäivän kuluessa. Jotkin mainokset on kuitenkin tarkistettava muita tarkemmin, joten niiden tarkistus voi kestää kauemmin. Kun olemme varmistaneet, että olet poistanut kelpaamattoman sisällön mainoksestasi ja sen kohdesivulta, voimme hyväksyä mainoksesi ja aloittaa sen näyttämisen.

  Jos et pysty korjaamaan tai et halua korjata näitä rikkomuksia, poista mainoksesi. Näin estät sen, että tilisi mahdollisesti jäädytetään myöhemmin sen vuoksi, että se sisältää liian monta hylättyä mainosta.

  Symbolit

  Virheellisesti tai epätarkoituksenmukaisesti käytetyt välimerkit ja symbolit
  • Esimerkkejä: numeroiden, kirjainten, symbolien tai välimerkkien liiallinen tai huomiota herättävä käyttö esimerkiksi seuraavasti: kukk1a, kukki@, Kukkia!!!, k*u*k*k*i*a, K.U.K.K.I.A.
  Korjaus: Symbolit
  1. Lue yllä oleva käytäntö. Tässä on muutamia esimerkkejä liiallisesta tai epätavanomaisesta välimerkkien käytöstä ja symboleista, joita emme salli:
   • huutomerkki mainoksen otsikossa
   • useita huutomerkkejä mainoksessa
   • toistuvat välimerkit tai symbolit
   • symbolit, numerot ja kirjaimet, jotka eivät vastaa niiden todellista merkitystä tai tarkoitusta, kuten @-merkin käyttäminen tarkoittamassa paikkaa
   • epätavallinen yläindeksien käyttö
   • epätyypilliset symbolit tai merkit, kuten asteriskit ja pystyviivat
   • luettelomerkit
   • elliptiset lauseet.

   Sovellusmainoksissa on huomioitava, että tämä käytäntö koskee myös sovelluksen nimeä ja kehittäjän nimeä. Voit joutua muokkaamaan niitä kehittäjän konsolissa, ennen kuin lähetät mainoksesi uudelleen hyväksyttäväksi. Jos sovelluksen nimi sisältää välimerkkejä tai symboleita, tutustu alla olevaan poikkeusluetteloon. Siitä selviää, koskevatko poikkeukset sovellustasi.

   Poikkeukset: Epätavalliset välimerkit ja symbolit ovat sallittuja mainoksissa seuraavissa tapauksissa:

   • tavaramerkit, brändinimet ja tuotenimet, joissa käytetään epätavallisia välimerkkejä tai symboleita, mutta jotka on johdonmukaisesti kirjoitettu samalla tavalla koko verkkosivustolla
   • symbolit, joita käytetään yleisesti hyväksyttävällä tavalla, kuten asteriski (*), joka tarkoittaa hotellin tähtiluokitusta
   • lain vaatimat asteriskit tai yläindeksit, jotka ilmaisevat voimassa olevia ehtoja.

   Jos jokin näistä poikkeuksista koskee mainostasi, pyydä tarkistusta. Käymme läpi kaikki tiedot ja tarkistamme, voidaanko mainoksesi hyväksyä.

  2. Muokkaa mainostasi.

   Jos mainoksesi rikkoo tätä käytäntöä, muokkaa se käytännön mukaiseksi.

   • Vie hiiri Mainokset-sivulla sen mainoksen päälle, jota haluat muokata.
   • Muokkaa mainosta klikkaamalla sen vieressä olevaa kynäkuvaketta.
   • Kun olet valmis, valitse Tallenna.

   Muokkauksen ja tallennuksen jälkeen mainos lähetetään meille tarkistettavaksi. Useimmat mainokset tarkistetaan yhden arkipäivän kuluessa. Jotkin mainokset on kuitenkin tarkistettava muita tarkemmin, joten niiden tarkistus voi kestää kauemmin. Kun olemme varmistaneet, että olet poistanut kelpaamattoman sisällön mainoksestasi ja sen kohdesivulta, voimme hyväksyä mainoksesi ja aloittaa sen näyttämisen.

  Jos et pysty korjaamaan tai et halua korjata näitä rikkomuksia, poista mainoksesi. Näin estät sen, että tilisi mahdollisesti jäädytetään myöhemmin sen vuoksi, että se sisältää liian monta hylättyä mainosta.

  Käytäntöjen rikkomisen seuraukset

  Mainoksen tai laajennuksen hylkääminen: Mainokset ja laajennukset, jotka eivät noudata tätä käytäntöä, saatetaan hylätä. Hylättyä mainosta ei näytetä, ennen kuin sääntörikkomus on korjattu ja mainos hyväksytty.

  Sivuston jäädytys: Käytäntöjämme rikkovat verkkosivustot voidaan jäädyttää. Tällöin et voi mainostaa verkkosivustoa, ennen kuin olet korjannut ongelman.

  Tilin jäädytys: Tili voidaan jäädyttää, jos rikkomuksia on useita tai jos ne ovat vakavia. Jos näin tapahtuu, kaikki jäädytetyn tilin mainokset lakkaavat näkymästä emmekä voi enää ottaa vastaan mainoksiasi. Myös kaikki tiliin liitetyt muut tilit saatetaan jäädyttää pysyvästi, ja uudet tilit voidaan jäädyttää automaattisesti jo luontivaiheessa. Lue lisää jäädytetyistä tileistä.

  Paikallisten lakien noudattaminen: Taatakseen käyttäjille turvallisen ja positiivisen käyttökokemuksen Google vaatii mainostajilta kaikkien sovellettavien lakien ja säädösten noudattamista Google AdWords -käytäntöjen lisäksi. On tärkeää, että tutustut näihin vaatimuksiin ja olet selvillä niiden muutoksista sijainneissa, joissa yrityksesi toimii, sekä muissa sijainneissa, joissa mainoksiasi näytetään. Kun löydämme näitä vaatimuksia rikkovaa sisältöä, voimme estää sitä näkymästä. Jos kyseessä on toistuva tai vakava rikkomus, et ehkä voi jatkaa mainostamista Googlen avulla.

  Tarvitsetko apua?

  Kerro meille, jos sinulla on kysyttävää tästä käytännöstä:
  Ota yhteyttä AdWords-tukeen

  Kerro mielipiteesi

  Arvioi, kuinka hyödyllinen tämä sivu on ja lähetä meille palautetta:
  Oliko tästä artikkelista hyötyä?
  Miten sivua voisi parantaa?