Toimitukselliset ja ammatilliset vaatimukset

Googlen käytäntö

Tasokkaan käyttäjäkokemuksen varmistamiseksi Google edellyttää, että kaikki kampanjat täyttävät tiukat ammattimaiset ja toimitukselliset vaatimukset. Sallimme vain kampanjat, jotka ovat selkeän ja ammattimaisen näköisiä ja jotka ohjaavat käyttäjät asiaankuuluvan, hyödyllisen ja helppokäyttöisen sisällön pariin.

Esimerkkejä kielletystä sisällöstä

Seuraavassa on esimerkkejä sisällöstä, jota emme salli:

Epäselvä mainoskampanja
Mainos ei ole ymmärrettävä tai siitä ei saa selvää.
 • Esimerkkejä: käsittämätöntä kieltä sisältävät mainostekstit, liian yleiset tai epäselvät mainokset, ValueTrack-tunnisteiden määrittäminen näkyviksi mainostekstissä, epäselvät kuva- tai videomainokset, tyhjä tai käsittämätöntä kieltä sisältävä aloitussivu.
Mainos ei ilmaise selkeästi, mihin käyttäjä ohjataan.
 • Esimerkkejä: näkyvän URL-osoitteen www.google.com käyttäminen mainoksessa, joka johtaa aloitussivulle www.youtube.com, tai avainsanan lisäysominaisuuden käyttäminen näkyvän URL-osoitteen ylimmällä tasolla tai toisen tason verkkotunnuksessa, kuten www.{avainsana}.com.
Emme salli mainoskampanjoita, joissa ei mainita mainostettavaa tuotetta, palvelua tai yhteisöä. Emme myöskään salli animoituja mainoksia, joissa ei kerrota selvästi tunnistetietoja, kuten tuotteen tai yrityksen nimeä, logoa tai näkyvää URL-osoitetta viimeisessä liikkumattomassa kuvassa (animaation päätyttyä).
 • Esimerkkejä: Emme salli mainoskampanjoita, jotka eivät sisällä tunnistetietoja, kuten tuotteen tai yrityksen nimeä, logoa tai näkyvää URL-osoitetta.
 • Epäselvä osuvuus
  Mainokset, jotka eivät liity aloitussivuun.
  • Esimerkkejä: mainos, jossa käytetään avainsanojen lisäysominaisuutta ilman osuvaa oletusarvoista avainsanaa, mainoksen otsikko, joka ei liity mainoksen tekstiin, mainos, jossa ei ilmaista, että siihen liittyvä aloitussivu on hakutulossivu, ja avainsanojen roskapostinomainen käyttö.
  Superlatiivit, joita ei tueta, tai kilpailevat väitteet
  Mainokset, jotka sisältävät superlatiiveja, kuten "paras" ja "ykkönen", vertailuja, kuten "parempi kuin" tai "nopeampi kuin", tai muita vastaavia ilmaisuja, joiden tueksi ei esitetä kolmansien osapuolten vahvistuksia aloitussivulla.
  • Esimerkkejä: Mainosteksti, jossa lukee "Maailman paras ikkunoiden pesupalvelu", jos aloitussivulla ei ole todisteita siitä, että kyseessä on maailman paras palvelu. Tällaiset väitteet sallitaan kuitenkin, jos aloitussivulla on linkki kolmannen osapuolen analyysiin, jossa kyseinen yritys on uskottavassa tutkimuksessa havaittu esimerkiksi suosituimmaksi tai parasta palvelua tarjoavaksi yritykseksi.
  Hyödyllisyys
  Mainos tai muu sisältö, jonka käyttäminen on erittäin hankalaa tai turhauttavaa.
  • Esimerkkejä: sellaisia ponnahdusikkunoita tai välimainoksia sisältävät sivustot, jotka häiritsevät käyttäjän kykyä nähdä pyydetty sisältö; mainokset, joita ei voi helposti erottaa sivuston sisällöstä; videomainokset, jotka tuovat näyttöön yksityistä ei-katseltavissa olevaa sisältöä; sivustot, jotka poistavat käytöstä selaimen Edellinen-painikkeen tai hankaloittavat sen käyttöä; sivustot, jotka eivät lataudu nopeasti suosituimmilla selaimilla ja laitteilla tai jotka ovat keskeneräisiä tai eivät toimi tai jotka edellyttävät jonkin lisäsovelluksen lataamista aloitussivun katselemiseksi (lukuun ottamatta tavallisia selainten lisäosia) tai jotka tuovat näyttöön virheilmoituksia.
  Tyylivaatimukset
  Mainokset, joissa mainosyksikön ominaisuuksia ei käytetä tarkoituksenmukaisesti.
  • Esimerkkejä: mainokset, jotka eivät sisällä mainossisältöä; tekstimainokset, joista puuttuu tekstirivi; kuvamainokset, jotka ovat kooltaan vain osan kuvamainosyksikön koosta; tekstimainokset, joiden kolmas tekstirivi jatkuu näkyvään URL-osoitteeseen ja jotka käyttävät URL-kenttää ylimääräisenä tekstirivinä tai mainokset, joissa käytetään sähköpostiosoitetta puhelinnumeron sijaan puhelulaajennuksissa.
  Mainokset, jotka eivät noudata Googlen hakutulosten selkeää ja informatiivista tyyliä.
  • Esimerkkejä: mainokset, jotka sisältävät huutomerkkejä mainoksen otsikossa, käyttävät luettelomerkkejä tai numeroituja luetteloita tai sisältävät toimintakehotuksia, kuten "klikkaa tätä".
  Oikeinkirjoitus ja kielioppi
  Mainokset, joissa ei noudateta hyväksyttyjä kirjoitus- tai kielioppisääntöjä.
  • Esimerkkejä: muodon "Kukkien osta täältä" tai "Ostakukat täältä" käyttäminen oikean muodon eli "Osta kukat täältä" sijaan.
  Virheellisesti tai epätarkoituksenmukaisesti käytetyt välimerkit, symbolit, isot kirjaimet, välilyönnit tai toistot.
  • Esimerkkejä: numeroiden, kirjainten, symbolien, välimerkkien, toistojen tai välilyöntien käyttäminen virheellisesti, esimerkiksi: kukk1a, kukkkkia, kuk@at, Kukkia!!!, k*u*k*k*i*a, KUKKIA, KuKKiA, K.U.K.K.I.A, kukkia-kukkia-kukkia!, k u k k i a, ostakukkiatäältä.

  Toimenpiteet

  Seuraavassa on lisätietoja kustakin rikkomuksesta ja siitä, mitä voit tehdä, jos mainoksesi hylätään:

  Väärä näkyvä URL-osoite
  1. Katso miten voit tehdä URL-osoitteistasi sääntöjen mukaisia. Mainoksessa näytettävän Web-sivuston (näkyvän URL-osoitteen) on näytettävä tarkasti, mihin sivustoon käyttäjät siirtyvät mainostasi klikatessaan (aloitussivusi). Aloitussivu on sivu, jolle käyttäjät päätyvät kohde-URL-osoitteeseen tai lopulliseen URL-osoitteeseen liittyvien uudelleenohjauksien jälkeen.

   URL-osoitteiden on täytettävä seuraavat vaatimukset:
   • URL-osoitteen muoto: Tarkista, ettei mainokselle antamasi URL-osoite sisällä merkkijonoa http:// tai https://, koska ne lisätään erikseen. Sivuston näkyvä URL-osoite ei voi olla IP-osoite (esimerkiksi 123.45.678.90), eikä siinä ei voi olla standardista poikkeavia merkkejä (kuten !, *, #, _ ja @).
    Ei sallittu:
            Näkyvä URL-osoite: http://example.com
    Ei sallittu:
            Näkyvä URL-osoite: **example**.com
   • Verkkotunnus: Mainoksen näkyvän URL-osoitteen ja aloitussivun URL-osoitteen verkkotunnusten on vastattava toisiaan. Verkkotunnus on sivuston osoitteen tärkein osa. Esimerkiksi AdWords-sivustolla ("google.com/adwords") ja ohjekeskuksella ("support.google.com/adwords") on sama verkkotunnuksen nimi google.com.
    Sallittu:
             Näkyvä URL-osoite: example.com
             Aloitussivu example.com/toys.html
    Ei sallittu:
            Näkyvä URL-osoite: google.com
            Aloitussivu: example.com
   • Verkkotunnuksen loppuosa: Varmista, että URL-osoitteissasi on sama verkkotunnuksen loppuosa, kuten .com, .net, .fr tai .org.
    Ei sallittu:
            Näkyvä URL-osoite: example.com
            Aloitussivu: example.org
    Ei sallittu:
            Näkyvä URL-osoite: example.co.uk
            Aloitussivu: example.com
   • Aliverkkotunnuksett: jos sivustossasi käytetään verkkotunnusta, jossa on lukuisia eri sivustoja, lisää verkkotunnus ja polku, jotka selkeästi erottavat yrityksesi sivuston muista kyseisen verkkotunnuksen alaisista sivustoista.
    Ei sallittu:
           Näkyvä URL-osoite: blogspot.com
           Aloitussivu: mycompany.blogspot.com
   • Uudelleenohjaukset: voit käyttää uudelleenohjausta seurantaan, kunhan kohde-URL-osoite tai lopullinen URL-osoite ohjaa sivulle, joka käyttää samaa verkkotunnusta kuin näkyvä URL-osoitteesi.
   • Avainsanojen URL-osoitteet: Jos olet määrittänyt URL-osoitteen vähintään yhdelle avainsanalle, mainoksesi saatetaan hylätä, jos kyseiset avainsanatason aloitussivusi eivät vastaa näkyvän URL-osoitteesi verkkotunnusta. Jotta mainoksesi voidaan hyväksyä, muokkaa avainsanan URL-osoitettasi siten, että sen verkkotunnus vastaa näkyvän URL-osoitteesi verkkotunnusta.
   • Välityspalvelimia käyttävät näkyvät URL-osoitteet: Tietyt myyntiympäristöt, lääkealan toimijat, jälleenmyyjät ja sopimatonta kielenkäyttöä sisältävät verkkotunnukset saattavat välillä käyttää jotain toista verkkotunnusta sopimattoman kielenkäytön näyttämisen välttämiseksi. Pyydä poikkeusta tämän käytännön noudattamiseen.

    Vinkki: Hylkäyssähköpostissa näkyy verkkotunnus, johon mainoksesi ohjasi tarkistuksen aikana. Voit myös käyttää Verkkovastaavan työkaluja URL-osoitteen lopullisen aloitussivun tarkistamiseen ja sen varmistamiseen, että tuloksena oleva verkkotunnus vastaa näkyvän URL-osoitteesi verkkotunnusta.
  2. Muuta mainoksen URL-osoitteita. Voit muokata mainoksen URL-osoitteita seuraavalla tavalla:
   Siirry omaan tiliini
   • Vie hiiri Mainokset-välilehdellä sen mainoksen päälle, jota haluat muokata.
   • Muokkaa mainosta klikkaamalla mainoksen vieressä olevaa kynäkuvaketta.
   • Kun olet valmis, klikkaa Tallenna-painiketta.
   Muokkauksen ja tallennuksen jälkeen mainos lähetetään meille tarkistettavaksi. Useimmat mainokset tarkistetaan yhden arkipäivän kuluessa. Jotkin mainokset on kuitenkin tarkistettava muita tarkemmin, joten niiden tarkistus voi kestää kauemmin. Jos olet poistanut kelpaamattoman sisällön mainoksestasi ja aloitussivultasi, hyväksymme mainoksesi ja aloitamme sen näyttämisen.
  Jos et pysty korjaamaan tai et halua korjata näitä rikkomuksia, poista mainoksesi. Näin estät sen, että tilisi mahdollisesti jäädytetään myöhemmin sen vuoksi, että se sisältää liian monta hylättyä mainosta.
  Kohde-URL-osoite ei toimi
  1. Tarkista kirjoittamasi URL-osoite. Näet kirjoittamasi aloitussivun URL-osoitteen (kohde-URL- tai lopullinen URL-osoite) käymällä tilin Mainokset-välilehdellä ja klikkaamalla mainoksen vieressä näkyvää kynäkuvaketta Kynäkuvake.
   • Tarkista, että antamasi aloitussivun URL-osoite on kirjoitettu oikein.
   • Mainoksen aloitussivun URL-osoite ei saa johtaa sähköpostiosoitteeseen tai tiedostoon verkkosivun sijaan. Tällaisia tiedostoja ovat kuva-, ääni-, video- tai asiakirjatiedostot, joiden avaaminen tai suorittaminen edellyttää lisäsovellusta. Näitä ovat esimerkiksi PDF-, Word- tai PowerPoint-tiedostot.
  2. Tarkista aloitussivusi. Jos olet kirjoittanut URL-osoitteen oikein, Web-sivusi ei ehkä toimi oikein. Tässä on joitakin tarkistettavia asioita:
   • Sivuston pitää latautua oikein: Mainos ei voi johtaa verkkosivustoon, joka on rakenteilla tai joka on linkitetty virhesivulle, jonka näyttämä tilakoodi alkaa numerolla 4 tai 5 (kuten virhe 405). Jos aloitussivusi ei toimi, keskeytä mainos, kunnes sivusto toimii täysin. Voit myös korvata aloitussivun URL-osoitteen sivustosi toisella toimivalla sivulla. Tallenna sitten mainoksesi, jotta voimme tarkistaa sen uudelleen.
    • Vaikka aloitussivu latautuisi oikein sinulle, se ei ehkä lataudu oikein muissa olosuhteissa, kuten muissa Web-selaimissa tai AdWords-järjestelmässä. Aloitussivun on toimittava oikein kaikissa sijainneissa riippumatta siitä, mihin mainos on kohdistettu. Tarkista aloitussivusi eri selaimia ja laitteita käyttämällä ja varmista, että se on linkitetty aina toimivaan verkkosivustoon.
   • Sivuston pitää latautua nopeasti: Aloitussivun pitää latautua nopeasti yleisimmissä selaimissa ja laitteissa. Sivustossa ei kannata käyttää sisältöä tai ominaisuuksia, jotka viivästyttävät sivun latautumista ja antavat käyttäjälle sellaisen vaikutelman, ettei sivusto toimi.
   • Sivuston on oltava indeksoitavissa: jos sivustosi estää AdsBot-Googlen robots.txt-tiedostossa, tee tarvittavat muokkaukset kokoonpanoon.
   • Avainsanojen URL-osoitteet: Jos käytät avainsanojen URL-osoitteita, mainoksesi saatetaan hylätä, koska sinulla on avainsanatason aloitussivun URL-osoitteita, jotka eivät enää toimi. Muokkaa avainsanojen URL-osoitteita, jotta ne johtavat toimivalle aloitussivulle.
   • Tarkista seuranta-URL-osoitteet: Jos dynaamiset seuranta-URL-osoitteet ovat käytössä, niiden täytyy osoittaa toimivaan URL-osoitteeseen. Niiden on myös täytettävä kaikki tässä luetellut aloitussivun URL-osoitteen vaatimukset. Varmista, että URL-malli on määritetty oikein eikä se aiheuta 404 sivua ei löydy -latausvirhettä.
  3. Korjaa aloitussivusi. Kun olet varmistanut, että sivusto toimii oikein ja täyttää yllä annetut vaatimukset, voit lähettää mainoksen meille tarkistettavaksi seuraavalla tavalla:
   Siirry omaan tiliini
   • Katso Mainokset-välilehden Tila-saraketta. Vie hiiri Hylätty-kohdan vieressä olevan valkoisen puhekuplan Mainoksen hylkäyksen ohjekupla päälle.
   • Klikkaa Lähetä kampanjani uudelleen tarkistettavaksi. Muista, että linkki tulee näkyviin vain, jos mainoksesi on hylätty tiettyjen rikkomusten vuoksi.
   • Lähetä kampanjasi kelvolliset hylätyt mainokset uudelleen tarkistettaviksi noudattamalla näytön ohjeita.
   Muokkauksen ja tallennuksen jälkeen mainos lähetetään meille tarkistettavaksi. Useimmat mainokset tarkistetaan yhden arkipäivän kuluessa. Jotkin mainokset on kuitenkin tarkistettava muita tarkemmin, joten niiden tarkistus voi kestää kauemmin. Jos olet poistanut kelpaamattoman sisällön mainoksestasi ja aloitussivultasi, hyväksymme mainoksesi ja aloitamme sen näyttämisen.
  4. Jos et voi muuttaa sivustoasi, harkitse sellaisen aloitussivun käyttämistä mainoksellesi, jossa ei käytetä ponnahdusikkunoita. Muokkaa mainoksesi aloitussivun URL-osoitetta siten, että se ohjaa jollekin toiselle sivustosi sivulle, joka ei riko käytäntöjämme. Tallenna sitten mainoksesi, jotta voimme tarkistaa sen uudelleen.
  Jos et pysty korjaamaan tai et halua korjata näitä rikkomuksia, poista mainoksesi. Näin estät sen, että tilisi mahdollisesti jäädytetään myöhemmin sen vuoksi, että se sisältää liian monta hylättyä mainosta.
  Isot kirjaimet
  1. Lue yllä oleva käytäntö. Tässä on muutamia esimerkkejä asioista, joita emme hyväksy mainosteksteissä tai näkyvissä URL-osoitteissa:
   • liiallinen isojen kirjainten käyttö ja kokonaisten sanojen tai ilmausten kirjoittaminen isoilla kirjaimilla, esimerkiksi "ILMAINEN"
   • sanojen sisäiset isot kirjaimet, esimerkiksi "IlmAiNen tOiMitUs".
   Poikkeukset: Sanojen kirjoittaminen kokonaan isoilla kirjaimilla ja sanojen sisäiset isot kirjaimet ovat sallittuja seuraavissa tapauksissa:
   • tavaramerkit, tuotemerkit ja tuotenimet, esimerkiksi "AdWords", jotka ovat johdonmukaisesti kirjoitettu samalla tavalla koko verkkosivustossa
   • yleiset lyhenteet, kuten "ASAP" ja "USA"
   • kuponkikoodit.
   Jos jokin näistä poikkeuksista koskee sinun mainostasi, pyydä tarkistusta. Käymme läpi kaikki tiedot ja tarkistamme, voidaanko mainoksesi hyväksyä.
  2. Muuta mainostasi.Jos mainoksesi rikkoo tätä käytäntöä, muokkaa mainosta niin, että siitä tulee käytännön mukainen.
   Siirry tiliin
   • Vie hiiri Mainokset-välilehdellä sen mainoksen päälle, jota haluat muokata.
   • Muokkaa mainosta klikkaamalla mainoksen vieressä olevaa kynäkuvaketta.
   • Kun olet valmis, klikkaa Tallenna.
   Muokkauksen ja tallennuksen jälkeen mainos lähetetään meille tarkistettavaksi. Useimmat mainokset tarkistetaan yhden arkipäivän kuluessa. Jotkin mainokset on kuitenkin tarkistettava muita tarkemmin, joten niiden tarkistus voi kestää kauemmin. Jos olet poistanut kelpaamattoman sisällön mainoksestasi ja aloitussivultasi, hyväksymme mainoksesi ja aloitamme sen näytön.
  Jos et pysty korjaamaan tai et halua korjata näitä rikkomuksia, poista mainoksesi. Näin estät sen, että tilisi mahdollisesti jäädytetään myöhemmin sen vuoksi, että se sisältää liian monta hylättyä mainosta.
  Välimerkkien käyttö ja symbolit
  1. Lue yllä oleva käytäntö. Tässä on muutamia esimerkkejä liiallisista tai jäljittelevistä välimerkeistä tai symboleista, joita emme salli:
   • huutomerkki mainoksen otsikossa
   • useita huutomerkkejä mainoksessa
   • toistuvat välimerkit tai symbolit
   • symbolit, numerot ja kirjaimet, jotka eivät vastaa niiden todellista merkitystä tai tarkoitusta, kuten @-merkin käyttäminen tarkoittamassa paikkaa
   • standardista poikkeava yläindeksien käyttö
   • epätyypilliset symbolit tai merkit, kuten asteriskit ja pystyviivat
   • luettelomerkit
   • ellipsit.
   Poikkeukset: tällaiset välimerkit ja symbolit ovat sallittuja mainoksissa seuraavissa tapauksissa:
   • tavaramerkit, tuotemerkit ja tuotenimet, joissa käytetään epätavallisia välimerkkejä tai symboleita, mutta jotka on johdonmukaisesti kirjoitettu samalla tavalla koko verkkosivustossa
   • symbolit, joita käytetään yleisesti hyväksyttävällä tavalla, kuten asteriski (*), joka osoittaa hotellin tähtiluokitusta
   • lain vaatimat asteriskit tai yläindeksit, jotka osoittavat voimassa olevia ehtoja.
   Jos jokin näistä poikkeuksista koskee sinun mainostasi, pyydä tarkistusta. Käymme läpi kaikki tiedot ja tarkistamme, voidaanko mainoksesi hyväksyä.
  2. Muuta mainostasi.Jos mainoksesi rikkoo tätä käytäntöä, muokkaa mainosta niin, että siitä tulee käytännön mukainen.
   Siirry tiliin
   • Vie hiiri Mainokset-välilehdellä sen mainoksen päälle, jota haluat muokata.
   • Muokkaa mainosta klikkaamalla mainoksen vieressä olevaa kynäkuvaketta.
   • Kun olet valmis, klikkaa Tallenna.
   Muokkauksen ja tallennuksen jälkeen mainos lähetetään meille tarkistettavaksi. Useimmat mainokset tarkistetaan yhden arkipäivän kuluessa. Jotkin mainokset on kuitenkin tarkistettava muita tarkemmin, joten niiden tarkistus voi kestää kauemmin. Jos olet poistanut kelpaamattoman sisällön mainoksestasi ja aloitussivultasi, hyväksymme mainoksesi ja aloitamme sen näytön.
  Jos et pysty korjaamaan tai et halua korjata näitä rikkomuksia, poista mainoksesi. Näin estät sen, että tilisi mahdollisesti jäädytetään myöhemmin sen vuoksi, että se sisältää liian monta hylättyä mainosta.
  Ponnahdusikkuna
  1. Lue yllä olevista säännöistämme esimerkkejä siitä, mitä emme salli.
   • Pidämme ponnahdusikkunana sisällöstä riippumatta kaikkia sellaisia ikkunoita, jotka avautuvat alkuperäisen ikkunan lisäksi. Tällaisia ikkunoita ovat muun muassa
    • ajastetut ponnahdusikkunat
    • itsestään sulkeutuvat ponnahdusikkunat
    • ajoittaiset ponnahdusikkunat
    • mainoksesta syntyvät ponnahdusikkunat
    • latauksen aloittavat ponnahdusikkunat
    • taakse jäävät ponnahdusikkunat
    • välimainokset.
   • Sallimme välisivut, joilla ei ole mainoksia, kunhan ne eivät estä käyttäjää poistumasta sivustosta. Vaikka välisivut muistuttavat ponnahdusikkunoita, ne sallitaan, jos kyseessä on aloitussivulla näkyvä kuva, joka ei avaa omaa selainikkunaa eikä estä käyttäjää poistumasta sivustosta.
   • Jos et itse hallinnoi aloitussivusi toiminnallisuutta, ota yhteys verkkopalvelun tarjoajaan tai verkkosivuston omistajaan ja pyydä poistamaan ponnahdusikkunat aloitussivulta.
  2. Korjaa aloitussivusi. Jos mainokseesi johtava verkkosivu on sääntöjemme vastainen, muokkaa verkkosivu sääntöjen mukaiseksi. Kun olet tehnyt muutokset, lähetä mainos meille tarkistettavaksi seuraavalla tavalla:
   Siirry tiliin
   • Katso Mainokset-välilehden Tila-saraketta. Vie hiiri Hylätty-kohdan vieressä olevan valkoisen puhekuplan Mainoksen hylkäyksen ohjekupla päälle.
   • Klikkaa Lähetä kampanjani uudelleen tarkistettavaksi. Muista, että linkki tulee näkyviin vain, jos mainoksesi on hylätty tiettyjen rikkomusten vuoksi.
   • Lähetä kampanjasi kelvolliset hylätyt mainokset uudelleen tarkistettaviksi noudattamalla näytön ohjeita.
   Muokkauksen ja tallennuksen jälkeen mainos lähetetään meille tarkistettavaksi. Useimmat mainokset tarkistetaan yhden arkipäivän kuluessa. Jotkin mainokset on kuitenkin tarkistettava muita tarkemmin, joten niiden tarkistus voi kestää kauemmin. Jos olet poistanut kelpaamattoman sisällön mainoksestasi ja aloitussivultasi, hyväksymme mainoksesi ja aloitamme sen näyttämisen.
  3. Jos et voi muuttaa sivustoasi, harkitse sellaisen aloitussivun käyttämistä mainoksellesi, jossa ei käytetä ponnahdusikkunoita. Muokkaa mainoksen kohde-URL-osoite osoittamaan sivuston sivulle, joka ei ole sääntöjemme vastainen. Tallenna sitten mainos, jotta voimme tarkistaa sen uudelleen.
  Jos et pysty korjaamaan tai et halua korjata näitä rikkomuksia, poista mainoksesi. Näin estät sen, että tilisi mahdollisesti jäädytetään myöhemmin sen vuoksi, että se sisältää liian monta hylättyä mainosta.
  Virheellinen HTTP-vastauskoodi
  1. Tarkista kirjoittamasi URL-osoite. Näet kirjoittamasi aloitussivun URL-osoitteen käymällä tilin Mainokset-välilehdellä ja klikkaamalla mainoksen vieressä näkyvää kynäkuvaketta Kynäkuvake.
   • Tarkista, että antamasi aloitussivun URL-osoite on kirjoitettu oikein.
   • Jos käytät avainsanojen URL-osoitteita, mainoksesi saatetaan hylätä, koska sinulla on avainsanatason aloitussivun URL-osoitteita, jotka eivät enää toimi. Muokkaa avainsanojen URL-osoitteita, jotta ne johtavat toimivalle aloitussivulle.
   • Jos dynaamiset seuranta-URL-osoitteet ovat käytössä, niiden täytyy myös osoittaa toimiville sivuille.
  2. Korjaa aloitussivulla oleva virhe. Selvitä, mikä virhe ilmenee aloitussivulla ja missä kohtaa. Huomaa, että jokin tietty sivulla oleva komponetti (kuten Javascript) voi aiheuttaa virheen. Seuraavassa on esimerkkejä HTTP-otsikkotyökaluista, joista voi olla apua: Kun tiedät, minkä koodin aloitussivusi tuottaa, katso määrityksistä ja vihjeistä tietoja siitä, kuinka voit korjata eri HTTP-tilakoodien virheitä.

   Jos et vieläkään pysty tunnistamaan aloitussivuun liittyvää ongelmaa, ota yhteys sivuston ylläpitäjään tai palveluntarjoajaan ja pyydä apua.
  3. Korjaa aloitussivusi. Kun olet varmistanut, että sivusto toimii oikein ja täyttää yllä annetut vaatimukset, voit lähettää mainoksen meille tarkistettavaksi seuraavalla tavalla:
   Siirry omaan tiliini
   • Katso Mainokset-välilehden Tila-saraketta. Vie hiiri Hylätty-kohdan vieressä olevan valkoisen puhekuplan Mainoksen hylkäyksen ohjekupla päälle.
   • Klikkaa Lähetä kampanjani uudelleen tarkistettavaksi. Muista, että linkki tulee näkyviin vain, jos mainoksesi on hylätty tiettyjen rikkomusten vuoksi.
   • Lähetä kampanjasi kelvolliset hylätyt mainokset uudelleen tarkistettaviksi noudattamalla näytön ohjeita.
   Muokkauksen ja tallennuksen jälkeen mainos lähetetään meille tarkistettavaksi. Useimmat mainokset tarkistetaan yhden arkipäivän kuluessa. Jotkin mainokset on kuitenkin tarkistettava muita tarkemmin, joten niiden tarkistus voi kestää kauemmin. Jos olet poistanut kelpaamattoman sisällön mainoksestasi ja aloitussivultasi, hyväksymme mainoksesi ja aloitamme sen näyttämisen.
  4. Jos et voi muuttaa sivustoasi, harkitse jonkin toisen toimivan aloitussivun käyttämistä mainoksellesi. Muokkaa mainoksesi aloitussivun URL-osoitetta siten, että se ohjaa jollekin toiselle sivustosi sivulle, joka ei riko käytäntöjämme. Tallenna sitten mainoksesi, jotta voimme tarkistaa sen uudelleen.
  Jos et pysty korjaamaan tai et halua korjata näitä rikkomuksia, poista mainoksesi. Näin estät sen, että tilisi mahdollisesti jäädytetään myöhemmin sen vuoksi, että se sisältää liian monta hylättyä mainosta.
  Puhelinnumero mainostekstissä
  1. Lue yllä oleva käytäntö.
   • Haluamme, että ihmiset ymmärtävät, että mainoksen klikkaaminen johtaa verkkosivustoon eikä puheluun. Tämän sekaannuksen estämiseksi puhelinnumeroita ei voi käyttää tekstimainoksissa eikä sivustolinkkilaajennuksissa.
   • Poikkeus: Jos yrityksesi nimi on todellinen puhelinnumero (kuten "1-800-ESIMERKKI"), pyydä tarkistusta. Käymme läpi kaikki tiedot ja tarkistamme, voidaanko mainoksesi hyväksyä.
   Vinkki: Jos puhelut ovat tärkeitä yrityksellesi, harkitse puhelulaajennusten käyttämistä. Niillä lisätään Soita-painike mainokseen matkapuhelimissa, jotta asiakkaat voivat soittaa sinulle suoraan mainoksesta. Voit myös luoda kuvamainoksia, joissa puhelinnumerosi on kuvassa, tavoittaaksesi myös muita kuin mobiililaitteita.
  2. Muuta mainosta ja poista puhelinnumero. Jos mainoksesi rikkoo tätä käytäntöä, muokkaa mainosta niin, että siitä tulee käytännön mukainen.
   Siirry tiliin
   • Vie hiiri Mainokset-välilehdellä sen mainoksen päälle, jota haluat muokata.
   • Muokkaa mainosta klikkaamalla mainoksen vieressä olevaa kynäkuvaketta.
   • Kun olet valmis, klikkaa Tallenna.
   Muokkauksen ja tallennuksen jälkeen mainos lähetetään meille tarkistettavaksi. Useimmat mainokset tarkistetaan yhden arkipäivän kuluessa. Jotkin mainokset on kuitenkin tarkistettava muita tarkemmin, joten niiden tarkistus voi kestää kauemmin. Jos olet poistanut kelpaamattoman sisällön mainoksestasi ja aloitussivultasi, hyväksymme mainoksesi ja aloitamme sen näytön.
  3. Muuta sivustolinkkiä. Poista puhelinnumero sivustolinkkilaajennuksesta. Lue, miten voit muokata sivustolinkkiä.
  Jos et pysty korjaamaan tai et halua korjata näitä rikkomuksia, poista mainoksesi. Näin estät sen, että tilisi mahdollisesti jäädytetään myöhemmin sen vuoksi, että se sisältää liian monta hylättyä mainosta.
  Sivusto ei toimi
  1. Tarkista kirjoittamasi URL-osoite. Käy tilin Mainokset-välilehdellä ja klikkaa mainoksen vieressä näkyvää kynäkuvaketta Kynäkuvake . Tarkista, että antamasi aloitussivun URL-osoite on kirjoitettu oikein.
  2. Tarkista aloitussivusi. Jos antamasi URL-osoite on oikea, on mahdollista, että verkkosivusi ei toimi oikein. Tässä on joitakin tarkistettavia asioita:
   • Sivuston pitää latautua oikein: Mainos ei voi johtaa verkkosivustoon, joka on rakenteilla tai joka on linkitetty virhesivulle, jonka näyttämä tilakoodi alkaa numerolla 4 tai 5 (kuten virhe 405). Jos aloitussivusi ei toimi, korjaa ongelma tai korvaa aloitussivun URL-osoite jollain sivustosi toisella toimivalla sivulla.
    • Vaikka aloitussivu latautuisi oikein sinulle, se ei ehkä lataudu oikein muissa olosuhteissa, kuten muissa Web-selaimissa tai AdWords-järjestelmässä. Aloitussivun on toimittava oikein kaikissa sijainneissa riippumatta siitä, mihin mainos on kohdistettu. Tarkista aloitussivusi eri selaimia ja laitteita käyttämällä ja varmista, että se on linkitetty aina toimivaan verkkosivustoon.
   • Sivuston pitää latautua nopeasti: Aloitussivun pitää latautua nopeasti yleisimmissä selaimissa ja laitteissa. Sivustossa ei kannata käyttää sisältöä tai ominaisuuksia, jotka viivästyttävät sivun latautumista ja antavat käyttäjälle sellaisen vaikutelman, ettei sivusto toimi.
   • Sivuston pitää olla indeksoitavissa: järjestelmiemme on pystyttävä indeksoimaan mainoksesi aloitussivu, jotta voimme selvittää, onko sivusi mainostuskäytäntöjemme mukainen.
   • Avainsanojen URL-osoitteet: Jos käytät avainsanojen URL-osoitteita, mainoksesi saatetaan hylätä, koska kyseiset URL-osoitteet eivät enää toimi. Muokkaa avainsanojen URL-osoitteita, jotta ne johtavat toimivalle aloitussivulle.
   • Seuranta-URL-osoitteet: Jos dynaamiset seuranta-URL-osoitteet ovat käytössä, niiden täytyy osoittaa toimivaan URL-osoitteeseen. Niiden on myös täytettävä kaikki tässä luetellut aloitussivun URL-osoitteen vaatimukset.
  3. Korjaa aloitussivusi. Kun olet varmistanut sivusi toimivan oikein ja vastaavan yllä mainittuja vaatimuksia, pyydä sivuston tarkistusta. Tarkistamme sivustosi uudelleen. Jos havaitsemme, että olet korjannut aloitussivun, voimme hyväksyä mainostesi näyttämisen.
   Tarkista korjattu sivustoni
  4. Jos et voi korjata aloitussivuasi, harkitse jonkin toisen toimivan aloitussivun käyttämistä mainoksellesi. Muokkaa mainoksesi aloitussivun URL-osoitetta siten, että se ohjaa jollekin toiselle sivustosi sivulle, joka ei riko käytäntöjämme. Tallenna sitten mainoksesi, jotta voimme tarkistaa sen uudelleen.
  Jos et pysty korjaamaan tai et halua korjata näitä rikkomuksia, poista mainoksesi. Näin estät sen, että tilisi mahdollisesti jäädytetään myöhemmin sen vuoksi, että se sisältää liian monta hylättyä mainosta.
  Varattu verkkotunnus
  1. Varatun verkkotunnuksen sivusto on sivusto, joka ei ole täysin valmis, koska se on esimerkiksi kehitteillä tai odottaa uutta omistajaa. Varatun verkkotunnuksen sivustot sisältävät vain vähän sisältöä ja vain mainosilmoituksia ja -linkkejä. Näitä sivustoja voidaan käyttää verkko-osoitteen varaamiseen tulevaa käyttöä varten, sisällön antamiseksi sivulle, joka muuten olisi tyhjä, koska sen rekisteröinti on vanhentunut.
   Esimerkki hyväksyttävästä verkkosivustosta
   • Jos rekisteröinti on vanhentunut, uudista se, jotta voit alkaa mainostaa sivustoa uudelleen.
   • Jos sivustosi palvelussa on ollut tilapäinen häiriö, varmista, että sivusto toimii taas asianmukaisesti.
   • Varmista, että sivustosi tarjoaa käyttäjille ainutlaatuista, arvokasta sisältöä, eikä ole täynnä mainontailmoituksia ja -linkkejä.
  2. Korjaa aloitussivu. Jos olet korjannut sivustosi tai uudistanut rekisteröinnin, pyydä verkkosivustosi tarkistusta. Tarkistamme sivustosi uudelleen, ja jos huomaamme, että olet korjannut rikkomukset aloitussivulla, voimme hyväksyä mainoksesi ja sen näyttäminen voidaan aloittaa.
   Tarkista korjattu sivustoni

   Voit myös muuttaa kohde-URL-osoitetta niin, että se osoittaa verkkosivustosi toiselle sivulle, joka ei riko käytäntöjämme.
  Jos et pysty korjaamaan tai et halua korjata näitä rikkomuksia, poista mainoksesi. Näin estät sen, että tilisi mahdollisesti jäädytetään myöhemmin sen vuoksi, että se sisältää liian monta hylättyä mainosta.
  Selkeys ja osuvuus
  1. Lue yllä oleva käytäntö. Emme salli mainoksia, jotka ovat epäselviä tai sekavia tai jotka eivät ohjaa käyttäjiä asianmukaiseen sisältöön. Emme myöskään salli mainoksia, jotka eivät liity yritykseen, tuotteeseen tai palveluun, jota sivusto mainostaa. Tässä muutamia esimerkkejä siitä, mitä kannattaa tarkistaa:

   Epäselvä mainoskampanja:
   • Tarkista, että mainos ja aloitussivu sisältävät järkevää tekstiä, joka ei ole liian yleistä.
   • Varmista, että mainosteksti tai mainoslaajennus ei näytä puutteelliselta tai katkaistulta.
   • Varmista, että yrityksesi tiedot ovat oikein, mukaan lukien yrityksesi nimi, sijainti ja Google Places -tiedot.
   • Kuvien, videoiden, äänen ja muiden mainoksen osien tulee olla hyvälaatuisia, eivätkä ne saa olla epätarkkoja, epäselviä tai tunnistamattomia. Varmista myös, että jokainen elementti liittyy muuhun mainokseen ja aloitussivuun.
   • Poista kaikki ValueTrack-tagit mainostekstistäsi.
   • Mainoskampanjassa on oltava tuotteen nimi, yrityksen nimi, logo tai näkyvä URL-osoite. Varmista animoiduissa mainoksissa, että tunnistetiedot, kuten tuotteen tai yrityksen nimi, logo tai näkyvä URL-osoite, näytetään selvästi viimeisessä liikkumattomassa kuvassa animaation päätyttyä.
   Epäselvä merkitys:
   • Varmista, että mainokset, avainsanat, aloitussivu ja mainoslaajennukset liittyvät kaikki läheisesti toisiinsa ja edistävät samoja tuotteita tai palveluja. Mainostekstin ja avainsanojen tulee kuvata tarkasti, mitä sivustossasi näkyy mainoksen klikkaamisen jälkeen.
   • Älä käytä liian yleisiä avainsanoja.
   • Käytä oletusmainostekstiä, kun käytät avainsanan lisäystä mainoksissa, ja varmista, että tuloksena syntyvä mainosteksti on selkeä ja helposti ymmärrettävä.
   Superlatiivit ja kilpailulliset väitteet, joille ei ole tukea:
   • Jos mainoksessa käytetään superlatiivia tai kilpailullista väitettä, väitteen tueksi tulee näyttää kolmannen osapuolen vahvistus aloitussivulla. Kolmannen osapuolen vahvistuksen on oltava peräisin henkilöltä tai ryhmältä, joka ei ole missään yhteydessä sivustoon. Asiakkaiden kertomukset eivät kelpaa kolmannen osapuolen vahvistukseksi.
   • Jos sinulla ei ole kolmannen osapuolen vahvistusta väitteelle, poista superlatiivi tai kilpailullinen teksti mainoksesta.
   • Superlatiiveihin ja komparatiiveihin kuuluvat esimerkiksi väittämät ”paras”, ”nro 1”, ”parempi kuin”, ”nopeampi kuin” ja muut vastaavat ilmaukset.
  2. Muuta verkkosivustoasi. Jos aloitussivu, jolle mainoksesi ohjaa käyttäjän, rikkoo tätä käytäntöä, muuta aloitussivua niin, että siitä tulee käytännön mukainen. Sinun on sitten pyydettävä sivuston tarkistusta ennen siirtymistä mainostekstin muuttamisen toiseen vaiheeseen.
   Tarkista korjattu verkkosivusto
  3. Muokkaa mainostasi. Muokkaa mainoksestasi helppolukuinen niin, että se liittyy erityisesti aloitussivullasi mainostettavaan asiaan. Voit määrittää aloitussivun URL-osoitteen ohjaamaan myös sellaiselle verkkosivustosi sivulle, joka vastaa paremmin niitä tuotteita ja palveluita, joita mainoksesi ja avainsanasi mainostavat.

   Jos mainoksesi rikkoo tätä käytäntöä, muokkaa mainosta niin, että siitä tulee käytännön mukainen.
   Siirry tiliin
   • Vie hiiri Mainokset-välilehdellä sen mainoksen päälle, jota haluat muokata.
   • Muokkaa mainosta klikkaamalla mainoksen vieressä olevaa kynäkuvaketta.
   • Kun olet valmis, klikkaa Tallenna.
   Muokkauksen ja tallennuksen jälkeen mainos lähetetään meille tarkistettavaksi. Useimmat mainokset tarkistetaan yhden arkipäivän kuluessa. Jotkin mainokset on kuitenkin tarkistettava muita tarkemmin, joten niiden tarkistus voi kestää kauemmin. Jos olet poistanut kelpaamattoman sisällön mainoksestasi ja aloitussivultasi, hyväksymme mainoksesi ja aloitamme sen näytön.
  Jos et pysty korjaamaan tai et halua korjata näitä rikkomuksia, poista mainoksesi. Näin estät sen, että tilisi mahdollisesti jäädytetään myöhemmin sen vuoksi, että se sisältää liian monta hylättyä mainosta.
  Hyödyllisyys
  1. Lue yllä oleva käytäntö. Tässä on muutamia esimerkkejä asioista, joita emme salli:
   • Sivustoosi siirtyneiden käyttäjien täytyy pystyä palaamaan edelliselle sivulle (josta he löysivät mainoksen ja klikkasivat sitä) klikkaamalla selaimen Takaisin-painiketta yhden kerran.
   • Varmista, että ihmiset eivät tarvitse salasanaa tai muita ohjelmia katsellakseen sivustoasi tai liikkuakseen siinä.
   • Varmista, että omat mainoksesi sekä kaikki sivustossasi mahdollisesti olevat ilmoitukset ovat selvästi erotettavissa mainoksiksi. Mainokset eivät saa näyttää ohjelmiston latauspainikkeelta, viralliselta järjestelmävaroitukselta tai verkkosivun ominaisuudelta. kuten valikoilta, hakutuloksilta tai muulta sivuston sisällöltä. (Katso esimerkkejä.)
   • Sivustosi ei saa esittää odottamattomia verkkosivuja, mainoksia tai sponsoroituja tarjouksia ihmisille, kun he liikkuvat sivustossa.
  2. Muuta verkkosivustoasi. Jos aloitussivu, jolle mainoksesi ohjaa käyttäjän, rikkoo tätä käytäntöä, muuta aloitussivua niin, että siitä tulee käytännön mukainen. Sinun on sitten pyydettävä sivuston tarkistusta ennen siirtymistä mainostekstin muuttamisen toiseen vaiheeseen.
   Tarkista korjattu verkkosivusto
   Voit myös muuttaa kohde-URL-osoitetta niin, että se osoittaa verkkosivustosi toiselle sivulle, joka ei riko käytäntöjämme.
  3. Muuta mainostasi.Jos mainoksesi rikkoo tätä käytäntöä, muokkaa mainosta niin, että siitä tulee käytännön mukainen.
   Siirry tiliin
   • Vie hiiri Mainokset-välilehdellä sen mainoksen päälle, jota haluat muokata.
   • Muokkaa mainosta klikkaamalla mainoksen vieressä olevaa kynäkuvaketta.
   • Kun olet valmis, klikkaa Tallenna.
   Muokkauksen ja tallennuksen jälkeen mainos lähetetään meille tarkistettavaksi. Useimmat mainokset tarkistetaan yhden arkipäivän kuluessa. Jotkin mainokset on kuitenkin tarkistettava muita tarkemmin, joten niiden tarkistus voi kestää kauemmin. Jos olet poistanut kelpaamattoman sisällön mainoksestasi ja aloitussivultasi, hyväksymme mainoksesi ja aloitamme sen näytön.
  Jos et pysty korjaamaan tai et halua korjata näitä rikkomuksia, poista mainoksesi. Näin estät sen, että tilisi mahdollisesti jäädytetään myöhemmin sen vuoksi, että se sisältää liian monta hylättyä mainosta.
  Ammatilliset standardit
  1. Lue yllä oleva käytäntö. Tässä on muutamia esimerkkejä asioista, joita emme hyväksy mainoksissa tai sivustoissa:

     Tyylivaatimukset:
   • Mainos ei saa sisältää yleisiä toimintakehotuslauseita, kuten "klikkaa tästä" tai muita vastaavia ilmaisuja, jotka voivat liittyä mihin tahansa mainokseen sen sisällöstä riippumatta.
   • Varmista, että mainostekstissä ei ole tyhjiä rivejä tai turhia välilyöntejä.
   • Kolmas tekstirivi ei saa jatkua näkyvään URL-osoitteeseen, eikä URL-kenttää saa käyttää ylimääräisenä tekstirivinä.
   • Varmista, että omat mainoksesi sekä kaikki sivustossasi mahdollisesti olevat ilmoitukset ovat selvästi erotettavissa mainoksiksi. Mainokset eivät saa näyttää ohjelmiston latauspainikkeelta, viralliselta järjestelmävaroitukselta tai verkkosivun ominaisuudelta, kuten valikolta.
   • Varmista, että kuvamainos kattaa valitun koon kokonaan. Kuvamainokset eivät saa näkyä sivuttain tai ylösalaisin, eivätkä ne saa näyttää useammalta kuin yhdeltä mainokselta.
   • Multimediamainokset eivät saa laajentua niille määritellyn kehyksen ulkopuolelle, eivätkä ne saa vilkkua liikaa tai välkkyä. Ääni ja video ovat sallittuja, mutta oletusasetuksena niiden tulee olla pois päältä. Hiiritehosteet, kuten kuvat, jotka reagoivat hiiren liikkeeseen, ovat sallittuja, kunhan liike on käyttäjän aikaansaama.
     Oikeinkirjoitus ja kielioppi:
   • Varmista, että mainostekstissä ei ole kielioppi- tai kirjoitusvirheitä.
   • Mainosteksti ei voi sisältää outoja, jäljitteleviä tai tarpeettomia välimerkkejä, numeroita, kirjaimia, symboleja, isoja kirjaimia tai toistuvia sanoja tai lauseita. Mainosteksti ei voi myöskään sisältää sopimattomia välilyöntejä sanojen tai välimerkkien väleissä.

    Poikkeus: Jos virheellinen kielioppi, poikkeava oikeinkirjoitus tai poikkeava välimerkkien, isojen kirjainten tai välilyöntien käyttö on osa mainoksissa esiintyvää tavaramerkkiä tai brändin tai tuotteen nimeä, jota käytetään samassa muodossa kaikkialla verkkosivustollasi, pyydä tarkistusta. Käymme läpi kaikki tiedot ja tarkistamme, voidaanko mainoksesi hyväksyä.
  2. Muokkaa mainostasi. Jos mainoksesi rikkoo tätä käytäntöä, muokkaa mainosta niin, että siitä tulee käytännön mukainen.
   Siirry tiliin
   • Vie hiiri Mainokset-välilehdellä sen mainoksen päälle, jota haluat muokata.
   • Muokkaa mainosta klikkaamalla mainoksen vieressä olevaa kynäkuvaketta.
   • Kun olet valmis, klikkaa Tallenna.
   Muokkauksen ja tallennuksen jälkeen mainos lähetetään meille tarkistettavaksi. Useimmat mainokset tarkistetaan yhden arkipäivän kuluessa. Jotkin mainokset on kuitenkin tarkistettava muita tarkemmin, joten niiden tarkistus voi kestää kauemmin. Jos olet poistanut kelpaamattoman sisällön mainoksestasi ja aloitussivultasi, hyväksymme mainoksesi ja aloitamme sen näytön.
  3. Muuta mainoksesi aloitussivua. Jos aloitussivu, jolle mainoksesi ohjaa käyttäjän, rikkoo tätä käytäntöä, muuta aloitussivua niin, että siitä tulee käytännön mukainen. Kun olet korjannut rikkomuksen, lähetä mainos uudelleen tarkistettavaksi edellä kuvatulla tavalla.

   Voit myös muuttaa kohde-URL-osoitetta niin, että se osoittaa verkkosivustosi toiselle sivulle, joka ei riko tätä käytäntöä.
  Jos et pysty korjaamaan tai et halua korjata näitä rikkomuksia, poista mainoksesi. Näin estät sen, että tilisi mahdollisesti jäädytetään myöhemmin sen vuoksi, että se sisältää liian monta hylättyä mainosta.
  Seurantamallit
  1. Tarkista lopullinen URL ja seurantamalli, jotka olet määrittänyt mainoksellesi. Varmista, että seurantamallin uudelleenohjaus on samalle sivulle, jonka olet määrittänyt mainoksesi lopulliseksi URL-osoitteeksi kaikilla selaimilla ja laitteilla. Kun käyttäjä klikkaa mainostasi, klikkauksen on lähetettävä hänet lopulliseen URL-osoitteeseen.
   Seuraavat muodot eivät ole sallittuja:
   Lopullinen URL: http://example.com/somepage
   Seurantamalli: http://example-tracker.com?url={lpurl} (tämä muuttuu klikkauksen jälkeen muotoon http://example-tracker.com?url=http://example.com/somepage)
   Aloitussivu: http://example.com/somepage2

   Seuraavat muodot eivät ole sallittuja:
   Lopullinen URL: http://example.com/somepage
   Seurantamalli: http://example-tracker.com?url={lpurl} (tämä muuttuu klikkauksen jälkeen muotoon http://example-tracker.com?url=http://example.com/somepage)
   Aloitussivu: http://www.example.com/somepage

   Seuraavat muodot ovat sallittuja:
   Lopullinen URL: http://example.com/somepage
   Seurantamalli: http://example-tracker.com?url={lpurl} (tämä muuttuu klikkauksen jälkeen muotoon http://example-tracker.com?url=http://example.com/somepage)
   Aloitussivu: http://example.com/somepage
  2. Korjaa seurantamalli vastaamaan kaikkia näitä vaatimuksia. Katso URL-valintojen muokkaamista koskevat ohjeet.
  3. Lähetä muutokset tarkistettaviksi.
   • Jos loit seurantamallin yksittäiselle mainokselle, avainsanalle tai sivustolinkille, siirry tilisi Mainokset-välilehdelle ja muokkaa mallia tai mitä tahansa URL-valintaa lähettääksesi mainoksesi tai sivustolinkkisi automaattisesti uudelleen tarkistettavaksi.
   • Jos loit seurantamallin kokonaiselle mainosryhmälle, kampanjalle tai tilille, sinun on pyydettävä tarkistusta, kun olet korjannut rikkomuksen.
  Jos et pysty korjaamaan tai et halua korjata näitä rikkomuksia, poista mainoksesi. Näin estät sen, että tilisi mahdollisesti jäädytetään myöhemmin sen vuoksi, että se sisältää liian monta hylättyä mainosta.
  Lopullinen URLs
  1. Tarkista lopullinen URL ja varmista, että se täyttää seuraavat vaatimukset:
   • Verkkotunnus: Mainokselle antamassasi lopullisessa URL-osoitteessa on käytettävä samaa verkkotunnusta kuin aloitussivusi verkkotunnus (verkkosivusto, johon ihmiset lopulta päätyvät).
    Seuraavat muodot eivät ole sallittuja:
    Lopullinen URL: http://example.com
    Aloitussivu: http://example2.com

    Seuraavat muodot eivät ole sallittuja:
    Lopullinen URL: http://example.com
    Aloitussivu: http://www.example.com

    Seuraavat muodot ovat sallittuja:
    Lopullinen URL: http://example.com/somepage
    Aloitussivu: http://example.com/somepage

   • Uudelleenohjaukset: Lopullinen URL voi uudelleenohjata kävijän vain saman verkkotunnuksen URL-osoitteisiin. Jos haluat uudelleenohjauksen toiseen verkkotunnukseen, voit määrittää seurantamallin.
  2. Korjaa Lopullinen URL:
   Siirry omalle tililleni
   • Muokkaa lopullista URL-osoitetta siten, että se käyttää aloitussivusi verkkotunnusta. Muokkauksen ja tallennuksen jälkeen mainos lähetetään automaattisesti tarkistettavaksi.
   • Voit myös muuttaa uudelleenohjausosoitteita siten, että kaikki lopullisen URL-osoitteen jälkeen tulevat uudelleenohjausosoitteet pysyvät samassa verkkotunnuksessa. Jos muutat uudelleenohjausosoitteita lopullisen URL-osoitteen muokkaamisen sijaan, lähetä mainoksesi uudelleen tarkistettaviksi.
  Jos et pysty korjaamaan tai et halua korjata näitä rikkomuksia, poista mainoksesi. Näin estät sen, että tilisi mahdollisesti jäädytetään myöhemmin sen vuoksi, että se sisältää liian monta hylättyä mainosta.

  Jos uskot, että mainoksesi hylättiin virheellisesti, voit pyytää tarkistusta hylättyjä mainoksia ja käytäntöjä koskevalla kysymyslomakkeella.

  Käytännön rikkomisen seuraukset

  • Mainoksen hylkääminen: Mainokset, jotka eivät noudata tätä käytäntöä, saatetaan hylätä. Hylättyä mainosta ei voi näyttää, ennen kuin käytäntörikkomus on korjattu ja mainos hyväksytty.
  • Verkkotunnuksen poistaminen käytöstä: Käytäntöä rikkovat verkkosivustot voidaan jäädyttää. Tällöin verkkosivustoa ei voi mainostaa, ennen kuin ongelma on korjattu.
  • Tilin jäädyttäminen: Tili saatetaan jäädyttää, jos rikkomuksia on useita tai jos ne ovat vakavia. Jos näin tapahtuu, kaikki jäädytetyn tilin mainokset lakkaavat näkymästä, emmekä voi enää ottaa vastaan mainoksiasi. Myös kaikki tiliin liitetyt muut tilit saatetaan jäädyttää pysyvästi, ja uudet tilit voidaan jäädyttää automaattisesti jo luontivaiheessa. Lisätietoja jäädytetyistä tileistä.

  Paikallisten lakien noudattaminen: Taatakseen käyttäjille turvallisen ja positiivisen käyttökokemuksen Google vaatii mainostajilta kaikkien sovellettavien lakien ja säädösten noudattamista Google AdWords -käytäntöjen lisäksi. On tärkeää, että tutustut näihin vaatimuksiin ja olet selvillä niiden muutoksista sijainneissa, joissa yrityksesi toimii, sekä muissa sijainneissa, joissa mainoksiasi näytetään. Kun löydämme näitä vaatimuksia rikkovaa sisältöä, voimme estää sitä näkymästä. Jos kyseessä on toistuva tai vakava rikkomus, et ehkä voi jatkaa mainostamista Googlen avulla.

  Tarvitsetko apua?

  Kerro meille, jos sinulla on kysyttävää tästä käytännöstä:
  Ota yhteyttä AdWords-tukeen

  Kerro mielipiteesi

  Arvioi, kuinka hyödyllinen tämä sivu on ja lähetä meille palautetta:

  Oliko tästä artikkelista hyötyä?