Toimitukselliset ja ammatilliset vaatimukset

Googlen käytäntö

Tasokkaan käyttäjäkokemuksen varmistamiseksi Google edellyttää, että kaikki kampanjat täyttävät tiukat ammattimaiset ja toimitukselliset vaatimukset. Sallimme vain kampanjat, jotka ovat selkeän ja ammattimaisen näköisiä ja jotka ohjaavat käyttäjät asiaankuuluvan, hyödyllisen ja helppokäyttöisen sisällön pariin.

Esimerkkejä kielletystä sisällöstä

Seuraavassa on esimerkkejä sisällöstä, jota emme salli:

Epäselvä mainoskampanja
Mainos ei ole ymmärrettävä tai siitä ei saa selvää.
 • Esimerkkejä: käsittämätöntä kieltä sisältävät mainostekstit, liian yleiset tai epäselvät mainokset, ValueTrack-tunnisteiden määrittäminen näkyviksi mainostekstissä, epäselvät kuva- tai videomainokset, tyhjä tai käsittämätöntä kieltä sisältävä aloitussivu.
Mainos ei ilmaise selkeästi, mihin käyttäjä ohjataan.
 • Esimerkkejä: näkyvän URL-osoitteen www.google.com käyttäminen mainoksessa, joka johtaa aloitussivulle www.youtube.com, tai avainsanan lisäysominaisuuden käyttäminen näkyvän URL-osoitteen ylimmällä tasolla tai toisen tason verkkotunnuksessa, kuten www.{avainsana}.com.
Emme salli mainoskampanjoita, joissa ei mainita mainostettavaa tuotetta, palvelua tai yhteisöä. Emme myöskään salli animoituja mainoksia, joissa ei kerrota selvästi tunnistetietoja, kuten tuotteen tai yrityksen nimeä, logoa tai näkyvää URL-osoitetta viimeisessä liikkumattomassa kuvassa (animaation päätyttyä).
 • Esimerkkejä: Emme salli mainoskampanjoita, jotka eivät sisällä tunnistetietoja, kuten tuotteen tai yrityksen nimeä, logoa tai näkyvää URL-osoitetta.
 • Epäselvä osuvuus
  Mainokset, jotka eivät liity aloitussivuun.
  • Esimerkkejä: mainos, jossa käytetään avainsanojen lisäysominaisuutta ilman osuvaa oletusarvoista avainsanaa, mainoksen otsikko, joka ei liity mainoksen tekstiin, mainos, jossa ei ilmaista, että siihen liittyvä aloitussivu on hakutulossivu, ja avainsanojen roskapostinomainen käyttö.
  Superlatiivit, joita ei tueta, tai kilpailevat väitteet
  Mainokset, jotka sisältävät superlatiiveja (esim. "paras" tai "nro 1") tai komparatiiveja (esim. "parempi kuin" tai "nopeampi kuin") tai muita vastaavia väitteitä, joiden tueksi ei esitetä kolmansien osapuolten vahvistuksia aloitussivulla.
 • Esimerkkejä: Mainosteksti, jossa lukee "Maailman paras ikkunoiden pesupalvelu", jos aloitussivulla ei ole todisteita siitä, että kyseessä on maailman paras palvelu. Tällaiset väitteet sallitaan kuitenkin, jos aloitussivulla on linkki kolmannen osapuolen analyysiin, jossa kyseinen yritys on uskottavassa tutkimuksessa havaittu esimerkiksi suosituimmaksi tai parasta palvelua tarjoavaksi yritykseksi.
 • Huom. Yksinkertaistetulla tai perinteisellä kiinalla kirjoitetuissa ja Kiinaan kohdistetuissa mainoksissa ei saa olla superlatiiveja tai komparatiiveja sisältäviä väitteitä, vaikka näiden väitteiden tueksi olisi esitetty kolmansien osapuolten vahvistuksia.
 • Hyödyllisyys
  Mainos tai muu sisältö, jonka käyttäminen on erittäin hankalaa tai turhauttavaa.
  • Esimerkkejä: sellaisia ponnahdusikkunoita tai välimainoksia sisältävät sivustot, jotka häiritsevät käyttäjän kykyä nähdä pyydetty sisältö; mainokset, joita ei voi helposti erottaa sivuston sisällöstä; videomainokset, jotka tuovat näyttöön yksityistä ei-katseltavissa olevaa sisältöä; sivustot, jotka poistavat käytöstä selaimen Edellinen-painikkeen tai hankaloittavat sen käyttöä; sivustot, jotka eivät lataudu nopeasti suosituimmilla selaimilla ja laitteilla tai jotka ovat keskeneräisiä tai eivät toimi tai jotka edellyttävät jonkin lisäsovelluksen lataamista aloitussivun katselemiseksi (lukuun ottamatta tavallisia selainten lisäosia) tai jotka tuovat näyttöön virheilmoituksia.
  Tyylivaatimukset
  Mainokset, joissa mainosyksikön ominaisuuksia ei käytetä tarkoituksenmukaisesti.
  • Esimerkkejä: mainokset, jotka eivät sisällä mainossisältöä; tekstimainokset, joista puuttuu tekstirivi; kuvamainokset, jotka ovat kooltaan vain osan kuvamainosyksikön koosta; tekstimainokset, joiden kolmas tekstirivi jatkuu näkyvään URL-osoitteeseen ja jotka käyttävät URL-kenttää ylimääräisenä tekstirivinä tai mainokset, joissa käytetään sähköpostiosoitetta puhelinnumeron sijaan puhelulaajennuksissa.
  Mainokset, jotka eivät noudata Googlen hakutulosten selkeää ja informatiivista tyyliä.
  • Esimerkkejä: mainokset, jotka sisältävät huutomerkkejä mainoksen otsikossa, käyttävät luettelomerkkejä tai numeroituja luetteloita tai sisältävät toimintakehotuksia, kuten "klikkaa tätä".
  Oikeinkirjoitus ja kielioppi
  Mainokset, joissa ei noudateta hyväksyttyjä kirjoitus- tai kielioppisääntöjä.
  • Esimerkkejä: muodon "Kukkien osta täältä" tai "Ostakukat täältä" käyttäminen oikean muodon eli "Osta kukat täältä" sijaan.
  Virheellisesti tai epätarkoituksenmukaisesti käytetyt välimerkit, symbolit, isot kirjaimet, välilyönnit tai toistot.
  • Esimerkkejä: numeroiden, kirjainten, symbolien, välimerkkien, toistojen tai välilyöntien käyttäminen virheellisesti, esimerkiksi: kukk1a, kukkkkia, kuk@at, Kukkia!!!, k*u*k*k*i*a, KUKKIA, KuKKiA, K.U.K.K.I.A, kukkia-kukkia-kukkia!, k u k k i a, ostakukkiatäältä.

  Toimenpiteet

  Seuraavassa on lisätietoja kustakin rikkomuksesta ja siitä, mitä voit tehdä, jos mainoksesi hylätään tai jos sivustosi tai sovelluksesi jäädytetään:

  Väärä näkyvä URL-osoite
  1. Lue lisätietoja siitä, miten voit tehdä URL-osoitteistasi käytäntöjemme mukaisia. Mainoksessa näytettävästä verkkosivustosta tai sovelluksesta (eli näkyvästä URL-osoitteesta) pitää ilmetä selvästi, mille verkkosivustolle tai mihin sovellukseen (aloitussivulle) käyttäjät siirtyvät klikatessaan mainostasi. Aloitussivu on sivu, jolle käyttäjät päätyvät määritettyyn kohde-URL-osoitteeseen, lopulliseen URL-osoitteeseen tai seurantamalliin liittyvien uudelleenohjauksien jälkeen.

   URL-osoitteiden on täytettävä seuraavat vaatimukset:
   • URL-osoitteen muoto: Tarkista, ettei mainokselle antamasi URL-osoite sisällä merkkijonoa http:// tai https://, koska ne lisätään erikseen. Sivuston näkyvä URL-osoite ei voi olla IP-osoite (esimerkiksi 123.45.678.90), eikä siinä voi olla standardista poikkeavia merkkejä (kuten !, *, #, _ ja @).
    Ei sallittu:
            Näkyvä URL-osoite: http://example.com
    Ei sallittu:
            Näkyvä URL-osoite: **example**.com
   • Verkkotunnus: Mainoksen näkyvän URL-osoitteen, lopullisen URL-osoitteen ja aloitussivun URL-osoitteen verkkotunnusten on vastattava toisiaan. Verkkotunnus on verkkosivuston osoitteen keskeinen osa, kuten "google.com" osoitteessa google.com/adwords ja support.google.com/adwords.
    Sallittu:
             Näkyvä URL-osoite: example.com
             Aloitussivu example.com/toys.html
    Ei sallittu:
            Näkyvä URL-osoite: google.com
            Aloitussivu: example.com
   • Verkkotunnuksen loppuosa: Varmista, että URL-osoitteissasi on sama verkkotunnuksen loppuosa, kuten .com, .net, .fr tai .org.
    Ei sallittu:
            Näkyvä URL-osoite: example.com
            Aloitussivu: example.org
    Ei sallittu:
            Näkyvä URL-osoite: example.co.uk
            Aloitussivu: example.com
   • Aliverkkotunnukset: Jos sivustossasi käytetään verkkotunnusta, jossa on lukuisia eri sivustoja, lisää verkkotunnus ja polku, jotka selkeästi erottavat yrityksesi sivuston muista kyseisen verkkotunnuksen alaisista sivustoista.
    Ei sallittu:
           Näkyvä URL-osoite: blogspot.com
           Aloitussivu: mycompany.blogspot.com
   • Uudelleenohjaukset: Voit käyttää uudelleenohjausta seurantaan, kunhan kohde-URL-osoite tai lopullinen URL-osoite uudelleenohjaa käyttäjät sivulle, joka käyttää samaa verkkotunnusta kuin näkyvä URL-osoitteesi.
   • Avainsanojen URL-osoitteet: Jos olet määrittänyt URL-osoitteen vähintään yhdelle avainsanalle, mainoksesi saatetaan hylätä, jos kyseiset avainsanatason aloitussivusi eivät vastaa näkyvän URL-osoitteesi verkkotunnusta. Jotta mainoksesi voidaan hyväksyä, muokkaa avainsanan URL-osoitettasi siten, että sen verkkotunnus vastaa näkyvän URL-osoitteesi verkkotunnusta.
   • Välityspalvelimia käyttävät näkyvät URL-osoitteet: Tietyt kauppaympäristöt, lääkealan toimijat, jälleenmyyjät ja sopimatonta kielenkäyttöä sisältävät verkkotunnukset saattavat välillä käyttää jotain toista verkkotunnusta sopimattoman kielenkäytön näyttämisen välttämiseksi. Pyydä poikkeusta tämän käytännön noudattamiseen.

    Vinkki: Näet hylkäyssähköpostista verkkotunnuksen, johon mainoksesi ohjasi tarkistuksen aikana. Voit myös käyttää Search Consolea URL-osoitteen lopullisen aloitussivun tarkistamiseen ja sen varmistamiseen, että tuloksena oleva verkkotunnus vastaa näkyvän URL-osoitteesi verkkotunnusta.
  2. Muuta mainoksen URL-osoitteita. Voit muokata mainoksen URL-osoitteita seuraavalla tavalla:
   Siirry omaan tiliini
   • Vie hiiri Mainokset-välilehdellä sen mainoksen päälle, jota haluat muokata.
   • Muokkaa mainosta klikkaamalla mainoksen vieressä olevaa kynäkuvaketta.
   • Kun olet valmis, valitse Tallenna.
   Muokkauksen ja tallennuksen jälkeen mainos lähetetään meille tarkistettavaksi. Useimmat mainokset tarkistetaan yhden arkipäivän kuluessa. Jotkin mainokset on kuitenkin tarkistettava muita tarkemmin, joten niiden tarkistus voi kestää kauemmin. Kun olemme varmistaneet, että olet poistanut kelpaamattoman sisällön mainoksestasi ja aloitussivultasi, voimme hyväksyä mainoksesi ja aloittaa sen näyttämisen.
  Jos et pysty korjaamaan tai et halua korjata näitä rikkomuksia, poista mainoksesi. Näin estät sen, että tilisi mahdollisesti jäädytetään myöhemmin sen vuoksi, että se sisältää liian monta hylättyä mainosta.
  Kohde-URL-osoite ei toimi
  1. Tarkista kirjoittamasi URL-osoite. Näet kirjoittamasi lopullisen URL-osoitteen tai kohde-URL-osoitteen siirtymällä tilin Mainokset-välilehdelle ja klikkaamalla mainoksen vieressä näkyvää kynäkuvaketta Edit.
   • Tarkista, että antamasi aloitussivun URL-osoite on kirjoitettu oikein.
   • Mainoksen aloitussivun URL-osoite ei saa johtaa verkkosivun tai sovelluksen sijaan sähköpostiosoitteeseen tai tiedostoon. Tällaisia tiedostoja ovat kuva-, ääni-, video- tai asiakirjatiedostot, joiden avaaminen tai suorittaminen edellyttää lisäsovellusta. Näitä ovat esimerkiksi PDF-, Word- tai PowerPoint-tiedostot.
  2. Tarkista aloitussivusi. Jos olet kirjoittanut URL-osoitteen oikein, verkkosivusi tai sovelluksesi ei ehkä toimi oikein. Seuraavassa on joitakin tarkistettavia asioita:
   • Aloitussivun pitää latautua oikein: Mainos ei saa johtaa keskeneräiseen sovellukseen tai rakenteilla olevalle verkkosivustolle tai sivustolle, joka on linkitetty virhesivulle, jonka näyttämä tilakoodi alkaa numerolla 4 tai 5 (kuten virhe 405). Jos aloitussivusi ei toimi, keskeytä mainos, kunnes sivusto tai sovellus toimii täysin. Voit myös linkittää mainoksesi sivustosi tai sovelluksesi johonkin toiseen osaan, joka toimii. Tallenna tämän jälkeen mainoksesi, jotta voimme tarkistaa sen uudelleen.
    • Vaikka aloitussivu latautuisi oikein sinulle, se ei ehkä lataudu oikein muissa olosuhteissa, kuten muissa selaimissa ja sovelluksissa tai AdWords-järjestelmässä. Aloitussivun on toimittava oikein kaikissa sijainneissa riippumatta siitä, mihin mainos on kohdistettu. Tarkista aloitussivusi eri selaimia ja laitteita käyttämällä ja varmista, että se on aina linkitetty toimivalle verkkosivustolle tai toimivaan sovellukseen.
   • Aloitussivun on latauduttava nopeasti: Aloitussivun pitää latautua nopeasti yleisimmissä selaimissa ja suosituimmilla laitteilla. Sivustolla tai sovelluksessa ei kannata käyttää sisältöä tai ominaisuuksia, jotka viivästyttävät sivun latautumista ja antavat käyttäjälle sellaisen vaikutelman, ettei sivusto tai sovellus toimi.
   • Aloitussivun on oltava indeksoitavissa: Jos sivustosi estää AdsBot-Googlen robots.txt-tiedostossa, tee tarvittavat muokkaukset määrityksiin.
   • Avainsanojen URL-osoitteet: Jos käytät avainsanojen URL-osoitteita, mainoksesi saatetaan hylätä, koska sinulla on avainsanatason aloitussivun URL-osoitteita, jotka eivät enää toimi. Muokkaa avainsanojen URL-osoitteita, jotta ne johtavat toimivalle aloitussivulle.
   • Tarkista seuranta-URL-osoitteet: Jos dynaamiset seuranta-URL-osoitteet ovat käytössä, niiden täytyy osoittaa toimivaan URL-osoitteeseen. Niiden on myös täytettävä kaikki tässä luetellut aloitussivun URL-osoitteen vaatimukset. Varmista, että URL-malli on määritetty oikein eikä se aiheuta 404 sivua ei löydy -latausvirhettä.
  3. Korjaa aloitussivusi. Kun olet varmistanut, että aloitussivusi toimii oikein ja täyttää yllä annetut vaatimukset, voit lähettää mainoksen meille tarkistettavaksi seuraavasti:
   Siirry omalle tilille
   • Katso Mainokset-välilehden Tila-saraketta. Vie hiiri Hylätty-kohdan vieressä olevan valkoisen puhekuplan Mainoksen hylkäyksen ohjekupla päälle.
   • Klikkaa Lähetä kampanjani uudelleen tarkistettavaksi. Muista, että linkki tulee näkyviin vain, jos mainoksesi on hylätty tiettyjen rikkomusten vuoksi.
   • Lähetä kampanjasi kelvolliset hylätyt mainokset uudelleen tarkistettaviksi noudattamalla näytön ohjeita.
   Muokkauksen ja tallennuksen jälkeen mainos lähetetään meille tarkistettavaksi. Useimmat mainokset tarkistetaan yhden arkipäivän kuluessa. Jotkin mainokset on kuitenkin tarkistettava muita tarkemmin, joten niiden tarkistus voi kestää kauemmin. Kun olemme varmistaneet, että olet poistanut kelpaamattoman sisällön mainoksestasi ja aloitussivultasi, voimme hyväksyä mainoksesi ja aloittaa sen näyttämisen.
  4. Jos et voi muuttaa sivustoasi tai sovellustasi, pohdi, voitko valita mainoksellesi aloitussivun, jolla ei käytetä ponnahdusikkunoita. Muokkaa mainoksesi aloitussivun URL-osoitetta siten, että se osoittaa verkkosivustosi tai sovelluksesi johonkin muuhun osaan, joka ei riko käytäntöjämme. Tallenna sitten mainoksesi, jotta voimme tarkistaa sen uudelleen.
  Jos et pysty korjaamaan tai et halua korjata näitä rikkomuksia, poista mainoksesi. Näin estät sen, että tilisi mahdollisesti jäädytetään myöhemmin sen vuoksi, että se sisältää liian monta hylättyä mainosta.
  Isot kirjaimet
  1. Lue yllä oleva käytäntö. Tässä on muutamia esimerkkejä asioista, joita emme hyväksy mainosteksteissä tai näkyvissä URL-osoitteissa:
   • liiallinen isojen kirjainten käyttö ja kokonaisten sanojen tai ilmausten kirjoittaminen isoilla kirjaimilla, esimerkiksi "ILMAINEN"
   • sanojen sisäiset isot kirjaimet, esimerkiksi "IlmAiNen tOiMitUs".
   Poikkeukset: Sanojen kirjoittaminen kokonaan isoilla kirjaimilla ja sanojen sisäiset isot kirjaimet ovat sallittuja seuraavissa tapauksissa:
   • tavaramerkit, brändinimet ja tuotenimet, kuten "AdWords", jotka on kirjoitettu johdonmukaisesti samalla tavalla koko verkkosivustolla tai sovelluksessa
   • yleiset lyhenteet, kuten "ASAP" ja "USA"
   • kuponkikoodit.
   Jos jokin näistä poikkeuksista koskee sinun mainostasi, pyydä tarkistusta. Käymme läpi kaikki tiedot ja tarkistamme, voidaanko mainoksesi hyväksyä.
  2. Muokkaa mainostasi. Jos mainoksesi rikkoo tätä käytäntöä, muokkaa se käytännön mukaiseksi.
   Siirry omalle tilille
   • Vie hiiri Mainokset-välilehdellä sen mainoksen päälle, jota haluat muokata.
   • Muokkaa mainosta klikkaamalla mainoksen vieressä olevaa kynäkuvaketta.
   • Kun olet valmis, valitse Tallenna.
   Muokkauksen ja tallennuksen jälkeen mainos lähetetään meille tarkistettavaksi. Useimmat mainokset tarkistetaan yhden arkipäivän kuluessa. Jotkin mainokset on kuitenkin tarkistettava muita tarkemmin, joten niiden tarkistus voi kestää kauemmin. Kun olemme varmistaneet, että olet poistanut kelpaamattoman sisällön mainoksestasi ja aloitussivultasi, voimme hyväksyä mainoksesi ja aloittaa sen näyttämisen.
  Jos et pysty korjaamaan tai et halua korjata näitä rikkomuksia, poista mainoksesi. Näin estät sen, että tilisi mahdollisesti jäädytetään myöhemmin sen vuoksi, että se sisältää liian monta hylättyä mainosta.
  Välimerkkien käyttö ja symbolit
  1. Lue yllä oleva käytäntö. Tässä on muutamia esimerkkejä liiallisista tai jäljittelevistä välimerkeistä tai symboleista, joita emme salli:
   • huutomerkki mainoksen otsikossa
   • useita huutomerkkejä mainoksessa
   • toistuvat välimerkit tai symbolit
   • symbolit, numerot ja kirjaimet, jotka eivät vastaa niiden todellista merkitystä tai tarkoitusta, kuten @-merkin käyttäminen tarkoittamassa paikkaa
   • standardista poikkeava yläindeksien käyttö
   • epätyypilliset symbolit tai merkit, kuten asteriskit ja pystyviivat
   • luettelomerkit
   • ellipsit.
   Poikkeukset: tällaiset välimerkit ja symbolit ovat sallittuja mainoksissa seuraavissa tapauksissa:
   • tavaramerkit, tuotemerkit ja tuotenimet, joissa käytetään epätavallisia välimerkkejä tai symboleita, mutta jotka on johdonmukaisesti kirjoitettu samalla tavalla koko verkkosivustossa
   • symbolit, joita käytetään yleisesti hyväksyttävällä tavalla, kuten asteriski (*), joka osoittaa hotellin tähtiluokitusta
   • lain vaatimat asteriskit tai yläindeksit, jotka osoittavat voimassa olevia ehtoja.
   Jos jokin näistä poikkeuksista koskee sinun mainostasi, pyydä tarkistusta. Käymme läpi kaikki tiedot ja tarkistamme, voidaanko mainoksesi hyväksyä.
  2. Muuta mainostasi.Jos mainoksesi rikkoo tätä käytäntöä, muokkaa se käytännön mukaiseksi.
   Siirry omalle tilille
   • Vie hiiri Mainokset-välilehdellä sen mainoksen päälle, jota haluat muokata.
   • Muokkaa mainosta klikkaamalla mainoksen vieressä olevaa kynäkuvaketta.
   • Kun olet valmis, valitse Tallenna.
   Muokkauksen ja tallennuksen jälkeen mainos lähetetään meille tarkistettavaksi. Useimmat mainokset tarkistetaan yhden arkipäivän kuluessa. Jotkin mainokset on kuitenkin tarkistettava muita tarkemmin, joten niiden tarkistus voi kestää kauemmin. Kun olemme varmistaneet, että olet poistanut kelpaamattoman sisällön mainoksestasi ja aloitussivultasi, voimme hyväksyä mainoksesi ja aloittaa sen näyttämisen.
  Jos et pysty korjaamaan tai et halua korjata näitä rikkomuksia, poista mainoksesi. Näin estät sen, että tilisi mahdollisesti jäädytetään myöhemmin sen vuoksi, että se sisältää liian monta hylättyä mainosta.
  Ponnahdusikkuna
  1. Lue yllä olevasta käytännöstämme esimerkkejä siitä, mitä emme salli.
   • Pidämme ponnahdusikkunana sisällöstä riippumatta kaikkia sellaisia ikkunoita, jotka avautuvat alkuperäisen aloitussivun lisäksi. Esimerkkejä:
    • ajastetut ponnahdusikkunat
    • itsestään sulkeutuvat ponnahdusikkunat
    • ajoittaiset ponnahdusikkunat
    • mainoksesta syntyvät ponnahdusikkunat
    • latauksen aloittavat ponnahdusikkunat
    • taakse jäävät ponnahdusikkunat
    • välimainokset.
   • Sallimme välisivut, joilla ei ole mainoksia, kunhan ne eivät estä käyttäjää poistumasta sivustolta. Vaikka välisivut muistuttavat ponnahdusikkunoita, ne sallitaan, jos kyseessä on aloitussivulla näkyvä kuva, joka ei avaa omaa selainikkunaa eikä estä käyttäjää poistumasta sivustolta tai sovelluksesta.
   • Jos et itse hallinnoi aloitussivusi toiminnallisuutta, ota yhteys verkkopalvelun tarjoajaan tai verkkosivuston tai sovelluksen omistajaan ja pyydä häntä poistamaan ponnahdusikkunat aloitussivulta.
  2. Korjaa aloitussivusi. Jos mainoksesi osoittaa käytäntömme vastaiseen sisältöön, muokkaa sisältö käytäntömme mukaiseksi. Kun olet tehnyt tarvittavat muokkaukset, voit lähettää mainoksen meille tarkistettavaksi seuraavasti:
   Siirry omalle tilille
   • Katso Mainokset-välilehden Tila-saraketta. Vie hiiri Hylätty-kohdan vieressä olevan valkoisen puhekuplan Mainoksen hylkäyksen ohjekupla päälle.
   • Klikkaa Lähetä kampanjani uudelleen tarkistettavaksi. Muista, että linkki tulee näkyviin vain, jos mainoksesi on hylätty tiettyjen rikkomusten vuoksi.
   • Lähetä kampanjasi kelvolliset hylätyt mainokset uudelleen tarkistettaviksi noudattamalla näytön ohjeita.
   Muokkauksen ja tallennuksen jälkeen mainos lähetetään meille tarkistettavaksi. Useimmat mainokset tarkistetaan yhden arkipäivän kuluessa. Jotkin mainokset on kuitenkin tarkistettava muita tarkemmin, joten niiden tarkistus voi kestää kauemmin. Kun olemme varmistaneet, että olet poistanut kelpaamattoman sisällön mainoksestasi ja aloitussivultasi, voimme hyväksyä mainoksesi ja aloittaa sen näyttämisen.
  3. Jos et voi muuttaa sivustoasi tai sovellustasi, pohdi, voitko valita mainoksellesi aloitussivun, jolla ei käytetä ponnahdusikkunoita. Muokkaa mainoksesi aloitussivun URL-osoitetta siten, että se osoittaa verkkosivustosi tai sovelluksesi johonkin muuhun osaan, joka ei riko käytäntöjämme. Tallenna sitten mainoksesi, jotta voimme tarkistaa sen uudelleen.
  Jos et pysty korjaamaan tai et halua korjata näitä rikkomuksia, poista mainoksesi. Näin estät sen, että tilisi mahdollisesti jäädytetään myöhemmin sen vuoksi, että se sisältää liian monta hylättyä mainosta.
  Virheellinen HTTP-vastauskoodi
  1. Tarkista kirjoittamasi URL-osoite. Näet kirjoittamasi aloitussivun URL-osoitteen siirtymällä tilin Mainokset-välilehdelle ja klikkaamalla mainoksen vieressä näkyvää kynäkuvaketta Edit.
   • Tarkista, että antamasi aloitussivun URL-osoite on kirjoitettu oikein.
   • Jos käytät avainsanojen URL-osoitteita, mainoksesi saatetaan hylätä, koska sinulla on avainsanatason aloitussivun URL-osoitteita, jotka eivät enää toimi. Muokkaa avainsanojen URL-osoitteita, jotta ne johtavat toimivalle aloitussivulle.
   • Jos dynaamiset seuranta-URL-osoitteet ovat käytössä, niiden täytyy myös osoittaa toimiville sivuille.
  2. Korjaa aloitussivulla oleva virhe. Selvitä, mikä virhe ilmenee aloitussivulla ja missä kohtaa. Huomaa, että jokin tietty sivulla oleva komponentti (kuten Javascript) voi aiheuttaa virheen. Seuraavassa on esimerkkejä HTTP-otsikkotyökaluista, joista voi olla apua: Kun tiedät, minkä koodin aloitussivusi tuottaa, katso määrityksistä ja vihjeistä tietoja siitä, kuinka voit korjata eri HTTP-tilakoodien virheitä.

   Jos et vieläkään pysty tunnistamaan aloitussivuun liittyvää ongelmaa, ota yhteys sivuston ylläpitäjään tai palveluntarjoajaan ja pyydä apua.
  3. Korjaa aloitussivusi. Kun olet varmistanut, että aloitussivusi toimii oikein ja täyttää yllä annetut vaatimukset, voit lähettää mainoksen meille tarkistettavaksi seuraavasti:
   Siirry omalle tilille
   • Katso Mainokset-välilehden Tila-saraketta. Vie hiiri Hylätty-kohdan vieressä olevan valkoisen puhekuplan Mainoksen hylkäyksen ohjekupla päälle.
   • Klikkaa Lähetä kampanjani uudelleen tarkistettavaksi. Muista, että linkki tulee näkyviin vain, jos mainoksesi on hylätty tiettyjen rikkomusten vuoksi.
   • Lähetä kampanjasi kelvolliset hylätyt mainokset uudelleen tarkistettaviksi noudattamalla näytön ohjeita.
   Muokkauksen ja tallennuksen jälkeen mainos lähetetään meille tarkistettavaksi. Useimmat mainokset tarkistetaan yhden arkipäivän kuluessa. Jotkin mainokset on kuitenkin tarkistettava muita tarkemmin, joten niiden tarkistus voi kestää kauemmin. Kun olemme varmistaneet, että olet poistanut kelpaamattoman sisällön mainoksestasi ja aloitussivultasi, voimme hyväksyä mainoksesi ja aloittaa sen näyttämisen.
  4. Jos et voi muuttaa sivustoasi tai sovellustasi, pohdi, voitko valita mainoksellesi jonkin toisen toimivan aloitussivun. Muokkaa mainoksesi aloitussivun URL-osoitetta siten, että se osoittaa verkkosivustosi tai sovelluksesi johonkin muuhun osaan, joka ei riko käytäntöjämme. Tallenna sitten mainoksesi, jotta voimme tarkistaa sen uudelleen.
  Jos et pysty korjaamaan tai et halua korjata näitä rikkomuksia, poista mainoksesi. Näin estät sen, että tilisi mahdollisesti jäädytetään myöhemmin sen vuoksi, että se sisältää liian monta hylättyä mainosta.
  Puhelinnumero mainostekstissä
  1. Lue yllä oleva käytäntö.
   • Haluamme käyttäjien ymmärtävän, että mainoksen klikkaaminen johtaa verkkosivustolle tai sovellukseen eikä puheluun. Tämän sekaannuksen estämiseksi tekstimainoksissa tai sivustolinkkilaajennuksissa ei saa käyttää puhelinnumeroita eikä kirjaimista muodostuvia puhelinnumeroita.
   • Poikkeus: Jos yrityksesi nimi on todellinen puhelinnumero (kuten "1-800-ESIMERKKI"), pyydä tarkistusta. Käymme läpi kaikki tiedot ja tarkistamme, voidaanko mainoksesi hyväksyä.
   Vinkki: Jos puhelut ovat tärkeitä yrityksellesi, harkitse puhelulaajennusten käyttämistä. Niillä lisätään Soita-painike mainokseen matkapuhelimissa, jotta asiakkaat voivat soittaa sinulle suoraan mainoksesta. Jos ensisijainen tavoitteesi on kasvattaa puheluiden määrää, voit myös luoda vain soitto -mainoksia.
  2. Muokkaa mainosta ja poista puhelinnumero. Jos mainoksesi rikkoo tätä käytäntöä, muokkaa se käytännön mukaiseksi.
   Siirry omalle tilille
   • Vie hiiri Mainokset-välilehdellä sen mainoksen päälle, jota haluat muokata.
   • Muokkaa mainosta klikkaamalla mainoksen vieressä olevaa kynäkuvaketta.
   • Kun olet valmis, valitse Tallenna.
   Muokkauksen ja tallennuksen jälkeen mainos lähetetään meille tarkistettavaksi. Useimmat mainokset tarkistetaan yhden arkipäivän kuluessa. Jotkin mainokset on kuitenkin tarkistettava muita tarkemmin, joten niiden tarkistus voi kestää kauemmin. Kun olemme varmistaneet, että olet poistanut kelpaamattoman sisällön mainoksestasi ja aloitussivultasi, voimme hyväksyä mainoksesi ja aloittaa sen näyttämisen.
  3. Muuta sivustolinkkiä. Poista puhelinnumero sivustolinkkilaajennuksesta. Lue lisätietoja sivustolinkin muokkaamisesta.
  Jos et pysty korjaamaan tai et halua korjata näitä rikkomuksia, poista mainoksesi. Näin estät sen, että tilisi mahdollisesti jäädytetään myöhemmin sen vuoksi, että se sisältää liian monta hylättyä mainosta.
  Sivusto ei toimi
  1. Tarkista kirjoittamasi URL-osoite. Siirry tilin Mainokset-välilehdelle ja klikkaa mainoksen vieressä näkyvää kynäkuvaketta Edit. Tarkista, että antamasi aloitussivun URL-osoite on kirjoitettu oikein.
  2. Tarkista aloitussivusi. Jos antamasi URL-osoite on oikein, verkkosivusi tai sovelluksesi toiminnassa voi olla ongelma. Seuraavassa on joitakin tarkistettavia asioita:
   • Aloitussivun pitää latautua oikein: Mainos ei saa johtaa keskeneräiseen sovellukseen tai rakenteilla olevalle verkkosivustolle tai sivustolle, joka on linkitetty virhesivulle, jonka näyttämä tilakoodi alkaa numerolla 4 tai 5 (kuten virhe 405). Jos aloitussivusi ei toimi, korjaa ongelma tai korvaa aloitussivun URL-osoite jollain toisella sovelluksella tai sivustosi toimivalla sivulla.
    • Vaikka aloitussivu latautuisi oikein sinulle, se ei ehkä lataudu oikein muissa olosuhteissa, kuten muissa selaimissa tai muilla laitteilla tai AdWords-järjestelmässä. Aloitussivun on toimittava oikein kaikissa sijainneissa riippumatta siitä, mihin mainos on kohdistettu. Tarkista aloitussivusi eri selaimia ja laitteita käyttämällä ja varmista, että se on aina linkitetty toimivalle verkkosivustolle tai toimivaan sovellukseen.
   • Aloitussivun on latauduttava nopeasti: Aloitussivun pitää latautua nopeasti yleisimmissä selaimissa ja suosituimmilla laitteilla. Sivustolla tai sovelluksessa ei kannata käyttää sisältöä tai ominaisuuksia, jotka viivästyttävät sivun latautumista ja antavat käyttäjälle sellaisen vaikutelman, ettei sivusto tai sovellus toimi.
   • Aloitussivun pitää olla indeksoitavissa: Järjestelmiemme on pystyttävä indeksoimaan mainoksesi aloitussivu, jotta voimme selvittää, onko sivusi mainostuskäytäntöjemme mukainen.
   • Avainsanojen URL-osoitteet: Jos käytät avainsanojen URL-osoitteita, mainoksesi saatetaan hylätä, koska kyseiset URL-osoitteet eivät enää toimi. Muokkaa avainsanojen URL-osoitteita, jotta ne johtavat toimivalle aloitussivulle.
   • Seuranta-URL-osoitteet: Jos dynaamiset seuranta-URL-osoitteet ovat käytössä, niiden täytyy osoittaa toimivaan URL-osoitteeseen. Niiden on myös täytettävä kaikki tässä luetellut aloitussivun URL-osoitteen vaatimukset.
  3. Korjaa aloitussivusi. Kun olet varmistanut aloitussivusi toimivan oikein ja vastaavan yllä mainittuja vaatimuksia, pyydä sivuston tarkistusta. Tarkistamme sivustosi uudelleen. Kun olemme varmistaneet, että olet korjannut aloitussivusi, voimme hyväksyä mainoksesi ja aloittaa sen näyttämisen.
   Tarkista korjattu verkkosivustoni
  4. Jos et voi korjata aloitussivuasi, pohdi, voitko valita mainoksellesi jonkin toisen toimivan aloitussivun. Muokkaa mainoksesi aloitussivun URL-osoitetta siten, että se osoittaa verkkosivustosi tai sovelluksesi johonkin muuhun osaan, joka ei riko käytäntöjämme. Tallenna sitten mainoksesi, jotta voimme tarkistaa sen uudelleen.
  Jos et pysty korjaamaan tai et halua korjata näitä rikkomuksia, poista mainoksesi. Näin estät sen, että tilisi mahdollisesti jäädytetään myöhemmin sen vuoksi, että se sisältää liian monta hylättyä mainosta.
  Varattu verkkotunnus
  1. Varatun verkkotunnuksen sivusto on sivusto, joka ei ole täysin valmis, koska se on esimerkiksi kehitteillä tai odottaa uutta omistajaa. Varatun verkkotunnuksen sivustot sisältävät vain vähän sisältöä ja vain mainosilmoituksia ja -linkkejä. Näitä sivustoja voidaan käyttää verkko-osoitteen varaamiseen tulevaa käyttöä varten, sisällön antamiseksi sivulle, joka muuten olisi tyhjä, koska sen rekisteröinti on vanhentunut.
   Esimerkki hyväksyttävästä verkkosivustosta
   • Jos rekisteröinti on vanhentunut, uudista se, jotta voit alkaa mainostaa sivustoa uudelleen.
   • Jos sivustosi palvelussa on ollut tilapäinen häiriö, varmista, että sivusto toimii taas asianmukaisesti.
   • Varmista, että sivustosi tarjoaa käyttäjille ainutlaatuista, arvokasta sisältöä, eikä ole täynnä mainontailmoituksia ja -linkkejä.
  2. Korjaa aloitussivu. Jos olet korjannut sivustosi tai uudistanut rekisteröinnin, pyydä verkkosivustosi tarkistusta. Tarkistamme sivustosi uudelleen, ja jos huomaamme, että olet korjannut rikkomukset aloitussivulla, voimme hyväksyä mainoksesi ja sen näyttäminen voidaan aloittaa.
   Tarkista korjattu verkkosivustoni

   Voit myös muuttaa lopullista URL-osoitetta siten, että se osoittaa verkkosivustosi johonkin muuhun osaan, joka ei riko käytäntöjämme.
  Jos et pysty korjaamaan tai et halua korjata näitä rikkomuksia, poista mainoksesi. Näin estät sen, että tilisi mahdollisesti jäädytetään myöhemmin sen vuoksi, että se sisältää liian monta hylättyä mainosta.
  Selkeys ja osuvuus
  1. Lue yllä oleva käytäntö. Emme salli mainoksia, jotka ovat epäselviä tai sekavia tai jotka eivät ohjaa käyttäjiä asianmukaiseen sisältöön. Emme myöskään salli mainoksia, jotka eivät liity yritykseen, tuotteeseen tai palveluun, jota sivusto tai sovellus mainostaa. Seuraavassa on muutamia esimerkkejä siitä, mitä kannattaa tarkistaa:
   Epäselvä mainoskampanja:
   • Tarkista, että mainos ja aloitussivu sisältävät järkevää tekstiä, joka ei ole liian yleistä.
   • Varmista, että mainosteksti tai mainoslaajennus ei näytä puutteelliselta tai katkaistulta.
   • Varmista, että yrityksesi tiedot ovat oikein, mukaan lukien yrityksesi nimi, sijainti ja Google My Business ‑tiedot.
   • Kuvien, videoiden, äänen ja muiden mainoksen osien tulee olla hyvälaatuisia, eivätkä ne saa olla epätarkkoja, epäselviä tai tunnistamattomia. Varmista myös, että jokainen elementti liittyy muuhun mainokseen ja aloitussivuun.
   • Poista kaikki ValueTrack-tagit mainostekstistäsi.
   • Mainoskampanjassa on oltava tuotteen nimi, yrityksen nimi, logo tai näkyvä URL-osoite. Varmista animoiduissa mainoksissa, että tunnistetiedot, kuten tuotteen tai yrityksen nimi, logo tai näkyvä URL-osoite, näytetään selvästi viimeisessä liikkumattomassa kuvassa animaation päätyttyä.
   Epäselvä merkitys:
   • Varmista, että mainos, avainsanat, aloitussivu ja mainoslaajennukset liittyvät kaikki läheisesti toisiinsa ja mainostavat samoja tuotteita tai palveluja. Mainostekstin ja avainsanojen tulee kuvata tarkasti sitä, mitä aloitussivullasi näkyy mainoksen klikkaamisen jälkeen.
   • Älä käytä liian yleisiä avainsanoja.
   • Käytä oletusmainostekstiä, kun käytät avainsanan lisäystä mainoksissa, ja varmista, että tuloksena syntyvä mainosteksti on selkeä ja helposti ymmärrettävä.
   Superlatiivit ja kilpailulliset väitteet, joille ei ole tukea:
   • Jos mainoksessa käytetään superlatiivia tai kilpailullista väitettä, väitteen tueksi tulee näyttää kolmannen osapuolen vahvistus aloitussivulla. Kolmannen osapuolen vahvistuksen on oltava peräisin henkilöltä tai ryhmältä, joka ei ole missään yhteydessä sivustoon. Asiakkaiden kertomukset eivät kelpaa kolmannen osapuolen vahvistukseksi.
   • Jos sinulla ei ole kolmannen osapuolen vahvistusta väitteelle, poista superlatiivit tai kilpailullinen teksti mainoksesta.
   • Jos mainoksesi on kirjoitettu yksinkertaistetulla tai perinteisellä kiinalla ja kohdistettu Kiinaan, poista mahdolliset superlatiiveja tai komparatiiveja sisältävät väitteet mainoksesta. Tällaisia väitteitä ei sallita, vaikka mainos olisi kohdistettu muihinkin maihin tai vaikka väitteiden tueksi olisi esitetty kolmansien osapuolten vahvistuksia.
   • Superlatiiveihin ja komparatiiveihin kuuluvat esimerkiksi ilmaukset "paras", "nro 1", "parempi kuin", "nopeampi kuin" ja muut vastaavat väittämät.
  2. Muuta verkkosivustoasi tai sovellustasi. Jos mainoksesi ohjaa käyttäjän tämän käytännön vastaiseen sisältöön, korjaa verkkosivusto tai sovellus käytännön mukaiseksi. Tämän jälkeen sinun on pyydettävä tarkistusta, ennen kuin voit siirtyä mainostekstin muuttamisen seuraavaan vaiheeseen.
   Pyydä korjatun sivuston tarkistusta
  3. Muokkaa mainostasi. Muokkaa mainoksestasi helppolukuinen niin, että se liittyy erityisesti aloitussivullasi mainostettavaan asiaan. Voit määrittää aloitussivun URL-osoitteen osoittamaan myös sellaiseen verkkosivustosi tai sovelluksesi osaan, joka vastaa paremmin mainoksesi ja avainsanasi mainostamia tuotteita tai palveluita.

   Jos mainoksesi rikkoo tätä käytäntöä, muokkaa se käytännön mukaiseksi.
   Siirry omalle tilille
   • Vie hiiri Mainokset-välilehdellä sen mainoksen päälle, jota haluat muokata.
   • Muokkaa mainosta klikkaamalla mainoksen vieressä olevaa kynäkuvaketta.
   • Kun olet valmis, valitse Tallenna.
   Muokkauksen ja tallennuksen jälkeen mainos lähetetään meille tarkistettavaksi. Useimmat mainokset tarkistetaan yhden arkipäivän kuluessa. Jotkin mainokset on kuitenkin tarkistettava muita tarkemmin, joten niiden tarkistus voi kestää kauemmin. Kun olemme varmistaneet, että olet poistanut kelpaamattoman sisällön mainoksestasi ja aloitussivultasi, voimme hyväksyä mainoksesi ja aloittaa sen näyttämisen.
  Jos et pysty korjaamaan tai et halua korjata näitä rikkomuksia, poista mainoksesi. Näin estät sen, että tilisi mahdollisesti jäädytetään myöhemmin sen vuoksi, että se sisältää liian monta hylättyä mainosta.
  Hyödyllisyys
  1. Lue yllä oleva käytäntö. Tässä on muutamia esimerkkejä asioista, joita emme salli:
   • Sivustollesi siirtyneiden käyttäjien täytyy pystyä palaamaan edelliselle sivulle (josta he löysivät mainoksen ja klikkasivat sitä) klikkaamalla kerran selaimen Takaisin-painiketta.
   • Varmista, etteivät käyttäjät tarvitse salasanaa tai muita ohjelmia katsellakseen sivustoasi tai sovellustasi tai liikkuakseen sivustollasi tai sovelluksessasi.
   • Varmista, että omat mainoksesi ja kaikki muut mainokset, joita sivustollasi tai sovelluksessasi saatetaan näyttää, ovat selvästi tunnistettavissa mainoksiksi. Mainokset eivät saa näyttää ohjelmiston latauspainikkeilta, virallisilta järjestelmävaroituksilta tai verkkosivun ominaisuuksilta. kuten valikoilta, hakutuloksilta tai muulta sivuston sisällöltä. (Esimerkkejä)
   • Sivustosi tai sovelluksesi ei saa esittää odottamattomia verkkosivuja, mainoksia tai sponsoroituja tarjouksia ihmisille, kun he liikkuvat sivustolla tai sovelluksessa.
  2. Muuta verkkosivustoasi tai sovellustasi. Jos mainoksesi ohjaa käyttäjän tämän käytännön vastaiseen sisältöön, korjaa verkkosivusto tai sovellus käytännön mukaiseksi. Tämän jälkeen sinun on pyydettävä tarkistusta, ennen kuin voit siirtyä mainostekstin muuttamisen seuraavaan vaiheeseen.
   Pyydä korjatun sivuston tarkistusta
   Voit myös muuttaa lopullista URL-osoitetta siten, että se osoittaa verkkosivustosi tai sovelluksesi toiselle sivulle, joka ei riko käytäntöjämme.
  3. Muokkaa mainostasi. Jos mainoksesi rikkoo tätä käytäntöä, muokkaa se käytännön mukaiseksi.
   Siirry omalle tilille
   • Vie hiiri Mainokset-välilehdellä sen mainoksen päälle, jota haluat muokata.
   • Muokkaa mainosta klikkaamalla mainoksen vieressä olevaa kynäkuvaketta.
   • Kun olet valmis, valitse Tallenna.
   Muokkauksen ja tallennuksen jälkeen mainos lähetetään meille tarkistettavaksi. Useimmat mainokset tarkistetaan yhden arkipäivän kuluessa. Jotkin mainokset on kuitenkin tarkistettava muita tarkemmin, joten niiden tarkistus voi kestää kauemmin. Kun olemme varmistaneet, että olet poistanut kelpaamattoman sisällön mainoksestasi ja aloitussivultasi, voimme hyväksyä mainoksesi ja aloittaa sen näyttämisen.
  Jos et pysty korjaamaan tai et halua korjata näitä rikkomuksia, poista mainoksesi. Näin estät sen, että tilisi mahdollisesti jäädytetään myöhemmin sen vuoksi, että se sisältää liian monta hylättyä mainosta.
  Ammatilliset standardit
  1. Lue yllä oleva käytäntö. Seuraavassa on muutamia esimerkkejä asioista, joita emme hyväksy mainoksissa, sivustoilla ja sovelluksissa:

   Tyylivaatimukset:

   • Mainos ei saa sisältää yleisiä toimintakehotuslauseita, kuten "klikkaa tästä" tai muita vastaavia ilmaisuja, jotka voivat liittyä mihin tahansa mainokseen sen sisällöstä riippumatta.
   • Varmista, että mainostekstissä ei ole tyhjiä rivejä tai turhia välilyöntejä.
   • Kolmas tekstirivi ei saa jatkua näkyvään URL-osoitteeseen, eikä URL-kenttää saa käyttää ylimääräisenä tekstirivinä.
   • Varmista, että omat mainoksesi ja kaikki muut mainokset, joita sivustollasi tai sovelluksessasi saatetaan näyttää, ovat selvästi tunnistettavissa mainoksiksi. Mainokset eivät saa näyttää ohjelmiston latauspainikkeelta, viralliselta järjestelmävaroitukselta tai siirtymistoiminnolta, kuten valikolta.
   • Varmista, että kuvamainos kattaa valitun koon kokonaan. Kuvamainokset eivät saa näkyä sivuttain tai ylösalaisin, eivätkä ne saa näyttää useammalta kuin yhdeltä mainokselta.
   • Multimediamainokset eivät saa laajentua niille määritellyn kehyksen ulkopuolelle, eivätkä ne saa vilkkua liikaa tai välkkyä. Ääni ja video ovat sallittuja, mutta oletusasetuksena niiden tulee olla pois päältä. Hiiritehosteet, kuten kuvat, jotka reagoivat hiiren liikkeeseen, ovat sallittuja, kunhan liike on käyttäjän aikaansaama.

   Oikeinkirjoitus ja kielioppi:

   • Varmista, että mainostekstissä ei ole kielioppi- tai kirjoitusvirheitä.
   • Mainosteksti ei voi sisältää outoja, jäljitteleviä tai tarpeettomia välimerkkejä, numeroita, kirjaimia, symboleja, isoja kirjaimia tai toistuvia sanoja tai lauseita. Mainosteksti ei voi myöskään sisältää sopimattomia välilyöntejä sanojen tai välimerkkien väleissä.
    Poikkeus: Jos virheellinen kielioppi, poikkeava oikeinkirjoitus tai poikkeava välimerkkien, isojen kirjainten tai välilyöntien käyttö on osa mainoksissa esiintyvää tavaramerkkiä tai brändin tai tuotteen nimeä, jota käytetään samassa muodossa kaikkialla verkkosivustollasi tai sovelluksessasi, pyydä tarkistusta. Käymme läpi kaikki tiedot ja tarkistamme, voidaanko mainoksesi hyväksyä.
  2. Muokkaa mainostasi. Jos mainoksesi rikkoo tätä käytäntöä, muokkaa se käytännön mukaiseksi.
   Siirry omalle tilille
   • Vie hiiri Mainokset-välilehdellä sen mainoksen päälle, jota haluat muokata.
   • Muokkaa mainosta klikkaamalla mainoksen vieressä olevaa kynäkuvaketta.
   • Kun olet valmis, valitse Tallenna.
   Muokkauksen ja tallennuksen jälkeen mainos lähetetään meille tarkistettavaksi. Useimmat mainokset tarkistetaan yhden arkipäivän kuluessa. Jotkin mainokset on kuitenkin tarkistettava muita tarkemmin, joten niiden tarkistus voi kestää kauemmin. Kun olemme varmistaneet, että olet poistanut kelpaamattoman sisällön mainoksestasi ja aloitussivultasi, voimme hyväksyä mainoksesi ja aloittaa sen näyttämisen.
  3. Muokkaa mainoksesi aloitussivua. Jos mainoksesi ohjaa käyttäjän tämän käytännön vastaiselle aloitussivulle, muokkaa aloitussivu käytännön mukaiseksi. Kun olet korjannut rikkomuksen, lähetä mainos uudelleen edellä kuvatulla tavalla.

   Vaihtoehtoisesti voit muuttaa lopullisen URL-osoitteesi ohjaamaan käyttäjät verkkosivustosi tai sovelluksesi johonkin muuhun osaan, joka ei riko tätä käytäntöä.
  Jos et pysty korjaamaan tai et halua korjata näitä rikkomuksia, poista mainoksesi. Näin estät sen, että tilisi mahdollisesti jäädytetään myöhemmin sen vuoksi, että se sisältää liian monta hylättyä mainosta.
  Seurantamallit
  1. Tarkista lopullinen URL ja seurantamalli, jotka olet määrittänyt mainoksellesi. Varmista, että seurantamalli uudelleenohjaa käyttäjät samalle sivulle tai samaan sovellukseen, jonka olet määrittänyt mainoksesi lopulliseksi URL-osoitteeksi kaikilla selaimilla ja laitteilla. Kun käyttäjä klikkaa mainostasi, klikkauksen on ohjattava hänet lopulliseen URL-osoitteeseen.
   Seuraavat muodot eivät ole sallittuja:
   Lopullinen URL: http://example.com/somepage
   Seurantamalli: http://example-tracker.com?url={lpurl} (joka muuttuu klikkauksen jälkeen muotoon http://example-tracker.com?url=http://example.com/somepage)
   Aloitussivu: http://example.com/somepage2

   Seuraavat muodot eivät ole sallittuja:
   Lopullinen URL: http://example.com/somepage
   Seurantamalli: http://example-tracker.com?url={lpurl} (joka muuttuu klikkauksen jälkeen muotoon http://example-tracker.com?url=http://example.com/somepage)
   Aloitussivu: http://www.example.com/somepage

   Seuraavat muodot ovat sallittuja:
   Lopullinen URL: http://example.com/somepage
   Seurantamalli: http://example-tracker.com?url={lpurl} (joka muuttuu klikkauksen jälkeen muotoon http://example-tracker.com?url=http://example.com/somepage)
   Aloitussivu: http://example.com/somepage
  2. Korjaa seurantamalli vastaamaan kaikkia näitä vaatimuksia. Katso ohjeet URL-vaihtoehtojen muokkaamiseen.
  3. Lähetä muutokset tarkistettaviksi.
   • Jos loit seurantamallin yksittäiselle mainokselle, avainsanalle tai sivustolinkille, siirry tilisi Mainokset-välilehdelle ja muokkaa mallia tai mitä tahansa URL-vaihtoehdoista lähettääksesi mainoksesi tai sivustolinkkisi automaattisesti uudelleen tarkistettavaksi.
   • Jos loit seurantamallin kokonaiselle mainosryhmälle, kampanjalle tai tilille, sinun on pyydettävä tarkistusta, kun olet korjannut rikkomuksen.
  Jos et pysty korjaamaan tai et halua korjata näitä rikkomuksia, poista mainoksesi. Näin estät sen, että tilisi mahdollisesti jäädytetään myöhemmin sen vuoksi, että se sisältää liian monta hylättyä mainosta.
  Lopullinen URLs
  1. Tarkista lopullinen URL ja varmista, että se täyttää seuraavat vaatimukset:
   • Verkkotunnus: Mainokselle antamassasi lopullisessa URL-osoitteessa on käytettävä samaa verkkotunnusta kuin aloitussivusi verkkotunnus (verkkosivusto tai sovellus, johon ihmiset lopulta päätyvät).
    Seuraavat muodot eivät ole sallittuja:
    Lopullinen URL: http://example.com
    Aloitussivu: http://example2.com

    Seuraavat muodot eivät ole sallittuja:
    Lopullinen URL: http://example.com
    Aloitussivu: http://www.example.com

    Seuraavat muodot ovat sallittuja:
    Lopullinen URL: http://example.com/somepage
    Aloitussivu: http://example.com/somepage

   • Uudelleenohjaukset: Lopullinen URL voi uudelleenohjata kävijän vain saman verkkotunnuksen URL-osoitteisiin. Jos haluat uudelleenohjata toiseen verkkotunnukseen, voit määrittää seurantamallin.
  2. Korjaa Lopullinen URL:
   Siirry omalle tililleni
   • Muokkaa lopullista URL-osoitetta siten, että se käyttää aloitussivusi verkkotunnusta. Muokkauksen ja tallennuksen jälkeen mainos lähetetään automaattisesti tarkistettavaksi.
   • Voit myös muuttaa uudelleenohjausosoitteita siten, että kaikki lopullisen URL-osoitteen jälkeen tulevat uudelleenohjausosoitteet pysyvät samassa verkkotunnuksessa. Jos muutat uudelleenohjausosoitteita lopullisen URL-osoitteen muokkaamisen sijaan, lähetä mainoksesi uudelleen tarkistettaviksi.
  Jos et pysty korjaamaan tai et halua korjata näitä rikkomuksia, poista mainoksesi. Näin estät sen, että tilisi mahdollisesti jäädytetään myöhemmin sen vuoksi, että se sisältää liian monta hylättyä mainosta.

  Jos uskot, että mainoksesi hylättiin virheellisesti, voit pyytää tarkistusta hylättyjä mainoksia ja käytäntöjä koskevalla kysymyslomakkeella.

  Käytännön rikkomisen seuraukset

  • Mainoksen hylkääminen: Mainokset, jotka eivät noudata tätä käytäntöä, saatetaan hylätä. Hylättyä mainosta ei voi näyttää, ennen kuin käytäntörikkomus on korjattu ja mainos hyväksytty.
  • Verkkotunnuksen poistaminen käytöstä: Käytäntöä rikkovat verkkosivustot voidaan jäädyttää. Tällöin verkkosivustoa ei voi mainostaa, ennen kuin ongelma on korjattu.
  • Tilin jäädyttäminen: Tili saatetaan jäädyttää, jos rikkomuksia on useita tai jos ne ovat vakavia. Jos näin tapahtuu, kaikki jäädytetyn tilin mainokset lakkaavat näkymästä, emmekä voi enää ottaa vastaan mainoksiasi. Myös kaikki tiliin liitetyt muut tilit saatetaan jäädyttää pysyvästi, ja uudet tilit voidaan jäädyttää automaattisesti jo luontivaiheessa. Lisätietoja jäädytetyistä tileistä.

  Paikallisten lakien noudattaminen: Taatakseen käyttäjille turvallisen ja positiivisen käyttökokemuksen Google vaatii mainostajilta kaikkien sovellettavien lakien ja säädösten noudattamista Google AdWords -käytäntöjen lisäksi. On tärkeää, että tutustut näihin vaatimuksiin ja olet selvillä niiden muutoksista sijainneissa, joissa yrityksesi toimii, sekä muissa sijainneissa, joissa mainoksiasi näytetään. Kun löydämme näitä vaatimuksia rikkovaa sisältöä, voimme estää sitä näkymästä. Jos kyseessä on toistuva tai vakava rikkomus, et ehkä voi jatkaa mainostamista Googlen avulla.

  Tarvitsetko apua?

  Kerro meille, jos sinulla on kysyttävää tästä käytännöstä:
  Ota yhteyttä AdWords-tukeen

  Kerro mielipiteesi

  Arvioi, kuinka hyödyllinen tämä sivu on ja lähetä meille palautetta:

  Oliko tästä artikkelista hyötyä?