Wyszukiwarka
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne

Przedstawianie nieprawdziwych informacji

Nie chcemy, aby użytkownicy czuli się wprowadzani w błąd przez reklamy, które wyświetlamy, dlatego wymagamy od reklamodawców przejrzystości, uczciwości i zapewniania odbiorcom informacji niezbędnych do podejmowania przemyślanych decyzji. Nie zezwalamy na reklamy lub strony docelowe, które mają oszukać użytkowników przez pominięcie istotnych informacji lub podawanie mylących informacji o produktach, usługach lub firmach.

Zobacz, czego należy unikać w reklamach. Dowiedz się, jakie są konsekwencje naruszenia zasad.

Pominięcie informacji

Nie zezwalamy na:

Brak jednoznacznych i widocznych informacji o modelu płatności i pełnych kosztach, jakie poniesie użytkownik

Przykłady: cena, koszty dostawy oraz inne informacje związane z płatnościami; stopy procentowe; kary za opóźnione płatności lub koszt odnawiania subskrypcji; używanie w rozszerzeniach połączeń numerów płatnych według specjalnej taryfy

Brak prawdziwych danych teleadresowych w przypadku świadczenia usług finansowych lub pominięcie ważnych informacji o pożyczkach krótkoterminowych, modyfikacji warunków pożyczki hipotecznej lub usługach związanych z postępowaniem egzekucyjnym

Przykłady: bank, który nie podaje swojego adresu fizycznego; firma udzielająca pożyczek, która nie podaje miesięcznej stopy procentowej lub wysokości kary za opóźnienia w płatnościach

Zobacz wymagania dla usług finansowych

Pominięcie ważnych informacji przy pozyskiwaniu funduszy na cele charytatywne lub polityczne

Przykłady: niepodanie numeru organizacji lub zwolnienia z podatku w przypadku dotacji na cele charytatywne; brak informacji o tym, czy dotacje na cele polityczne są zwolnione z podatku

Rozwiązanie problemu: pominięcie informacji
 1. Sprawdź reklamę i jej miejsce docelowe pod kątem brakujących ważnych informacji. Oto przykłady:
  • Model płatności i informacje rozliczeniowe: zadbaj o to, by w witrynie lub aplikacji czytelnie i jasno były podane pełne informacje o kosztach, jakie poniesie użytkownik, a także o całym procesie płatności.
  • Darowizny: jeśli pozyskujesz darowizny uprawniające do ulgi podatkowej, czytelnie poinformuj o tym na stronie docelowej lub stronie umożliwiającej przekazanie darowizny, a także podaj swój numer organizacji charytatywnej. Na przykład w USA wymaganym wskaźnikiem uprawniającym do ulgi podatkowej od darowizn jest status „501(c)(3)” lub „501(c)(4)”.
  • Instalacje aplikacji: pamiętaj, by usunąć z reklamy wszelkie treści, które mogą błędnie przekonywać użytkowników, że Twoją aplikację można pobrać za darmo, jeżeli tak nie jest.
 2. Rozwiąż problem z miejscem docelowym reklamy. Dodaj wymagane informacje. Jeśli nie możesz poprawić miejsca docelowego reklamy, zaktualizuj reklamę, podając nowe miejsce docelowe, które będzie zgodne z tymi zasadami.
 3. Zmień reklamę. Dodaj wymagane informacje. Jeśli Twoja reklama jest zgodna z zasadami, ale zmieniło się miejsce docelowe reklamy, zmodyfikuj i zapisz reklamę. Po wprowadzeniu zmian reklama i jej miejsce docelowe zostaną ponownie przesłane do sprawdzenia.

  Większość reklam sprawdzamy w ciągu jednego dnia roboczego, choć w bardziej złożonych przypadkach może to potrwać dłużej.

Jeśli nie możesz lub nie chcesz poprawić tych naruszeń, usuń reklamę, by nie dopuścić do zawieszenia konta w przyszłości w związku z przekroczeniem progu dopuszczalnej liczby odrzuconych reklam.

Niedostępne oferty

Nie zezwalamy na:

Obiecywanie produktów, usług lub ofert promocyjnych, których nie można łatwo znaleźć na stronie docelowej

Przykłady: promowanie produktów, których reklamodawca nie ma w magazynie; promowanie przedawnionych ofert; podawanie nieprawdziwych cen; umieszczenie w reklamie wezwania do działania, którego nie można łatwo wykonać na stronie docelowej

Wybrany przykład: tekst reklamy brzmi: „Tablety od 120 zł”, ale po kliknięciu reklamy użytkownik nie znajduje żadnego tabletu w cenie 120 zł

Uwaga: nie twórz reklam konkretnych produktów lub zniżek, jeśli nie planujesz ich regularnie aktualizować. Jeśli na przykład tworzysz reklamę jednodniowej promocji, pamiętaj, aby ją zaktualizować lub usunąć następnego dnia, kiedy oferta nie będzie już dostępna dla klientów. Jeśli Twój asortyment lub ceny często się zmieniają, możesz skorzystać z dynamicznych reklam w wyszukiwarce, dzięki czemu reklamy będą tworzone automatycznie na podstawie zawartości witryny.

Treści wprowadzające w błąd

Nie zezwalamy na:

Niedozwolone Składanie fałszywych oświadczeń o swojej tożsamości lub kwalifikacjach

Przykłady: student podający się za dyplomowanego prawnika; elektryk bez uprawnień, który twierdzi, że je posiada

Niedozwolone Używanie fałszywych twierdzeń lub twierdzeń, które kuszą użytkownika obietnicą nieprawdopodobnych wyników (nawet jeśli takie wyniki są możliwe)

Przykłady: „cudowne leki” na choroby; produkty lub programy, które obiecują niezwykle dużą utratę wagi; sztuczki mające zapewnić szybkie wzbogacenie się lub obiecujące duży zwrot finansowy przy minimalnym wysiłku lub minimalnej inwestycji

Wybrany przykład: reklama produktu odchudzającego, która obiecuje utratę pięciu kilogramów w ciągu miesiąca bez żadnych restrykcji żywieniowych

Uwaga: jeśli gwarantujesz pewne wyniki, zapewnij łatwy dostęp do przejrzystych zasad zwrotu pieniędzy. Opinie, w których mowa o uzyskaniu określonych wyników, muszą zawierać widoczne wyłączenie odpowiedzialności z informacjami o braku gwarancji i o możliwości wystąpienia innych wyników. Gdy opinie i rekomendacje wskazują na powtarzalność osiąganych wyników, dodaj linki do sprawozdania z weryfikacji dokonanej przez firmę zewnętrzną lub odpowiednie i łatwe do znalezienia deklaracje wyłączenia odpowiedzialności. W przypadku twierdzeń i opinii na temat zdrowia realizacja tej polityki może wymagać odniesienia się do lokalnych przepisów.

Niedozwolone Fałszywe sugerowanie powiązania z inną osobą, organizacją, usługą lub innym produktem

Przykłady: zwodnicze wykorzystanie lub naśladowanie oficjalnych witryn rządowych, znaczków, pieczęci lub nazw agencji

Wybrany przykład: reklamodawca, którego witryna naśladuje układ i projekt oficjalnej strony agencji rządowej

Niedozwolone Reklamy, które mogą wprowadzać w błąd lub nieuczciwie nakłaniać użytkowników do ich klikania

Przykłady: reklamy przypominające ostrzeżenia systemowe, ostrzeżenia witryny lub komunikaty o błędach; reklamy udające wiadomości, okna dialogowe, menu lub powiadomienia o żądaniu; hostowane reklamy, których nie da się odróżnić od innych treści; reklamy przedstawiające funkcje, które nie działają; reklamy z przezroczystym tłem, obrazami podzielonymi na fragmenty, obrazami powielonymi w obrębie tej samej reklamy i obrazami sprawiającymi wrażenie, że reklam jest więcej; animacje poruszającego się kursora i klikania przycisku

Uwaga: animowane reklamy oraz reklamy z Galerii reklam mogą zawierać elementy przypominające animowane funkcje i ikony, pod warunkiem że funkcje te działają lub są dostępne na stronie docelowej.

Niedozwolone Podanie jako nazwy firmy jakichkolwiek innych danych niż nazwa domeny, rozpoznawana nazwa reklamodawcy lub nazwa promowanej aplikacji do pobrania

Rozwiązanie problemu: treści wprowadzające w błąd
 1. Znajdź problem. Zapoznaj się z zasadami powyżej, by zidentyfikować problem.

  Jeśli korzystasz z reklam aplikacji, sprawdź, czy strona instalacji aplikacji zawiera jasne informacje o treści i funkcjach Twojej aplikacji oraz wszelkich wstępnie wymaganych składnikach, takich jak inne aplikacje, urządzenia peryferyjne czy czujniki. Aplikacje z takimi wstępnie wymaganymi składnikami muszą być dostępne w odpowiednim sklepie z aplikacjami i zgodne z naszymi zasadami.

 2. Usuń tę treść z witryny lub aplikacji. Jeśli Twoja reklama prowadzi do treści, których nie dopuszczamy, popraw witrynę lub aplikację tak, aby była zgodna z wymaganiami. Następnie wyślij prośbę o jej sprawdzenie przed przejściem do kolejnego kroku – modyfikowania tekstu reklamy.
 3. Zmień reklamę. Usuń z niej wszystkie treści naruszające te zasady.

  Zmieniona i zapisana reklama trafia do sprawdzenia. Większość reklam sprawdzamy w ciągu jednego dnia roboczego, choć w bardziej złożonych przypadkach może to potrwać dłużej. Jeśli uznamy, że niedozwolona treść została usunięta z reklamy i jej strony docelowej, możemy zatwierdzić reklamę i zacząć ją wyświetlać.

Jeśli nie możesz lub nie chcesz poprawić tych naruszeń, usuń reklamę, by nie dopuścić do zawieszenia konta w przyszłości w związku z przekroczeniem progu dopuszczalnej liczby odrzuconych reklam.

Reklama porównawcza

Nie zezwalamy na:

Reklamy zawierające słowa typu „najlepszy”, „numer 1”, „lepszy od”, „szybszy od” lub inne zapewnienia, których zasadność nie jest potwierdzona przez podmiot zewnętrzny na stronie docelowej

Przykłady: tekst reklamy „najlepsze usługi mycia okien” bez żadnego dowodu na stronie docelowej na potwierdzenie tezy o najlepszej jakości usług. Takie twierdzenie byłoby dopuszczalne, gdyby na stronie docelowej znalazła się wykonana przez firmę zewnętrzną branżowa analiza potwierdzająca, że dana firma jest najpopularniejsza, świadczy usługę najwyższej jakości itp.

Uwaga: reklamy napisane w języku chińskim tradycyjnym lub uproszczonym i kierowane na Chiny nie mogą zawierać żadnych zapewnień o przewadze ani konkurencyjności oferty, nawet jeśli jest to potwierdzone przez podmiot zewnętrzny.

Rozwiązanie problemu: reklama porównawcza
 1. Przeczytaj powyższe zasady. Nie zezwalamy na wyświetlanie reklam porównawczych bez pokrycia w faktach. Poniżej znajdziesz kilka przykładów treści, na które trzeba zwrócić uwagę:
  • Jeśli w reklamie masz zapewnienia o przewadze lub konkurencyjności swojej oferty, muszą one mieć pokrycie w faktach zweryfikowane na stronie docelowej przez podmiot zewnętrzny. Taka osoba lub firma nie może być w żaden sposób związana z witryną. Opinie klientów nie są traktowane jako opinie podmiotu zewnętrznego.
  • Jeśli nie masz takiej weryfikacji, musisz usunąć z reklamy wszelkie zapewnienia o przewadze lub konkurencyjności swojej oferty.
  • Jeśli Twoja reklama jest napisana w języku chińskim tradycyjnym lub uproszczonym i kierowana na Chiny, usuń wszelkie zapewnienia o przewadze lub konkurencyjności swojej oferty. Nie są one dozwolone, nawet jeśli reklama jest kierowana także na inne kraje lub jeśli masz weryfikację oferty przeprowadzoną przez podmiot zewnętrzny.
  • Zapewnienia o przewadze i konkurencyjności obejmują sformułowania typu: „najlepszy”, „numer 1”, „lepszy od”, „szybszy od” i inne podobne twierdzenia.
 2. Zmień stronę docelową reklamy. Jeśli reklama prowadzi do treści naruszających tę zasadę, zmień stronę docelową tak, by była z nią zgodna. Następnie prześlij reklamę ponownie do oceny, wykonując czynności opisane poniżej.

  Możesz też zmienić końcowy URL, by wskazywał inną część witryny lub aplikacji, która nie narusza tej zasady.
 3. Zmień swoją reklamę. Podaj dowody przewagi konkurencyjnej lub całkowicie usuń twierdzenie, które się do niej odnosi. Jeśli Twoja witryna lub aplikacja zawiera inną stronę lepiej dopasowaną do produktów lub usług, które promujesz za pomocą reklam i słów kluczowych, możesz także zmienić URL strony docelowej na URL tej strony.

  Jeśli Twoja reklama narusza tę zasadę, zmień ją tak, by była z nią zgodna.

  • Na stronie Reklamy najedź kursorem na reklamę, którą chcesz edytować.
  • Kliknij ikonę ołówka obok reklamy, by ją edytować.
  • Gdy skończysz, kliknij Zapisz.

  Zmieniona i zapisana reklama trafia do nas do sprawdzenia. Większość reklam sprawdzamy w ciągu jednego dnia roboczego, choć w bardziej złożonych przypadkach może to potrwać dłużej. Jeśli uznamy, że niedozwolona treść została usunięta z reklamy i jej strony docelowej, możemy zatwierdzić reklamę i zacząć ją wyświetlać.

Jeśli nie możesz lub nie chcesz poprawić tych naruszeń, usuń reklamę, by nie dopuścić do zawieszenia konta w przyszłości w związku z przekroczeniem progu dopuszczalnej liczby odrzuconych reklam.

Niska trafność

Nie zezwalamy na:

Reklamy, które nie mają związku ze stroną docelową

Przykłady: reklama z funkcją wstawiania słowa kluczowego bez trafnego „domyślnego” słowa kluczowego; tytuł reklamy bez związku z jej tekstem; reklama bez wyraźnego wskazania, że strona docelowa jest stroną wyników wyszukiwania; reklama bez dokładnego opisu, co użytkownik zobaczy na stronie docelowej; stosowanie zbyt ogólnych słów kluczowych lub techniki spamu słów kluczowych

Uwaga: jeśli używasz w reklamach funkcji wstawienia słowa kluczowego, zadbaj o to, by domyślny tekst reklamy był jasny i zrozumiały.

Działanie niegodne zaufania

Nie zezwalamy na:

Ukrywanie lub niewłaściwe przedstawianie informacji o firmie, produkcie lub usłudze

Przykłady: nakłanianie użytkowników do wpłat lub ujawniania informacji pod pretekstem innych działań lub w niejasnych celach; fałszowanie swojej tożsamości, nazwy firmy lub informacji kontaktowych; pobieranie opłat za produkty lub usługi, które zwykle są dostępne bezpłatnie; witryny wyłudzające informacje od użytkowników

Bardzo poważnie traktujemy niewiarygodne promocje i uważamy je za istotne naruszenie naszych zasad. Reklamodawcy lub witryny, których działania uznamy za niegodne zaufania, nie mogą wrócić do reklamowania się w naszym programie, więc zalecamy, by przedstawiać dokładne i prawdziwe informacje o promowanych firmach, produktach lub usługach. Aby ustalić wiarygodność reklamodawcy lub jego witryny, możemy przeglądać informacje z wielu źródeł, w tym reklamy, strony internetowe, konta i źródła zewnętrzne.

Przywracamy konta jedynie wobec niepodważalnych dowodów, że zaszła pomyłka. Jeśli uważasz, że tak się stało, możesz złożyć odwołanie, podając jak najwięcej dodatkowych informacji.

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli masz pytania o te zasady, skontaktuj się z nami:
Skontaktuj się z pomocą AdWords
Czy ten artykuł był pomocny?
Jak możemy ją poprawić?