Search
I-clear ang paghahanap
Isara ang paghahanap
Mga app ng Google
Pangunahing menu

Misrepresentation

Hindi namin gustong maramdaman ng mga user na nilinlang sila ng mga ad na inihahatid namin, kaya nagsusumikap kaming maging malinaw at tapat, at ibigay ang impormasyong kailangan ng mga user upang gumawa ng matatalinong pasya. Hindi namin pinapayagan ang mga ad o destinasyong naglalayong manloko ng mga user sa pamamagitan ng pagbubukod ng nauugnay na impormasyon o pagbibigay ng mapanlinlang na impormasyon tungkol sa mga produkto, serbisyo, o negosyo.

Nasa ibaba ang ilang halimbawa ng kung ano ang dapat iwasan sa iyong mga ad. Matutunan ang tungkol sa kung ano ang mangyayari kung lalabag ka sa aming mga patakaran.

Kung sa palagay mo ay hindi dapat hindi inaprubahan ang iyong ad, maaari kang humiling ng pagsusuri sa pamamagitan ng form para sa Mga hindi naaprubahang ad at mga tanong tungkol sa patakaran.

Nawawalang impormasyon

Hindi pinapayagan ang sumusunod:

Hindi malinaw at hindi madaling makitang paglalahad ng modelo ng pagbabayad at kabuuang halagang babayaran ng user

Mga halimbawa: Presyo, mga gastos sa pagpapadala at iba pang impormasyong nauugnay sa pagsingil; mga rate ng interes; mga multa sa nahuling pagbabayad o umuulit na gastos sa subscription; paggamit ng mga numero ng telepono na may premium rate sa mga extension sa pagtawag

Hindi pagpapakita ng lehitimong pisikal na impormasyon sa pakikipag-ugnayan para sa isang negosyo ng serbisyo sa pananalapi o pag-aalis ng mahahalagang detalye tungkol sa mga panandaliang loan o pagbabago sa loan at narematang produkto

Mga halimbawa: Isang bangko na hindi ipinapakita ang pisikal na address nito at isang kumpanya ng loan na hindi inilalahad ang buwanang rate ng interes o halaga ng multa para sa nahuling pagbabayad

Tingnan ang mga kinakailangan para sa mga serbisyo sa pananalapi

Pag-aalis sa mahalagang impormasyon (importante at nauugnay na impormasyon) kapag nanghihingi ng donasyon para sa kawanggawa o pulitika

Mga halimbawa: Hindi pagpapakita ng charity o tax exemption number para sa mga donasyon para sa kawanggawa, hindi paglalahad kung binubuwisan ba o hindi ang mga donasyong pampulitika

Troubleshooter: Nawawalang impormasyon
 1. Basahin ang patakaran sa itaas upang matutunan ang tungkol sa uri ng mga gawi na hindi namin pinapayagan. Suriin ang iyong ad at website o app upang tingnan kung saan maaaring nagkukulang ng mahalagang impormasyon ang mga ito. Narito ang ilang halimbawa:
  • Modelo ng pagbabayad at impormasyon sa pagsingil: Tiyaking malinaw at kapansin-pansing ipinapahayag ng iyong site o app ang kabuuang halagang gagastusin ng user, pati na rin kung paano gumagana ang iyong proseso ng pagsingil.
  • Mga donasyon: Kung humihingi ang iyong ad o landing page ng donasyong hindi binubuwisan, pakisaad nang malinaw ang iyong tax-exempt na status sa iyong landing page o page ng donasyon, kabilang ang iyong numero sa kawanggawa. Halimbawa, sa United States, ang 501(c)(3) o 501(c)(4) na status ay indicator ng hinihinging tax-exempt na status.
  • Mga pag-download: Alamin ang mga kinakailangan para sa mga pag-download ng software.
  • Mga pag-install ng app: Tiyaking alisin ang anumang content sa ad creative na nanlilinlang sa mga user at nagpapapaniwala sa kanila na libreng i-download ang iyong app kahit hindi naman.
  • Mga serbisyong pampinansyal (pamamahala ng pera at pamumuhunan): Alamin ang mga kinakailangan para sa mga serbisyong pampinansyal.
 2. Baguhin ang iyong website o app. Kung humahantong ang iyong ad sa content na lumalabag sa patakarang ito, ayusin ang website o app upang makasunod ito. Pagkatapos ay kakailanganin mong humiling ng pagsusuri bago magpatuloy sa susunod na hakbang ng pagpapalit sa iyong ad text.
 3. Alisin ang content na iyon sa iyong ad.

  Kung lumalabag sa patakarang ito ang iyong ad, i-edit ito upang makasunod ito.

  • Sa iyong page na Mga Ad, mag-hover sa ad na gusto mong i-edit.
  • I-click ang icon na lapis sa tabi ng iyong ad upang i-edit ito.
  • I-click ang I-save kapag tapos ka na.

  Kapag na-edit at na-save mo na ang iyong ad, ipapadala ito sa amin para masuri. Sinusuri ang karamihan sa mga ad sa loob ng 1 araw ng negosyo, bagama't maaaring mas tumagal ang ilan kung nangangailangan ang mga iyon ng mas kumplikadong pagsusuri. Kung malaman naming inalis mo na ang di-katanggap-tanggap na content sa iyong ad at patutunguhan nito, maaari naming aprubahan ang iyong ad upang magsimula itong gumana.

Kung hindi mo magagawang ayusin ang mga paglabag na ito o mas pipiliin na huwag na, mangyaring alisin ang iyong ad upang makatulong na maiwasang masuspinde ang iyong account sa hinaharap dahil sa pagkakaroon ng masyadong maraming hindi naaprubahang ad.

Mga alok na hindi available

Hindi pinapayagan ang sumusunod:

Pangangako ng mga produkto, serbisyo, o pampromosyong alok na hindi madaling makita mula sa landing page

Mga Halimbawa: Pag-promote ng mga produkto na walang stock; pag-promote ng deal na hindi na aktibo; pag-promote ng presyo na hindi tumpak; call-to-action sa ad na hindi agad available mula sa landing page

Partikular na halimbawa: Nakasaad sa ad na "Bumili ng mga tablet mula $40," ngunit kapag na-click ang ad, walang nakikita ang user na tablet na mabibili sa halagang $40

Tandaan: Iwasang gumawa ng mga ad para sa mga partikular na alok maliban na lang kung maa-update mo ang iyong mga ad kapag nagbago ang imbentaryo o mga alok mo. Halimbawa, kung gumawa ka ng ad para sa isang pampromosyong diskwento na pang-isang araw, tandaang i-update o alisin ang ad sa susunod na araw kapag hindi na available ang alok. Kung madalas magbago ang imbentaryo o mga presyo sa iyong site, pag-isipang mag-set up ng Mga Dynamic na Search Ad, na awtomatikong magpapakita ng ad mo batay sa content ng iyong website.

Matutunan kung paano mag-ayos ng hindi naaprubahang ad o extension. Kung hindi naaprubahan ang iyong ad dahil sa destinasyon ng ad, matutunan kung paano mag-ayos ng nasuspindeng site o app.

Nakakapanlinlang na content

Hindi pinapayagan ang sumusunod:

Hindi pinapayagan Paggawa ng mga hindi totoong pahayag tungkol sa iyong pagkakakilanlan o mga kwalipikasyon

Mga Halimbawa: Isang mag-aaral sa kolehiyo na nagsasabing isa siyang kwalipikadong abogado, isang hindi lisensyadong tubero na nagsasabing lisensyado siya

Hindi pinapayagan Paggamit ng mga hindi totoong pahayag o pahayag na nangangako sa user ng isang resultang malabong mangyari (kahit na posible ang resultang ito) bilang ang malamang na resultang maaasahan ng isang user

Mga Halimbawa: Mga "miracle cure" para sa mga medikal na karamdaman, matinding produkto o programa para sa pagbabawas ng timbang, scheme para sa "mabilis na pagpapayaman," o pangangako ng malaking pinansyal na kita kapalit ng kaunting sikap o pahunan

Partikular na halimbawa: Ipinapahayag ng isang ad tungkol sa pagpapapayat na magagawa mong kainin ang anumang gusto mo at magbawas ng 10 pound sa isang buwan

Tandaan: Kung nagbibigay ka ng garantiya sa ilang partikular na resulta, magkaroon ng malinaw at mabilis na naa-access na patakaran sa pag-refund (pagbabalik ng pera). Ang mga testimonial na nagpapahayag ng mga partikular na resulta ay may kasama dapat na nakikitang disclaimer na nagsasaad na walang garantiya ang mga partikular na resulta at maaaring mag-iba-iba ang mga resulta. Magsama ng mga link papunta sa pag-verify ng third-party o magsama ng mga nauugnay at kapansin-pansing disclaimer kapag ipinapahiwatig ng mga testimonial at pag-eendorso na karaniwan ang mga resulta. Para sa mga pahayag na may kinalaman sa kalusugan, kabilang ang testimonial na content, maaari kaming magbigay-daan sa mga lokal na alituntunin sa regulasyon kapag ipinapatupad ang patakarang ito.

Hindi pinapayagan Di-makatotohanang pagpapahiwatig ng affiliation sa, o pag-eendorso ng, isa pang indibidwal, organisasyon, produkto, o serbisyo

Mga Halimbawa: Mapanlinlang na paggamit o panggagaya ng mga opisyal na site, stamp, selyo, o pangalan ng ahensya ng pamahalaan

Partikular na halimbawa: Ginagaya ng isang advertiser ang layout at disenyo ng isang opisyal na site ng ahensya ng pamahalaan

Hindi pinapayagan Mga ad na nililinlang o dinaraya ang user na makipag-ugnayan sa mga ito

Mga Halimbawa: Mga ad na kahawig ng mga babala/mensahe ng error ng system o site; mga ad na nanggagaya ng mga mensahe, dialog box, menu, o notification ng kahilingan; mga naka-host na ad na walang pagkakaiba sa iba pang content; mga ad na nagpapakita ng mga feature na hindi gumagana; mga ad na may transparent na background; mga larawang naka-segment; isang larawang naglalaman ng maraming kopya nito sa ad; o mga larawang mukhang mas marami sa isang ad; mga gumagalaw at nagki-click na arrow

Tandaan: Maaaring magkaroon ang mga animated na ad at ad sa Ad gallery ng mga kunwaring animated na feature o icon hangga't gumagana ang functionality o makikita sa landing page ang layunin ng mga feature na ito.

Hindi pinapayagan Pagbibigay ng anumang pangalan ng negosyo maliban sa domain, kinikilalang pangalan ng advertiser, o pino-promote na nada-download na app

Troubleshooter: Nakakapanlinlang na content
 1. Hanapin ang problema. Gamitin ang patakaran sa itaas upang tukuyin ang problema.

  Kung gumagamit ka ng Mga ad ng app, tiyaking malinaw ang iyong page sa pag-install ng app tungkol sa content at functionality ng app mo at sa anumang paunang kinakailangan na maaaring mayroon ang iyong app, gaya ng iba pang mga app, peripheral na device, o sensor. Available dapat ang mga paunang kinakailangang app sa naaangkop na app store at nakakasunod dapat ang mga ito sa aming mga patakaran.

 2. Alisin ang content na iyon sa iyong website o app. Kung humahantong ang iyong ad sa content na hindi namin pinapayagan, ayusin ang site o app upang makasunod ito. Pagkatapos ay kakailanganin mong humiling ng pagsusuri bago magpatuloy sa susunod na hakbang ng pagpapalit sa iyong ad text.
 3. I-edit ang iyong ad. Alisin ang anumang content na hindi sumusunod sa patakarang ito.

  Kapag na-edit at na-save mo na ang iyong ad, ipapadala ito para sa pagsusuri. Sinusuri ang karamihan sa mga ad sa loob ng 1 araw ng negosyo, bagama't maaaring mas tumagal ang ilan kung nangangailangan ang mga iyon ng mas kumplikadong pagsusuri. Kung malaman naming inalis mo na ang di-katanggap-tanggap na content sa iyong ad at sa destinasyon nito, maaari naming aprubahan ang ad mo upang magsimula itong gumana.

Kung hindi mo magagawang ayusin ang mga paglabag na ito o mas pipiliin na huwag na, mangyaring alisin ang iyong ad upang makatulong na maiwasang masuspinde ang iyong account sa hinaharap dahil sa pagkakaroon ng masyadong maraming hindi naaprubahang ad.

Mga pag-aangking mas mahusay kaysa sa kumpetisyon

Hindi pinapayagan ang sumusunod:

Mga promosyong naglalaman ng mga superlatibo at mapaghambing na pahayag na "pinakamahusay," "#1," "mas mahusay kaysa," "mas mabilis kaysa," o anumang iba pang mga katumbas na pahayag kung saan hindi sinusuportahan ang pahayag na iyon ng pag-verify ng third-party sa landing page

Mga halimbawa: Ad text na nagpapahayag ng "#1 na serbisyo ng paglilinis ng bintana sa mundo" nang walang ebidensya sa landing page upang mapatunayan ang pahayag ng pagiging #1. Magiging katanggap-tanggap ang pahayag na ito kung may link ang landing page sa isang pagsusuri sa industriya ng third party na nagpapakita na pinakasikat, may pinakamataas na kalidad ng serbisyo, atbp. ang tinutukoy na kumpanya.

Tandaan: Ang mga ad na nakasulat sa Simplified o Traditional Chinese at nagta-target sa China ay hindi maaaring maglaman ng anumang mga superlatibong pahayag o paghahambing, kahit pa sinusuportahan ang mga ganoong pahayag ng pag-verify ng third-party.

Troubleshooter: Mga pag-aangking mas mahusay kaysa sa kumpetisyon
 1. Basahin ang patakaran sa itaas. Hindi namin pinapayagan ang mga ad na may hindi sinusuportahang pag-aangking mas mahusay kaysa sa kumpetisyon. Narito ang ilang halimbawa ng maaari mong suriin:
  • Kung gumagamit ang iyong ad ng superlatibo o mapagkumpitensyang pahayag, kailangan mong suportahan ang pag-aangking iyon sa pamamagitan ng pagpapakita ng pag-verify ng third party sa iyong landing page. Dapat manggaling sa isang tao o pangkat na hindi nauugnay sa site ang pag-verify ng third party. Hindi kwalipikado ang mga testimonial ng customer bilang pag-verify ng third party.
  • Kung wala kang pag-verify ng third party para sa pahayag, mangyaring alisin ang superlatibo o mapagkumpitensyang salita sa iyong ad.
  • Kung nakasulat ang iyong ad sa Simplified o Traditional Chinese at nagta-target sa China, alisin ang anumang mga superlatibo o mapagkumpitensyang pahayag. Hindi pinapayagan ang mga ganoong pahayag, kahit pa tina-target ng ad ang iba pang mga bansa o sinusuportahan ang mga pahayag ng pag-verify ng third-party.
  • Kabilang sa mga superlatibo at mapagkumpitensyang pahayag ang "pinakamahusay," "#1," "mas mahusay kaysa," "mas mabilis kaysa" o anumang iba pang mga katumbas na pahayag.
 2. Baguhin ang landing page ng iyong ad. Kung humahantong ang iyong ad sa content na lumalabag sa patakarang ito, i-edit ang landing page upang makasunod ito. Sa sandaling naayos mo na ang paglabag, muling isumite ang iyong ad gamit ang mga hakbang sa ibaba.

  O kaya, maaari mong baguhin ang iyong final URL upang tumuro sa panibagong bahagi ng iyong website o app na hindi lumalabag sa patakarang ito.
 3. Baguhin ang iyong ad. Magbigay ng katibayan ng mga mapagkumpitensyang pahayag, o alisin ang pahayag sa pangkalahatan. Maaari mo ring baguhin ang URL ng iyong landing page upang tumuro sa ibang bahagi ng iyong website o app na mas mahusay na tumutugma sa mga produkto o serbisyong pino-promote sa iyong ad at mga keyword.

  Kung lumalabag sa patakarang ito ang iyong ad, i-edit ito upang makasunod ito.

  • Sa iyong page na Mga Ad, mag-hover sa ad na gusto mong i-edit.
  • I-click ang icon na lapis sa tabi ng iyong ad upang i-edit ito.
  • I-click ang I-save kapag tapos ka na.

  Kapag na-edit at na-save mo na ang iyong ad, ipapadala ito sa amin para masuri. Sinusuri ang karamihan sa mga ad sa loob ng 1 araw ng negosyo, bagama't maaaring mas tumagal ang ilan kung nangangailangan ang mga iyon ng mas kumplikadong pagsusuri. Kung malaman naming inalis mo na ang di-katanggap-tanggap na content sa iyong ad at patutunguhan nito, maaari naming aprubahan ang iyong ad upang magsimula itong gumana.

Kung hindi mo magagawang ayusin ang mga paglabag na ito o mas pipiliin na huwag na, mangyaring alisin ang iyong ad upang makatulong na maiwasang masuspinde ang iyong account sa hinaharap dahil sa pagkakaroon ng masyadong maraming hindi naaprubahang ad.

Hindi malinaw na kaugnayan

Hindi pinapayagan ang sumusunod:

Mga promosyong walang kaugnayan sa landing page

Mga Halimbawa: Isang ad na ginagamit ang feature na paglagay ng keyword nang walang nakatakdang may kaugnayang "default" na keyword; pamagat ng ad na walang kaugnayan sa ad text; hindi malinaw na isinasaad ng ad na ang magreresultang landing page ay isang page ng mga resulta ng paghahanap; hindi tumpak na inilalarawan ng ad kung ano ang makikita ng user sa destinasyong page; paggamit ng masyadong pangkalahatang mga keyword o pagsasagawa ng pag-spam ng keyword

Tandaan: Kapag gumagamit ng paglagay ng keyword, magsama ng default na ad text na malinaw at madaling maunawaan.

Matutunan kung paano mag-ayos ng hindi naaprubahang ad o extension. Kung hindi naaprubahan ang iyong ad dahil sa destinasyon ng ad, matutunan kung paano mag-ayos ng nasuspindeng site o app.

Hindi mapagkakatiwalaang gawi

Hindi pinapayagan ang sumusunod:

Pagtatago ng impormasyon o pagbibigay ng maling impormasyon tungkol sa negosyo, produkto, o serbisyo

Mga Halimbawa: Pang-eengganyo sa mga user na magbigay ng pera o impormasyon sa pamamagitan ng mali o hindi malinaw na pagpapanggap; pagbibigay ng maling pagkakakilanlan, pangalan ng negosyo, o impormasyon sa pakikipag-ugnayan; paniningil sa mga user para sa mga produkto o serbisyong karaniwang available nang libre; mga site na nagsasagawa ng "phishing" para sa impormasyon ng mga user

Lubos naming sineseryoso ang mga hindi mapagkakatiwalaang promosyon at itinuturing namin ang mga ito na malubhang paglabag sa aming mga patakaran. Ang mga advertiser o site na mapag-aalamang hindi mapagkakatiwalaan ay hindi na papayagang mag-advertise muli sa amin, kaya pakitiyak na magiging malinaw na malinaw ka tungkol sa produkto, negosyo, o serbisyong pino-promote mo. Tandaan na upang malaman kung hindi mapagkakatiwalaan ang isang advertiser o site, maaari kaming sumuri ng impormasyon mula sa maraming pinagmulan, kabilang ang iyong ad, website, mga account, at mga third party na pinagmulan.

Nagbabalik lang kami ng mga account kung may kapani-paniwalang katibayan na nagkamali kami. Kung naniniwala kang nagkamali kami, maaari kang magsumite ng isang apela na naglalaman ng anumang karagdagang impormasyong iyong maibibigay.

Kailangan ng tulong?

Kung mayroon kang mga tanong tungkol sa patakarang ito, ipaalam sa amin:
Makipag-ugnayan sa Suporta sa AdWords
Kapaki-pakinabang ba ang artikulong ito?
Paano namin mapapaganda ito?