Search
I-clear ang paghahanap
Isara ang paghahanap
Mga app ng Google
Pangunahing menu

Pagsisinungaling

Hindi namin gustong maramdamdan ng mga user na niloko sila ng ad na hinatid namin, at ang kahulugan nito ay ang pagiging tapat, at pagbibigay sa kanila ng impormasyon na kinakailangan nila upang makagawa ng napag-isipang desisyon. Sa dahilang ito, hindi namin pinahihintulutan ang sumusunod:
 • mga promosyon na nagpa-prompt sa mga user na magsagawa ng pagbili, pag-download o ibang pangako nang hindi pa muna ibinibigay ang lahat ng may-kaugnayang impormasyon at nakuha ang tahasang pagpayag ng user
 • mga promosyon na kumakatawan sa iyo, sa iyong mga produkto o sa iyong mga serbisyo sa paraang hindi tumpak, makatotohanan at matapat

Nasa ibaba ang ilang halimbawa ng kung ano ang dapat iwasan sa iyong mga ad. Matutunan ang tungkol sa kung ano ang mangyayari kung lalabag ka sa aming mga patakaran.

Kung sa palagay mo ay hindi dapat hindi inaprubahan ang iyong ad, maaari kang humiling ng pagsusuri sa pamamagitan ng form para sa Mga hindi naaprubahang ad at mga tanong tungkol sa patakaran.

Nawawalang impormasyon

Hindi malinaw at hindi madaling makitang paglalahad ng modelo ng pagbabayad at kabuuang halagang babayaran ng user
 • Mga halimbawa: Presyo, mga gastos sa pagpapadala at iba pang impormasyong nauugnay sa pagsingil; mga rate ng interes; mga multa sa nahuling pagbabayad o umuulit na gastos sa subscription; paggamit ng mga numero ng telepono na may premium rate sa mga extension sa pagtawag
Hindi pagpapakita ng lehitimong pisikal na impormasyon sa pakikipag-ugnayan para sa isang negosyo ng serbisyo sa pananalapi o pag-aalis ng mahahalagang detalye tungkol sa mga panandaliang loan o pagbabago sa loan at narematang produkto
Pag-aalis sa mahalagang impormasyon (importante at nauugnay na impormasyon) kapag nanghihingi ng donasyon para sa kawanggawa o pulitika
 • Mga halimbawa: Hindi pagpapakita ng charity o tax exemption number para sa mga donasyon para sa kawanggawa, hindi paglalahad kung binubuwisan ba o hindi ang mga donasyong pampulitika
 • Troubleshooter: Nawawalang impormasyon
  1. Basahin ang patakaran sa itaas upang matutunan ang tungkol sa uri ng mga gawi na hindi namin pinapayagan. Suriin ang iyong ad at website o app upang tingnan kung saan maaaring nagkukulang ng mahalagang impormasyon ang mga ito. Narito ang ilang halimbawa:
   • Modelo ng pagbabayad at impormasyon sa pagsingil: Tiyaking malinaw at kapansin-pansing ipinapahayag ng iyong site o app ang kabuuang halagang gagastusin ng user, pati na rin kung paano gumagana ang iyong proseso ng pagsingil.
   • Mga donasyon: Kung humihingi ang iyong ad o landing page ng donasyong hindi binubuwisan, pakisaad nang malinaw ang iyong tax-exempt na status sa iyong landing page o page ng donasyon, kabilang ang iyong numero sa kawanggawa. Halimbawa, sa United States, ang 501(c)(3) o 501(c)(4) na status ay indicator ng hinihinging tax-exempt na status.
   • Mga pag-download: Alamin ang mga kinakailangan para sa mga pag-download ng software.
   • Mga pag-install ng app: Tiyaking alisin ang anumang content sa ad creative na nanlilinlang sa mga user at nagpapapaniwala sa kanila na libreng i-download ang iyong app kahit hindi naman.
   • Mga serbisyong pampinansyal (pamamahala ng pera at pamumuhunan): Alamin ang mga kinakailangan para sa mga serbisyong pampinansyal.
  2. Baguhin ang iyong website o app. Kung humahantong ang iyong ad sa content na lumalabag sa patakarang ito, ayusin ang website o app upang makasunod ito. Pagkatapos ay kakailanganin mong humiling ng pagsusuri bago magpatuloy sa susunod na hakbang ng pagpapalit sa iyong ad text.
  3. Alisin ang content na iyon sa iyong ad.

   Kung lumalabag sa patakarang ito ang iyong ad, i-edit ito upang makasunod ito.

   • Sa iyong page na Mga Ad, mag-hover sa ad na gusto mong i-edit.
   • I-click ang icon na lapis sa tabi ng iyong ad upang i-edit ito.
   • I-click ang I-save kapag tapos ka na.

   Kapag na-edit at na-save mo na ang iyong ad, ipapadala ito sa amin para masuri. Sinusuri ang karamihan sa mga ad sa loob ng 1 araw ng negosyo, bagama't maaaring mas tumagal ang ilan kung nangangailangan ang mga iyon ng mas kumplikadong pagsusuri. Kung malaman naming inalis mo na ang di-katanggap-tanggap na content sa iyong ad at patutunguhan nito, maaari naming aprubahan ang iyong ad upang magsimula itong gumana.

  Kung hindi mo magagawang ayusin ang mga paglabag na ito o mas pipiliin na huwag na, mangyaring alisin ang iyong ad upang makatulong na maiwasang masuspinde ang iyong account sa hinaharap dahil sa pagkakaroon ng masyadong maraming hindi naaprubahang ad.

  Mga alok na hindi available

  Pangangako ng mga produkto, serbisyo o pampromosyong alok na hindi madaling makita sa landing page
 • Mga halimbawa: Pagpo-promote ng mga produktong walang stock, pagpo-promote ng deal na hindi na aktibo, pagpo-promote ng hindi tumpak na presyo, call-to-action sa promosyon na hindi madaling gawin sa landing page
 • Partikular na halimbawa: Ipinapahayag ng ad na "Bumili ng mga tablet mula PHP2,000," ngunit kapag na-click ang ad, walang nakikita ang user na mga tablet na mabibili sa halagang PHP2,000
 • Troubleshooter: Mga alok na hindi available
  1. Basahin ang patakaran sa itaas upang matutunan ang tungkol sa uri ng mga gawi na hindi namin pinapayagan. Suriin ang iyong ad at landing page upang makita kung alin ang maaari mong baguhin upang mapadali para sa mga user na mahanap kung ano ang pino-promote ng iyong ad. Narito ang ilang halimbawa:
   • Paghahanap ng mga alok: Dapat na madaling makita mula sa landing page ang lahat ng ina-advertise na produkto, serbisyo at pampromosyong alok.
   • Mga napapanahong alok: Ang lahat ng diskwento at alok sa iyong ad ay dapat na napapanahon. Iwasan ang paggawa ng mga ad para sa mga partikular na alok maliban kung maa-update mo ang iyong mga ad habang nagbabago ang iyong imbentaryo o mga alok. Halimbawa, kung gagawa ka ng isang ad para sa isang pampromosyong diskwento na magtatagal nang isang araw, tandaan na i-update o alisin ang ad kinabukasan kapag hindi na available ang alok.
    Tip: Kung madalas nagbabago ang imbentaryo o mga presyo sa iyong site, isaalang-alang ang pagse-set up ng Mga Dynamic Search Ad na awtomatikong ipinapakita ang iyong ad batay sa content ng iyong website.
  2. Baguhin ang landing page ng iyong ad. Kung humahantong ang iyong ad sa content na lumalabag sa patakarang ito, i-edit ang landing page upang makasunod ito. Sa sandaling naayos mo na ang paglabag, muling isumite ang iyong ad gamit ang mga hakbang sa ibaba.

   O kaya, maaari mong baguhin ang iyong final URL upang tumuro sa panibagong bahagi ng iyong website o app na hindi lumalabag sa patakarang ito.
  3. Baguhin ang iyong ad.

   Kung lumalabag sa patakarang ito ang iyong ad, i-edit ito upang makasunod ito.

   • Sa iyong page na Mga Ad, mag-hover sa ad na gusto mong i-edit.
   • I-click ang icon na lapis sa tabi ng iyong ad upang i-edit ito.
   • I-click ang I-save kapag tapos ka na.

   Kapag na-edit at na-save mo na ang iyong ad, ipapadala ito sa amin para masuri. Sinusuri ang karamihan sa mga ad sa loob ng 1 araw ng negosyo, bagama't maaaring mas tumagal ang ilan kung nangangailangan ang mga iyon ng mas kumplikadong pagsusuri. Kung malaman naming inalis mo na ang di-katanggap-tanggap na content sa iyong ad at patutunguhan nito, maaari naming aprubahan ang iyong ad upang magsimula itong gumana.

  Kung hindi mo magagawang ayusin ang mga paglabag na ito o mas pipiliin na huwag na, mangyaring alisin ang iyong ad upang makatulong na maiwasang masuspinde ang iyong account sa hinaharap dahil sa pagkakaroon ng masyadong maraming hindi naaprubahang ad.

  Nakapanlilinlang na content

  Paggawa ng mga maling pahayag tungkol sa iyong pagkakakilanlan o mga kwalipikasyon
  • Mga halimbawa: Isang mag-aaral sa kolehiyo na nagsasabing isa siyang kwalipikadong abogado at isang hindi lisensyadong tubero na nagsasabing lisensyado siya
  Paggamit ng mga hindi totoong pahayag o paggamit ng mga pahayag na nangangako sa user ng isang resultang malabong mangyari (kahit na posible ang resultang ito) bilang ang malamang na resultang maaasahan ng isang user
  • Mga halimbawa: Mga "miracle cure" para sa mga medikal na karamdaman, matinding produkto o programa para sa pagbabawas ng timbang, scheme para sa "mabilis na pagpapayaman" o pagpapangako ng malaking pinansyal na kita kapalit ng kaunting hirap o pahunan
  • Partikular na halimbawa: Ipinapahayag ng isang ad para sa pagbabawas ng timbang na maaari mong kainin ang kahit anong gusto mo at makabawas ng 10 pounds sa isang buwan
  Di-makatotohanang pagpapahiwating ng kaugnayan sa, o pag-eendorso ng isa pang indibidwal, organisasyon, produkto o serbisyo
  • Mga halimbawa: Mapanlinlang na paggamit o panggagaya ng mga opisyal na site, stamp, selyo o pangalan ng ahensya ng pamahalaan
  • Partikular na halimbawa: Ginaya ng isang advertiser ang layout at disenyo ng isang opisyal na site ng ahensya ng pamahalaan

  Mga promosyong nililinlang o nililito ang user na makipag-ugnayan sa mga ito

  • Mga Halimbawa: Mga promosyong kahawig ng mga babala/mensahe ng error ng system o site, mga promosyong ginagaya ang mga notification ng mensahe o kahilingan, mga promosyong naglalarawan ng mga hindi gumaganang feature, mga promosyong may transparent na background, mga naka-segment na larawan, isang larawang naglalaman ng maraming kopya nito sa ad, o mga larawang mukhang mas marami sa isang ad

  Pagbibigay ng kahit na anong pangalan ng negosyo maliban sa domain, kinikilalang pangalan ng advertiser, o pino-promote na nada-download na app

  Troubleshooter: Nakapanlilinlang na content
  1. Basahin ang patakaran sa itaas upang malaman ang mga gawi na hindi namin pinapayagan. Narito ang ilang bagay na iyong magagawa:
   • Alisin ang mga nakakapanlinlang o pinagrabeng pahayag sa iyong ad text at website kabilang ang mga pahayag na malamang na hindi totoo batay sa agham at malamang na hindi magagawa ang ipinapangako ng mga ito (gaya ng mga gamot para sa mga hindi na mapapagaling na sakit).
   • Kung naggagarantiya ka ng mga partikular na resulta, magkaroon ng malinaw at madaling ma-access na patakaran sa pag-refund (money-back).
   • Kung magpapakita ka ng mga testimonial na nagpapahayag ng mga partikular na resulta, magsama ng nakikitang disclaimer na nagsasaad na walang garantiya ang mga partikular na resulta at maaaring mag-iba-iba ang mga resulta.
   • Magsama ng mga link sa pag-verify ng third-party at/o magsama ng mga nauugnay at kapansin-pansing disclaimer kapag ipinapahiwatig ng mga testimonial at pag-eendorso na karaniwan ang mga resulta.
   • Tiyakin na hindi nililinlang o nililito ng iyong mga promosyon ang user na makipag-ugnayan sa mga ito.
   • Malinaw dapat na may brand ang mga ad at malinaw na nakikita dapat ang pangalan o logo ng iyong pino-promote na produkto o negosyo sa ad.
   • Mga ad ng app: Siguraduhin na ang iyong page sa pag-install ng app ay malinaw tungkol sa content at functionality ng iyong app at sa anumang mga paunang kinakailangan na maaaring mayroon ang iyong app, gaya ng iba pang mga app, peripheral na device o sensor. Available dapat ang mga paunang kinakailangang app sa naaangkop na app store at nakakasunod dapat ang mga ito sa aming mga patakaran.
   • Mga Larawan: Tiyaking hindi nagmumukhang maraming ad ang mga larawan, at hindi naka-segment o paulit-ulit ang mga ito.
   • Mga function ng computer: Hindi maaaring magkunwari ang mga ad na isang babala ng system o site. Alisin ang content na ito sa iyong mga larawan, kabilang na ang mga ginagayang babala ng operating system, dialogue box, mensahe ng error, menu, gumagalaw at nagki-click na arrow o iba pang graphic o mga mensaheng nilalayong makatanggap ng mga pag-click bilang resulta ng mga pagpapanggap.

    Maaaring magkaroon ang mga animated na ad at ad sa Ad gallery ng mga kunwaring animated na feature o icon hangga't gumagana ang functionality o makakamit ang layunin ng mga feature na ito sa landing page.

  2. Alisin ang content na iyon sa iyong website o app. Kung humahantong ang iyong ad sa content na hindi namin pinapayagan, ayusin ang site o app upang makasunod ito. Pagkatapos ay kakailanganin mong humiling ng pagsusuri bago magpatuloy sa susunod na hakbang ng pagpapalit sa iyong ad text.
  3. I-edit ang iyong ad.
   • Sa iyong page na Mga Ad, mag-hover sa ad na gusto mong i-edit.
   • I-click ang icon na lapis sa tabi ng iyong ad upang i-edit ito.
   • I-click ang I-save kapag tapos ka na.

   Kapag na-edit at na-save mo na ang iyong ad, ipapadala na ito para sa pagsusuri. Sinusuri ang karamihan sa mga ad sa loob ng 1 araw ng negosyo, bagama't maaaring mas tumagal ang ilan kung nangangailangan ang mga iyon ng mas kumplikadong pagsusuri. Kapag nakita naming na-edit mo nang wasto ang ad upang makasunod ito sa mga patakaran ng AdWords, maaari naming aprubahan ito upang magsimulang gumana.

  Kung hindi mo magagawang ayusin ang mga paglabag na ito o mas pipiliin na huwag na, mangyaring alisin ang iyong ad upang makatulong na maiwasang masuspinde ang iyong account sa hinaharap dahil sa pagkakaroon ng masyadong maraming hindi naaprubahang ad.

  Mga pag-aangking mas mahusay kaysa sa kumpetisyon

  Mga promosyong naglalaman ng mga superlatibo at mapaghambing na pahayag na "pinakamahusay," "#1," "mas mahusay kaysa," "mas mabilis kaysa," o anumang iba pang mga katumbas na pahayag kung saan hindi sinusuportahan ang pahayag na iyon ng pag-verify ng third-party sa landing page
 • Mga halimbawa: Ad text na nagpapahayag ng "#1 na serbisyo ng paglilinis ng bintana sa mundo" nang walang ebidensya sa landing page upang mapatunayan ang pahayag ng pagiging #1. Magiging katanggap-tanggap ang pahayag na ito kung may link ang landing page sa isang pagsusuri sa industriya ng third party na nagpapakita na pinakasikat, may pinakamataas na kalidad ng serbisyo, atbp. ang tinutukoy na kumpanya.
 • Tandaan: Ang mga ad na nakasulat sa Simplified o Traditional Chinese at nagta-target sa China ay hindi maaaring maglaman ng anumang mga superlatibong pahayag o paghahambing, kahit pa sinusuportahan ang mga ganoong pahayag ng pag-verify ng third-party.
 • Troubleshooter: Mga pag-aangking mas mahusay kaysa sa kumpetisyon
  1. Basahin ang patakaran sa itaas. Hindi namin pinapayagan ang mga ad na may hindi sinusuportahang pag-aangking mas mahusay kaysa sa kumpetisyon. Narito ang ilang halimbawa ng maaari mong suriin:
   • Kung gumagamit ang iyong ad ng superlatibo o mapagkumpitensyang pahayag, kailangan mong suportahan ang pag-aangking iyon sa pamamagitan ng pagpapakita ng pag-verify ng third party sa iyong landing page. Dapat manggaling sa isang tao o pangkat na hindi nauugnay sa site ang pag-verify ng third party. Hindi kwalipikado ang mga testimonial ng customer bilang pag-verify ng third party.
   • Kung wala kang pag-verify ng third party para sa pahayag, mangyaring alisin ang superlatibo o mapagkumpitensyang salita sa iyong ad.
   • Kung nakasulat ang iyong ad sa Simplified o Traditional Chinese at nagta-target sa China, alisin ang anumang mga superlatibo o mapagkumpitensyang pahayag. Hindi pinapayagan ang mga ganoong pahayag, kahit pa tina-target ng ad ang iba pang mga bansa o sinusuportahan ang mga pahayag ng pag-verify ng third-party.
   • Kabilang sa mga superlatibo at mapagkumpitensyang pahayag ang "pinakamahusay," "#1," "mas mahusay kaysa," "mas mabilis kaysa" o anumang iba pang mga katumbas na pahayag.
  2. Baguhin ang landing page ng iyong ad. Kung humahantong ang iyong ad sa content na lumalabag sa patakarang ito, i-edit ang landing page upang makasunod ito. Sa sandaling naayos mo na ang paglabag, muling isumite ang iyong ad gamit ang mga hakbang sa ibaba.

   O kaya, maaari mong baguhin ang iyong final URL upang tumuro sa panibagong bahagi ng iyong website o app na hindi lumalabag sa patakarang ito.
  3. Baguhin ang iyong ad. Magbigay ng katibayan ng mga mapagkumpitensyang pahayag, o alisin ang pahayag sa pangkalahatan. Maaari mo ring baguhin ang URL ng iyong landing page upang tumuro sa ibang bahagi ng iyong website o app na mas mahusay na tumutugma sa mga produkto o serbisyong pino-promote sa iyong ad at mga keyword.

   Kung lumalabag sa patakarang ito ang iyong ad, i-edit ito upang makasunod ito.

   • Sa iyong page na Mga Ad, mag-hover sa ad na gusto mong i-edit.
   • I-click ang icon na lapis sa tabi ng iyong ad upang i-edit ito.
   • I-click ang I-save kapag tapos ka na.

   Kapag na-edit at na-save mo na ang iyong ad, ipapadala ito sa amin para masuri. Sinusuri ang karamihan sa mga ad sa loob ng 1 araw ng negosyo, bagama't maaaring mas tumagal ang ilan kung nangangailangan ang mga iyon ng mas kumplikadong pagsusuri. Kung malaman naming inalis mo na ang di-katanggap-tanggap na content sa iyong ad at patutunguhan nito, maaari naming aprubahan ang iyong ad upang magsimula itong gumana.

  Kung hindi mo magagawang ayusin ang mga paglabag na ito o mas pipiliin na huwag na, mangyaring alisin ang iyong ad upang makatulong na maiwasang masuspinde ang iyong account sa hinaharap dahil sa pagkakaroon ng masyadong maraming hindi naaprubahang ad.

  Hindi malinaw na kaugnayan

  Mga promosyong walang kaugnayan sa landing page
  • Mga halimbawa: Isang ad na gumagamit ng feature na pagpapasok ng keyword nang walang nakatakdang may kaugnayang "default" na keyword, walang kaugnayan ang pamagat ng ad sa ad text, hindi malinaw na isinasaad ng ad na ang magreresultang landing page ay isang page ng mga resulta ng paghahanap, nagsasagawa ng pag-spam ng keyword
  Troubleshooter: Hindi malinaw na kaugnayan
  1. Basahin ang patakaran sa itaas. Hindi namin pinapayagan ang mga ad na nagdadala sa mga user sa walang kaugnayang content o hindi tumpak na nagpapakita ng negosyo, produkto o serbisyong pino-promote sa iyong site o app. Narito ang ilang halimbawa na maaari mong suriin:
   • Tiyaking ang iyong ad, mga keyword, landing page at mga extension ng ad ay malapit ang kaugnayan at parehong mga produkto o serbisyo ang pino-promote. Tumpak dapat na ilarawan ng iyong ad text at mga keyword kung ano ang makikita ng isang tao sa iyong landing page pagkatapos i-click sa iyong ad.
   • Huwag masyadong gumamit ng mga pangkalahatang keyword.
   • Magsama ng default na ad text kapag gumagamit ng paglagay ng keyword sa iyong mga ad at tiyaking malinaw at madaling maunawaan ang iyong magreresultang ad text.
  2. Baguhin ang landing page ng iyong ad. Kung humahantong ang iyong ad sa content na lumalabag sa patakarang ito, i-edit ang landing page upang makasunod ito. Sa sandaling naayos mo na ang paglabag, muling isumite ang iyong ad gamit ang mga hakbang sa ibaba.

   O kaya, maaari mong baguhin ang iyong final URL upang tumuro sa panibagong bahagi ng iyong website o app na hindi lumalabag sa patakarang ito.
  3. Baguhin ang iyong ad. Gawing madaling basahin ang iyong ad at partikular na nauugnay sa kung ano ang pino-promote sa iyong landing page. Maaari mo ring baguhin ang URL ng iyong landing page upang tumuro sa ibang bahagi ng iyong website o app na mas mahusay na tumutugma sa mga produkto o serbisyong pino-promote sa iyong ad at mga keyword.

   Kung lumalabag sa patakarang ito ang iyong ad, i-edit ito upang makasunod ito.

   • Sa iyong page na Mga Ad, mag-hover sa ad na gusto mong i-edit.
   • I-click ang icon na lapis sa tabi ng iyong ad upang i-edit ito.
   • I-click ang I-save kapag tapos ka na.

   Kapag na-edit at na-save mo na ang iyong ad, ipapadala ito sa amin para masuri. Sinusuri ang karamihan sa mga ad sa loob ng 1 araw ng negosyo, bagama't maaaring mas tumagal ang ilan kung nangangailangan ang mga iyon ng mas kumplikadong pagsusuri. Kung malaman naming inalis mo na ang di-katanggap-tanggap na content sa iyong ad at patutunguhan nito, maaari naming aprubahan ang iyong ad upang magsimula itong gumana.

  Kung hindi mo magagawang ayusin ang mga paglabag na ito o mas pipiliin na huwag na, mangyaring alisin ang iyong ad upang makatulong na maiwasang masuspinde ang iyong account sa hinaharap dahil sa pagkakaroon ng masyadong maraming hindi naaprubahang ad.

  Hindi mapagkakatiwalaang gawi

  Pagtatago ng impormasyon o pagbibigay ng maling impormasyon tungkol sa negosyo, produkto o serbisyo
  • Mga halimbawa: Pang-eengganyo sa mga user na magbigay ng pera o impormasyon gamit ang mali o hindi malinaw na dahilan; pagbibigay ng maling pagkakalilanlan, pangalan ng negosyo o impormasyon sa pakikipag-ugnayan; paniningil sa mga user para sa mga produkto o serbisyong karaniwang available nang walang bayad; mga site na nagsasagawa ng "phishing" upang makuha ang impormasyon ng mga user

  Lubos naming sineseryoso ang mga hindi mapagkakatiwalaang promosyon at itinuturing namin ang mga ito bilang malubhang paglabag sa aming mga patakaran. Ang mga advertiser o site na mapag-aalamang hindi mapagkakatiwalaan ay hindi na papayagang mag-advertise muli sa amin, kaya pakitiyak na magiging malinaw na malinaw ka tungkol sa produkto, negosyo o serbisyong pino-promote mo. Tandaan na upang matukoy kung hindi mapagkakatiwalaan ang isang advertiser o site, maaari kaming magsuri ng impormasyon mula sa maraming pinagmulan kasama na ang iyong ad, website, mga account at mga third party na pinagmulan.

  Troubleshooter: Hindi mapagkakatiwalaang gawi

  Kung nasuspinde ang iyong account, tandaan na nagsagawa ang aming mga espesyalista ng isang masusing pagsusuri sa iyong account, mga ad at site o app at sinuspinde lamang ang iyong account pagkatapos lubusang matiyak na nalabag mo ang aming mga patakaran. Nagbabalik lang kami ng mga account sa dati nitong status kung mayroong kapani-paniwalang katibayan na nagkamali kami. Kung naniniwala kang nagkamali kami, maaari kang magsumite ng isang apela na naglalaman ng anumang karagdagang impormasyong iyong maibibigay.

  Kailangan ng tulong?

  Kung mayroon kang mga tanong tungkol sa patakarang ito, ipaalam sa amin:
  Makipag-ugnayan sa Suporta sa AdWords
  Kapaki-pakinabang ba ang artikulong ito?
  Paano namin mapapaganda ito?