Pagsisinungaling tungkol sa Sarili, sa Produkto o sa Serbisyo

Ang aming patakaran

Hindi namin gustong maramdamdan ng mga user na niloko sila ng ad na hinatid namin, at ang kahulugan nito ay ang pagiging tapat, at pagbibigay sa kanila ng impormasyon na kinakailangan nila upang makagawa ng napag-isipang desisyon. Sa dahilang ito, hindi namin pinahihintulutan ang sumusunod:
 • mga promosyon na nagpa-prompt sa mga user na magsagawa ng pagbili, pag-download o ibang pangako nang hindi pa muna ibinibigay ang lahat ng may-kaugnayang impormasyon at nakuha ang tahasang pagpayag ng user
 • mga promosyon na kumakatawan sa iyo, sa iyong mga produkto o sa iyong mga serbisyo sa paraang hindi tumpak, makatotohanan at matapat

Mga halimbawa ng kung ano ang hindi pinapayagan

Narito ang ilang halimbawa ng content na itinuturing naming nagbibigay ng maling impormasyon:

Pag-aalis ng may kaugnayang impormasyon
Hindi malinaw at hindi madaling makitang paglalahad ng modelo ng pagbabayad at kabuuang halagang babayaran ng user
 • Mga halimbawa: Presyo, mga gastos sa pagpapadala at iba pang impormasyong nauugnay sa pagsingil; mga rate ng interes; mga multa sa nahuling pagbabayad o umuulit na gastos sa subscription; paggamit ng mga numero ng telepono na may premium rate sa mga extension sa pagtawag

Hindi pagpapakita ng lehitimong pisikal na impormasyon sa pakikipag-ugnayan para sa isang negosyo ng serbisyo sa pananalapi o pag-aalis ng mahahalagang detalye tungkol sa mga panandaliang loan o pagbabago sa loan at narematang produkto
Pag-aalis sa mahalagang impormasyon (importante at nauugnay na impormasyon) kapag nanghihingi ng donasyon para sa kawanggawa o pulitika
 • Mga halimbawa: Hindi pagpapakita ng charity o tax exemption number para sa mga donasyon para sa kawanggawa, hindi paglalahad kung binubuwisan ba o hindi ang mga donasyong pampulitika


 • Mga hindi available na promosyon
  Pangangako ng mga produkto, serbisyo o pampromosyong alok na hindi madaling makita sa landing page
 • Mga halimbawa: Pagpo-promote ng mga produktong walang stock, pagpo-promote ng deal na hindi na aktibo, pagpo-promote ng hindi tumpak na presyo, call-to-action sa promosyon na hindi madaling gawin sa landing page
 • Partikular na halimbawa: Ipinapahayag ng ad na "Bumili ng mga tablet mula PHP2,000," ngunit kapag na-click ang ad, walang nakikita ang user na mga tablet na mabibili sa halagang PHP2,000


 • Mga nakakapanlinlang o hindi makatotohanang promosyon
  Paggawa ng mga maling pahayag tungkol sa iyong pagkakakilanlan o mga kwalipikasyon
  • Mga halimbawa: Isang mag-aaral sa kolehiyo na nagsasabing isa siyang kwalipikadong abogado at isang hindi lisensyadong tubero na nagsasabing lisensyado siya

  Paggamit ng mga hindi totoong pahayag o paggamit ng mga pahayag na nangangako sa user ng isang resultang malabong mangyari (kahit na posible ang resultang ito) bilang ang malamang na resultang maaasahan ng isang user
  • Mga halimbawa: Mga "miracle cure" para sa mga medikal na karamdaman, matinding produkto o programa para sa pagbabawas ng timbang, scheme para sa "mabilis na pagpapayaman" o pagpapangako ng malaking pinansyal na kita kapalit ng kaunting hirap o pahunan
  • Partikular na halimbawa: Ipinapahayag ng isang ad para sa pagbabawas ng timbang na maaari mong kainin ang kahit anong gusto mo at makabawas ng 10 pounds sa isang buwan

  Di-makatotohanang pagpapahiwating ng kaugnayan sa, o pag-eendorso ng isa pang indibidwal, organisasyon, produkto o serbisyo
  • Mga halimbawa: Mapanlinlang na paggamit o panggagaya ng mga opisyal na site, stamp, selyo o pangalan ng ahensya ng pamahalaan
  • Partikular na halimbawa: Ginaya ng isang advertiser ang layout at disenyo ng isang opisyal na site ng ahensya ng pamahalaan

  Mga promosyong nililinlang o nililito ang user na makipag-ugnay sa mga ito
 • Mga Halimbawa: Mga promosyong kahawig ng mga babala/mensahe ng error ng system o site, mga promosyong ginagaya ang mga notification ng mensahe o kahilingan, mga promosyong naglalarawan ng mga hindi gumaganang feature, mga promosyong may malinaw na background.


 • Mga hindi mapagkakatiwalaang promosyon
  Pagtatago ng impormasyon o pagbibigay ng maling impormasyon tungkol sa negosyo, produkto o serbisyo
  • Mga halimbawa: Pang-eengganyo sa mga user na magbigay ng pera o impormasyon gamit ang mali o hindi malinaw na dahilan; pagbibigay ng maling pagkakalilanlan, pangalan ng negosyo o impormasyon sa pakikipag-ugnayan; paniningil sa mga user para sa mga produkto o serbisyong karaniwang available nang walang bayad; mga site na nagsasagawa ng "phishing" upang makuha ang impormasyon ng mga user

  Lubos naming sineseryoso ang mga hindi mapagkakatiwalaang promosyon at itinuturing namin ang mga ito bilang malubhang paglabag sa aming mga patakaran. Ang mga advertiser o site na mapag-aalamang hindi mapagkakatiwalaan ay hindi na papayagang mag-advertise muli sa amin, kaya pakitiyak na magiging malinaw na malinaw ka tungkol sa produkto, negosyo o serbisyong pino-promote mo. Tandaan na upang matukoy kung hindi mapagkakatiwalaan ang isang advertiser o site, maaari kaming magsuri ng impormasyon mula sa maraming pinagmulan kasama na ang iyong ad, website, mga account at mga third party na pinagmulan.  Ang maaari mong gawin

  Narito ang karagdagan pang detalye tungkol sa bawat paglabag at ang maaari mong gawin kung hindi naaprubahan ang iyong ad o kung nasuspinde ang iyong site o app:

  Pag-aalis ng may kaugnayang impormasyon
  1. Basahin ang patakaran sa itaas upang matutunan ang tungkol sa uri ng mga gawi na hindi namin pinapayagan. Suriin ang iyong ad at website o app upang tingnan kung saan maaaring nagkukulang ng mahalagang impormasyon ang mga ito. Narito ang ilang halimbawa:
   • Modelo ng pagbabayad at impormasyon sa pagsingil: Tiyaking malinaw at kapansin-pansing ipinapahayag ng iyong site o app ang kabuuang halagang gagastusin ng user, pati na rin kung paano gumagana ang iyong proseso ng pagsingil.
   • Mga donasyon: Kung humihingi ang iyong ad o landing page ng donasyong hindi binubuwisan, pakisaad nang malinaw ang iyong tax-exempt na status sa iyong landing page o page ng donasyon, kabilang ang iyong numero sa kawanggawa. Halimbawa, sa United States, ang 501(c)(3) o 501(c)(4) na status ay indicator ng hinihinging tax-exempt na status.
   • Mga pag-download: Alamin ang mga kinakailangan para sa mga pag-download ng software.
   • Mga pag-install ng app: Tiyaking alisin ang anumang content sa ad creative na nanlilinlang sa mga user at nagpapapaniwala sa kanila na libreng i-download ang iyong app kahit hindi naman.
   • Mga serbisyong pampinansyal (pamamahala ng pera at pamumuhunan): Alamin ang mga kinakailangan para sa mga serbisyong pampinansyal.
  2. Baguhin ang iyong website o app. Kung humahantong ang iyong ad sa content na lumalabag sa patakarang ito, ayusin ang website o app upang makasunod ito. Pagkatapos ay kakailanganin mong humiling ng pagsusuri bago magpatuloy sa susunod na hakbang ng pagpapalit sa iyong ad text.
   Suriin ang naayos ko nang website
  3. Alisin ang content na iyon sa iyong ad. Kung lumalabag sa patakarang ito ang iyong ad, i-edit ito upang makasunod ito.
   Dalhin ako sa aking account
   • Sa iyong tab na Mga Ad, mag-hover sa ad na gusto mong i-edit.
   • I-click ang icon na lapis sa tabi ng iyong ad upang i-edit ito.
   • I-click ang I-save kapag tapos ka na.
   Kapag na-edit at na-save mo na ang iyong ad, ipapadala ito sa amin para masuri. Sinusuri ang karamihan sa mga ad sa loob ng 1 araw ng negosyo, bagama't maaaring mas tumagal ang ilan kung nangangailangan ang mga iyon ng mas kumplikadong pagsusuri. Kung makita namin na inalis mo na ang di-katanggap-tanggap na content mula sa iyong ad at landing page, maaari naming aprubahan ang iyong ad upang makapagsimulang gumana.
  Kung hindi mo magagawang ayusin ang mga paglabag na ito o mas pipiliin na huwag na, mangyaring alisin ang iyong ad upang makatulong na maiwasang masuspinde ang iyong account sa hinaharap dahil sa pagkakaroon ng masyadong maraming hindi naaprubahang ad.
  Mga nakakapanlinlang o hindi makatotohanang promosyon
  1. Basahin ang patakaran sa itaas upang matutunan ang tungkol sa mga pagkilos na hindi namin pinapayagan. Narito ang ilang bagay na iyong magagawa:
   • Alisin ang mga nakakapanlinlang o pinagrabeng pahayag sa iyong ad text at website kabilang ang mga pahayag na malamang na hindi totoo batay sa agham at malamang na hindi magagawa ang ipinapangako ng mga ito (gaya ng mga gamot para sa mga hindi na mapapagaling na sakit).
   • Kung naggagarantiya ka ng mga partikular na resulta, magkaroon ng malinaw at madaling ma-access na patakaran sa pag-refund (money-back).
   • Kung magpapakita ka ng mga testimonial na nagpapahayag ng mga partikular na resulta, magsama ng nakikitang disclaimer na nagsasaad na walang garantiya ang mga partikular na resulta at maaaring mag-iba-iba ang mga resulta.
   • Magsama ng mga link sa pag-verify ng third-party at/o magsama ng mga nauugnay at kapansin-pansing disclaimer kapag ipinapahiwatig ng mga testimonial at pag-eendorso na karaniwan ang mga resulta.
   • Tiyakin na ang iyong mga promosyon ay hindi nililinlang o nililito ang user na makipag-ugnay sa mga ito.
  2. Alisin ang content na iyon sa iyong website o app. Kung humahantong ang iyong ad sa content na hindi namin pinapayagan, ayusin ang site o app upang makasunod ito. Pagkatapos ay kakailanganin mong humiling ng pagsusuri bago magpatuloy sa susunod na hakbang ng pagpapalit sa iyong ad text.
   Suriin ang aking naayos nang website
  3. Alisin ang content na iyon sa iyong ad. Kung lumalabag sa patakarang ito ang iyong ad, i-edit ito upang makasunod ito.
   Dalhin ako sa aking account
   • Sa iyong tab na Mga Ad, mag-hover sa ad na gusto mong i-edit.
   • I-click ang icon na lapis sa tabi ng iyong ad upang i-edit ito.
   • I-click ang I-save kapag tapos ka na.
   Kapag na-edit at na-save mo na ang iyong ad, ipapadala ito sa amin para masuri. Sinusuri ang karamihan sa mga ad sa loob ng 1 araw ng negosyo, bagama't maaaring mas tumagal ang ilan kung nangangailangan ang mga iyon ng mas kumplikadong pagsusuri. Kung makita namin na inalis mo na ang di-katanggap-tanggap na content mula sa iyong ad at landing page, maaari naming aprubahan ang iyong ad upang makapagsimulang gumana.
  Kung hindi mo magagawang ayusin ang mga paglabag na ito o mas pipiliin na huwag na, mangyaring alisin ang iyong ad upang makatulong na maiwasang masuspinde ang iyong account sa hinaharap dahil sa pagkakaroon ng masyadong maraming hindi naaprubahang ad.
  Mga hindi available na promosyon
  1. Basahin ang patakaran sa itaas upang matutunan ang tungkol sa uri ng mga gawi na hindi namin pinapayagan. Suriin ang iyong ad at landing page upang makita kung alin ang maaari mong baguhin upang mapadali para sa mga user na mahanap kung ano ang pino-promote ng iyong ad. Narito ang ilang halimbawa:
   • Paghahanap ng mga alok: Dapat na madaling makita mula sa landing page ang lahat ng ina-advertise na produkto, serbisyo at pampromosyong alok.
   • Mga napapanahong alok: Ang lahat ng diskwento at alok sa iyong ad ay dapat na napapanahon. Iwasan ang paggawa ng mga ad para sa mga partikular na alok maliban kung maa-update mo ang iyong mga ad habang nagbabago ang iyong imbentaryo o mga alok. Halimbawa, kung gagawa ka ng isang ad para sa isang pampromosyong diskwento na magtatagal nang isang araw, tandaan na i-update o alisin ang ad kinabukasan kapag hindi na available ang alok.
    Tip: Kung madalas nagbabago ang imbentaryo o mga presyo sa iyong site, isaalang-alang ang pagse-set up ng Mga Dynamic Search Ad na awtomatikong ipinapakita ang iyong ad batay sa content ng iyong website.
  2. Baguhin ang landing page ng iyong ad. Kung humahantong ang iyong ad sa content na lumalabag sa patakarang ito, i-edit ang landing page upang makasunod ito. Sa sandaling naayos mo na ang paglabag, muling isumite ang iyong ad gamit ang mga hakbang sa ibaba.

   O kaya, maaari mong baguhin ang iyong final URL upang tumuro sa panibagong bahagi ng iyong website o app na hindi lumalabag sa patakarang ito.
  3. Baguhin ang iyong ad. Kung lumalabag sa patakarang ito ang iyong ad, i-edit ito upang makasunod ito.
   Dalhin ako sa aking account
   • Sa iyong tab na Mga Ad, mag-hover sa ad na gusto mong i-edit.
   • I-click ang icon na lapis sa tabi ng iyong ad upang i-edit ito.
   • I-click ang I-save kapag tapos ka na.
   Kapag na-edit at na-save mo na ang iyong ad, ipapadala ito sa amin para masuri. Sinusuri ang karamihan sa mga ad sa loob ng 1 araw ng negosyo, bagama't maaaring mas tumagal ang ilan kung nangangailangan ang mga iyon ng mas kumplikadong pagsusuri. Kung makita namin na inalis mo na ang di-katanggap-tanggap na content mula sa iyong ad at landing page, maaari naming aprubahan ang iyong ad upang makapagsimulang gumana.
  Kung hindi mo magagawang ayusin ang mga paglabag na ito o mas pipiliin na huwag na, mangyaring alisin ang iyong ad upang makatulong na maiwasang masuspinde ang iyong account sa hinaharap dahil sa pagkakaroon ng masyadong maraming hindi naaprubahang ad.
  Mga hindi mapagkakatiwalaang promosyon

  Kung nasuspinde ang iyong account, tandaan na nagsagawa ang aming mga espesyalista ng isang masusing pagsusuri sa iyong account, mga ad at site o app at sinuspinde lamang ang iyong account pagkatapos lubusang matiyak na nalabag mo ang aming mga patakaran. Nagbabalik lang kami ng mga account sa dati nitong status kung mayroong kapani-paniwalang katibayan na nagkamali kami. Kung naniniwala kang nagkamali kami, maaari kang magsumite ng isang apela na naglalaman ng anumang karagdagang impormasyong iyong maibibigay.

  Kung sa palagay mo ay hindi dapat hindi inaprubahan ang iyong ad, maaari kang humiling ng pagsusuri sa pamamagitan ng form para sa Mga hindi naaprubahang ad at mga tanong tungkol sa patakaran.

  Ano ang mangyayari kung lalabag ka sa patakarang ito

  • Hindi pag-apruba sa ad: Maaaring hindi maaprubahan ang mga ad na hindi sumusunod sa patakarang ito. Hindi makakatakbo ang isang hindi naaprubahang ad hanggang sa maayos ang paglabag sa patakaran at maaprubahan ang ad.
  • Hindi pagpapagana sa domain: Maaari naming suspendihin ang mga website na lalabag sa patakarang ito, na nangangahulugang hindi na maaaring i-advertise ang website hanggang sa maayos ang problema.
  • Pagsususpinde sa account: Maaaring masuspinde ang isang account kung may ilan kang paglabag o isang malalang paglabag. Kung mangyayari ito, hihinto sa pagtakbo ang lahat ng ad sa nasuspindeng account, at maaaring hindi na kami tumanggap ng pag-a-advertise mula sa iyo. Maaari ding permanenteng masuspinde ang anumang nauugnay na account at maaari ding awtomatikong masuspinde ang iyong mga bagong account sa pag-setup. Matuto nang higit pa tungkol sa mga nasuspindeng account.

  Sundin ang mga lokal na batas: Upang makatiyak ng ligtas at positibong karanasan para sa mga user, hinihiling ng Google na sumunod ang mga advertiser sa lahat ng naaangkop na batas at regulasyon bilang karagdagan sa mga patakaran ng Google AdWords. Mahalaga na maging pamilyar ka at nakatuon sa mga bagong kaalaman tungkol sa mga kinakailangang ito para sa mga lugar kung saan tumatakbo ang iyong negosyo, gayundin sa anumang iba pang mga lugar kung saan lumalabas ang iyong mga ad. Kapag nakahanap kami ng nilalamang lumalabag sa mga kinakailangang ito, maaari namin itong i-block upang hindi lumabas, at sa mga sitwasyon ng paulit-ulit o malalang mga paglabag, maaaring hindi mo na magagawang mag-advertise sa Google.

  Kailangan ng tulong?

  Kung mayroon kang mga tanong tungkol sa patakarang ito, ipaalam sa amin:
  Makipag-ugnayan sa Suporta sa AdWords

  Ipaalam sa amin ang iyong opinyon

  I-rate kung gaano kapaki-pakinabang ang page na ito at ibahagi sa amin ang iyong feedback:
  Kapaki-pakinabang ba ang artikulong ito?