Haku
Tyhjennä haku
Sulje haku
Google-sovellukset
Päävalikko

Harhaanjohtaminen

Emme halua, että käyttäjät kokevat näyttämämme mainokset harhaanjohtaviksi. Tästä syystä pyrimme olemaan avoimia ja rehellisiä ja antamaan käyttäjille tarvittavat tiedot perusteltujen päätösten tekemiseen. Emme salli mainoksia tai mainosten kohteita, joista on jätetty pois olennaisia tietoja tai jotka sisältävät harhaanjohtavia tietoja tuotteista, palveluista tai yrityksistä. Tällaisilla mainoksilla tai mainosten kohteilla saatetaan yrittää johtaa käyttäjiä harhaan.

Alla on esimerkkejä asioista, joita mainoksissa tulee välttää. Lue lisätietoja käytäntöjen rikkomisen seurauksista.

Tietojen poisjättäminen

Seuraavat asiat eivät ole sallittuja:

Maksutavan ja käyttäjälle koituvien kokonaiskulujen jättäminen esittämättä selkeästi

Esimerkkejä: hintaan, toimituskustannuksiin ja muihin laskutukseen liittyviin tietoihin, korkoihin, myöhästymismaksuihin tai toistuviin tilausmaksuihin liittyvien asioiden jättäminen ilmoittamatta tai lisämaksullisten puhelinnumeroiden käyttäminen puhelulaajennuksissa.

Kelvollisten yhteystietojen jättäminen esittämättä selkeästi, jos kyseessä on rahoituspalveluja tarjoava yritys, tai tärkeiden tietojen esittämättä jättäminen, jos kyse on lyhytaikaisista lainoista, lainojen uudelleenjärjestelystä tai ulosmittausjärjestelyistä

Esimerkkejä: pankki, joka ei ilmoita käyntiosoitettaan, tai lainoja tarjoava yritys, joka ei ilmoita kuukausikorkoa tai maksumuistutuksesta perittävää hintaa.

Tutustu rahoituspalveluita koskeviin vaatimuksiin

Tärkeiden ja oleellisten tietojen ilmoittamatta jättäminen pyydettäessä lahjoitusta hyväntekeväisyyteen tai poliittiseen tarkoitukseen

Esimerkkejä: Mainostaja jättää ilmoittamatta hyväntekeväisyysjärjestön tunnuksen tai verovapauteen liittyvän tunnistenumeron tai sen, ovatko poliittisiin tarkoituksiin annetut lahjoitukset verovähennyskelpoisia.

Vianetsintäominaisuus: Tietojen poisjättäminen
 1. Tarkista mainos ja sen kohde ja varmista, ettei niistä puutu tärkeitä tietoja. Esimerkkejä tämäntyyppisestä sisällöstä:
  • Maksamiseen ja laskutukseen liittyvät tiedot: Varmista, että käyttäjälle koituvat kokonaiskustannukset sekä laskutuksen periaatteet esitetään sivustollasi tai sovelluksessasi selkeästi ja näkyvästi.
  • Lahjoitukset: Jos mainoksessasi tai laskeutumissivullasi pyydetään verovapaita lahjoituksia, ilmoita verovapaudesta selkeästi laskeutumis- tai lahjoitussivulla. Ilmoita myös rahankeräysnumero. Esimerkiksi Yhdysvalloissa on käytettävä verovapauden osoittavaa "501(c)(3)"- tai "501(c)(4)"-merkintää.
  • Sovelluksen asennukset: Poista mainoksesta kaikki sisältö, josta käyttäjät voivat saada sellaisen virheellisen käsityksen, että sovellus on ilmaiseksi ladattavissa.
 2. Korjaa mainoksen kohde. Lisää tarvittavat tiedot. Jos et voi korjata mainoksen kohdetta, päivitä mainokselle uusi, tämän käytännön mukainen kohde.
 3. Muokkaa mainosta. Lisää tarvittavat tiedot. Jos mainoksesi on jo käytännön mukainen mutta olet muuttanut mainoksen kohdetta, muokkaa mainosta ja tallenna se. Tämän jälkeen mainoksesi ja sen kohde lähetetään uudelleen tarkistettaviksi.

  Useimmat mainokset tarkistetaan yhden arkipäivän kuluessa. Jotkin mainokset on kuitenkin tarkistettava muita tarkemmin, joten niiden tarkistus voi kestää kauemmin.

Jos et pysty korjaamaan tai et halua korjata näitä rikkomuksia, poista mainoksesi. Näin estät sen, että tilisi mahdollisesti jäädytetään myöhemmin sen vuoksi, että se sisältää liian monta hylättyä mainosta.

Tarjoukset, jotka eivät ole saatavilla

Seuraavat asiat eivät ole sallittuja:

Sellaisten tuotteiden tai palveluiden lupaaminen tai kampanjatarjousten esittäminen, jotka eivät ole helposti löydettävissä laskeutumissivulta

Esimerkkejä: Sellaisten tuotteiden mainostaminen, joita ei ole varastossa, ei-aktiivisten tarjousten mainostaminen, virheellisten hintojen mainostaminen ja sellaisten toimintakehotusten käyttäminen mainoksessa, joita ei voi helposti käyttää laskeutumissivulta

Esimerkki tällaisesta mainonnasta: Mainoksessa lukee "Tabletit alkaen 40 €", mutta mainosta klikkaava käyttäjä ei löydä 40 euron hintaisia tabletteja.

Huom. Vältä tarkoin määritettyjä tarjouksia sisältävien mainosten luomista, jos et voi päivittää mainoksiasi varastotilanteesi tai tarjoustesi muuttuessa. Jos esimerkiksi luot mainoksen päivän kestävää alennusmyyntiä varten, muista päivittää tai poistaa mainos seuraavana päivänä, kun tarjous ei ole enää voimassa. Jos varastotilanne tai hinnat vaihtuvat sivustollasi usein, voit käyttää dynaamisia hakumainoksia, jotka näyttävät mainoksesi automaattisesti verkkosivustosi sisällön perusteella.

Harhaanjohtava sisältö

Seuraavat asiat eivät ole sallittuja:

Ei sallittu Henkilöllisyyttä tai pätevyyttä koskevien väärien tietojen antaminen

Esimerkkejä: Yliopisto-opiskelija, joka väittää olevansa valmistunut asianajaja, tai kouluttamaton putkiasentaja, joka väittää olevansa työhön koulutettu.

Ei sallittu Perättömien väitteiden esittäminen tai käyttäjien houkutteleminen asiakkaiksi epätodennäköisillä lopputuloksilla (vaikka kyseiset lopputulokset olisivat teoriassa mahdollisia)

Esimerkkejä: "Ihmelääkkeet" lääketieteellisiin vaivoihin, valtavaa painonpudotusta lupaavat tuotteet tai ohjelmat, nopeaa rikastumista lupaavat hankkeet tai hankkeet, joissa luvataan suurta taloudellista tuottoa vähäisellä vaivalla tai investoinnilla.

Esimerkkitapaus: Painonpudotusohjelman mainoksessa luvataan, että asiakas voi laihduttaa 5 kiloa kuukaudessa mutta silti syödä mitä tahansa.

Huom. Jos takaat tiettyjä tuloksia, tarvitset selkeän ja helppokäyttöisen hyvityskäytännön (rahat takaisin ‑käytännön). Käyttäjäkertomuksissa, joissa kerrotaan tietyistä tuloksista, on oltava vastuuvapauslauseke näkyvällä paikalla. Vastuuvapauslausekkeessa on kerrottava, että mitään tiettyjä tuloksia ei voida taata ja että tulokset voivat vaihdella. Lisää linkkejä kolmannen osapuolen vahvistukseen tai helposti huomattavia, aiheeseen liittyviä vastuuvapauslausekkeita silloin, kun käyttäjäkertomuksissa ja suosituksissa annetaan ymmärtää, että tulokset ovat tyypillisiä. Terveysväitteisiin, kuten käyttäjäkertomusten sisältöön, saatamme soveltaa paikallisten määräysten mukaisia ohjeita, kun valvomme tämän käytännön täytäntöönpanoa.

Ei sallittu Toiseen henkilöön, organisaatioon, tuotteeseen tai palveluun liittyvän tekaistun kytköksen ilmaiseminen tai valheellinen väite edellä mainituilta saadusta suosittelusta

Esimerkkejä: Viranomaisten sivustojen, merkintöjen, leimojen tai virastojen nimien harhaanjohtava käyttö tai jäljittely.

Esimerkkitapaus: Mainostajan sivusto matkii viranomaissivuston asettelua ja ulkoasua.

Ei sallittu Mainoskampanjat, joilla pyritään johtamaan käyttäjiä harhaan tai huijaamaan vuorovaikutukseen mainoksen kanssa

Esimerkkejä: Mainokset, jotka muistuttavat järjestelmän tai sivuston varoituksia tai virheilmoituksia; mainokset, jotka jäljittelevät viestejä, valintaikkunoita, valikoita tai pyyntöilmoituksia; isännöidyt mainokset, joita ei voi helposti erottaa sivuston sisällöstä; mainokset, jotka kuvaavat toimimattomia ominaisuuksia; mainokset, joissa käytetään läpinäkyvää taustaa; segmentoidut kuvat; kuva, josta on useita kopioita mainoksessa; kuvat, jotka vaikuttavat useammalta mainokselta; liikkuvat ja klikkaavat nuolet.

Huom. Animoiduissa mainoksissa ja Mainosgallerian mainoksissa voi olla jäljiteltyjä animoituja ominaisuuksia tai kuvakkeita, jos toiminnot toimivat tai näiden ominaisuuksien tarkoitus käy ilmi laskeutumissivulla.

Ei sallittu Yrityksen nimen tilalla on mitä tahansa muuta kuin kyseinen verkkotunnus, mainostajan tunnistettava nimi tai mainostettava ladattava sovellus

Vianetsintäominaisuus: Harhaanjohtava sisältö
 1. Tunnista ongelma. Tunnista ongelma yllä mainitun käytännön avulla.

  Jos käytät sovellusmainoksia, varmista, että sovelluksen lataussivulla on kerrottu selkeästi sovelluksen sisältö ja toiminnot sekä kaikki mahdolliset edellytykset, joita sovelluksen käyttö vaatii, kuten muut sovellukset, oheislaitteet tai laitteen anturit. Edellytyksenä olevien sovellusten täytyy olla saatavana sovelluskaupasta, ja niiden on oltava käytäntöjemme mukaisia.

 2. Poista kyseinen sisältö verkkosivustoltasi tai sovelluksestasi. Jos mainoksesi ohjaa käyttäjän kiellettyyn sisältöön, muokkaa sivusto tai sovellus käytännön mukaiseksi. Tämän jälkeen sinun on pyydettävä tarkistusta, ennen kuin voit siirtyä mainostekstin muuttamisen seuraavaan vaiheeseen.
 3. Muokkaa mainosta. Poista sisältö, joka ei noudata tätä käytäntöä.

  Muokkauksen ja tallennuksen jälkeen mainos lähetetään tarkistettavaksi. Useimmat mainokset tarkistetaan yhden arkipäivän kuluessa. Jotkin mainokset on kuitenkin tarkistettava muita tarkemmin, joten niiden tarkistus voi kestää kauemmin. Kun olemme varmistaneet, että olet poistanut kelpaamattoman sisällön mainoksestasi ja sen kohdesivulta, voimme hyväksyä mainoksesi ja aloittaa sen näyttämisen.

Jos et pysty korjaamaan tai et halua korjata näitä rikkomuksia, poista mainoksesi. Näin estät sen, että tilisi mahdollisesti jäädytetään myöhemmin sen vuoksi, että se sisältää liian monta hylättyä mainosta.

Kilpailevat väitteet

Seuraavat asiat eivät ole sallittuja:

Mainokset, jotka sisältävät superlatiiveja (esim. "paras" tai "nro 1") tai komparatiiveja (esim. "parempi kuin" tai "nopeampi kuin") tai muita vastaavia väitteitä, joiden tueksi ei esitetä kolmansien osapuolten vahvistuksia aloitussivulla.

Esimerkkejä: Mainosteksti, jossa lukee "Maailman paras ikkunoiden pesupalvelu", jos aloitussivulla ei ole todisteita siitä, että kyseessä on maailman paras palvelu. Tällaiset väitteet sallitaan kuitenkin, jos aloitussivulla on linkki kolmannen osapuolen analyysiin, jossa kyseinen yritys on uskottavassa tutkimuksessa havaittu esimerkiksi suosituimmaksi tai parasta palvelua tarjoavaksi yritykseksi.

Huom. Yksinkertaistetulla tai perinteisellä kiinalla kirjoitetuissa ja Kiinaan kohdistetuissa mainoksissa ei saa olla superlatiiveja tai komparatiiveja sisältäviä väitteitä, vaikka näiden väitteiden tueksi olisi esitetty kolmansien osapuolten vahvistuksia.

Vianetsintäominaisuus: Kilpailevat väitteet
 1. Lue yllä oleva käytäntö. Emme salli mainoksia, jotka sisältävät vahvistamattomia kilpailevia väitteitä. Seuraavassa on muutamia esimerkkejä siitä, mitä kannattaa tarkistaa:
  • Jos mainoksessa käytetään superlatiivia tai kilpailevaa väitettä, väitteen tueksi tulee näyttää kolmannen osapuolen vahvistus aloitussivulla. Kolmannen osapuolen vahvistuksen on oltava peräisin henkilöltä tai ryhmältä, joka ei ole missään yhteydessä sivustoon. Asiakkaiden kertomukset eivät kelpaa kolmannen osapuolen vahvistukseksi.
  • Jos sinulla ei ole kolmannen osapuolen vahvistusta väitteelle, poista superlatiivit tai kilpailullinen teksti mainoksesta.
  • Jos mainoksesi on kirjoitettu yksinkertaistetulla tai perinteisellä kiinalla ja kohdistettu Kiinaan, poista mahdolliset superlatiiveja tai komparatiiveja sisältävät väitteet mainoksesta. Tällaisia väitteitä ei sallita, vaikka mainos olisi kohdistettu muihinkin maihin tai vaikka väitteiden tueksi olisi esitetty kolmansien osapuolten vahvistuksia.
  • Superlatiiveihin ja komparatiiveihin kuuluvat esimerkiksi ilmaukset "paras", "nro 1", "parempi kuin", "nopeampi kuin" ja muut vastaavat väittämät.
 2. Muuta mainoksesi aloitussivua. Jos mainoksesi ohjaa sisältöön, joka rikkoo tätä käytäntöä, muokkaa aloitussivu käytännön mukaiseksi. Kun olet korjannut rikkomuksen, lähetä mainoksesi uudelleen noudattamalla alla olevia ohjeita.

  Vaihtoehtoisesti voit muuttaa lopullisen URL-osoitteesi ohjaamaan käyttäjät verkkosivustosi tai sovelluksesi toiseen osaan, joka ei riko tätä käytäntöä.
 3. Muokkaa mainostasi. Anna todisteet kilpailevan väitteen tueksi tai poista väite. Voit määrittää aloitussivun URL-osoitteen osoittamaan myös sellaiseen verkkosivustosi tai sovelluksesi osaan, joka vastaa paremmin mainoksesi ja avainsanasi mainostamia tuotteita tai palveluita.

  Jos mainoksesi rikkoo tätä käytäntöä, muokkaa se käytännön mukaiseksi.

  • Vie hiiri Mainokset-sivulla sen mainoksen päälle, jota haluat muokata.
  • Muokkaa mainosta klikkaamalla sen vieressä olevaa kynäkuvaketta.
  • Kun olet valmis, valitse Tallenna.

  Muokkauksen ja tallennuksen jälkeen mainos lähetetään meille tarkistettavaksi. Useimmat mainokset tarkistetaan yhden arkipäivän kuluessa. Jotkin mainokset on kuitenkin tarkistettava muita tarkemmin, joten niiden tarkistus voi kestää kauemmin. Kun olemme varmistaneet, että olet poistanut kelpaamattoman sisällön mainoksestasi ja sen kohdesivulta, voimme hyväksyä mainoksesi ja aloittaa sen näyttämisen.

Jos et pysty korjaamaan tai et halua korjata näitä rikkomuksia, poista mainoksesi. Näin estät sen, että tilisi mahdollisesti jäädytetään myöhemmin sen vuoksi, että se sisältää liian monta hylättyä mainosta.

Vähäinen relevanssi

Seuraavat asiat eivät ole sallittuja:

Mainoskampanjat, jotka eivät liity laskeutumissivuun

Esimerkkejä: Mainos, jossa käytetään avainsanan lisäysominaisuutta ilman osuvaa oletusarvoista avainsanaa; mainoksen otsikko, joka ei liity mainostekstiin; mainos, jossa ei selkeästi ilmaista, että siihen liittyvä laskeutumissivu on hakutulossivu; mainos, jossa ei kerrota tarkasti, mitä käyttäjä näkee kohdesivulla; liian yleisten avainsanojen käyttö tai avainsanojen roskapostinomainen käyttö

Huom. Kun käytät avainsanan lisäystä, sisällytä mainokseen selkeää ja helposti ymmärrettävää oletusmainostekstiä.

Epäluotettava toiminta

Seuraavat asiat eivät ole sallittuja:

Yritykseen, tuotteeseen tai palveluun liittyvien tietojen piilotteleminen tai ilmaiseminen väärin

Esimerkkejä: Käyttäjien houkutteleminen luovuttamaan rahaa tai tietoja väärin tai epäselvin perustein; väärän identiteetin, yrityksen nimen tai yhteystiedon esittäminen; käyttäjien veloittaminen tuotteista tai palveluista, joita tarjotaan yleensä maksuttomasti, ja sellaisten sivustojen ylläpitäminen, joilla kalastellaan käyttäjien tietoja

Suhtaudumme epäluotettaviin mainoskampanjoihin erittäin vakavasti ja pidämme niitä vakavina loukkauksina käytäntöjämme vastaan. Mainostajat tai sivustot, jotka on havaittu epäluotettaviksi, eivät saa mainostaa enää palveluissamme. Tästä syystä suosittelemme, että ilmaiset aina mahdollisimman selkeästi kaikki mainostamaasi tuotteeseen, yritykseen tai palveluun liittyvät tiedot. Huomaa, että mainostajan tai sivuston luotettavuutta selvittäessämme saatamme tutkia tietoja useista lähteistä, kuten mainoksestasi, verkkosivustoltasi, tileiltäsi ja kolmansilta osapuolilta.

Palautamme tilisi käyttöön vain, jos tekemästämme mahdollisesta virheestä on kiistatonta näyttöä. Jos uskot, että olemme tehneet virheen, voit lähettää valituksen ja toimittaa meille lisätietoja aiheesta.

Tarvitsetko apua?

Kerro meille, jos sinulla on kysyttävää tästä käytännöstä:
Ota yhteyttä AdWords-tukeen
Oliko tästä artikkelista hyötyä?
Miten sivua voisi parantaa?