Toimijan, tuotteen tai palvelun vääristely

Googlen käytäntö

Emme halua, että käyttäjät kokevat näyttämämme mainokset harhaanjohtaviksi. Tästä syystä meidän on oltava avoimia ja rehellisiä ja tarjottava käyttäjille tietoja, joiden avulla he voivat tehdä perusteltuja päätöksiä. Emme salli kampanjoita, jotka
 • johdattelevat käyttäjiä aloittamaan ostotapahtuman, tuotteen lataamisen tai jonkin muun toiminnon ilmoittamatta ensin kaikkia olennaisia tietoja ja hankkimatta käyttäjän selkeää suostumusta
 • esittävät yrityksesi, tuotteesi tai palvelusi tavalla, joka ei ole tarkka, realistinen tai totuudenmukainen.

Esimerkkejä kielletystä sisällöstä

Seuraavassa on esimerkkejä sisällöstä, jonka katsomme harhaanjohtavaksi:

Oleellisten tietojen poisjättäminen
Maksutavan ja käyttäjälle koituvien kokonaiskulujen jättäminen esittämättä selkeästi
 • Esimerkkejä: hintaan, toimituskustannuksiin ja muihin laskutukseen liittyviin tietoihin, korkoihin, myöhästymismaksuihin tai toistuviin tilausmaksuihin liittyvien asioiden jättäminen ilmoittamatta tai lisämaksullisten puhelinnumeroiden käyttäminen puhelulaajennuksissa.

Kelvollisten yhteystietojen jättäminen esittämättä selkeästi, jos kyseessä on rahoituspalveluja tarjoava yritys, tai tärkeiden tietojen esittämättä jättäminen, jos kyse on lyhytaikaisista lainoista, lainojen uudelleenjärjestelystä tai ulosmittausjärjestelyistä
Tärkeiden tietojen ilmoittamatta jättäminen pyydettäessä lahjoitusta hyväntekeväisyyteen tai poliittiseen tarkoitukseen
 • Esimerkkejä: hyväntekeväisyysjärjestön tunnuksen tai verovapauteen liittyvän tunnistenumeron ilmoittamatta jättäminen tai sen ilmoittamatta jättäminen, ovatko poliittisiin tarkoituksiin annetut lahjoitukset verovähennyskelpoisia.


Katteettomat tarjoukset
Sellaisten tuotteiden tai palveluiden lupaaminen tai kampanjatarjousten esittäminen, jotka eivät ole helposti löydettävissä kohdesivulta
 • Esimerkkejä: sellaisten tuotteiden mainostaminen, joita ei ole varastossa, vanhentuneiden tarjousten mainostaminen, virheellisen hinnan mainostaminen ja mainoksen toimintakehotukset, jotka eivät ole helposti toteutettavissa kohdesivulla.
 • Erityinen esimerkki: mainoksessa lukee "Tabletteja alkaen 40 €", mutta mainosta klikkaava käyttäjä ei löydä 40 euron hintaisia tabletteja.


Harhaanjohtavat tai epärealistiset tarjoukset
Henkilöllisyyttä tai pätevyyttä koskevien väärien tietojen antaminen
 • Esimerkkejä: yliopisto-opiskelija, joka väittää olevansa valmistunut asianajaja, tai kouluttamaton putkiasentaja, joka väittää olevansa työhön koulutettu.

Väärien väitteiden esittäminen tai käyttäjien houkutteleminen asiakkaiksi epätodennäköisillä lopputuloksilla (vaikka kyseiset lopputulokset olisivat teoriassa mahdollisia)
 • Esimerkkejä: "Ihmelääkkeet" lääketieteellisiin vaivoihin, valtavaa painonpudotusta lupaavat tuotteet tai ohjelmat, nopeaa rikastumista lupaavat hankkeet tai hankkeet, joissa luvataan suurta taloudellista tuottoa vähäisellä vaivalla tai investoinnilla.
 • Erityinen esimerkki: painonpudotusohjelman mainos, jossa luvataan, että asiakas voi laihduttaa 5 kiloa kuukaudessa mutta silti syödä mitä tahansa.

Toiseen henkilöön, organisaatioon, tuotteeseen tai palveluun liittyvän tekaistun kytköksen ilmaiseminen tai valheellinen väite edellä mainituilta saadusta suosittelusta
 • Esimerkkejä: viranomaisten sivustojen, merkintöjen, leimojen tai virastojen nimien harhaanjohtava käyttö tai jäljittely.
 • Erityinen esimerkki: mainostaja, jonka sivu matkii viranomaissivuston asettelua ja ulkoasua.

Mainoskampanjat, joilla pyritään johtamaan käyttäjiä harhaan tai huijaamaan vuorovaikutukseen mainoksen kanssa
 • Esimerkkejä: Emme salli mainoskampanjoita, jotka muistuttavat järjestelmän tai sivuston varoituksia tai virheilmoituksia, jäljittelevät viesti- tai pyyntöilmoituksia tai kuvaavat ominaisuuksia, jotka eivät toimi. Emme myöskään salli mainoskampanjoita, joissa käytetään läpinäkyvää taustaa.


 • Epäluotettavat tarjoukset
  Yritykseen, tuotteeseen tai palveluun liittyvien tietojen piilotteleminen tai ilmaiseminen väärin
  • Esimerkkejä: käyttäjien houkutteleminen antamaan rahaa tai tietoja väärin tai epäselkein perustein, väärän henkilöllisyyden, yritysnimen tai yhteystietojen käyttäminen, veloittaminen tuotteista tai palveluista, jotka tavallisesti ovat ilmaisia, sekä käyttäjien tietoja "kalastelevat" sivustot.

  Suhtaudumme epäluotettaviin kampanjoihin erittäin vakavasti ja pidämme niitä vakavina käytäntöjemme loukkauksina. Mainostajat tai sivustot, jotka on havaittu epäluotettaviksi, eivät saa mainostaa enää palveluissamme. Tästä syystä suosittelemme, että ilmaiset aina mahdollisimman selkeästi kaikki mainostamaasi tuotteeseen, yritykseen tai palveluun liittyvät tiedot. Huomaa, että saatamme selvittää mainostajan tai sivuston luotettavuutta tutkiessamme tietoja useista lähteistä, kuten mainoksestasi, sivustostasi, tileistäsi ja kolmansilta osapuolilta.  Toimenpiteet

  Seuraavassa on lisätietoja kustakin rikkomuksesta ja siitä, mitä voit tehdä, jos mainoksesi hylätään:

  Oleellisten tietojen poisjättäminen
  1. Lue yllä olevasta käytännöstä tietoa kielletyistä toimintatavoista. Tarkista mainoksesi ja verkkosivustosi ja varmista, ettei niistä puutu tärkeitä tietoja. Seuraavassa on joitakin esimerkkejä vaadituista tiedoista:
   • Maksamiseen ja laskutukseen liittyvät tiedot: Varmista, että käyttäjälle koituvat kokonaiskustannukset sekä laskutuksen periaatteet esitetään sivustollasi selkeästi ja näkyvästi.
   • Lahjoitukset: Jos mainoksessasi tai sivustollasi pyydetään verovapaita lahjoituksia, ilmoita verovapaudesta selkeästi aloitus- tai lahjoitussivulla. Ilmoita myös rahankeräysnumero. Esimerkiksi Yhdysvalloissa on käytettävä verovapauden osoittavaa "501(c)(3)"- tai "501(c)(4)"-merkintää.
   • Lataukset: Tutustu ohjelmistojen latauksia koskeviin vaatimuksiin.
   • Sovelluksen asennukset: Varmista, että poistat mainoksesta kaiken sisällön, joka voi saada käyttäjät uskomaan, että sovelluksesi on ilmaiseksi ladattavissa, vaikka se ei olisi.
   • Rahoituspalvelut (investointien ja varojen hallinnointi): Tutustu rahoituspalveluja koskeviin vaatimuksiin.
  2. Muuta verkkosivustoasi. Jos aloitussivu, jolle mainoksesi ohjaa käyttäjän, rikkoo tätä käytäntöä, muuta aloitussivua niin, että siitä tulee käytännön mukainen. Sinun on sitten pyydettävä sivuston tarkistusta ennen siirtymistä mainostekstin muuttamisen toiseen vaiheeseen.
   Tarkista korjattu verkkosivusto
  3. Poista kyseinen sisältö mainoksestasi. Jos mainoksesi rikkoo tätä käytäntöä, muokkaa mainosta niin, että siitä tulee käytännön mukainen.
   Siirry tiliin
   • Vie hiiri Mainokset-välilehdellä sen mainoksen päälle, jota haluat muokata.
   • Muokkaa mainosta klikkaamalla mainoksen vieressä olevaa kynäkuvaketta.
   • Kun olet valmis, klikkaa Tallenna.
   Muokkauksen ja tallennuksen jälkeen mainos lähetetään meille tarkistettavaksi. Useimmat mainokset tarkistetaan yhden arkipäivän kuluessa. Jotkin mainokset on kuitenkin tarkistettava muita tarkemmin, joten niiden tarkistus voi kestää kauemmin. Jos olet poistanut kelpaamattoman sisällön mainoksestasi ja aloitussivultasi, hyväksymme mainoksesi ja aloitamme sen näytön.
  Jos et pysty korjaamaan tai et halua korjata näitä rikkomuksia, poista mainoksesi. Näin estät sen, että tilisi mahdollisesti jäädytetään myöhemmin sen vuoksi, että se sisältää liian monta hylättyä mainosta.
  Harhaanjohtavat tai epärealistiset tarjoukset
  1. Lue yllä annetut ohjeet ja tutustu kiellettyihin toimintatapoihin. Seuraavassa on joitakin toimintamahdollisuuksia:
   • Poista mainostekstistä ja verkkosivustostasi kaikki väitteet, jotka eivät pidä paikkaansa tai ovat liioiteltuja, kuten tieteellisesti epätodennäköiset väitteet, esimerkiksi parantumattomien sairauksien parannuskeinoja koskevat väitteet.
   • Jos takaat tiettyjä tuloksia, tarvitset selkeän ja helppokäyttöisen hyvityskäytännön (rahat takaisin -käytännön).
   • Jos näytät käyttäjäkertomuksia, joissa kerrotaan tietyistä tuloksista, liitä vastuuvapauslauseke näkyvälle paikalle. Vastuuvapauslausekkeessa on kerrottava, että mitään tiettyjä tuloksia ei voida taata ja että tulokset voivat vaihdella.
   • Lisää linkkejä kolmannen osapuolen vahvistukseen ja/tai helposti huomattavia, aiheeseen liittyviä vastuuvapauslausekkeita silloin, kun käyttäjäkertomuksissa ja suosituksissa vihjataan, että tulokset ovat tyypillisiä.
   • Varmista, että mainoskampanjasi eivät ole harhaanjohtavia tai huijaa käyttäjiä vuorovaikutukseen mainoksen kanssa.
  2. Poista kyseinen sisältö verkkosivustostasi. Jos sivusto, johon mainoksesi ohjaa käyttäjän, sisältää kiellettyä sisältöä, muuta sivustoa niin, että siitä tulee käytännön mukainen. Sinun on sitten pyydettävä sivuston tarkistusta ennen siirtymistä mainostekstin muuttamisen toiseen vaiheeseen.
   Tarkista korjattu verkkosivusto
  3. Poista kyseinen sisältö mainoksestasi. Jos mainoksesi rikkoo tätä käytäntöä, muokkaa mainosta niin, että siitä tulee käytännön mukainen.
   Siirry tiliin
   • Vie hiiri Mainokset-välilehdellä sen mainoksen päälle, jota haluat muokata.
   • Muokkaa mainosta klikkaamalla mainoksen vieressä olevaa kynäkuvaketta.
   • Kun olet valmis, klikkaa Tallenna.
   Muokkauksen ja tallennuksen jälkeen mainos lähetetään meille tarkistettavaksi. Useimmat mainokset tarkistetaan yhden arkipäivän kuluessa. Jotkin mainokset on kuitenkin tarkistettava muita tarkemmin, joten niiden tarkistus voi kestää kauemmin. Jos olet poistanut kelpaamattoman sisällön mainoksestasi ja aloitussivultasi, hyväksymme mainoksesi ja aloitamme sen näytön.
  Jos et pysty korjaamaan tai et halua korjata näitä rikkomuksia, poista mainoksesi. Näin estät sen, että tilisi mahdollisesti jäädytetään myöhemmin sen vuoksi, että se sisältää liian monta hylättyä mainosta.
  Katteettomat tarjoukset
  1. Lue yllä olevasta käytännöstä tietoja käytöksestä, jota emme salli. Tarkista mainoksesi ja sivustosi ja selvitä, kuinka voit helpottaa mainoksessasi mainostettavan tuotteen tai palvelun löytämistä. Seuraavassa on muutamia esimerkkejä:
   • Tarjousten löytäminen: kaikkien mainostettavien tuotteiden, palveluiden ja kampanjatarjousten on oltava helposti löydettävissä kohdesivulta.
   • Tarjoukset ajan tasalla: Mainoksen kaikkien alennusten ja tarjousten on oltava ajan tasalla. Vältä tarkoin määritettyjä tarjouksia sisältävien mainosten luomista, jos et voi päivittää mainoksiasi varastotilanteesi tai tarjoustesi muuttuessa. Jos esimerkiksi luot mainoksen yhden päivän kampanja-alennuksesta, muista päivittää tai poistaa mainos seuraavana päivänä, kun tarjous ei ole enää voimassa asiakkaillesi.

    Vinkki: jos varastotilanne tai hinnat vaihtuvat usein sivustossasi, kannattaa ehkä käyttää dynaamisia hakumainoksia, jotka näyttävät mainoksesi automaattisesti verkkosivujesi sisällön perusteella.
  2. Muuta mainoksesi aloitussivua. Jos aloitussivu, jolle mainoksesi ohjaa käyttäjän, rikkoo tätä käytäntöä, muuta aloitussivua niin, että siitä tulee käytännön mukainen. Kun olet korjannut rikkomuksen, lähetä mainoksesi uudelleen noudattamalla seuraavia ohjeita.

   Voit myös muuttaa kohde-URL-osoitetta niin, että se osoittaa verkkosivustosi toiselle sivulle, joka ei riko tätä käytäntöä.
  3. Muuta mainostasi.Jos mainoksesi rikkoo tätä käytäntöä, muokkaa mainosta niin, että siitä tulee käytännön mukainen.
   Siirry tiliin
   • Vie hiiri Mainokset-välilehdellä sen mainoksen päälle, jota haluat muokata.
   • Muokkaa mainosta klikkaamalla mainoksen vieressä olevaa kynäkuvaketta.
   • Kun olet valmis, klikkaa Tallenna.
   Muokkauksen ja tallennuksen jälkeen mainos lähetetään meille tarkistettavaksi. Useimmat mainokset tarkistetaan yhden arkipäivän kuluessa. Jotkin mainokset on kuitenkin tarkistettava muita tarkemmin, joten niiden tarkistus voi kestää kauemmin. Jos olet poistanut kelpaamattoman sisällön mainoksestasi ja aloitussivultasi, hyväksymme mainoksesi ja aloitamme sen näytön.
  Jos et pysty korjaamaan tai et halua korjata näitä rikkomuksia, poista mainoksesi. Näin estät sen, että tilisi mahdollisesti jäädytetään myöhemmin sen vuoksi, että se sisältää liian monta hylättyä mainosta.
  Epäluotettavat tarjoukset

  Jos tilisi on jäädytetty, voit olla varma siitä, että asiantuntijamme ovat tarkistaneet tilisi, sivustosi ja mainoksesi huolellisesti. Tilisi jäädytetään vasta, kun asiantuntijamme ovat varmoja siitä, että tilisi rikkoo käytäntöjämme. Palautamme tilin käyttöön vain, jos mahdollisesta virheestä on kiistatonta näyttöä. Jos uskot, että olemme tehneet virheen, voit lähettää valituksen kaikkine mahdollisine lisätietoineen.

  Jos uskot, että mainoksesi hylättiin virheellisesti, voit pyytää tarkistusta hylättyjä mainoksia ja käytäntöjä koskevalla kysymyslomakkeella.

  Käytännön rikkomisen seuraukset

  • Mainoksen hylkääminen: Mainokset, jotka eivät noudata tätä käytäntöä, saatetaan hylätä. Hylättyä mainosta ei voi näyttää, ennen kuin käytäntörikkomus on korjattu ja mainos hyväksytty.
  • Verkkotunnuksen poistaminen käytöstä: Käytäntöä rikkovat verkkosivustot voidaan jäädyttää. Tällöin verkkosivustoa ei voi mainostaa, ennen kuin ongelma on korjattu.
  • Tilin jäädyttäminen: Tili saatetaan jäädyttää, jos rikkomuksia on useita tai jos ne ovat vakavia. Jos näin tapahtuu, kaikki jäädytetyn tilin mainokset lakkaavat näkymästä, emmekä voi enää ottaa vastaan mainoksiasi. Myös kaikki tiliin liitetyt muut tilit saatetaan jäädyttää pysyvästi, ja uudet tilit voidaan jäädyttää automaattisesti jo luontivaiheessa. Lisätietoja jäädytetyistä tileistä.

  Paikallisten lakien noudattaminen: Taatakseen käyttäjille turvallisen ja positiivisen käyttökokemuksen Google vaatii mainostajilta kaikkien sovellettavien lakien ja säädösten noudattamista Google AdWords -käytäntöjen lisäksi. On tärkeää, että tutustut näihin vaatimuksiin ja olet selvillä niiden muutoksista sijainneissa, joissa yrityksesi toimii, sekä muissa sijainneissa, joissa mainoksiasi näytetään. Kun löydämme näitä vaatimuksia rikkovaa sisältöä, voimme estää sitä näkymästä. Jos kyseessä on toistuva tai vakava rikkomus, et ehkä voi jatkaa mainostamista Googlen avulla.

  Tarvitsetko apua?

  Kerro meille, jos sinulla on kysyttävää tästä käytännöstä:
  Ota yhteyttä AdWords-tukeen

  Kerro mielipiteesi

  Arvioi, kuinka hyödyllinen tämä sivu on ja lähetä meille palautetta:
  Oliko tästä artikkelista hyötyä?