Haku
Tyhjennä haku
Sulje haku
Google-sovellukset
Päävalikko

Mainosverkoston väärinkäyttö

Haluamme, että käyttäjien Google-verkostossa näkemät mainokset ovat hyödyllisiä, monipuolisia, asianmukaisia ja turvallisia. Tästä syystä emme salli
 • haitallisia mainoksia, sivustoja tai sovelluksia
 • sellaisten sivustojen tai sovellusten mainostamista, jotka tarjoavat käyttäjille vain vähän ainutlaatuista sisältöä ja keskittyvät lähinnä liikenteen tuottamiseen
 • yrityksiä, jotka yrittävät hyötyä mainoshuutokaupasta vilpillisellä tavalla
 • yrityksiä, jotka yrittävät välttää tarkistusmenettelymme.

Kaikkien käytäntöjemme tarkoitus on varmistaa korkeatasoinen käyttökokemus. Olemme kehittäneet tehokkaita järjestelmiä ja menetelmiä estääksemme mainokset, jotka eivät täytä laatuvaatimuksiamme. Suhtaudumme erittäin vakavasti kaikkiin mainosten tarkistusmenettelyn harhauttamis- ja välttämisyrityksiin, joten noudata näitä sääntöjä huolellisesti.

Alla on esimerkkejä asioista, joita mainoksissa tulee välttää. Lue lisätietoja käytäntöjen rikkomisen seurauksista.

Jos uskot, että mainoksesi hylättiin virheellisesti, voit pyytää tarkistusta hylättyjä mainoksia ja käytäntöjä koskevalla kysymyslomakkeella.

Haittaohjelmat ja ei-toivotut ohjelmat

Nämä vaatimukset koskevat ohjelmistoja, joita isännöidään sivustollasi tai sovelluksessasi tai joihin on linkki sivustoltasi tai sovelluksestasi. Sillä ei ole merkitystä, mainostetaanko ohjelmistoa Googlen mainontaverkostossa. Seuraavat asiat eivät ole sallittuja:

Haitalliset ohjelmistot eli haittaohjelmat, jotka voivat vahingoittaa tietokonetta, laitetta tai verkkoa tai käyttää niitä luvatta

Esimerkkejä: tietokonevirukset, kiristysohjelmat, madot, troijalaiset, piilohallintaohjelmat (rootkit), näppäinpainalluksia tallentavat ohjelmat, piilosoittajat, vakoiluohjelmat, virustentorjuntaohjelmiksi tekeytyvät ohjelmat ja muut haittaohjelmat tai -sovellukset

Katso haittaohjelmia koskevat vaatimuksemme

Mainoskampanjat, jotka rikkovat Googlen ei-toivottujen ohjelmistojen käytäntöä

Esimerkkejä: avoimuuden puute ohjelmiston sisältämien toimintojen tai ohjelmiston asennuksen kokonaisvaikutusten suhteen, käyttöehtojen tai käyttäjän käyttöoikeussopimuksen noudattamatta jättäminen, ohjelmistojen tai sovellusten niputtaminen käyttäjän tietämättä, järjestelmämuutosten tekeminen ilman käyttäjän suostumusta, ohjelmiston käytöstä poistamisen ja asennuksen poistamisen hankaloittaminen sekä julkisesti käytettävissä olevien Google-sovellusliittymien väärä käyttö Googlen palveluiden tai tuotteiden käytön yhteydessä.

Lue Googlen ei-toivottujen ohjelmistojen käytäntö

Verkkosivustojen ja sovellusten on noudatettava Googlen ei-toivottujen ohjelmistojen käytäntöä. Jos Google havaitsee, että sivustollasi tai sovelluksessasi isännöidään ei-toivottuja ohjelmistoja tai että sivustollasi tai sovelluksessasi on ei-toivottujen ohjelmistojen linkkejä, Google saattaa poistaa niihin liittyvän mainonnan käytöstä, kunnes ongelma on korjattu. Vastaavasti saatamme hylätä mainoksesi tai jäädyttää mainonnan sivustollasi tai sovelluksessasi, jos ohjelmiston toiminta tai tarkoitus ei ilmene mainoskampanjasta selkeästi.

Jos sivustosi tai sovelluksesi jäädytetään, kaikkien sivustollesi johtavien mainosten näyttäminen keskeytyy. Voit välttyä jäädytykseltä huolehtimalla siitä, että sivustollasi tai sovelluksessasi ei ole ei-toivottuja ohjelmistoja tai ei-toivottujen ohjelmistojen linkkejä, vaikket suoraan mainostaisi kyseisiä ei-toivottuja ohjelmistoja mainoksissasi. Jos sivustosi tai sovelluksesi jäädytetään ei-toivotun ohjelmiston vuoksi, tutustu binaarihaittaohjelmia ja ei-toivottuja ohjelmistoja koskeviin lisätietoihin ja resursseihin.

Tutustu haittaohjelmien poistamisohjeisiimme. Kun olemme vahvistaneet, että kaikki haittaohjelmat on poistettu, voimme hyväksyä mainoksesi.

Riittämättömästi alkuperäistä sisältöä

Seuraavat asiat eivät ole sallittuja:

Sisältö, joka on suunniteltu ensisijaisesti mainosten näyttämiseen.

Esimerkkejä: liikenteen ohjaaminen (mainossivuston välityksellä tai muulla tavalla) kohteisiin, joissa on enemmän mainoksia kuin alkuperäistä sisältöä, vähän tai ei lainkaan alkuperäistä sisältöä taikka liiallista mainontaa.

Muualta kopioitu sisältö, johon ei ole lisätty omaa alkuperäistä sisältöä tai muita hyödyllisiä toimintoja.

Esimerkkejä: peilaus, kehystykset ja sisällön kopioiminen toisesta lähteestä.

Aloitussivut, jotka on suunniteltu yksinomaan käyttäjien lähettämiseen muualle.

Esimerkkejä: portaali- ja oviaukkosivut sekä muut välittäjäsivut.

Vianetsintä: Riittämättömästi alkuperäistä sisältöä
 1. Lue yllä olevasta käytännöstä lisätietoa kielletyistä toimintatavoista. Tarkista verkkosivustosi tai sovelluksesi ja selvitä, missä kohdassa voit korvata vähäarvoisen sisällön arvokkaalla alkuperäisellä sisällöllä.
  • Esimerkkejä vähäarvoisesta sisällöstä, jota emme salli:
   • verkkosivustot tai sovellukset, joissa on liiallista mainontaa
   • verkkosivustot tai sovellukset, jotka hakevat sisältöä muista lähteistä
   • mallisivustot tai esiluodut sivustot, jotka toimittavat käyttäjille päällekkäistä sisältöä
   • verkkosivustot tai sovellukset, joiden harhaanjohtavat siirtymisvaihtoehdot eivät tarjoa luvattua palvelua tai tuotetta tai jotka estävät käyttäjää tekemästä mitään muuta kuin klikkaamasta mainosta
   • verkkosivustot tai sovellukset, joiden mainoksia ei voi erottaa sivuston muusta sisällöstä
   • sovellusten latauskampanjat, jotka ohjaavat käyttäjät sijainteihin, joissa sovellusta ei voi ladata tai joissa ei ole mitään alkuperäistä sisältöä tai hyödyllisiä toimintoja
   • aloitussivut, jotka on suunniteltu yksinomaan käyttäjien lähettämiseen muualle
   • aloitussivut, joille on kopioitu muiden verkkosivustojen tai sovellusten sisältöä.
  • Esimerkkejä muutoksista, joita voit tehdä aloitussivulle:
   • Lisää alkuperäistä sisältöä tai toimintoja sivustollesi. Pyri tarjoamaan käyttäjälle hyödyllistä, ainutlaatuista ja alkuperäistä sisältöä heti, kun käyttäjä saapuu sivustollesi.
   • Älä käytä aloitussivua, jolla on liikaa mainoksia tai joka on muutoin suunniteltu ensisijaisesti mainosten näyttämistä varten. Mainosten ei tulisi olla verkkosivuston tai sovelluksen pääasia, vaikka näytettävät mainokset olisivatkin erittäin osuvia mainostekstin kannalta.
   • Vähennä mainosten määrää tai niiden varaamaa tilaa.
   • Poista kaikki HTML-kehykset, joihin on kopioitu sisältöä mainoksen aloitussivun verkkotunnuksesta poikkeavista verkkotunnuksista.
   • Luo ainutlaatuista alkuperäistä sisältöä, kuten alkuperäisiä logoja, yrityksen nimiä ja kuvia kuhunkin omistamaasi verkkotunnukseen.
   • Jos sivustollasi tai sovelluksessasi on hakutoiminto, varmista, ettei hakutuloksia ole vain kopioitu muilta sivustoilta tai muista sovelluksista.
 2. Muuta mainoksesi aloitussivua. Jos haluat näyttää mainoksen, muokkaa aloitussivusi käytäntöjen mukaiseksi. Vaihtoehtoisesti voit muuttaa kohde-URL-osoitetta siten, että se ohjaa käyttäjät verkkosivustosi tai sovelluksesi toiseen osaan, joka ei riko käytäntöämme. Kun olet tehnyt tarvittavat käytäntömme edellyttämät korjaukset, ilmoita meille siitä seuraavan linkin kautta:


  Tarkistamme sivustosi yleensä kolmen työpäivän sisällä. Tarkistus voi toisinaan kestää kauemmin, jos sivusto edellyttää kattavampaa tarkistusta. Jos huomaamme sivustosi täyttävän kaikki käytäntövaatimuksemme, voimme hyväksyä sen ja alkaa näyttää mainoksiasi.

  Jos haluat käyttää eri aloitussivua, muokkaa mainoksesi lopullista URL-osoitetta.
Jos et pysty korjaamaan tai et halua korjata näitä rikkomuksia, poista mainoksesi. Näin estät sen, että tilisi mahdollisesti jäädytetään myöhemmin sen vuoksi, että se sisältää liian monta hylättyä mainosta.

Kohtuuton etu

Seuraavat asiat eivät ole sallittuja:

Google-verkoston käyttäminen kohtuuttoman edun saamiseen liikennemäärissä huutokaupan muihin osallistujiin verrattuna.

Esimerkkejä: AdWordsissa yhteistyökumppaniohjelman sääntöjen vastaisesti mainostavat kumppanijäsenet, jotka pyrkivät näyttämään samanaikaisesti useilta tileiltä samalle hakulausekkeelle tai samanlaisille hakulausekkeille useita yritystäsi, sovellustasi tai sivustoasi mainostavia, sisällöltään samanlaisia tai samankaltaisia mainoksia.

Huom. Avainsanojen tulisi liittyä kohdeyleisön todennäköiseen hakutavoitteeseen, ja kunkin mainostamasi verkkosivuston tai sovelluksen tulisi tarjota selvää lisäarvoa käyttäjille.

Tutustu hylätyn mainoksen tai laajennuksen korjaamista koskeviin ohjeisiin. Jos mainoksesi hylättiin mainoksen kohteen vuoksi, lue lisätietoja jäädytetyn sivuston tai sovelluksen korjaamisesta.

Järjestelmien kiertäminen

Seuraavat asiat eivät ole sallittuja:

Sellaisen toiminnan harjoittaminen, jolla yritetään kiertää tai häiritä Googlen mainontajärjestelmiä ja ‑prosesseja

Esimerkkejä: Tällaista toimintaa ovat sisällön naamiointi, sivun tai mainoksen sisällön muuttaminen dynaamisten nimipalveluiden avulla, Googlen automaattisten järjestelmätarkistusten ohittaminen manipuloimalla mainostekstiä tai sivuston sisältöä sekä mainoksen, sivuston tai tilin kattavan arvioinnin estäminen rajoittamalla pääsyä useille aloitussivuille.

Vianetsintä: Järjestelmien kiertäminen

Suhtaudumme tällaisiin rikkomuksiin erittäin vakavasti ja pidämme niitä törkeinä sääntörikkomuksina. Jos mainostajan, sovelluksen tai sivuston todetaan yrittävän harhauttaa Google-verkostoa, seurauksena on tilin jäädyttäminen ja mainostuskielto.

Jos kyseessä on kuitenkin virhe etkä olet toiminut käytäntömme vastaisesti, haluamme, että saat tilisi mahdollisimman nopeasti uudelleen käyttöön. Lähetä meille valitus ja selvitä, miksi uskot meidän tehneen virheen. Koska tämä sääntörikkomus on mielestämme äärimmäisen vakava, otamme tilejä uudelleen käyttöön vain erikoistilanteissa, kuten tehtyämme virheen. Tämän vuoksi on tärkeää, että on toimitat meille perusteellisen, tarkan ja rehellisen selvityksen asioiden kulusta.

Verkkovastaavan säännöt

Seuraavat asiat eivät ole sallittuja:

Sellaisen toiminnan harjoittaminen, joka rikkoo Googlen Verkkovastaavan ohjeita

Esimerkkejä: avainsanoilla täyttäminen, sisällön naamiointi, harhaanjohtava uudelleenohjaus, porttisivut ja roskasisällön lähettäminen sosiaalisille verkostosivustoille

Tarvitsetko apua?

Kerro meille, jos sinulla on kysyttävää tästä käytännöstä:
Ota yhteyttä AdWords-tukeen
Oliko tästä artikkelista hyötyä?
Miten sivua voisi parantaa?