Haku
Tyhjennä haku
Sulje haku
Google-sovellukset
Päävalikko

Mainosverkoston väärinkäyttö

Haluamme, että käyttäjien Google-verkostossa näkemät mainokset ovat hyödyllisiä, monipuolisia, asianmukaisia ja turvallisia. Tästä syystä emme salli
 • haitallisia mainoksia, sivustoja tai sovelluksia
 • sellaisten sivustojen tai sovellusten mainostamista, jotka tarjoavat käyttäjille vain vähän ainutlaatuista sisältöä ja keskittyvät lähinnä liikenteen tuottamiseen
 • yrityksiä, jotka yrittävät hyötyä mainoshuutokaupasta vilpillisellä tavalla
 • yrityksiä, jotka yrittävät välttää tarkistusmenettelymme.

Kaikkien käytäntöjemme tarkoitus on varmistaa korkeatasoinen käyttökokemus. Olemme kehittäneet tehokkaita järjestelmiä ja menetelmiä estääksemme mainokset, jotka eivät täytä laatuvaatimuksiamme. Suhtaudumme erittäin vakavasti kaikkiin mainosten tarkistusmenettelyn harhauttamis- ja välttämisyrityksiin, joten noudata näitä sääntöjä huolellisesti.

Alla on esimerkkejä asioista, joita mainoksissa tulee välttää.

Jos uskot, että mainoksesi hylättiin virheellisesti, voit pyytää tarkistusta hylättyjä mainoksia ja käytäntöjä koskevalla kysymyslomakkeella.

Haittaohjelmat ja ei-toivotut ohjelmat

Nämä vaatimukset koskevat ohjelmistoja, joita isännöidään sivustollasi tai sovelluksessasi tai joihin on linkki sivustoltasi tai sovelluksestasi. Sillä ei ole merkitystä, mainostetaanko ohjelmistoa Googlen mainontaverkostossa.

Haitalliset ohjelmistot eli haittaohjelmat, jotka voivat vahingoittaa tietokonetta, laitetta tai verkkoa tai käyttää niitä luvatta
 • Esimerkkejä: tietokonevirukset, kiristysohjelmat, madot, troijalaiset, piilohallintaohjelmat (rootkit), näppäinpainalluksia tallentavat ohjelmat, numerovalitsimet, vakoiluohjelmat, virustentorjuntaohjelmiksi tekeytyvät ohjelmat sekä muut haittaohjelmat ja sovellukset.
     Katso haittaohjelmia koskevat vaatimuksemme

Mainoskampanjat, jotka rikkovat Googlen ei-toivottujen ohjelmistojen käytäntöä

 • Esimerkkejä: avoimuuden puute ohjelmiston sisältämien toimintojen tai ohjelmiston asennuksen kokonaisvaikutusten suhteen, käyttöehtojen tai käyttäjän käyttöoikeussopimuksen noudattamatta jättäminen, ohjelmistojen tai sovellusten niputtaminen käyttäjän tietämättä, järjestelmämuutosten tekeminen ilman käyttäjän suostumusta, ohjelmiston käytöstä poistamisen ja asennuksen poistamisen hankaloittaminen sekä julkisesti käytettävissä olevien Google-sovellusliittymien väärä käyttö Googlen palveluiden tai tuotteiden käytön yhteydessä.
     Lue Googlen ei-toivottujen ohjelmistojen käytäntö

Verkkosivustojen ja sovellusten on noudatettava Googlen ei-toivottujen ohjelmistojen käytäntöä. Jos Google havaitsee, että sivustollasi tai sovelluksessasi isännöidään ei-toivottuja ohjelmistoja tai että sivustollasi tai sovelluksessasi on ei-toivottujen ohjelmistojen linkkejä, Google saattaa poistaa niihin liittyvän mainonnan käytöstä, kunnes ongelma on korjattu. Vastaavasti saatamme hylätä mainoksesi tai jäädyttää mainonnan sivustollasi tai sovelluksessasi, jos ohjelmiston toiminta tai tarkoitus ei ilmene mainoskampanjasta selkeästi.

Jos sivustosi tai sovelluksesi jäädytetään, kaikkien sivustollesi johtavien mainosten näyttäminen keskeytyy. Voit välttyä jäädytykseltä huolehtimalla siitä, että sivustollasi tai sovelluksessasi ei ole ei-toivottuja ohjelmistoja tai ei-toivottujen ohjelmistojen linkkejä, vaikket suoraan mainostaisi kyseisiä ei-toivottuja ohjelmistoja mainoksissasi. Jos sivustosi tai sovelluksesi jäädytetään ei-toivotun ohjelmiston vuoksi, tutustu binaarihaittaohjelmia ja ei-toivottuja ohjelmistoja koskeviin lisätietoihin ja resursseihin.

Korjausohjeet: Haittaohjelmat ja ei-toivotut ohjelmat
 1. Lue yllä olevasta käytännöstä lisätietoa kielletyistä toimintatavoista. Älä jaa tai isännöi haitallisia ohjelmistoja.
 2. Varmista, että sivustollasi tai sovelluksessasi ei ole haitallisia ohjelmistoja. Jos et tee haittaohjelmatarkistusta usein, haittaohjelmia voi päästä sivustollesi tai tietokoneellesi. Tutustu haittaohjelmien poistamisohjeisiimme. Jos poistat kaikki haittaohjelmat emmekä havaitse muita ongelmia, voimme näyttää mainoksesi uudelleen.

Riittämättömästi alkuperäistä sisältöä

Sisältö, joka on suunniteltu ensisijaisesti mainosten näyttämiseen.
 • Esimerkkejä: liikenteen ohjaaminen (mainossivuston välityksellä tai muulla tavalla) kohteisiin, joissa on enemmän mainoksia kuin alkuperäistä sisältöä, vähän tai ei lainkaan alkuperäistä sisältöä taikka liiallista mainontaa.
Muualta kopioitu sisältö, johon ei ole lisätty omaa alkuperäistä sisältöä tai muita hyödyllisiä toimintoja.
 • Esimerkkejä: peilaus, kehystykset ja sisällön kopioiminen toisesta lähteestä.
Aloitussivut, jotka on suunniteltu yksinomaan käyttäjien lähettämiseen muualle.
 • Esimerkkejä: portaali- ja oviaukkosivut sekä muut välittäjäsivut.
Korjausohjeet: Riittämättömästi alkuperäistä sisältöä
 1. Lue yllä olevasta käytännöstä lisätietoa kielletyistä toimintatavoista. Tarkista verkkosivustosi tai sovelluksesi ja selvitä, missä kohdassa voit korvata vähäarvoisen sisällön arvokkaalla alkuperäisellä sisällöllä.
  • Esimerkkejä vähäarvoisesta sisällöstä, jota emme salli:
   • verkkosivustot tai sovellukset, joissa on liiallista mainontaa
   • verkkosivustot tai sovellukset, jotka hakevat sisältöä muista lähteistä
   • mallisivustot tai esiluodut sivustot, jotka toimittavat käyttäjille päällekkäistä sisältöä
   • verkkosivustot tai sovellukset, joiden harhaanjohtavat siirtymisvaihtoehdot eivät tarjoa luvattua palvelua tai tuotetta tai jotka estävät käyttäjää tekemästä mitään muuta kuin klikkaamasta mainosta
   • verkkosivustot tai sovellukset, joiden mainoksia ei voi erottaa sivuston muusta sisällöstä
   • sovellusten latauskampanjat, jotka ohjaavat käyttäjät sijainteihin, joissa sovellusta ei voi ladata tai joissa ei ole mitään alkuperäistä sisältöä tai hyödyllisiä toimintoja
   • aloitussivut, jotka on suunniteltu yksinomaan käyttäjien lähettämiseen muualle
   • aloitussivut, joille on kopioitu muiden verkkosivustojen tai sovellusten sisältöä.
  • Esimerkkejä muutoksista, joita voit tehdä aloitussivulle:
   • Lisää alkuperäistä sisältöä tai toimintoja sivustollesi. Pyri tarjoamaan käyttäjälle hyödyllistä, ainutlaatuista ja alkuperäistä sisältöä heti, kun käyttäjä saapuu sivustollesi.
   • Älä käytä aloitussivua, jolla on liikaa mainoksia tai joka on muutoin suunniteltu ensisijaisesti mainosten näyttämistä varten. Mainosten ei tulisi olla verkkosivuston tai sovelluksen pääasia, vaikka näytettävät mainokset olisivatkin erittäin osuvia mainostekstin kannalta.
   • Vähennä mainosten määrää tai niiden varaamaa tilaa.
   • Poista kaikki HTML-kehykset, joihin on kopioitu sisältöä mainoksen aloitussivun verkkotunnuksesta poikkeavista verkkotunnuksista.
   • Luo ainutlaatuista alkuperäistä sisältöä, kuten alkuperäisiä logoja, yrityksen nimiä ja kuvia kuhunkin omistamaasi verkkotunnukseen.
   • Jos sivustollasi tai sovelluksessasi on hakutoiminto, varmista, ettei hakutuloksia ole vain kopioitu muilta sivustoilta tai muista sovelluksista.
 2. Muuta mainoksesi aloitussivua. Jos haluat näyttää mainoksen, muokkaa aloitussivusi käytäntöjen mukaiseksi. Vaihtoehtoisesti voit muuttaa kohde-URL-osoitetta siten, että se ohjaa käyttäjät verkkosivustosi tai sovelluksesi toiseen osaan, joka ei riko käytäntöämme. Kun olet tehnyt tarvittavat käytäntömme edellyttämät korjaukset, ilmoita meille siitä seuraavan linkin kautta:


  Tarkistamme sivustosi yleensä kolmen työpäivän sisällä. Tarkistus voi toisinaan kestää kauemmin, jos sivusto edellyttää kattavampaa tarkistusta. Jos huomaamme sivustosi täyttävän kaikki käytäntövaatimuksemme, voimme hyväksyä sen ja alkaa näyttää mainoksiasi.

  Jos haluat käyttää eri aloitussivua, muokkaa mainoksesi lopullista URL-osoitetta.
Jos et pysty korjaamaan tai et halua korjata näitä rikkomuksia, poista mainoksesi. Näin estät sen, että tilisi mahdollisesti jäädytetään myöhemmin sen vuoksi, että se sisältää liian monta hylättyä mainosta.

Kohtuuton etu

Google-verkoston käyttäminen kohtuuttoman edun saamiseen liikennemäärissä huutokaupan muihin osallistujiin verrattuna.
 • Esimerkkejä: kumppanit, jotka mainostavat AdWordsissa kumppanuusohjelman sääntöjen vastaisesti ja mainostavat samaa tai samanlaista sisältöä useiden tilien ja samojen tai samanlaisten kyselyiden avulla.
Korjausohjeet: Kohtuuton etu
 1. Lue yllä olevasta käytännöstä lisätietoa kielletyistä toimintatavoista. Tarkista mainoskampanjat ja muut AdWords-tilit varmistaaksesi, että et yritä näyttää useita yrityksesi, sovelluksesi tai sivustosi mainoksia samaan aikaan. Esimerkkejä:
  • Kumppaniohjelman säännöt: Google ei salli kumppanijäsenten mainostaa AdWordsissa tavalla, joka rikkoo kumppanijäseniin sovellettavia ohjelmasääntöjä.
  • Sisällön monipuolisuus: Google ei salli mainostajien edistää samaa sisältöä tai samanlaista sisältöä useilla tileillä, jotka käyttävät samoja tai samankaltaisia kyselyitä.
   • Pohdi kampanjoidesi kohdeyleisöä ja muokkaa avainsanojasi siten, että ne vastaavat käyttäjän tekemän haun todennäköistä tarkoitusta.
   • Kunkin mainostamasi verkkosivuston tai sovelluksen tulee tarjota selvää lisäarvoa käyttäjille.
 2. Muuta verkkosivustoasi tai sovellustasi. Jos mainoksesi ohjaa käyttäjän tämän käytännön vastaiseen sisältöön, korjaa verkkosivusto tai sovellus käytännön mukaiseksi. Tämän jälkeen sinun on pyydettävä tarkistusta, ennen kuin voit siirtyä mainostekstin muuttamisen seuraavaan vaiheeseen.
 3. Muokkaa mainostasi.

  Jos mainoksesi rikkoo tätä käytäntöä, muokkaa se käytännön mukaiseksi.

  • Vie hiiri Mainokset-sivulla sen mainoksen päälle, jota haluat muokata.
  • Muokkaa mainosta klikkaamalla sen vieressä olevaa kynäkuvaketta.
  • Kun olet valmis, valitse Tallenna.

  Muokkauksen ja tallennuksen jälkeen mainos lähetetään meille tarkistettavaksi. Useimmat mainokset tarkistetaan yhden arkipäivän kuluessa. Jotkin mainokset on kuitenkin tarkistettava muita tarkemmin, joten niiden tarkistus voi kestää kauemmin. Kun olemme varmistaneet, että olet poistanut kelpaamattoman sisällön mainoksestasi ja sen kohdesivulta, voimme hyväksyä mainoksesi ja aloittaa sen näyttämisen.

Jos et pysty korjaamaan tai et halua korjata näitä rikkomuksia, poista mainoksesi. Näin estät sen, että tilisi mahdollisesti jäädytetään myöhemmin sen vuoksi, että se sisältää liian monta hylättyä mainosta.

Järjestelmien kiertäminen

Sellaisen toiminnan harjoittaminen, jolla yritetään kiertää tai häiritä Googlen mainontajärjestelmiä ja -prosesseja.
 • Esimerkkejä: sisällön naamiointi, sivun tai mainoksen sisällön vaihtaminen dynaamisella DNS:llä, mainostekstin tai sivuston sisällön manipulointi Googlen automaattisten järjestelmätarkistusten ohittamiseksi sekä AdsBot-hakurobotin pääsyn estäminen niin monelle aloitussivulle, että mainoksen, sivuston tai tilin mielekäs arviointi hankaloituu.
Korjausohjeet: Järjestelmien kiertämiseen liittyvät tilanteet

Suhtaudumme tällaisiin rikkomuksiin erittäin vakavasti ja pidämme niitä törkeinä sääntörikkomuksina. Jos mainostajan, sovelluksen tai sivuston todetaan yrittävän harhauttaa Google-verkostoa, seurauksena on tilin jäädyttäminen ja mainostuskielto.

Jos kyseessä on kuitenkin virhe etkä olet toiminut käytäntömme vastaisesti, haluamme, että saat tilisi mahdollisimman nopeasti uudelleen käyttöön. Lähetä meille valitus ja selvitä, miksi uskot meidän tehneen virheen. Koska tämä sääntörikkomus on mielestämme äärimmäisen vakava, otamme tilejä uudelleen käyttöön vain erikoistilanteissa, kuten tehtyämme virheen. Tämän vuoksi on tärkeää, että on toimitat meille perusteellisen, tarkan ja rehellisen selvityksen asioiden kulusta.

Verkkovastaavan säännöt

Sellaisen toiminnan harjoittaminen, joka rikkoo Googlen Verkkovastaavan ohjeita
Korjausohjeet: Verkkovastaavan sääntöihin liittyvät tilanteet
 1. Lue käytäntö. Tutustu Googlen verkkovastaavan ohjeisiin ja muokkaa verkkosivustoasi tai sovellustasi siten, että käytössäsi ei ole tekniikoita, jotka parantavat verkkosivuston sijoitusta tai suosiota keinotekoisesti. Seuraavassa on muutamia esimerkkejä asioista, joita emme salli:
  • Avainsanoilla täyttäminen: tekniikka, jossa sivustoissa käytetään liikaa avainsanoja sivuston sijoituksen parantamiseksi
  • Sisällön peittely: tekniikka, jossa sivusto tarjoaa eri sisältöä hakukoneille ja käyttäjille
  • Harhaanjohtavat JavaScript-uudelleenohjaukset ("järjestelmän harhauttaminen"): tekniikka, jossa käyttäjille ja Googlen mainosten hakuroboteille näytetään eri sisältöä Googlen järjestelmän harhauttamiseksi
  • Porttisivut: verkkosivut, jotka on suunniteltu ainoastaan sijoittumaan korkealle hakutuloksissa tiettyjen ilmausten avulla ja lähettämään käyttäjä eri sivulle
  • Sosiaalisten verkostojen sivustojen roskapostilähetykset: sivustot tai sovellukset, jotka lähettävät roskasisältöä sosiaalisten verkostojen sivustoille tietyn sivuston sijoituksen tai suosion parantamiseksi.
 2. Muuta verkkosivustoasi tai sovellustasi. Kun olet tehnyt sivustollesi tarvittavat muutokset ja varmistanut, että sivustosi on verkkovastaavan ohjeiden mukainen, ilmoita meille asiasta pyytämällä verkkosivuston tarkistusta.

Käytäntöjen rikkomisen seuraukset

Mainoksen tai laajennuksen hylkääminen: Mainokset ja laajennukset, jotka eivät noudata tätä käytäntöä, saatetaan hylätä. Hylättyä mainosta ei näytetä, ennen kuin sääntörikkomus on korjattu ja mainos hyväksytty.

Sivuston jäädytys: Käytäntöjämme rikkovat verkkosivustot voidaan jäädyttää. Tällöin et voi mainostaa verkkosivustoa, ennen kuin olet korjannut ongelman.

Tilin jäädytys: Tili voidaan jäädyttää, jos rikkomuksia on useita tai jos ne ovat vakavia. Jos näin tapahtuu, kaikki jäädytetyn tilin mainokset lakkaavat näkymästä emmekä voi enää ottaa vastaan mainoksiasi. Myös kaikki tiliin liitetyt muut tilit saatetaan jäädyttää pysyvästi, ja uudet tilit voidaan jäädyttää automaattisesti jo luontivaiheessa. Lue lisää jäädytetyistä tileistä.

Paikallisten lakien noudattaminen: Taatakseen käyttäjille turvallisen ja positiivisen käyttökokemuksen Google vaatii mainostajilta kaikkien sovellettavien lakien ja säädösten noudattamista Google AdWords -käytäntöjen lisäksi. On tärkeää, että tutustut näihin vaatimuksiin ja olet selvillä niiden muutoksista sijainneissa, joissa yrityksesi toimii, sekä muissa sijainneissa, joissa mainoksiasi näytetään. Kun löydämme näitä vaatimuksia rikkovaa sisältöä, voimme estää sitä näkymästä. Jos kyseessä on toistuva tai vakava rikkomus, et ehkä voi jatkaa mainostamista Googlen avulla.

Tarvitsetko apua?

Kerro meille, jos sinulla on kysyttävää tästä käytännöstä:
Ota yhteyttä AdWords-tukeen

Kerro mielipiteesi

Arvioi, kuinka hyödyllinen tämä sivu on ja lähetä meille palautetta:
Oliko tästä artikkelista hyötyä?
Miten sivua voisi parantaa?