Mainosverkoston väärinkäytökset

Googlen käytäntö

Haluamme, että käyttäjien Google-verkostossa näkemät mainokset ovat hyödyllisiä, monipuolisia, asianmukaisia ja turvallisia. Tästä syystä emme salli
 • haitallisia mainoksia, sivustoja tai sovelluksia
 • sellaisten sivustojen mainostamista, jotka tarjoavat tuskin lainkaan ainutlaatuista sisältöä käyttäjille ja jotka keskittyvät lähinnä liikenteen luomiseen
 • yrityksiä, jotka yrittävät hyötyä mainoshuutokaupasta vilpillisellä tavalla
 • yrityksiä, jotka yrittävät välttää tarkistusmenettelymme.

Käytäntömme on laadittu varmistamaan korkeatasoinen käyttökokemus. Olemme kehittäneet tehokkaita järjestelmiä ja menetelmiä sellaisten mainosten estämiseksi, jotka eivät täytä laatuvaatimuksiamme. Suhtaudumme erittäin vakavasti kaikkiin mainosten tarkistusmenettelyn harhauttamis- ja välttämisyrityksiin, joten noudata näitä sääntöjä huolellisesti.

Esimerkkejä kielletystä sisällöstä

Seuraavassa on esimerkkejä sisällöstä, jota emme salli:

Haittaohjelmat ja ei-toivotut ohjelmat

Nämä vaatimukset koskevat ohjelmistoja, joita isännöidään sivustossasi tai joihin on linkki sivustossasi. Sillä ei ole merkitystä, mainostetaanko ohjelmistoa Googlen mainontaverkostossa.

Haitalliset ohjelmistot eli haittaohjelmat, jotka voivat vahingoittaa tietokonetta, laitetta tai verkkoa tai käyttää niitä luvatta
 • Esimerkkejä: tietokonevirukset, kiristysohjelmat, madot, troijalaiset, piilohallintaohjelmat (rootkit), näppäinpainalluksia tallentavat ohjelmat, piilosoittajat, vakoiluohjelmat, virustentorjuntaohjelmiksi tekeytyvät ohjelmat ja muut haittaohjelmat.
     Katso haittaohjelmia koskevat vaatimuksemme

Mainoskampanjat, jotka rikkovat Googlen ei-toivottujen ohjelmistojen käytäntöä

 • Esimerkkejä: avoimuuden puute ohjelmiston sisältämien toimintojen tai ohjelmiston asennuksen kokonaisvaikutusten suhteen, käyttöehtojen tai käyttäjän käyttöoikeussopimuksen noudattamatta jättäminen, ohjelmistojen tai sovellusten niputtaminen käyttäjän tietämättä, järjestelmämuutosten tekeminen ilman käyttäjän suostumusta, ohjelmiston käytöstä poistamisen ja asennuksen poistamisen hankaloittaminen sekä julkisesti käytettävissä olevien Google-sovellusliittymien väärä käyttö Googlen palveluiden tai tuotteiden käytön yhteydessä.
     Lue Googlen ei-toivottujen ohjelmistojen käytäntö

Koko sivuston on noudatettava Googlen ei-toivottujen ohjelmistojen käytäntöä. Jos Google havaitsee, että sivustossasi isännöidään ei-toivottuja ohjelmistoja tai sivustossasi on ei-toivottujen ohjelmistojen linkkejä, Google saattaa poistaa mainonnan käytöstä sivustossasi, kunnes ongelma on korjattu. Vastaavasti saatamme hylätä mainoksesi tai jäädyttää mainonnan sivustossasi, jos ohjelmiston toiminta tai toiminnallisuus ei ilmene selkeästi mainoskampanjasta.

Jos mainonta jäädytetään sivustossasi, kaikkien sivustoosi johtavien mainosten näyttäminen keskeytyy. Tämän keskeytyksen välttämiseksi sinun tulee varmistaa, että sivustossasi ei ole lainkaan ei-toivottuja ohjelmistoja tai niihin johtavia linkkejä, vaikka et mainostaisikaan kyseisiä ei-toivottuja ohjelmistoja suoraan mainoksissasi. Jos sivustosi jäädytetään ei-toivotun ohjelmiston vuoksi, tutustu binaarihaittaohjelmia ja ei-toivottuja ohjelmistoja koskeviin lisätietoihin ja verkkovastaavan resursseihin.

Vähäarvoinen sisältö

Sisältö, joka on suunniteltu ensisijaisesti mainosten näyttämiseen.
 • Esimerkkejä: liikenteen ohjaaminen (mainossivuston välityksellä tai muulla tavalla) kohteisiin, joissa on enemmän mainoksia kuin alkuperäistä sisältöä, vähän tai ei lainkaan alkuperäistä sisältöä taikka liiallista mainontaa.

Muualta kopioitu sisältö, johon ei ole lisätty omaa alkuperäistä sisältöä tai muita hyödyllisiä toimintoja.
 • Esimerkkejä: peilaus, kehystykset ja sisällön kopioiminen toisesta lähteestä.

Aloitussivut, jotka on suunniteltu yksinomaan käyttäjien lähettämiseen muualle.
 • Esimerkkejä: portaali- ja oviaukkosivut sekä muut välittäjäsivut.

Kohtuuttoman edun saaminen

Google-verkoston käyttäminen kohtuuttoman edun saamiseen liikennemäärissä huutokaupan muihin osallistujiin verrattuna.
 • Esimerkkejä: kumppanit, jotka mainostavat AdWordsissa kumppanuusohjelman sääntöjen vastaisesti ja mainostavat samaa tai samanlaista sisältöä useiden tilien ja samojen tai samanlaisten kyselyiden avulla.

Google-verkoston hämääminen

Sellaisen toiminnan harjoittaminen, jolla yritetään kiertää tai häiritä Googlen mainontajärjestelmiä ja -prosesseja.
 • Esimerkkejä: sisällön naamiointi, sivun tai mainoksen sisällön vaihtaminen dynaamisella DNS:llä, mainostekstin tai sivuston sisällön manipulointi Googlen automaattisten järjestelmätarkistusten ohittamiseksi sekä AdsBot-hakurobotin pääsyn estäminen niin monelle aloitussivulle, että mainoksen, sivuston tai tilin mielekäs arviointi hankaloituu.

Toimenpiteet

Seuraavassa on lisätietoja kustakin rikkomuksesta ja siitä, mitä voit tehdä, jos mainoksesi hylätään:

Haitallinen sisältö
 1. Lue yllä annetut ohjeet ja selvitä toimintatavat, joita emme salli. Älä jaa tai isännöi haitallisia ohjelmistoja.
 2. Poista kielletty sisältö sivustostasi. Vaikka et tietäisi sivustossasi olevan haittaohjelmia, niitä on saattanut päätyä sivustoosi tai tietokoneesi. Tutustu haittaohjelmien poistamisohjeisiimme. Jos olet korjannut sivustosi emmekä enää havaitse siinä virheitä, voimme ehkä näyttää mainoksiasi uudelleen.
Vähäarvoinen sisältö
 1. Lue yllä annetut ohjeet ja selvitä toimintatavat, joita emme salli. Tarkista sivustosi ja selvitä, missä kohdassa voit korvata vähäarvoisen sisällön arvokkaalla alkuperäisellä sisällöllä.
  • Esimerkkejä vähäarvoisesta sisällöstä, joka ei ole sallittua:
   • Verkkosivustot, joissa on liiallista mainontaa (Katso esimerkit).
   • Sivustot, jotka keräävät sisältöä toisista sivustoista (Katso esimerkki).
   • Mallisivustot tai esiluodut sivustot, jotka toimittavat päällekkäistä sisältöä käyttäjille.
   • Sivustot, joiden petolliset siirtymisvaihtoehdot eivät tarjoa luvattua palvelua tai tuotetta tai jotka estävät käyttäjää tekemästä mitään muuta kuin klikkaamasta mainosta.
   • Verkkosivustot, joiden mainoksia ei voi erottaa sivuston muusta sisällöstä.
   • Sovellusten latauskampanjat, jotka ohjaavat käyttäjiä sijainteihin, joissa sovellusta ei voi ladata tai joissa ei ole mitään alkuperäistä sisältöä tai hyödyllisiä toimintoja.
   • Aloitussivut, jotka on suunniteltu yksinomaan käyttäjien lähettämiseen muualle.
   • Aloitussivut, joille on kopioitu muiden sivustojen sisältöä.
  • Esimerkkejä muutoksista, joita sinun on ehkä tehtävä sivustoon tai aloitussivuun:
   • Lisää alkuperäistä sisältöä tai toimintoja sivustoon. Keskity hyödyllisen, ainutkertaisen ja alkuperäisen sisällön tarjoamiseen käyttäjälle heti, kun käyttäjä ensimmäistä kertaa käy sivustossasi.
   • Lopeta sellaisen aloitussivun käyttäminen, jossa on liikaa mainoksia tai joka on muutoin suunniteltu pääasiassa vain mainosten näyttöä varten. Mainosten ei tulisi olla sivuston pääasia, vaikka näytettävät mainokset olisivatkin erittäin hyvin tekstin yhteyteen sopivia.
   • Vähennä mainosten määrää tai niiden varaamaa tilaa.
   • Poista kaikki HTML-kehykset, joihin on kopioitu sisältöä mainoksen aloitussivun verkkotunnuksesta poikkeavista verkkotunnuksista.
   • Luo kuhunkin omistamaasi verkkotunnukseen ainutlaatuista ja yksilöllistä sisältöä, kuten logoja, yritysnimiä ja kuvia.
   • Jos sivustossa on hakutoiminto, varmista, ettei hakutuloksia ole ainoastaan kopioitu muista sivustoista.
 2. Muuta mainoksesi aloitussivua. Jotta mainoksesi voidaan näyttää, voit korjata sen aloitussivun ohjeiden mukaiseksi tai muuttaa kohde-URL-osoitetta siten, että se osoittaa jollekin verkkosivuston ohjeiden mukaiselle sivulle. Jos olet korjannut sivustosi ohjeidemme mukaiseksi, voit ilmoittaa asiasta meille seuraavaa linkkiä käyttämällä:
  Tarkista korjattu sivustoni

  Tarkistamme sivustosi yleensä kolmen työpäivän sisällä. Tarkistuksessa voi toisinaan kestää kauemmin, jos sivusto edellyttää kattavampaa tarkistusta. Jos huomaamme sivustosi täyttävän kaikki käytäntövaatimuksemme, hyväksymme sen ja mainoksesi alkavat näkyä.

  Jos haluat käyttää toista aloitussivua, muokkaa mainoksen kohde-URL-osoitetta.
Jos et pysty korjaamaan tai et halua korjata näitä rikkomuksia, poista mainoksesi. Näin estät sen, että tilisi mahdollisesti jäädytetään myöhemmin sen vuoksi, että se sisältää liian monta hylättyä mainosta.
Kohtuuttoman edun saaminen
 1. Lue yllä annetut ohjeet ja selvitä toimintatavat, joita emme salli. Tarkista mainoskampanjasi ja muut AdWords-tilit sen varmistamiseksi, että et yritä näyttää useita yrityksesi tai sivustosi mainoksia samaan aikaan. Seuraavassa on muutamia esimerkkejä:
  • Kumppaniohjelman säännöt: Google ei salli kumppanijäsenten mainostaa AdWordsissa tavalla, joka rikkoo kumppanijäseniin sovellettavia ohjelmasääntöjä.
  • Sisällön monipuolisuus: Google ei salli mainostajien edistää samaa sisältöä tai samanlaista sisältöä useilla tileillä, jotka käyttävät samoja tai samankaltaisia kyselyitä.
   • Ajattele kampanjoidesi kohderyhmää ja kehitä avainsanasi sopimaan käyttäjien haun todennäköiseen tarkoitukseen.
   • Kunkin mainostamasi sivuston tulee tarjota selvää lisäarvoa käyttäjille.
 2. Muuta verkkosivustoasi. Jos aloitussivu, jolle mainoksesi ohjaa käyttäjän, rikkoo tätä käytäntöä, muuta aloitussivua niin, että siitä tulee käytännön mukainen. Sinun on sitten pyydettävä sivuston tarkistusta ennen siirtymistä mainostekstin muuttamisen toiseen vaiheeseen.
  Tarkista korjattu verkkosivusto
 3. Muuta mainostasi.Jos mainoksesi rikkoo tätä käytäntöä, muokkaa mainosta niin, että siitä tulee käytännön mukainen.
  Siirry tiliin
  • Vie hiiri Mainokset-välilehdellä sen mainoksen päälle, jota haluat muokata.
  • Muokkaa mainosta klikkaamalla mainoksen vieressä olevaa kynäkuvaketta.
  • Kun olet valmis, klikkaa Tallenna.
  Muokkauksen ja tallennuksen jälkeen mainos lähetetään meille tarkistettavaksi. Useimmat mainokset tarkistetaan yhden arkipäivän kuluessa. Jotkin mainokset on kuitenkin tarkistettava muita tarkemmin, joten niiden tarkistus voi kestää kauemmin. Jos olet poistanut kelpaamattoman sisällön mainoksestasi ja aloitussivultasi, hyväksymme mainoksesi ja aloitamme sen näytön.
Jos et pysty korjaamaan tai et halua korjata näitä rikkomuksia, poista mainoksesi. Näin estät sen, että tilisi mahdollisesti jäädytetään myöhemmin sen vuoksi, että se sisältää liian monta hylättyä mainosta.
Google-verkoston hämääminen

Suhtaudumme näihin rikkomuksiin erittäin vakavasti ja pidämme niitä törkeinä käytäntöjemme rikkomuksina. Jos mainostajan tai sivuston todetaan yrittävän harhauttaa Google-verkostoa, seurauksena on tilin jäädyttäminen ja mainostuskielto.

Jos kyseessä on kuitenkin virhe etkä olet rikkonut sääntöjämme, haluamme, että saat tilisi mahdollisimman nopeasti uudelleen käyttöön. Lähetä meille valitus ja selvitä, miksi uskot meidän tehneen virheen. Koska tämä sääntörikkomus on mielestämme äärimmäisen vakava, otamme tilejä uudelleen käyttöön vain erikoistilanteissa, kuten tehtyämme virheen. Tästä syystä on tärkeätä, että selvityksesi asioiden kulusta on perusteellinen, tarkka ja rehellinen.

Verkkovastaavan sääntöjen rikkomukset
 1. Lue ohjeet. Tutustu Googlen verkkovastaavan ohjeisiin ja muokkaa verkkosivustoasi siten, että käytössäsi ei ole tekniikoita, jotka parantavat verkkosivuston sijoitusta tai suosiota keinotekoisesti. Tässä joitakin esimerkkejä asioista, joita emme salli:
  • Avainsanoilla täyttäminen: tekniikka, jossa sivustoissa käytetään liikaa avainsanoja sivuston sijoituksen parantamiseksi.
  • Sisällön peittely: tekniikka, jossa sivusto tarjoaa eri sisältöä hakukoneille ja käyttäjille.
  • Harhaanjohtavat JavaScript-uudelleenohjaukset ("järjestelmän harhauttaminen"): tekniikka, jossa käyttäjille ja Googlen mainosten hakuroboteille näytetään eri sisältöä Googlen järjestelmän harhauttamiseksi.
  • Porttisivut: verkkosivut, jotka on suunniteltu ainoastaan sijoittumaan korkealle hakutuloksissa tiettyjen ilmausten ansiosta ja lähettämään käyttäjä eri sivulle.
  • Sosiaalisten verkkosivustojen roskapostilähetykset: sivustot, jotka lähettävät roskasisältöä sosiaalisiin verkostosivustoihin tietyn sivuston sijoituksen tai suosion parantamiseksi.
 2. Muuta verkkosivustoasi. Kun olet tehnyt sivustoosi tarvittavat muutokset ja varmistanut, että sivustosi on verkkovastaavan ohjeiden mukainen, ilmoita meille asiasta pyytämällä verkkosivuston tarkistusta:
  Tarkista korjattu sivustoni

Jos uskot, että mainoksesi hylättiin virheellisesti, voit pyytää tarkistusta hylättyjä mainoksia ja käytäntöjä koskevalla kysymyslomakkeella.

Käytännön rikkomisen seuraukset

 • Mainoksen hylkääminen: Mainokset, jotka eivät noudata tätä käytäntöä, saatetaan hylätä. Hylättyä mainosta ei voi näyttää, ennen kuin käytäntörikkomus on korjattu ja mainos hyväksytty.
 • Verkkotunnuksen poistaminen käytöstä: Käytäntöä rikkovat verkkosivustot voidaan jäädyttää. Tällöin verkkosivustoa ei voi mainostaa, ennen kuin ongelma on korjattu.
 • Tilin jäädyttäminen: Tili saatetaan jäädyttää, jos rikkomuksia on useita tai jos ne ovat vakavia. Jos näin tapahtuu, kaikki jäädytetyn tilin mainokset lakkaavat näkymästä, emmekä voi enää ottaa vastaan mainoksiasi. Myös kaikki tiliin liitetyt muut tilit saatetaan jäädyttää pysyvästi, ja uudet tilit voidaan jäädyttää automaattisesti jo luontivaiheessa. Lisätietoja jäädytetyistä tileistä.

Paikallisten lakien noudattaminen: Taatakseen käyttäjille turvallisen ja positiivisen käyttökokemuksen Google vaatii mainostajilta kaikkien sovellettavien lakien ja säädösten noudattamista Google AdWords -käytäntöjen lisäksi. On tärkeää, että tutustut näihin vaatimuksiin ja olet selvillä niiden muutoksista sijainneissa, joissa yrityksesi toimii, sekä muissa sijainneissa, joissa mainoksiasi näytetään. Kun löydämme näitä vaatimuksia rikkovaa sisältöä, voimme estää sitä näkymästä. Jos kyseessä on toistuva tai vakava rikkomus, et ehkä voi jatkaa mainostamista Googlen avulla.

 

Tarvitsetko apua?

Kerro meille, jos sinulla on kysyttävää tästä käytännöstä:
Ota yhteyttä AdWords-tukeen

Kerro mielipiteesi

Arvioi, kuinka hyödyllinen tämä sivu on ja lähetä meille palautetta:

Oliko tästä artikkelista hyötyä?