AdWords-käytännöt

Tervetuloa AdWordsin käytäntökeskukseen. Täältä löytyvät Google-verkostossa mainostamista koskevat vaatimukset.

Käytännöt kattavat seuraavat neljä osa-aluetta:
Kielletty sisältö

Tuoteväärennökset

Google AdWords kieltää tuoteväärennösten myynnin ja mainostamisen. Väärennökseksi katsotaan tuote, jonka tavaramerkki tai logo on identtinen toisen tavaramerkin kanssa tai jota on erittäin vaikea erottaa toisesta tavaramerkistä. Tuoteväärennökset jäljittelevät alkuperäisen tuotteen brändiominaisuuksia, jotta niitä erehdyttäisiin pitämään brändin omistajan aitoina tuotteina.

Vaaralliset tuotteet tai palvelut

Haluamme auttaa ihmisiä tuntemaan olonsa turvalliseksi sekä verkossa että sen ulkopuolella, joten emme salli joidenkin sellaisten tuotteiden tai palveluiden mainostamista, jotka voivat aiheuttaa vahinkoja, haittaa tai loukkaantumisia.

Esimerkkejä vaarallisesta sisällöstä: päihteet (kemialliset tai yrttipohjaiset), psykoaktiiviset aineet, päihteiden käyttöön tarkoitetut välineet, aseet, ammukset, räjähteet ja ilotulitteet, räjähteiden tai muiden haitallisten aineiden valmistusohjeet ja tupakkatuotteet.

Epärehellisen toiminnan mahdollistavat tuotteet tai palvelut

Arvostamme rehellisyyttä ja oikeudenmukaisuutta, joten emme salli sellaisten tuotteiden tai palveluiden mainostamista, jotka on tarkoitettu epärehellistä käyttöä varten.

Esimerkkejä tuotteista tai palveluista, jotka mahdollistavat epärehellisen toiminnan: tietomurto-ohjelmat tai -ohjeet, mainosten tai verkkosivustojen liikenteen keinotekoiseen lisäämiseen tarkoitetut palvelut, asiakirjaväärennökset ja akateemiset huijauspalvelut.

Loukkaava tai sopimaton sisältö

Arvostamme erilaisuutta ja toisten ihmisten kunnioittamista. Tämän vuoksi käyttäjiä mahdollisesti loukkaavat mainokset, verkkosivustot tai sovellukset eivät sovellu mainosverkostoomme.

Edellä mainitusta syystä emme salli seuraavien asioiden mainostamista:

 • vihapuhe, väkivalta, ahdistelu, rasismi, seksuaalinen, uskonnollinen tai poliittinen suvaitsemattomuus tai organisaatiot, jotka tukevat näitä näkemyksiä
 • sisältö, jonka tarkoitus on järkyttää tai olla vastenmielistä
 • sisältö, jolla pyritään käyttämään muita hyväksi tai hyötymään muiden kustannuksella.

Esimerkkejä sopimattomasta tai loukkaavasta sisällöstä: tietyn ryhmän kiusaaminen tai pelotteleminen, rotuun perustuva syrjintä, viharyhmien tunnukset, rikospaikkojen tai onnettomuuksien kuvat, eläimiin kohdistuva julmuus, murhat, itsetuhoisuus, kiristys, uhanalaisten lajien myynti tai kauppaaminen ja säädytöntä kielenkäyttöä sisältävät mainokset.


Kielletyt toimintatavat

Mainosverkoston väärinkäytökset

Haluamme, että käyttäjien Google-verkostossa näkemät mainokset ovat hyödyllisiä, monipuolisia, asianmukaisia ja turvallisia. Tästä syystä emme salli
 • haitallisia mainoksia, sivustoja tai sovelluksia
 • sellaisten sivustojen tai sovellusten mainostamista, jotka tarjoavat käyttäjille vain vähän ainutlaatuista sisältöä ja keskittyvät lähinnä liikenteen tuottamiseen
 • yrityksiä, jotka yrittävät hyötyä mainoshuutokaupasta vilpillisellä tavalla
 • yrityksiä, jotka yrittävät välttää tarkistusmenettelymme.

Kaikkien käytäntöjemme tarkoitus on varmistaa korkeatasoinen käyttökokemus. Olemme kehittäneet tehokkaita järjestelmiä ja menetelmiä estääksemme mainokset, jotka eivät täytä laatuvaatimuksiamme. Suhtaudumme erittäin vakavasti kaikkiin mainosten tarkistusmenettelyn harhauttamis- ja välttämisyrityksiin, joten noudata näitä sääntöjä huolellisesti.

Esimerkkejä mainosverkoston väärinkäytöstä: haittaohjelmia sisältävän sisällön mainostaminen, pyrkimys salata tai peittää todellinen sijainti, johon käyttäjät ohjataan, vain mainosten näyttämistä varten luotujen sivujen mainostaminen, sellaisten yhdyskäytävätyyppisten kohteiden mainostaminen, joiden ainoa tarkoitus on ohjata käyttäjiä toisaalle, mainostaminen vain siksi, että käyttäjä saataisiin "tykkäämään" sosiaalisesta verkostosta ja asetusten käsitteleminen tavalla, jonka tarkoitus on estää käytäntöjen tarkistusjärjestelmien toiminta.

Vastuuton tietojen keräys ja käyttö

Haluamme varmistaa, että käyttäjät voivat luottaa siihen, että heitä koskevia tietoja käsitellään kunnioittavasti ja huolellisesti. Tästä syystä mainoskumppanimme ei pitäisi käyttää näitä tietoja väärin tai kerätä niitä epäselviä käyttötarkoituksia varten tai ilman asiaankuuluvia varotoimia.

Esimerkkejä käyttäjän tiedoista, joita on käsiteltävä erittäin huolellisesti: koko nimi, sähköpostiosoite, postiosoite, puhelinnumero, henkilötunnus, eläketiedot, sosiaaliturvatunnus, verotunnus, terveysvakuutuksen tai ajokortin numero, syntymäpäivä tai äidin tyttönimi minkä tahansa edellä mainitun tiedon yhteydessä sekä taloudelliseen tilanteeseen, poliittiseen sitoutumiseen, rotuun, etniseen alkuperään tai uskontoon liittyvät tiedot.

Esimerkkejä vastuuttomasta tietojen keruusta ja käytöstä: luottokorttitietojen hankkiminen turvattoman palvelimen kautta, kampanjat, joissa väitetään tiedettävän käyttäjän seksuaaliseen suuntautumiseen tai taloustilanteeseen liittyviä tietoja sekä kiinnostuksiin perustuvaa mainontaa ja uudelleenmarkkinointia koskevien käytäntöjemme rikkomukset.

Oman yrityksen, tuotteen tai palvelun esittäminen harhaanjohtavalla tavalla

Emme halua, että käyttäjät kokevat näyttämämme mainokset harhaanjohtaviksi. Tästä syystä meidän on oltava avoimia ja rehellisiä ja tarjottava käyttäjille tietoja, joiden avulla he voivat tehdä perusteltuja päätöksiä. Emme salli kampanjoita, jotka
 • johdattelevat käyttäjiä aloittamaan ostotapahtuman, tuotteen lataamisen tai jonkin muun toiminnon ilmoittamatta ensin kaikkia olennaisia tietoja ja hankkimatta käyttäjän selkeää suostumusta
 • esittävät yrityksesi, tuotteesi tai palvelusi tavalla, joka ei ole tarkka, realistinen tai totuudenmukainen.

Esimerkkejä harhaanjohtamisesta: Laskutustietoja jätetään ilmoittamatta (esimerkiksi miten, milloin ja kuinka paljon käyttäjiä laskutetaan) tai taloudellisiin palveluihin, kuten korkoihin, rangaistusmaksuihin ja muihin maksuihin, liittyviä tietoja jätetään ilmoittamatta tai peitellään. Jätetään esittämättä vero- tai lisenssinumeroita, osoitetietoja tai muita yhteystietoja, jos ne ovat oleellisia tietoja. Esitetään katteettomia tarjouksia tai harhaanjohtavia tai epärealistisia väittämiä painonpudotuksesta tai taloudellisesta hyödystä. Lahjoituksia kerätään väärin perustein, kalastellaan tietoja tai tekeydytään hyvämaineiseksi yritykseksi, jotta käyttäjät saataisiin ilmoittamaan arvokkaita henkilökohtaisia tai raha-asioitaan koskevia tietoja.


Rajoitettu sisältö

Alla ilmoitetut käytännöt koskevat sisältöä, joka voi toisinaan olla lainsäädännöllisistä tai kulttuurisidonnaisista syistä arkaluonteista. Verkkomainonta voi olla tehokas tapa tavoittaa asiakkaita, mutta kun kyseessä on arkaluonteinen aihe, teemme myös paljon työtä sen varmistamiseksi, että mainoksia ei näytetä tilanteissa, joissa ne saatetaan kokea sopimattomiksi.

Tästä syystä sallimme alla kuvatun tyyppisen sisällön mainostamisen vain rajoitetusti. Näihin asioihin liittyviä kampanjoita ei ehkä näytetä kaikille käyttäjille kaikissa sijainneissa, ja mainostajien on ehkä täytettävä muita vaatimuksia, ennen kuin heidän mainoksensa voidaan näyttää. Huomaa, että kaikki mainostuotteet, ominaisuudet tai verkostot eivät tue tätä rajoitettua sisältöä. Lisätietoja on käytäntökeskuksessa.

Vain aikuisille suunnattu sisältö

Google rajoittaa seuraavantyyppisen aikuisille suunnatun sisällön mainontaa:
 • offline-aikuisviihde
 • aikuisille tarkoitetut tuotteet
 • treffipalvelut
 • kansainväliset morsianpalvelut
 • seksuaalisesti vihjaileva sisältö
 • paljasta ihoa ja alastomuutta sisältävät kuvat.

Aikuisille suunnatun sisällön mainostamista koskevat seuraavat rajoitukset:

 • Mainonnan on noudatettava sovellettavia lakeja ja säädöksiä kaikissa sijainneissa, joihin kampanja kohdistuu.
 • Mainoksia ei saa kohdistaa alaikäisille.
 • Mainonta ei saa liittyä seksuaaliseen sisältöön.
 • Mainonta ei saa liittyä sisältöön, jossa esiintyy alaikäisiä tai seksiin pakottamista.
 • Mainonta ei saa liittyä seuralaispalveluihin tai muihin palveluihin, jotka voidaan tulkita seksuaalipalveluiden tarjoamiseksi korvausta vastaan.

Esimerkkejä aikuisille tarkoitetusta rajoitetusta sisällöstä: strippiklubit, eroottisia elokuvia esittävät elokuvateatterit, seksilelut, pornografiset lehdet, seksuaalisen suorituskyvyn tehostamiseen tarkoitetut tuotteet, parinhakusivustot ja seksuaalisissa asennoissa olevat mallit.

Alkoholijuomat

Google rajoittaa alkoholijuomien ja niitä muistuttavien juomien mainontaa.

Alkoholijuomien mainostukseen pätevät seuraavat rajoitukset:

 • Mainonnan on noudatettava sovellettavia lakeja ja alan säädöksiä kaikissa sijainneissa, joihin kampanja kohdistuu.
 • Mainoksia ei saa kohdistaa alaikäisille henkilöille, jotka eivät saa lain mukaan käyttää alkoholituotteita.
 • Mainoksissa ei saa vihjata, että alkoholin juominen voi parantaa sosiaalista, seksuaalista, ammatillista, älyllistä tai urheilullista suorituskykyä.
 • Mainoksissa ei saa vihjata, että alkoholin juominen edistää terveyttä tai että sillä on hoitavia vaikutuksia.
 • Mainoksessa ei saa kuvata runsasta alkoholin nauttimista myönteisessä valossa eikä kilpailumielessä juomista.
 • Mainoksessa ei saa näyttää alkoholin nauttimista minkäänlaisen ajoneuvon tai koneen käytön yhteydessä tai minkään muun sellaisen toiminnan yhteydessä, joka edellyttää valppautta tai sorminäppäryyttä.

Esimerkkejä rajoitetuista alkoholijuomista: olut, viini, sake, viina tai väkevät alkoholijuomat, samppanja, väkevät viinit, alkoholiton olut, alkoholiton viini ja alkoholittomat tislatut juomat.

Tekijänoikeudella suojattu sisältö

Google rajoittaa tekijänoikeuksilla suojatun sisällön mainontaa. Jos haluat mainostaa tekijänoikeuksilla suojattua sisältöä ja uskot, että sinulla on laillinen oikeus tehdä niin, voit lähettää meille tekijänoikeuksia koskevat tiedot, jotka todistavat oikeutesi käyttää kyseistä sisältöä mainonnassa.

Sisällön Googlesta poistamista käsittelevällä sivulla on tietoja siitä, kuinka käsittelemme tekijänoikeuksiin liittyviä asioita ja kuinka voit lähettää tekijänoikeuksiin liittyviä valituksia.

Uhkapeleihin liittyvä sisältö

Google on määrittänyt rajoituksia seuraavantyyppisen uhkapeleihin liittyvän sisällön mainonnalle:
 • offline- ja online-uhkapelit
 • online-uhkapeleihin liittyvät tiedot
 • verkkopelit, joita pelataan rahavoittojen tai palkintojen voittamiseksi
 • verkon kasinopelit riippumatta siitä, vaihdetaanko niissä rahaa.

Uhkapeleihin liittyvän sisällön mainostukseen pätevät seuraavat rajoitukset:

 1. Mainonnan on noudatettava sovellettavia lakeja ja alan säädöksiä kaikissa sijainneissa, joihin kampanja kohdistuu.
 2. Mainonnan on oltava kaikkien mainostettavien uhkapeleihin liittyvien tuotteiden ja palveluiden paikallisten käyttöoikeusvaatimusten mukaisia.
 3. Aloitussivulla on oltava selkeästi näkyvissä tietoa vastuullisesta uhkapelaamisesta.
 4. Mainonta ei saa kohdistua alaikäisiin.

Verkkouhkapeleihin liittyvän sisällön mainostaminen edellyttää lisäksi, että olet saanut Googlelta siihen etukäteen valtuutuksen. Jos maakohtaisten rajoitusten osiossa ei ole mainittu maata, johon haluat kohdistaa mainoksesi, AdWords ei voi mainostaa rajoitettua uhkapeleihin liittyvää sisältöä kyseisessä maassa.

Esimerkkejä rajoitetusta uhkapeleihin liittyvästä sisällöstä: kasinot, sivustot, joilla käyttäjät voivat lyödä vetoa pokeri-, bingo- tai rulettipeleissä tai urheilutapahtumiin liittyen, kansalliset tai yksityiset lottoarvonnat, urheilukilpailuiden voittomahdollisuuksia kokoavat sivustot, sivustot, jotka tarjoavat bonuskoodeja tai kampanjatarjouksia uhkapelisivustoille, verkkokoulutusmateriaalit kasinopohjaisille peleille, sivustot, jotka tarjoavat vain viihteeksi tarkoitettuja pokeripelejä, sekä muihin kuin kasinopeleihin perustuvia rahapelejä tarjoavat sivustot.

Terveydenhuoltoon liittyvä sisältö

Google rajoittaa muun muassa seuraavanlaisen terveydenhuoltoon liittyvän sisällön mainostamista:
 • itsehoitolääkkeet
 • reseptilääkkeet ja reseptilääkkeisiin liittyvät tiedot
 • online- ja offline-apteekit
 • raskauteen ja hedelmällisyyteen liittyvät tuotteet ja palvelut
 • terveyspalvelut ja menettelyt
 • lääketieteelliset laitteet ja testit
 • koehenkilöiden hakeminen kliinisiin tutkimuksiin
 • seksuaalista kykyä parantavat hoidot.

Sisältöä koskevat rajoitukset voivat vaihdella mainostettavan tuotteen tai palvelun sekä kohdemaiden mukaan. Tiettyä sisältöä, kuten hyväksymättömiä lääkeaineita, ei saa mainostaa missään.

Mainostettavan sisällön ja mainosten käyttömaiden mukaan sinun on ehkä haettava ennakkoon lupa Googlelta, ennen kuin mainostat terveydenhuoltoon liittyvää sisältöä.

Poliittinen sisältö

Poliittista sisältöä mainostettaessa on noudatettava seuraavia ohjeita:
 • sovellettavat lait ja alan säädökset, jotka liittyvät kampanjan kohdistussijainteihin
 • vaaleja edeltävät mahdolliset mainostuskieltokaudet
 • Googlen maakohtaiset vaatimukset.

Esimerkkejä poliittisesta sisällöstä: poliittisten puolueiden tai ehdokkaiden kampanjat ja poliittisten asioiden puolesta puhuminen.

Tavaramerkit

Monet tekijät määrittävät, milloin tavaramerkkejä voidaan käyttää AdWords-tekstimainoksissa. Sääntökeskuksessa kuvattujen tekijöiden lisäksi nämä käytännöt koskevat vain tavaramerkillä suojattuja termejä, kun omistaja on toimittanut Googlelle kelvollisen valituksen ja pyytänyt termien käytön rajoittamista Googlen mainoskampanjoissa.

Toimitukselliset ja tekniset vaatimukset

Haluamme näyttää mainoksia, jotka käyttäjät kokevat houkuttelevina mutta eivät kuitenkaan ärsyttävinä tai hankalina. Tästä syystä olemme laatineet toimituksellisia vaatimuksia, joiden avulla voit varmistaa mainostesi olevan käyttäjien mielestä houkuttelevia. Olemme myös määrittäneet teknisiä vaatimuksia, jotta tarjoamamme mainosmuodot ovat mahdollisimman hyödyllisiä käyttäjille ja mainostajille.

Toimitukselliset ja ammatilliset vaatimukset

Tasokkaan käyttäjäkokemuksen varmistamiseksi Google edellyttää, että kaikki kampanjat täyttävät tiukat ammattimaiset ja toimitukselliset vaatimukset. Sallimme vain kampanjat, jotka ovat selkeän ja ammattimaisen näköisiä ja jotka ohjaavat käyttäjät asiaankuuluvan, hyödyllisen ja helppokäyttöisen sisällön pariin.

Esimerkkejä mainoskampanjoista, jotka eivät täytä Googlen toimituksellisia ja ammatillisia vaatimuksia:

 • näkyvä URL-osoite, joka ei vastaa täysin aloitussivun URL-osoitetta (esim. google.com-osoite, joka vie käyttäjät osoitteeseen gmail.com)
 • liian yleistyyliset mainokset, jotka sisältävät epämääräisiä lauseita, kuten "osta tuotteita täältä"
 • sanojen, numeroiden, kirjainten, välimerkkien tai symbolien käyttäminen kikkailevalla tavalla (esimerkiksi I-L-M-A-I-N-E-N tai AL€!!)
 • sivustot tai sovellukset, jotka ovat keskeneräisiä tai toimimattomia tai joiden verkkotunnukset ovat varattuja
 • sivustot, joiden selaimen Takaisin-painike on poistettu käytöstä
 • sivustot, jotka eivät ole katseltavissa yleisesti käytetyissä selaimissa.

Tekniset vaatimukset

Google on laatinut mainosyksiköille teknisiä vaatimuksia, joilla pyritään varmistamaan laadukas käyttökokemus sekä mainosten tyylikäs ja ammattimainen ulkoasu. Sallimme vain näiden vaatimusten mukaiset mainoskampanjat, joten tarkista kaikkien käyttämiesi mainosmuotojen tekniset vaatimukset.

Huom. Emme salli Ei koko perheelle -mainosten käyttöä kuvamainoksissa, videomainoksissa, mainoslaajennuksissa tai muissa mainosmuodoissa, jotka eivät ole tekstimainoksia. Lue lisää tästä käytännöstä.

Esimerkkejä teknisistä vaatimuksista: mainoksen otsikon tai tekstin merkkirajoitukset, kuvakoon rajoitukset, tiedostokoon rajoitukset, videoiden pituusrajoitukset ja kuvasuhteet. 

Tietoja Googlen käytännöistä

AdWordsin avulla kaiken kokoiset yritykset eri puolilta maailmaa voivat mainostaa erilaisia tuotteita, palveluita ja verkkosivustoja Googlen palveluissa ja Google-verkostossa. Haluamme auttaa sinua tavoittamaan nykyiset asiakkaasi sekä potentiaaliset asiakkaat ja yleisöt. Turvallisen ja positiivisen käyttäjäkokemuksen luomiseksi seuraamme tarkasti käyttäjiltä saamaamme palautetta mainoksista. Tutkimme myös säännöllisesti verkkotrendeissä ja -käytännöissä tapahtuvia muutoksia sekä alan normeja ja säädöksiä. Käytäntöjä laatiessamme pohdimme myös arvojamme ja yrityskulttuuriamme sekä toiminnallisia, teknisiä ja liiketoimintaan liittyviä asioita. Näiden näkökohtien pohjalta laatimamme käytännöt koskevat kaikkia Google-verkoston mainoskampanjoita.

Google edellyttää, että mainostajat noudattavat kaikkia sovellettavia lakeja ja määräyksiä sekä edellä kuvattuja Googlen käytäntöjä. On tärkeää, että perehdyt näihin vaatimuksiin ja olet selvillä niiden muutoksista paikoissa, joissa yrityksesi toimii, sekä mahdollisissa muissa paikoissa, joissa mainoksiasi näytetään. Jos havaitsemme sisältösi rikkovan näitä vaatimuksia, saatamme estää sen näyttämisen. Toistuvat tai vakavat rikkomukset saattavat johtaa mainontasi lopettamiseen Googlessa.


Tarvitsetko apua?

Kerro meille, jos sinulla on kysyttävää tästä käytännöstä:
Ota yhteyttä AdWords-tukeen

Kerro mielipiteesi

Arvioi, kuinka hyödyllinen tämä sivu on ja lähetä meille palautetta:
Oliko tästä artikkelista hyötyä?