Zásady AdWords

Vítá vás centrum zásad AdWords. Zde naleznete požadavky na inzerci v síti Google.

V zásadách se zabýváme čtyřmi obecnými oblastmi:
Zakázaný obsah

Padělané zboží

Google AdWords nepovoluje prodej ani propagaci padělaného zboží. Padělky nesou logo nebo ochrannou známku, která je identická s jinou ochrannou známkou nebo je od ní téměř neodlišitelná. Napodobují prvky spojené se značkou produktu, aby je bylo možno vydávat za originální produkt vlastníka značky.

Nebezpečné produkty a služby

Chceme lidem zajistit bezpečí online i offline. Proto nepovolujeme propagaci některých výrobků nebo služeb, které způsobují škodu, poškození nebo zranění.

Příklady nebezpečného obsahu: víkendové drogy (chemické nebo rostlinné), psychoaktivní látky, pomůcky k užívání drog, zbraně, munice, výbušniny a pyrotechnika, návody k výrobě výbušnin nebo jiných nebezpečných produktů, tabákové produkty.

Napomáhání nepoctivému chování

Vážíme si poctivosti a spravedlnosti. Proto nepovolujeme propagaci produktů ani služeb, které jsou určeny k tomu, aby nečestné chování umožňovaly.

Příklady produktů nebo služeb, které umožňují nečestné chování: software nebo návody pro hackery, služby navržené k umělému zvyšování návštěvnosti webu nebo reklamy, padělané dokumenty, služby pro podvádění ve škole.

Nevhodný obsah

Vážíme si rozmanitosti a úcty k druhým. Snažíme se zabránit obtěžování uživatelů, a proto nepovolujeme reklamy nebo cíle, které zobrazují šokující obsah nebo propagují nenávist, nesnášenlivost, diskriminaci či násilí.

Příklady nevhodného nebo urážlivého obsahu: výhrůžky nebo šikana vůči jednotlivci nebo skupině, rasová diskriminace, nenávistné výroky vůči skupině, názorné obrázky místa činu nebo nehody, násilí na zvířatech, vraždy, sebepoškozování, vydírání, obchod s ohroženými živočišnými druhy, reklamy používající vulgární výrazy.


Zakázané postupy

Zneužívání reklamní sítě

Chceme, aby reklamy v síti Google byly pro uživatele užitečné, pestré, relevantní a bezpečné. Nepovolujeme reklamy, obsah ani cíle, které jsou škodlivé nebo se snaží obcházet naše procesy kontroly reklam. Podobné problémy bereme velmi vážně, a proto vás žádáme o korektní přístup.

Příklady zneužití reklamní sítě: propagace obsahu, jehož součástí je malware; maskování nebo jiné techniky skrývání skutečné cílové adresy, na kterou je uživatel odkazován; propagace webů, jejichž jediným nebo primárním cílem je zobrazovat reklamy; propagace webů, jejichž jediným cílem je přesměrovávat uživatele jinam; inzerce, jejímž primárním cílem je získat od uživatele doporučení v sociálních sítích; manipulativní nastavení, jejichž cílem je obejít systém kontroly dodržování zásad.

Shromažďování a používání údajů

Chceme, aby uživatelé mohli důvěřovat tomu, že budou jejich osobní údaje respektovány a bude se s nimi zacházet s náležitou péčí. Z tohoto důvodu by naši reklamní partneři neměli informace zneužívat ani je shromažďovat z nejasných důvodů nebo bez příslušných bezpečnostních opatření.

Příklady uživatelských údajů, ke kterým je třeba přistupovat se zvýšenou pozorností: celé jméno, e-mailová adresa, poštovní adresa, telefonní číslo, číslo občanského průkazu, číslo důchodového či sociálního zabezpečení, číslo řidičského průkazu nebo zdravotního pojištění, DIČ, datum narození nebo rodné příjmení matky v kombinaci s některým z výše uvedených údajů, finanční stav, politická příslušnost, sexuální orientace, rasa nebo etnický původ, náboženské vyznání.

Příklady nezodpovědného shromažďování a využívání dat: získávání údajů o kreditní kartě prostřednictvím nezabezpečeného serveru; reklama, z níž je patrné, že inzerent má k dispozici informace o sexuální orientaci nebo finančním stavu uživatele; porušení zásad týkajících se zájmově orientované inzerce či remarketingu.

Uvádění nepravdivých informací

Nechceme, aby uživatelé námi zobrazované reklamy vnímali jako klamavé. Proto musí tyto reklamy být pravdivé a čestné a musí uživatelům poskytovat informace, které potřebují ke správnému rozhodování. Nepovolujeme reklamy a cíle, které se snaží klamat uživatele zamlčováním důležitých informací nebo uváděním zavádějících údajů o produktech, službách nebo firmách.

Příklady uvádění nepravdivých informací: vynechání nebo zkreslování údajů o fakturaci (např. informací o tom, jak, v jaké výši a kdy budou uživateli účtovány poplatky); vynechání nebo zkreslování informací o poplatcích spojených s finančními službami, jako jsou provize nebo penále; neuvedení potřebných daňových nebo licenčních čísel, kontaktních údajů nebo adresy sídla; uvádění nabídek, které ve skutečnosti nejsou k dispozici; zavádějící či nerealistická tvrzení ohledně hubnutí nebo finančního zisku; získávání finančních darů pod falešnou záminkou; phishing a předstírání identity důvěryhodné společnosti k získání hodnotných osobních nebo finančních údajů od uživatele.


Omezený obsah

Zásady uvedené níže se týkají obsahu, který je zákonný jen za určitých podmínek nebo může být v určitém kulturním prostředí považován za citlivý. Online reklama může sloužit jako účinný způsob, jak oslovit zákazníky. V určitých situacích, kdy (a kde) může být zobrazení reklamy nevhodné, se mu však snažíme zabránit.

Proto propagaci níže uvedeného obsahu povolujeme, avšak s určitými omezeními. Reklamy s tímto obsahem se nemusí zobrazovat všem uživatelům a ve všech oblastech. Navíc se těchto reklam mohou týkat další požadavky, které je inzerent povinen plnit. Některé služby, funkce nebo sítě tento omezený obsah nemusí podporovat. Další informace naleznete v centru pro zásady.

Obsah jen pro dospělé

Reklamy by měly respektovat preference uživatelů a musí dodržovat právní předpisy. Proto u reklam a cílů nepovolujeme určité druhy obsahu jen pro dospělé. Některé typy reklam a cílů jen pro dospělé jsou povoleny za předpokladu, že dodržují níže uvedené zásady a necílí na nezletilé. Zobrazují se však jen v omezeném okruhu případů na základě vyhledávacích dotazů, věku uživatele a právních předpisů platných v místě zobrazování reklamy.

Přečtěte si, co se stane, pokud porušíte naše zásady.

Příklady omezeného obsahu jen pro dospělé: striptýzové kluby, erotická kina, sexuální pomůcky, erotické časopisy, produkty určené ke zvýšení sexuální výkonnosti nebo prohloubení sexuálního prožitku, seznamovací weby, osoby zachycené v sexuálně vyzývavých polohách.

Alkoholické nápoje

Dodržujeme platné místní předpisy a oborové standardy týkající se alkoholu, a proto některé druhy inzerce související s alkoholem a podobnými nápoji nepovolujeme. Některé typy reklam souvisejících s alkoholem jsou povoleny za předpokladu, že vyhovují uvedeným zásadám, necílí na nezletilé a cílí pouze na země, kde je zobrazování reklam na alkohol výslovně povoleno.

Příklady omezených alkoholických nápojů: pivo, víno, saké, lihoviny nebo tvrdý alkohol, šampaňské, alkoholizované víno, nealkoholické pivo, nealkoholické víno, nealkoholické destiláty.

Autorská práva

Dodržujeme místní předpisy týkající se autorských práv a chráníme jejich držitele, a proto nepovolujeme reklamy, které k používání obsahu chráněného autorskými právy nemají oprávnění. Pokud máte zákonné oprávnění k používání takového chráněného obsahu, požádejte o certifikát k inzerci. Pokud narazíte na jakýkoli neautorizovaný obsah, podejte příslušnou stížnost.

Hry (včetně hazardních)

Podporujeme zodpovědnou inzerci a dodržujeme platné místní předpisy a oborové standardy týkající se hazardních her, a proto některé druhy inzerce související s hazardními hrami nepovolujeme. Reklamy na hazardní hry jsou povoleny pouze za předpokladu, že vyhovují uvedeným zásadám a že inzerent je držitelem příslušného certifikátu AdWords. Tyto reklamy musí cílit na schválené země, musí vést na vstupní stránku zobrazující informace o zodpovědném hraní hazardních her a nikdy nesmí cílit na nezletilé. Prostudujte si příslušná nařízení, která platí v oblastech, na které chcete cílit.

Příklady omezeného obsahu souvisejícího s hazardními hrami: kamenná kasina; weby, kde lze sázet na poker, bingo, ruletu nebo na výsledky sportovních utkání; státní nebo soukromé loterie; agregátory kurzů na sportovní utkání; weby nabízející bonusové kódy nebo zvláštní nabídky pro hazardní weby; online výukové materiály pro kasinové hry; weby nabízející rekreační poker; jiné než kasinové weby zaměřené na hru o peníze.

Zdravotní péče a léčiva

Dodržujeme platná nařízení týkající se inzerce v oblasti zdravotní péče a léčiv, a proto očekáváme, že všechny související reklamy a cíle budou vyhovovat všem příslušným právním předpisům a oborovým standardům. Některé druhy obsahu souvisejícího se zdravotní péčí nemohou být inzerovány vůbec, jiné jen v případě, že je inzerent certifikován Googlem a cílí jen na schválené země. Prostudujte si příslušná nařízení, která platí v oblastech, na které chcete cílit.

Politický obsah

Očekáváme, že všechny politické reklamy a cíle budou dodržovat místní předpisy a nařízení týkající se kampaní a voleb ve všech oblastech, na které jsou cíleny. To se týká i právně nařízených omezení reklamních aktivit v předvolebním období.

Příklady politického obsahu: propagace politických stran nebo kandidátů, rady týkající se politické problematiky.

Finanční služby

Chceme, aby uživatelé měli dostatek informací a mohli se v oblasti financí kvalifikovaně rozhodovat. Účelem našich zásad je poskytnout uživatelům potřebné informace, aby mohli zvážit všechny náklady spojené s finančními produkty. Zároveň chceme uživatele chránit před nevýhodnými nebo podvodnými praktikami. Pro účely těchto zásad definujeme finanční produkty a služby jako takové, které souvisejí se správou a investováním finančních prostředků, včetně individuálního poradenství.

Jestliže propagujete finanční služby a produkty, musíte dodržovat státní a místní předpisy pro všechny regiony, na které vaše reklamy cílí (například uvádět konkrétní informace vyžadované místní legislativou). Další informace najdete v neúplném seznamu požadavků platných pro konkrétní země.

Ochranné známky

To, zda lze ochranné známky použít v reklamách AdWords, závisí na několika faktorech. Spolu s faktory popsanými v našem centru zásad se tyto zásady vztahují pouze na případy, kdy vlastník ochranné známky podal u společnosti Google platnou stížnost.

Právní podmínky

Vždy nesete odpovědnost za to, že kromě zásad inzerce Google budete dodržovat také veškeré platné zákony a předpisy ve všech oblastech, kde se vaše reklamy zobrazují.

Jiné omezené oblasti

Chceme mít jistotu, že reklamy kliknutí nezneužívají a uživatele nepodvádějí. Nepovolujeme inzerentům propagovat nedůvěryhodné obchodní praktiky.

Publikační a technické požadavky

Chceme zajistit, aby námi zprostředkovávaná inzerce byla pro uživatele zajímavá a užitečná a zároveň je neobtěžovala. Z tohoto důvodu jsme vytvořili soubor publikačních požadavků, které vám pomohou vytvářet reklamy tak, aby se uživatelům líbily a zaujaly je. Kromě toho máme i technické požadavky, které uživatelům a inzerentům pomáhají využít naplno široké spektrum formátů reklamy dostupných v našich sítích.

Publikační požadavky

S cílem poskytovat uživatelům kvalitní prostředí Google vyžaduje, aby všechny reklamy, rozšíření a cíle splňovaly vysoké odborné a publikační standardy. Povolujeme pouze takové reklamy, které jsou jasné, mají profesionální vzhled a směřují uživatele k relevantnímu a užitečnému obsahu.

Příklady propagací, které tyto publikační a odborné požadavky nesplňují:

  • příliš obecné reklamy, které obsahují vágní fráze typu „Nakupujte zboží v tomto obchodě“,
  • nezvykle použitá slova, čísla, písmena, interpunkce nebo symboly, např. ZDARMA, z-d-a-r-m-a nebo ZD4RM4,

Požadavky na cílovou stránku

Chceme, aby spotřebitelé byli po kliknutí na reklamu spokojeni. Cílové stránky proto musí být funkční, užitečné a přehledné.

Příklady propagací, které nesplňují požadavky na cílovou stránku:

  • viditelná adresa URL, která neodpovídá přesně adrese URL vstupní stránky (např. adresa google.com přesměrovávající uživatele na adresu gmail.com),
  • nedokončené weby nebo aplikace, parkované domény nebo weby, které prostě nefungují,
  • weby, které nelze zobrazit v běžných prohlížečích,
  • weby, které v prohlížeči deaktivují tlačítko Zpět.

Technické požadavky

V zájmu zajištění přehlednosti a správné funkce reklam musí inzerenti splňovat naše technické požadavky.

Požadavky na formát reklamy

Společnost Google vám chce pomoci poskytovat kvalitní uživatelský dojem a zobrazovat atraktivní a profesionální reklamy. Proto povolujeme pouze takové formy propagace, kde každá reklama splňuje požadavky na daný typ reklamy. Přečtěte si požadavky na všechny konkrétní formáty reklamy, které používáte.

Poznámka: Reklamy nevhodné pro děti není povoleno zobrazovat ve formátu grafických reklam či videoreklam ani v jiných netextových formátech reklamy. Další informace se dočtete v zásadách ohledně obsahu jen pro dospělé.

Příklady požadavků na formát reklamy: limity počtu znaků pro nadpis a text reklamy, limity velikosti obrázku, limity velikosti souboru, limity délky videa, poměry stran. 

O našich zásadách

Služba AdWords umožňuje malým i velkým firmám z celého světa propagovat na Googlu a v naší síti nejrůznější produkty, služby, weby i aplikace. Chceme vám pomoci oslovit vaše stávající i potenciální zákazníky. Abychom však pomohli vytvářet pro uživatele bezpečné a užitečné prostředí, pozorně nasloucháme jejich připomínkám ohledně typů reklam, které se jim zobrazují. Kromě toho pravidelně kontrolujeme změny online trendů a postupů, standardů v odvětví a předpisů. Při vytváření našich zásad navíc bereme v potaz i hodnoty a kulturu naší společnosti a také praktická, technická a podnikatelská hlediska. Výsledkem je soubor zásad, které se týkají všech propagací v síti Google.

Společnost Google vyžaduje, aby inzerenti dodržovali všechny platné zákony a předpisy a zásady Google uvedené níže. Je důležité, abyste se s těmito požadavky seznámili a sledovali, zda v místech, kde firma působí, nedochází k nějakým změnám. Týká se to i míst, kde zobrazujete reklamy. Pokud narazíme na obsah, který uvedené požadavky nesplňuje, můžeme jeho zobrazování zablokovat. V případech opakovaných nebo velmi závažných porušení zásad můžeme s inzerentem ukončit spolupráci.

 

Potřebujete pomoc?

V případě jakýchkoli dotazů ohledně těchto zásad nám dejte vědět:
Kontaktujte tým podpory AdWords

Řekněte nám, co si myslíte

Ohodnoťte, jak je tato stránka užitečná je a podělte se s námi o své názory:
Pomohl vám tento článek?
Jak bychom článek mohli vylepšit?