Ohjelmiston periaatteet

Mikä tämä käytäntö on?

Google AdWords edellyttää, että tietyt ohjelmistolatauksia tai sovelluksia mainostavat mainokset ja verkkosivustot täyttävät selkeys-, läpinäkyvyys- ja hallintavaatimukset. Vaatimukset koskevat mainoksen sisältöä, verkkosivustoa, johon mainos johtaa, latausprosessia, itse sovellusta ja sovelluksen poistamista.

Esimerkkejä Ovatko seuraavat tapaukset sallittuja?
Mainokset tai verkkosivustot, jotka esittävät jaettavat lataukset harhaanjohtavasti tai petollisesti tai jotka eivät anna käyttäjille selkeää mahdollisuutta asennusta koskevien, perusteltujen päätösten tekemiseen ohjelmiston lataamisen yhteydessä. Ei sallittu
Verkkosivustot, jotka jakavat tai paketoivat ohjelmiin haitallisia tai käyttäjien laitteita häiritseviä sovelluksia. Ei sallittu

Seuraavassa ovat käytännön tarkat tiedot. Käytännön perustana ovat Googlen ohjelmiston periaatteet.

Vaatimukset

Käytäntöjen mukaiset mainokset

 • AdWords-mainosten on noudatettava kaikkia AdWords-käytäntöjä.
 • Kuvamainosten on noudatettava myös kuvamainosten käytäntöjä. Varmista, että noudatat sisältövaatimuksia. Huomioi erityisesti klikkaamaan huijaamisen ja jäljittelyn rajoitukset.

Läpinäkyvä asennus

 • Käyttäjille on tarjottava selkeä mahdollisuus tarkastella kaikkia ehdotettuja asennusvaihtoehtoja ja järjestelmään tehtäviä muutoksia ohjelmiston lataamisen yhteydessä. Kun käyttäjä hyväksyy muutoksia, häntä ei saa harhauttaa tai pettää.
 • Mainostajat eivät saa tehdä harhaanjohtavia ilmoituksia ohjelmistolatauksia mainostaessaan. Tällaisia ovat esimerkiksi tietosuojaan tai käyttäjän tietokoneeseen liittyvät ilmoitukset.
 • Latausprosessissa ei saa olla useita rahankeruupyyntöjä.
 • Käyttäjän on pystyttävä ohittamaan kaikki paketoitua ohjelmistoa koskevat mainokset ja tarjoukset tarjouksen ensimmäiseltä sivulta.
 • Latauspainikkeiden kielen on oltava selkeää. Latauksen alkamisen on tultava selvästi esiin. (Painikkeessa voi esimerkiksi lukea Lataa, Asenna tai Asennus.)
 • Lataukset ja muut toiminnot saavat käynnistyä ainoastaan silloin, kun käyttäjä klikkaa välilehteä tai painiketta, jossa toiminto on selvästi ilmoitettu.
 • Painikkeiden viestit voivat vaihdella, mutta kaikkien toimintakehotusten on ilmaistava tuleva toiminto selvästi.
 • Selainyhteensopivuuden on tultava selkeästi esiin verkkosivustolla.

Avoimuus

 • Käyttäjän on pystyttävä näkemään selvästi jokaisen latauksen tai sovelluksen nimi.
 • Käyttäjien on pystyttävä lataus- tai asennushetkellä selvästi ymmärtämään ohjelmiston tärkeimmät toiminnot ja ohjelmiston asentamisen vaikutukset tietokoneeseen. Lisätietoja-linkkejä voidaan käyttää.
 • Paketoiduista sovelluksista on ilmoitettava selvästi ennen lataamista.
 • Työkalupalkkilatausten on oltava seuraavien ohjeiden mukaisia:          
  • Verkkosivustoilla on oltava ennen lataamista tai asentamista visuaalisesti tarkka esitys siitä, miltä työkalupalkki näyttää.  
  • Käyttäjien on ymmärrettävä työkalupalkin tärkeimmät toiminnot.
  • Työkalupalkki saa muuttaa käyttäjäasetuksia vain tämän käytännön mukaisella tavalla. Muutoksia saa tehdä vain isäntäselaimeen.
 • Lataussivulla on oltava käyttöehdot tai loppukäyttäjän käyttöoikeussopimus.
 • Sivustolla on oltava fyysinen postiosoite ja sähköpostiosoite tai puhelinnumero selvästi näkyvissä tai saatavilla.
 • Vahvistamattomia tai harhaanjohtavia suosituksia ei saa käyttää aitouden vaikutelman antamiseen.  Kuvakkeita, palkintoja, merkkejä ja vastaavia kohteita on voitava klikata ja niiden on linkitettävä todelliseen suositukseen tai palkintoon.
 • Jos lataussivulla on ilmaisia ohjelmistopaketteja tai ilmaisohjelmia, on ilmoitettava selvästi, että paketin tai ohjelman saa veloituksetta valmistajalta. Jos käyttäjiltä esimerkiksi peritään maksu sovelluksista tai ajureista, käyttäjille on kerrottava, että sovelluksen saa valmistajalta ilmaiseksi.
 • Asennuksen poisto-ohjeiden on oltava selvästi esillä verkkosivustolla latauksen tai asennuksen aikana.

Yksinkertainen poisto

 • Käyttäjien on pystyttävä poistamaan sovelluksen asennus tai ottamaan sovellus pois käytöstä helposti.  Asennuksen poistotietojen on löydyttävä helposti. Ne on pystyttävä tunnistamaan helposti ohjelmiston tai sovelluksen asentamisen jälkeen.
 • Ohjelmiston poistamisen on oltava käyttäjille ilmaista. Asennuksen poisto ei saa sisältää aikaa vieviä, epäolennaisia poistotehtäviä.
 • Asennuksen ja asennuksen poiston on koostuttava samoista osista.  Jos asennukseen on esimerkiksi kuulunut paketoitu ohjelmistoasennus, se on pystyttävä poistamaan.
 • Kun sovellus on otettu pois käytöstä tai sen asennus on poistettu, se ei saa jättää jälkeensä ohjelmarippeitä tai jäännösohjelmia. Se ei saa pysyä aktiivisena, eikä se saa käynnistyä uudelleen itsestään tai muun sovelluksen käytön seurauksena.
 • Asennuksen poistaminen ei saa vaikuttaa epäolennaisiin tiedostoihin, eikä asennuksen poistamista saa haitata pelottelemalla tai huijaamalla. Pelottelua on esimerkiksi väittää harhaanjohtavasti, että poistaminen vaikuttaa kielteisesti käyttäjän tietokoneeseen tai tietosuojaan.
 • Kaikki poistossa tarpeettomat ohjeet tai tarjoukset ovat kiellettyjä.
 • Asennuksen poiston aikana käyttäjälle on annettava mahdollisuus palauttaa selaimen käyttäjäasetukset asennusta edeltävään tilaan.

Selkeä toiminta

 • Jos sovellukset muuttavat tietokoneen asetuksia tai vaikuttavat niihin, muutoksista on ilmoitettava selkeästi. Sovellusten on myös ilmoitettava, että ne ovat muutosten syy. Käyttäjän on saatava tieto siitä, miten muutokset voidaan kumota.
 • Sovellukset eivät saa muuttaa käyttäjän tietokoneen asetuksia, esimerkiksi etusivuasetusta, ellei muutos liity suoraan sovelluksen toimintaan.
 • Sovellukset eivät saa edellyttää käyttäjältä sellaisia toimenpiteitä, joista ei kerrota lataushetkellä.
 • Sovelluksissa on oltava seuraavat tiedot:          
  • sovelluksen nimi
  • selkeä kuvaus tärkeimmistä toiminnoista
  • ilmoitus sovelluksen yhteensopivuudesta selainten ja käyttöjärjestelmien kanssa.
 • Sovellusten on näytettävä tehtäväpalkin tai ilmaisinalueen kuvake käynnissä ollessaan.

Yksityisyydensuoja

 • Sovellukset eivät saa kerätä tai lähettää käyttäjiä koskevia henkilökohtaisia tietoja, taloustietoja tai muita arkaluontoisia tietoja ilman käyttäjän selkeää ja vapaaehtoista myöntymistä.
 • Jos sovelluksen tarkoituksena on kerätä henkilökohtaisia, taloudellisia tai arkaluontoisia tietoja, keräämisen on tapahduttava läpinäkyvästi ja avoimesti. Kerättävät ja lähetettävät tiedot on ilmoitettava selvästi.

Hyvä seura

 • Sovellusten tarjoajat eivät saa sallia tuotteidensa paketoimista sellaisten sovellusten kanssa, jotka eivät noudata näitä ohjeita.

Muiden AdWords-käytäntöjen noudattaminen

Mainostajien on noudatettava kaikkia AdWordsin käytäntöjä tarjotessaan ohjelmistojen lataamista ja asentamista. Mainostajat eivät esimerkiksi saa tehdä seuraavia asioita:
 • Arbitraasi: esimerkiksi mainosten näyttäminen latauksen tai asennuksen aikana.
 • Ilmaisten tuotteiden myyminen: Esimerkiksi käyttäjien veloittaminen avoimen lähdekoodin ohjelmistosta, jota jaetaan tavallisesti ilmaiseksi. (Avoimen lähdekoodin ohjelmiston maksullisen tuen tarjoaminen esimerkiksi lahjoitusten kautta on hyväksyttyä.)
 • Epäselvä laskutus: esimerkiksi ilmaisten kokeilujen tai tilauspalvelujen laskutusehtojen ja peruutustietojen ilmoittamatta jättäminen.
 • Harhaanjohtavat tai virheelliset väitteet: Seuraavassa on muutamia esimerkkejä:          
  • järjestelmäpuutteista tai ‑ongelmista ilmoittaminen, kun sellaisia ei ole
  • vahvistamattomien väitteiden tai suositusten mainostaminen
  • latausklikkausten houkutteleminen harhaanjohtavilla termeillä (kuten "Aloita ilmainen skannaus"). Latauslinkistä on tultava selvästi ilmi, että lataus alkaa.
  •          
 • Tiedonkeruu: esimerkiksi yksilöivien tietojen kerääminen ilmaislahjaa vastaan.

Mitä voin tehdä, jos sivustoni jäädytetään?

 • Tarkista edelliset säännöt selvittääksesi, mikä käytännön kohta aiheuttaa ongelmia verkkosivustosi kohdalla. Muokkaa verkkosivustoasi, jotta se ei enää jakele haitallisia tai häiritseviä ohjelmia käyttäjien tietokoneisiin. Kerro verkkosivustossa selkeästi ja luotettavasti sivustossa olevista latauksista.
 • Huomaa, että voimme selvittää käytännön noudattamista tarkastelemalla myös muita verkkosivuston sivuja mainoksen aloitussivun lisäksi.
 • Kun olet tehnyt sivustoosi tarvittavat muutokset, pyydä sivuston uudelleenarviointia noudattamalla seuraavia ohjeita.

Miten voin pyytää verkkosivustoni uudelleenarviointia?

Varmista, että kyseessä olevat ohjelmistosovelluksesi ovat ohjelmiston periaatteita koskevan käytäntömme mukaisia. Ota sitten meihin yhteyttä seuraavan linkin avulla. Siirryt Sivustoa koskeva käytäntö -lomakkeeseen, jolla voit pyytää sivustosi uudelleenarviointia.

Pyydä uudelleenarviointia

Mitä tapahtuu, jos rikon tätä käytäntöä?

 • Mainoksen hylkääminen: Mainokset, jotka eivät noudata tätä käytäntöä, saatetaan hylätä. Hylättyä mainosta ei voida näyttää ennen kuin käytäntörikkomus on korjattu ja mainos hyväksytty.
 • Verkkotunnuksen poistaminen käytöstä: Käytäntöä rikkovat verkkosivustot voidaan jäädyttää. Tällöin verkkosivustoa ei voi mainostaa AdWordsin avulla, ennen kuin ongelma on korjattu.
 • Tilin jäädyttäminen: Tili saatetaan jäädyttää, jos rikkomuksia on useita tai jos ne ovat vakavia. Jos näin tapahtuu, kaikki jäädytetyn tilin mainokset lakkaavat näkymästä, emmekä voi enää ottaa vastaan mainoksiasi. Myös kaikki tiliin liitetyt tilit saatetaan jäädyttää pysyvästi ja uudet tilit saatetaan jäädyttää automaattisesti niitä luotaessa. Lisätietoja jäädytetyistä tileistä.

Yhteystiedot

Jos sinulla on vielä kysyttävää tästä käytännöstä, voit ottaa meihin yhteyttä alla olevan linkin kautta. Siirryt Mainosten hyväksyminen ja mainoskäytännöt -lomakkeeseen, jolla voit lähettää kysymyksesi meille.

Ota yhteyttä AdWords-tukeen