Mainossivusto

Käytäntö

Google AdWords ei salli sellaisten verkkosivustojen mainostamista, joiden ainoa tai ensisijainen tarkoitus on näyttää mainoksia. Eräs esimerkki tällaisesta kielletystä toiminnasta on arbitraasi, jossa mainostajat lisäävät sivustojensa kävijämääriä alhaisella hinnalla ja maksavat tämän liikenteen tuloilla, joita saadaan näille sivustoille sijoitetuista mainoksista. Käytännön tarkoituksena on auttaa varmistamaan, että käyttäjille tarjotaan hyödyllistä, ainutlaatuista ja omaperäistä sisältöä ilman liiallista mainontaa.

Verkkosivusto voidaan jäädyttää arbitraasin vuoksi, jos sivustolla on liiallista mainontaa tai jos sivusto on muutoin suunniteltu ainoastaan tai ensisijaisesti mainosten näyttämistä varten. Seuraavanlainen toiminta liitetään usein kiellettyihin mainossivustoihin, myös mobiilisivustoihin:

 • Sivustot, joiden ainoa tai ensisijainen tarkoitus on näyttää mainoksia.
 • Sivustot, jotka käyttävät välimainoksia eli odottamattomia sivuja, jotka tulevat näkyviin sivulta toiselle siirryttäessä.
 • Sivustot, joiden sisältö on kerätty muista sivustoista.
 • Sivustot, joiden sisältö on käsittämätöntä, mitään tarkoittamatonta tekstiä tai joiden sisältö vaikuttaa automaattisesti luodulta.
 • Mallipohjiin perustuvat tai valmiiksi luodut sivustot, jotka tarjoavat käyttäjille päällekkäistä sisältöä.
 • Hämäävää navigointia käyttävät sivustot, joista käyttäjät eivät löydä mainostettua tuotetta tai palvelua.
 • Sivustot, jotka sisältävät muusta sisällöstä vaikeasti erottuvia mainoksia.
 • Haitalliset tai turhauttavat sivustot, joissa minne tahansa klikkaaminen johtaa mainoksen klikkaamiseen.
 • Mainokset on kohdistettu avainsanoilla, jotka eivät liity sivuston aiheeseen ja/tai liiketoimintamalliin.
 • Mainosteksti ei liity sivuston aiheeseen ja/tai liiketoimintamalliin.

Alla on yksityiskohtaisia esimerkkejä tällaisesta toiminnasta.

Esimerkkejä

Verkkosivusto Tiedot
Sivusto, jonka ensisijaisena tarkoituksena on tarjota hyödyllistä, ainutlaatuista ja omaperäistä sisältöä. Sallitaan
Sivustot, joiden ensisijaisena tarkoituksena on tarjota hyödyllistä, ainutlaatuista ja omaperäistä sisältöä ja joissa mainokset ovat vain toissijainen tarkoitus.
Sivustot, joissa on liiallista mainontaa. Ei sallita
Sivustot (tietokone- ja mobiiliversiot), joiden ainoa tai ensisijainen tarkoitus on näyttää mainoksia.
Katso esimerkkejä liiallisesta mainonnasta
Sivustot, joissa on välimainoksia. Ei sallita
Välimainokset ovat odottamattomia verkkosivuja, jotka tulevat näkyviin sivulta toiselle siirryttäessä. Ne johtavat mainoksia sisältäville sivuille tai sponsoroituihin tarjouksiin.
Katso esimerkki välimainoksesta
Sivusto, jonka sisältö on kerätty muista sivustoista. Ei sallita
Verkkosivustot, jotka haalivat sisältöä muista sivustoista, vaikka kyseisissä sivustoissa ei olisi mainoksia.
Katso esimerkki sisällöstä, joka on kerätty muista sivustoista
Sivustot, joiden sisältö on käsittämätöntä, mitään tarkoittamatonta tekstiä. Ei sallita
Sivustot, joiden sisältö on käsittämätöntä tai vaikuttaa automaattisesti luodulta eli käännetyltä, synonyymein ilmaistulta jne.
Katso esimerkki käsittämättömästä, mitään tarkoittamattomasta sisällöstä
Mallipohjiin perustuvat sivustot. Ei sallita
Mallipohjiin perustuvat tai etukäteen luodut sivustot, jotka tarjoavat käyttäjille päällekkäistä sisältöä tai joiden tarkoitus on vain kerätä tuottoja mainoksista.
Sivustot, joiden navigointi on hämäävä. Ei sallita
Sivustot, jotka näyttävät tarjoavan palvelua tai tuotetta, mutta käyttäjät joutuvatkin selaamaan useita mainoksia sisältäviä sivuja löytämättä koskaan luvattua palvelua tai tuotetta.
Sivustot, joiden mainoksia ei erota muusta sisällöstä. Ei sallita
Sivustot, joiden mainoksia ei selvästi erota sivuston sisällöstä, kuten valikoista ja navigointilinkeistä. Mainoksen ympärillä olevan alueen klikkaaminen ei saa johtaa mainoksen klikkaamiseen.
Katso esimerkkejä muusta sisällöstä vaikeasti erottuvista mainoksista
Haitalliset tai turhauttavat sivustot. Ei sallita
Sivustot, joissa käyttäjä voi vain klikata mainosta.
Kampanjat, joissa on epäolennaisia avainsanoja. Ei sallita
Kampanjat, joiden avainsanat eivät liity mainostetun sivuston aiheeseen tai liiketoimintamalliin: tietyn avainsanan käynnistämän mainoksen aloitussivun on oltava samanlainen, kuin minkä asiakkaat olisivat nähneet, jos he olisivat hakeneet kyseisellä avainsanalla mainostajan sivustossa.
Katso esimerkki epäolennaisista avainsanoista
Kampanjat, joissa on epäolennaisia mainostekstejä. Ei sallita
Kampanjat, joiden mainosteksti ei liity mainostetun sivuston aiheeseen tai liiketoimintamalliin: mainoksen aloitussivun on ilmennettävä mainostekstin esittelemää sisältöä.
Katso esimerkki epäolennaisesta mainostekstistä

Mitä voin tehdä, jos sivustoni jäädytetään?

1. vaihe: Käy läpi edellä olevat säännöt ja tee tarvittavat muutokset verkkosivustoosi. Huomaa, että voimme selvittää käytännön noudattamista tarkastelemalla myös muita verkkosivuston sivuja mainoksen aloitussivun lisäksi.
 • Tarkista verkkosivustosi ja varmista, että mainokset eivät ole verkkosivustosi päätarkoitus.
 • Lisää sivustoosi enemmän omaperäistä sisältöä.
 • Keskity tarjoamaan käyttäjille verkkosivustossasi hyödyllistä, ainutlaatuista ja omaperäistä sisältöä. Hyödyllistä, ainutlaatuista ja omaperäistä sisältöä tulisi olla tarjolla heti, kun käyttäjä saapuu sivustoosi ensimmäisen kerran. Sisältö ei saa koostua pääasiassa mainoksista riippumatta siitä, miten osuvia mainokset ovat mainostekstiin nähden.
 • Vähennä mainosten lukumäärää tai mainoksille varattua tilaa ja poista välimainokset tai yhden sivun sponsoroidut tarjoukset sivustostasi.
 • Katso edellä olevan osion esimerkit. Esimerkkejä tarkastelemalla saat ideoita, miten voit muuttaa verkkosivustosi kiellettyä sisältöä niin, että se on tämän käytännön mukainen.

2. vaihe: Kun olet tehnyt tarvittavat muutokset sivustoosi, pyydä sivustosi uudelleenarviointia seuraavalla yhteydenottolomakkeella:
Pyydä uudelleenarviointi

Mitä tapahtuu, jos rikon tätä käytäntöä?

 • Mainoksen hylkääminen: Mainokset, jotka eivät noudata tätä käytäntöä, saatetaan hylätä. Hylättyä mainosta ei voida näyttää ennen kuin käytäntörikkomus on korjattu ja mainos hyväksytty.
 • Verkkotunnuksen poistaminen käytöstä: Käytäntöä rikkovat verkkosivustot voidaan jäädyttää. Tällöin verkkosivustoa ei voi mainostaa AdWordsin avulla, ennen kuin ongelma on korjattu.
 • Tilin jäädyttäminen: Tili saatetaan jäädyttää, jos rikkomuksia on useita tai jos ne ovat vakavia. Jos näin tapahtuu, kaikki jäädytetyn tilin mainokset lakkaavat näkymästä, emmekä voi enää ottaa vastaan mainoksiasi. Myös kaikki tiliin liitetyt tilit saatetaan jäädyttää pysyvästi ja uudet tilit saatetaan jäädyttää automaattisesti niitä luotaessa. Lisätietoja jäädytetyistä tileistä.

Yhteystiedot

Jos sinulla on vielä kysyttävää tästä käytännöstä, voit ottaa meihin yhteyttä alla olevan linkin kautta. Näyttöön avautuu lomake, johon voit kirjoittaa kysymyksesi.
Ota yhteyttä AdWords-tukeen