Sjukvård och läkemedel

Vår policy

Google begränsar marknadsföring av sjukvårdsrelaterat innehåll som
 • receptfria mediciner
 • receptbelagda mediciner och information om receptbelagda mediciner
 • online- och offlineapotek
 • graviditets- och fertilitetsrelaterade produkter och tjänster
 • medicinska tjänster och procedurer
 • medicinska enheter och tester
 • rekrytering till kliniska prövningar
 • behandlingar av sexuella prestationer.

Begränsningarna som gäller den här typen av innehåll kan variera beroende på produkten eller tjänsten som marknadsförs och landet som annonseringen inriktas på. Vissa typer av innehåll, som icke godkända läkemedelstillskott, får inte marknadsföras överallt.

Beroende på innehållet du marknadsför och länderna där dina annonser visas, kan du behöva ansöka om godkännande hos Google innan du kan marknadsföra ditt sjukvårdsrelaterade innehåll.

Exempel på vad som är tillåtet under vissa omständigheter

Här följer några exempel på den typ av innehåll vi begränsar enligt policyn:

Receptbelagda läkemedel

I de flesta delarna av världen tillåter inte Google att termer som rör receptbelagda läkemedel används i annonstext, på målsidor eller i sökord.

 • För kampanjer som är inriktade på Kanada, Nya Zeeland eller USA får vissa företag såsom onlineapotek och läkemedelstillverkare använda termer som rör receptbelagda läkemedel i annonstext och på målsidor. Dessa företag måste certifieras av Google innan de får visa annonser. Se hur ansökan går till nedan.
 • Om dina kampanjer inte är inriktade på Kanada, Nya Zeeland eller USA får du inte använda termer som rör receptbelagda läkemedel i annonstext eller på målsidor.
 • Google gör undantag från policyn, i begränsad omfattning och där det tillåts enligt lokal lagstiftning, för kampanjer om folkhälsa och säkerhet från myndigheter eller väletablerade välgörenhetsorganisationer som arbetar hälsofrämjande. Om du vill ansöka om ett sådant undantag och använda termer som har med receptbelagda läkemedel att göra i annonstext, på målsidor och i sökord kan du kontakta oss.

Se en icke uttömmande förteckning över receptbelagda läkemedel och aktiva ingredienser som bevakas enligt denna policy.

Onlineapotek

Google begränsar marknadsföringen av onlineapotek. För att avgöra om en annonsör marknadsför ett onlineapotek tar vi hänsyn till ett antal faktorer som innehållet i dina annonser och på din webbplats samt vilka produkter eller tjänster du erbjuder. För att skydda användarna och av andra skäl är vi mycket försiktiga när vi tillämpar den här policyn. Det gäller i synnerhet målsidor som länkar eller hänvisar till innehåll som på något vis verkar gälla onlineförsäljning av läkemedel, vare sig de är receptbelagda eller inte.

Länder

Google tillåter endast marknadsföring av onlineapotek i följande länder: Australien, Brasilien, Hongkong, Japan, Kanada, Kina, Mexiko, Nederländerna, Norge, Nya Zeeland, Storbritannien, Sverige, USA, Taiwan, Tyskland och Österrike.

Google tillåter inte marknadsföring av onlineapotek i andra länder.

Sökord

Google tillåter att annonsörer för onlineapotek lägger bud på sökord som innehåller termer som rör receptbelagda läkemedel, men endast i dessa länder: Australien, Kanada, Nya Zeeland, Nederländerna, Storbritannien, Tyskland och USA.

Certifiering

Onlineapotek måste certifieras av Google innan de får visa annonser. Information om hur du ansöker finns nedan. Onlineapoteken måste vara registrerade hos de aktuella läkemedelsverken i de länder som annonskampanjen är inriktad på. Annars kan Google inte certifiera dem.

Läkemedelstillverkare

Google tillåter läkemedelstillverkare att annonsera endast i vissa länder.

Receptbelagda läkemedel

Läkemedelstillverkare får endast marknadsföra receptbelagda läkemedel i följande länder: Kanada, Nya Zeeland, USA.

Receptfria läkemedel

Läkemedelstillverkare får endast marknadsföra receptfria läkemedel i följande länder: Australien, Brasilien, Frankrike, Hongkong, Indien, Italien, Japan, Kanada, Kina, Mexiko, Nederländerna, Norge, Nya Zeeland, Polen, Ryssland, Spanien, Storbritannien, Sverige, Sydkorea, USA, Tyskland och Österrike.

Andra tillverkare och leverantörer

Stortillverkare av läkemedel, leverantörer till vårdpersonal och leverantörer av antikroppar/peptider/föreningar till kommersiella labb får endast marknadsföra sig i följande länder: Kanada, USA.

Certifiering

Läkemedelstillverkare måste certifieras av Google innan de får visa annonser. Se hur du ansöker nedan.

Icke godkända eller vilseledande läkemedel och kosttillskott

Oberoende av eventuella påståenden om det är lagligt eller tillåter Google inte marknadsföring av

 • allt på denna ofullständiga lista med förbjudna läkemedel och kosttillskott
 • produkter som innehåller efedra
 • produkter som innehåller humant koriongonadotropin (hCG) i samband med viktminskning eller viktkontroll, eller som marknadsförs i samband med anabola steroider
 • naturläkemedel och kosttillskott med aktiva farmaceutiska eller farliga ingredienser
 • falska eller vilseledande hälsopåståenden, däribland påståenden som låter påskina att en produkt är lika effektiv som ett receptbelagda läkemedel eller kontrollerade ämnen
 • produkter som inte har godkänts av myndigheterna och som marknadsförs på ett sätt som låter påskina att de är säkra eller effektiva att använda för att förhindra, bota eller behandla en viss sjukdom eller krämpa
 • produkter som har utsatts för någon åtgärd eller varning från stat eller myndighet
 • produkter med namn som är förvillande lika ett icke godkänt läkemedel, kosttillskott eller kontrollerat ämne.

Google tillåter inte marknadsföring av DHEA- eller melatoninprodukter någonstans utom i Australien, Kanada, Storbritannien och USA.

Mer information om de icke godkända eller vilseledande läkemedel och kosttillskott som vi övervakar finns på www.legitscript.com.

Medicinska tjänster

Google tillåter marknadsföring av medicinska tjänster överallt i världen med undantag som påverkar Hongkong, Indien, Kina, Pakistan, Ryssland och Sri Lanka. Mer information finns i de landsspecifika avsnitten nedan.

Rekrytering till kliniska prövningar

Google tillåter inte marknadsföring av rekrytering till kliniska försök utom i Australien, Belgien, Filippinerna, Frankrike, Indonesien, Irland, Israel, Italien, Japan, Kanada, Kina, Korea, Malaysia, Nederländerna, Singapore, Storbritannien, Taiwan, Thailand, Tyskland, USA och Vietnam.

Annonser om rekrytering till kliniska försök får inte marknadsföra receptbelagda läkemedel eller ge upphov till vilseledande förväntningar eller effekter från en produkt som testas, eller låta påskina att produkten som testas är säker.

HIV-tester för hemmabruk

Google tillåter inte marknadsföring av HIV-tester för hemmabruk någonstans i världen utom i USA. I USA får annonsörer marknadsföra HIV-tester för hemmabruk som har godkänts av FDA.

Faderskapstest

Google tillåter inte marknadsföring av faderskapstest i Frankrike och heller inte hemliga faderskapstest i Tyskland eller i Storbritannien.

Abort

Google tillåter inte annonser som är relaterade till abort i dessa länder:

 • Antigua och Barbuda, Argentina, Aruba, Bahamas, Bahrain, Belgien, Belize, Bolivia, Brasilien, Caymanöarna, Chile, Colombia, Costa Rica, Djibouti, Dominica, Dominikanska Republiken, Ecuador, Egypten, El Salvador, Filippinerna, Frankrike, Förenade arabemiraten, Grenada, Guadeloupe, Guatemala, Haiti, Honduras, Hongkong, Indien, Indonesien, Irak, Iran, Italien, Jamaica, Jemen, Jordanien, Kuwait, Libanon, Libyen, Malaysia, Marocko, Martinique, Mexiko, Nicaragua, Oman, Pakistan, Palestina, Panama, Paraguay, Peru, Polen, Qatar, Ryssland, Saint Barthélemy, Saint Lucia, Saudiarabien, Schweiz, Singapore, Spanien, Sri Lanka, St Kitts och Nevis, Surinam, Sydkorea, Syrien, Taiwan, Thailand, Tunisien, Tyskland, Ukraina, Ungern, Uruguay och Venezuela

Om ditt land tillåter annonser som är relaterade till abort visas dessa annonser i söknätverket. Annonserna klassificeras dock som godkända (med begränsningar), vilket innebär att de endast visas områden där de är tillåtna. Det kan även finnas ytterligare restriktioner för ditt land. Se de landsspecifika avsnitten nedan för mer information om hur policyerna skiljer sig mellan olika länder.

Abortrelaterade annonser visas inte i Googles Display-nätverk, även om de är godkända (med begränsningar).

Preventivmedel

Google tillåter inte annonser som är kopplade till preventivmedel eller fertilitetsprodukter i dessa länder:

 • Bahrain, Djibouti, Egypten, Förenade Arabemiraten, Hongkong, Irak, Iran, Jemen, Jordanien, Kina, Kuwait, Libanon, Libyen, Malaysia, Marocko, Oman, Palestinska självstyret, Qatar, Saudiarabien, Syrien, Thailand, Tunisien och Ukraina

Vi har skapat den här policyn på grund av juridiska bestämmelser och för att ge en positiv användarupplevelse.

Barnvänlighetsstatus

Google tilldelar alla annonser en barnvänlighetsstatus, så att annonserna visas för lämplig målgrupp. Vissa sjukvårdsprodukter, till exempel potenshöjande medel, ges inte barnvänlig status (även om de i övrigt följer vår policy). I ditt konto bör det stå Godkänd (olämpligt för barn) i kolumnen Status på fliken Annonser om de produkter du marknadsför följer vår policy.

Ansök om certifiering för att få annonsera med Google

Vissa annonsörer – exempelvis onlineapotek, läkemedelstillverkare och andra som vill använda termer som rör receptbelagda läkemedel i annonstext och på målsidor – måste certifieras av Google för att få annonsera. Om du är en sådan annonsör följer här en beskrivning av hur certifieringsansökan går till:

1. Följ alla landsspecifika krav som anges nedan. Om kampanjen är inriktad på ett land som inte finns med på listan tillåter vi inte att läkemedelstillverkare i landet marknadsför receptbelagda eller receptfria läkemedel.

2. Skicka in ansökningsformuläret online.

 • Du måste ange ditt kund-id i AdWords. Det finns överst på alla sidor i ditt konto.
 • Ange all efterfrågad information så slipper du onödiga förseningar.
 • Om du har en byrå som ansöker som företrädare för en annonsör måste du skicka dokumentation som beskriver din relation till annonsören eller licensinnehavaren.

Hur skiljer sig den här policyn från land till land?

Utöver de innehållsbaserade begränsningarna ovan kan det finnas ytterligare krav som grundar sig på vilka länder kampanjen har som mål. Klicka på ett land nedan om du vill se vilka ytterligare krav du måste uppfylla för att få inrikta kampanjen på det landet.

Australien
Produkt Tillåtet?
Onlineapotek Tillåtet med begränsningar
Google tillåter marknadsföring av onlineapotek om de är registrerade hos Pharmacy Guild of Australia eller Medicare Australia och inte marknadsför receptbelagda läkemedel i annonser eller på målsidor. Annonsörerna måste även vara certifierade av Google. Se hur du ansöker ovan.
Abortframkallande medel Inte tillåtet
Google tillåter inte annonser som är relaterade till abortframkallande medel i Australien.
Österrike
Produkt Tillåtet?
Onlineapotek Tillåtet med begränsningar
Google tillåter marknadsföring av onlineapotek om de är registrerade hos Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen och inte marknadsför receptbelagda läkemedel i annonser eller på målsidor. Annonsörerna måste även vara certifierade av Google. Se hur du ansöker ovan.
Belgien
Produkt Tillåtet?
Onlineapotek Inte tillåtet
Google tillåter inte marknadsföring av apotek om de erbjuder hämtning och leverans av recept i Belgien.
Brasilien
Produkt Tillåtet?
Onlineapotek Tillåtet med begränsningar
Google tillåter marknadsföring av onlineapotek om de är registrerade hos Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) och inte marknadsför receptbelagda läkemedel i annonser, på målsidor eller i sökord.

Annonsörerna måste även vara certifierade av Google. Se hur du ansöker ovan.

Kreatin, L-Carnitine eller Carnitine, Polifenol de Alcachofra Inte tillåtet
Google tillåter inte annonser eller målsidor som marknadsför kreatin, L-karnatin eller karnatin och polifenol de Alcachofra i Brasilien.
Kanada
Produkt Tillåtet?
Onlineapotek Tillåtet med begränsningar
Google tillåter onlineapotek om de är ackrediterade genom programmet National Association of Boards of Pharmacy (NABP). Google kräver följande NABP-ackreditering beroende på typ av webbplats:
 • VIPPS – Krävs för apotek med full onlinefunktion, inräknat försäljning eller underlättande av försäljning av receptbelagda läkemedel eller mottagning av nya beställningar av receptbelagda läkemedel via webbplatsen.
 • e-Advertiser – Krävs för apotek (inklusive djurapotek) med begränsad onlinefunktion, till exempel uthämtning av tidigare beställningar av receptbelagda läkemedel eller överföring av recept.
 • Vet-VIPPS – Krävs för djurapotek med full onlinefunktion, inräknat försäljning (eller underlättande av försäljning) av receptbelagda läkemedel och mottagning av nya beställningar av receptbelagda läkemedel via webbplatsen.
Läs mer eller ansök om NABP-ackreditering. Annonsörerna måste även vara certifierade av Google. Se hur du ansöker ovan.
Kina
Produkt Tillåtet?
Onlineapotek Tillåtet med begränsningar
Google tillåter marknadsföring av onlineapotek om de är registrerade hos State Food and Drug Administration (SFDA) i Kina och inte marknadsför receptbelagda läkemedel i annonser, på målsidor eller i sökord. Det är inte tillåtet att marknadsföra upphämtning och leverans av recept. Annonsörerna måste även vara certifierade av Google. Se hur du ansöker ovan.
Medicinska tjänster Tillåtet med begränsningar
Google tillåter marknadsföring av medicinska tjänster i Kina, förutsatt att du skickar in nödvändig dokumentation och har certifierats av Google.
Tyskland
Produkt Tillåtet?
Onlineapotek Tillåtet med begränsningar
Google tillåter marknadsföring av onlineapotek om de är licensierade av DIMDI och inte marknadsför receptbelagda läkemedel i annonser eller på målsidor. Alla apotek måste ha tillstånd, även om de endast erbjuder receptfria produkter. Annonsörerna måste även vara certifierade av Google. Se hur du ansöker ovan.
Hongkong
Produkt Tillåtet?
Onlineapotek Tillåtet med begränsningar
Google tillåter marknadsföring av onlineapotek om de är registrerade hos Hongkongs hälsovårdsmyndighets läkemedelstjänst och inte marknadsför receptbelagda läkemedel i annonser, på målsidor eller i sökord. Det är inte tillåtet att marknadsföra upphämtning och leverans av recept. Annonsörerna måste även vara certifierade av Google. Se hur du ansöker ovan.
Plastikkirurgi Inte tillåtet
Google tillåter inte marknadsföring av plastikkirurgi i Hongkong. Det gäller även kirurgiska ingrepp som rör syn, hörsel, balans, hudsjukdomar, hår och hårbotten.
Indien
Produkt Tillåtet?
Medicinska tjänster Tillåtet med begränsningar
Google tillåter marknadsföring av medicinska tjänster, förutsatt att de inte gäller en viss läkare eller medicinsk utövare.
Läkemedelstillverkare Tillåtet med begränsningar
Google tillåter att läkemedelstillverkare marknadsför receptfria läkemedel i enlighet med lokal lagstiftning i Indien.
Irland
Produkt Tillåtet?
Onlineapotek Inte tillåtet
Google tillåter inte marknadsföring av onlineapotek som erbjuder mottagning av recept, utlämning av receptbelagda läkemedel, försäljning av icke-medicinska produkter eller rådgivning online (innefattar inte rådgivning med läkare) i Irland.
Italien
Produkt Tillåtet?
Abort- och dagen-efter-piller Inte tillåtet
Google tillåter inte annonser som rör abort eller dagen-efter-piller i Italien.
Japan
Produkt Tillåtet?
Onlineapotek Tillåtet med begränsningar
Google tillåter marknadsföring av onlineapotek i Japan, under förutsättning av att de kan ange ett giltigt licensnummer för ”Licens för innehavare av marknadsföringsauktorisering”. Marknadsföring av mottagning och leverans av recept är inte tillåtet. Annonsörerna måste även vara certifierade av Google. Se hur du ansöker ovan.
Receptbelagda läkemedel Tillåtet med begränsningar
Google tillåter inte att termer som rör receptbelagda läkemedel används i annonstext, på målsidor eller som sökord, med följande undantag:
 • Termer som rör receptbelagda läkemedel får användas av webbplatser som endast är tillgängliga för sjukvårdspersonal, apotek med fysiska butiker samt läkemedelstillverkare.
Om du tillhör en organisation som kan få undantag kan du kontakta oss via onlineformuläret.
Sydkorea
Produkt Tillåtet?
Onlineapotek Tillåtet med begränsningar
Google tillåter marknadsföring av receptfria läkemedel enligt lokal lagstiftning i Sydkorea.
Mexiko
Produkt Tillåtet?
Onlineapotek Tillåtet med begränsningar
Google tillåter marknadsföring av onlineapotek om de är registrerade hos COFEPRIS och inte marknadsför receptbelagda eller receptfria läkemedel i annonser, på målsidor eller i sökord. Annonsörerna måste även vara certifierade av Google. Se hur du ansöker ovan.
Dietprodukter Inte tillåtet
Google AdWords tillåter inte marknadsföring av dietprodukter eller kosttillskott i Mexiko.
Nederländerna
Produkt Tillåtet?
Onlineapotek Tillåtet med begränsningar
Google tillåter marknadsföring av onlineapotek om de är registrerade hos Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport och finns med i onlineregistret. Onlineapotek får inte marknadsföra receptbelagda läkemedel i annonserna eller på målsidorna. Annonsörerna måste även vara certifierade av Google. Se hur du ansöker ovan.
Nya Zeeland
Produkt Tillåtet?
Onlineapotek Tillåtet med begränsningar
Google tillåter marknadsföring av onlineapotek om de är ackrediterade av Ministry of Health. Annonsörerna måste även vara certifierade av Google. Se hur du ansöker ovan.
Norge
Produkt Tillåtet?
Onlineapotek Tillåtet med begränsningar
Google tillåter marknadsföring av onlineapotek om de är registrerade hos norska läkemedelsverket och inte marknadsför receptbelagda läkemedel i annonser eller på målsidor. Annonsörerna måste även vara certifierade av Google. Se hur du ansöker ovan.
Pakistan
Produkt Tillåtet?
Medicinska tjänster Tillåtet med begränsningar
Google tillåter marknadsföring av medicinska tjänster förutsatt att det inte gäller en viss läkare eller medicinsk utövare.
Polen
Produkt Tillåtet?
Onlineapotek Inte tillåtet
Google tillåter inte marknadsföring av onlineapotek oavsett om de erbjuder receptmottagnings- och leveranstjänster eller inte.
Ryssland
Produkt Tillåtet?
Läkemedelstillverkare Tillåtet med begränsningar
Google tillåter att läkemedelstillverkare marknadsför receptfria läkemedel i enlighet med lokal lagstiftning. Alla sådana kampanjer som är inriktade på Ryssland måste ha ta med en av följande fyra ansvarsfriskrivningar på ryska i annonsen: ”Есть противопоказания. Посоветуйтесь с врачом.” eller ”Есть противопоказания. Узнайте у врача.” eller ”Есть противопоказания. Перед применением необходимо ознакомиться с инструкцией.” eller ”Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.” Läkemedelstillverkare måste också certifieras av Google.
Medicinska tjänster Inte tillåtet
Google tillåter inte marknadsföring av medicinska tjänster i Ryssland. Läs mer.
Medicinsk apparatur Inte tillåtet
Google tillåter inte marknadsföring i Ryssland av medicinska apparater och andra medicinska verktyg och produkter som kräver särskild utbildning.
Biologiskt aktiva tillsatser (BAA) Tillåtet med begränsningar
Google tillåter att biologiskt aktiva tillsatser (BAA) marknadsförs i Ryssland, men endast om annonsen innehåller följande ansvarsfriskrivning: ”Не является лекарством”.
Kosttillskott Tillåtet med begränsningar
Kosttillskott som marknadsförs i Ryssland måste vara lagenligt registrerade.
Barnmat för barn under ett år, bröstmjölksersättning Tillåtet med begränsningar
Annonser för barnmat för barn under ett år samt annonser för bröstmjölksersättning måste innehålla följande obligatoriska text: ”Проконсультируйтесь со специалистом. Для детей с [укажите число] месяцев,”
Spanien
Produkt Tillåtet?
Dietetiska produkter Inte tillåtet
Google tillåter inte annonser, webbplatser eller appar som marknadsför medicinska ingrepp för viktminskning.

Google tillåter inte annonser, webbplatser eller appar som marknadsför viktminskningsrelaterade produkter om de uppfyller något av följande kriterier:
 • påstås ha medicinska egenskaper
 • utlovas ge specifika resultat
 • marknadsförs av enskilda personer, kändisar, eller organisationer
Abort- och dagen-efter-piller Inte tillåtet
Google tillåter inte annonser som rör abort eller dagen-efter-piller i Spanien.
Sri Lanka
Produkt Tillåtet?
Medicinska tjänster Tillåtet med begränsningar
Google tillåter marknadsföring av medicinska tjänster förutsatt att det inte gäller en viss läkare eller medicinsk utövare.
Sverige
Produkt Tillåtet?
Onlineapotek Tillåtet med begränsningar
Google tillåter marknadsföring av onlineapotek om de är registrerade hos Läkemedelsverket och inte marknadsför receptbelagda läkemedel i annonser, på målsidor eller i sökord. Annonsörerna måste även vara certifierade av Google. Se hur du ansöker ovan.
Taiwan
Produkt Tillåtet?
Onlineapotek Tillåtet med begränsningar
Google tillåter marknadsföring av onlineapotek om de är registrerade hos Ministry of Health and Welfare och inte marknadsför receptbelagda läkemedel i annonser, på målsidor eller i sökord. Annonsörerna måste även vara certifierade av Google. Se hur du ansöker ovan.
Storbritannien
Produkt Tillåtet?
Onlineapotek Tillåtet med begränsningar
Google tillåter marknadsföring av onlineapotek om de är registrerade hos GPhC (General Pharmaceutical Council) och godkända av MHRA (Medicines and Healthcare products Regulatory Agency). Annonsörer får inte marknadsföra receptbelagda läkemedel i annonserna eller på målsidorna. Annonsörerna måste även vara certifierade av Google. Se hur du ansöker ovan.
Tandblekningsprodukter Tillåtet med begränsningar
Google tillåter inte att tandblekningsprodukter som innehåller mer än 0,1 % väteperoxid eller kemikalier som utsöndrar väteperoxid marknadsförs i Storbritannien (gäller inte produkter som innehåller mindre än 6 % väteperoxid eller kemikalier som utsöndrar väteperoxid och som administreras första gången av en tandläkare i enlighet med lokal lagstiftning).
USA
Produkt Tillåtet?
Onlineapotek Tillåtet med begränsningar
Google tillåter onlineapotek om de är ackrediterade genom programmet National Association of Boards of Pharmacy (NABP). Google kräver följande NABP-ackreditering beroende på typ av webbplats:
 • VIPPS – Krävs för apotek med full onlinefunktion, inräknat försäljning eller underlättande av försäljning av receptbelagda läkemedel eller mottagning av nya beställningar av receptbelagda läkemedel via webbplatsen.
 • e-Advertiser – Krävs för apotek (inklusive djurapotek) med begränsad onlinefunktion, till exempel uthämtning av tidigare beställningar av receptbelagda läkemedel eller överföring av recept.
 • Vet-VIPPS – Krävs för djurapotek med full onlinefunktion, inräknat försäljning (eller underlättande av försäljning) av receptbelagda läkemedel och mottagning av nya beställningar av receptbelagda läkemedel via webbplatsen.
Läs mer eller ansök om NABP-ackreditering. Annonsörerna måste även vara certifierade av Google. Se hur du ansöker ovan.

Vad gör jag om min annons inte blir godkänd?

Om din annons inte blir godkänd på grund av att den bryter mot den här policyn kan du försöka lösa problemet med hjälp av följande tips:

Anledning till avslag Vad betyder det? Vad ska jag göra nu?
Certifiering krävs för onlineapotek

Registrering krävs hos apoteksorganisation
Annonsen, webbplatsen eller appen marknadsför receptbelagda läkemedel eller liknande produkter, men ditt konto är inte certifierat av Google. Ta bort alla hänvisningar till marknadsföring av receptbelagda läkemedel från annonsen och webbplatsen eller appen. Om du har ett licensierat onlineapotek kan du bli certifierad av Google. Se hur ansökan går till ovan.
Inriktningen överensstämmer inte med policyn Annonsen, webbplatsen eller appen marknadsför receptbelagda läkemedel eller liknande produkter. Även om ditt konto är certifierat av Google är annonsen inriktad utanför det land som du har certifierats för. Ta bort alla hänvisningar till marknadsföring av receptbelagda läkemedel online från annonsen och webbplatsen eller appen. Du kan även ändra kampanjernas platsinriktning så att den överensstämmer med det land där du är certifierad att marknadsföra apoteket. I avsnittet ovan finns det mer information om landsspecifika begränsningar för de länder som du riktar in dig på.
Webbadressen stämmer inte med onlineapotekets certifiering Annonsen, webbplatsen eller appen marknadsför receptbelagda läkemedel eller liknande produkter. Även om ditt konto är certifierat av Google stämmer inte webbplatsen eller appen som annonsen marknadsför överens med vad som har certifierats av Google. Ta bort alla hänvisningar till marknadsföring av receptbelagda läkemedel online från din annons och webbplats. Du kan även ändra annonsen så att du marknadsför webbplatsen eller appen som du angav i din certifieringsansökan. Om du vill använda en ny webbplats eller app måste den också certifieras av Google. Se hur ansökan går till ovan.
Licensnumret för receptfria läkemedel krävs Din annons, webbplats eller app marknadsför receptfria läkemedel utan licensnummer, och det är inte tillåtet i minst ett av länderna som kampanjen är inriktad på. Ta bort alla hänvisningar till receptfria läkemedel utan licensnummer från din annons och webbplats eller app. Du kan även ändra platsinriktningen för dina kampanjer och bara rikta in dig på länder där den här tjänsten är tillåten. I avsnittet ovan finns det mer information om landsspecifika begränsningar för de länder som du riktar in dig på.
Hänvisning till receptbelagda läkemedel och läkemedelstillverkare Din annons, webbplats eller app marknadsför läkemedelstillverkare och nämner läkemedelsvarumärken i annonstexten, i visningsadressen, på webbplatsen, i appen eller bland sökorden. Det är inte tillåtet i minst ett av länderna som kampanjen är inriktad på. När du marknadsför läkemedelstillverkare måste du ta bort alla hänvisningar till läkemedelsvarumärken i annonstexten, i visningsadressen, bland sökorden och på webbplatsen eller i appen. Du kan även ändra platsinriktningen för dina kampanjer och bara rikta in dig på länder där den här tjänsten är tillåten. I avsnittet ovan finns det mer information om landsspecifika begränsningar för de länder som du riktar in dig på.
Inriktning på receptbelagda läkemedel Din annons, webbplats eller app marknadsför receptbelagda läkemedel. Det är inte tillåtet i minst ett av länderna som kampanjen är inriktad på. Ta bort alla hänvisningar till receptbelagda läkemedel och steroider från annonsen och webbplatsen eller appen. Du kan även ändra platsinriktningen för dina kampanjer och bara rikta in dig på länder där den här tjänsten är tillåten. I avsnittet ovan finns det mer information om landsspecifika begränsningar för de länder som du riktar in dig på.
Rekrytering till kliniska test
otillåtna läkemedel och kosttillskott,
KFDA-övervakade receptfria läkemedel/vitaminer
HIV-test för hemmabruk
Hemliga faderskapstest
Din annons, webbplats eller app marknadsför en sjukvårdsprodukt som är otillåten i minst ett av länderna som kampanjen är inriktad på. Ta bort alla hänvisningar till den otillåtna produkten i annonsen och på webbplatsen eller i appen. Du kan även ändra platsinriktningen för dina kampanjer och bara rikta in dig på länder där den här tjänsten är tillåten. I avsnittet ovan finns det mer information om landsspecifika begränsningar för de länder som du riktar in dig på.

Om du anser att din annons borde ha godkänts kan du begära en granskning i formuläret för avvisade annonser och policyfrågor.

Vad ska jag göra om min webbplats stängs av?

Granska riktlinjerna ovan och gör alla nödvändiga ändringar på webbplatsen. Sedan begär du en granskning av webbplatsen genom att fylla i det här kontaktformuläret:
Begär en granskning

Om webbplatsen aktiveras på nytt kan dina annonser börja visas igen. Om annonserna inte blir godkända, kan du skicka in dem för ny granskning enligt anvisningarna nedan. Vi försöker granska webbplatser och annonser så fort som möjligt, vanligtvis inom tre arbetsdagar. Kontakta oss om du har väntat i mer än tre arbetsdagar på att din webbplats eller dina annonser ska granskas.

Hur skickar jag in annonsen för ny granskning?

Om annonsen inte blir godkänd kan du skicka in den för ny granskning genom att helt enkelt redigera och spara den. Se till att annonsen följer vår policy och ta bort alla referenser till oacceptabelt innehåll innan du sparar annonsen om du vill undvika att annonsen underkänns igen.

Så här redigerar du annonsen:

 1. Öppna fliken Annonser i ditt konto.
 2. Placera markören över tabellraden med den annons som du vill redigera. Klicka på pennikonen bredvid annonsen så kan du redigera den direkt.
 3. Klicka på Spara när du är klar med redigeringen.

När du har redigerat och sparat annonsen ändras värdet i kolumnen Status från Ej godkänd till en annan status, som Undergår granskning eller Kvalificerad. Vi granskar de flesta annonser inom en arbetsdag. Vissa granskningar kan ta längre tid eftersom vissa annonser kräver en mer ingående granskning.

Vad händer om du bryter mot den här policyn

 • Ej godkänd annons: Annonser som inte följer den här policyn godkänns eventuellt inte. En annons som inte har blivit godkänd visas inte förrän policyöverträdelsen har åtgärdats och annonsen har godkänts.
 • Domänen inaktiveras: Det kan hända att vi stänger av webbplatser som strider mot policyn. Det innebär att du inte kan annonsera om webbplatsen förrän problemet har åtgärdats.
 • Kontot stängs av: Om ett konto har flera överträdelser eller en enda allvarlig överträdelse kan det stängas av. I så fall avbryts visningen av alla annonser i det avstängda kontot och vi kan inte längre godkänna dina annonser. Eventuellt kan relaterade konton också stängas av permanent och om du lägger upp nya konton kan det hända att de stängs av automatiskt när du skapar dem. Läs mer om avstängda konton.

Kontaktinformation

Om du har fler frågor kring den här policyn, är du välkommen att kontakta oss via länken nedan. Då öppnas ett formulär där du kan skriva till oss om ditt problem.
Kontakta AdWords-supporten

Var den här artikeln till hjälp?