Hälsovård och läkemedel

Vad innebär policyn?

Google AdWords begränsar marknadsföring av hälsovårdsrelaterade produkter och tjänster. Vi har olika krav för marknadsföring av hälsovårdsrelaterade produkter beroende på vilken produkt du marknadsför och vilket land som du inriktar dig på.     Receptbelagda läkemedel

Vi tillåter inte användning av termer som används för receptbelagda läkemedel i annonstext, på målsidor eller i sökord. Det finns landsspecifika undantag som endast gäller registrerade apotek och licensierade läkemedelstillverkare. Läs avsnitten med landsspecifik information nedan.

Se en icke uttömmande förteckning över receptbelagda läkemedel och aktiva ingredienser som bevakas enligt denna policy.

 
Onlineapotek

Google AdWords tillåter endast marknadsföring av onlineapotek i utvalda länder:

Annonseringens omfattning Land som kampanjen är inriktad på
Om du marknadsför ett onlineapotek på dessa platser, kan marknadsföringen omfatta onlineförsäljning av receptbelagda läkemedel. På dessa platser är det tillåtet att använda namn på receptbelagda läkemedel i annonstext och på målsidor. Tillåtet om kampanjen endast är inriktad på följande platser:
 • Kanada
 • Nya Zeeland
 • USA
Om du marknadsför ett onlineapotek på dessa platser, är det inte tillåtet att använda namn på receptbelagda läkemedel i annonstext och på målsidor.

*Ytterligare begränsningar gäller.

Tillåtet om kampanjen endast är inriktad på följande platser:
 • Australien
 • Brasilien
 • Kina*
 • Tyskland
 • Hongkong*
 • Japan*
 • Mexiko*
 • Nederländerna
 • Sverige
 • Taiwan
 • Storbritannien

Ansökningskrav

 1. Följ de landsspecifika kraven nedan. Om ditt målland inte anges, tillåter vi inte tjänster för mottagning av recept och utlämning av receptbelagda läkemedel i det landet.

 2. Du måste vara registrerad hos den farmaceutiska myndighet som är relevant för det land som din kampanj är inriktad på.

 3. Om du uppfyller alla krav, kan du ansöka om att bli certifierad av Google. Fyll i vårt ansökningsformulär för onlineapotek.

Läkemedelstillverkare
Google tillåter att läkemedelstillverkare marknadsför receptbelagda och receptfria läkemedel i enlighet med lokal lagstiftning på följande platser:
Annonseringens omfattning Land som kampanjen är inriktad på
Marknadsföring av receptbelagda läkemedel Tillåtet om kampanjen endast är inriktad på följande platser:
 • Kanada
 • Nya Zeeland
 • USA
Marknadsföring av receptfria läkemedel Tillåtet om kampanjen endast är inriktad på följande platser:
 • Australien
 • Brasilien
 • Kina
 • Frankrike
 • Tyskland
 • Hongkong
 • Italien
 • Japan
 • Mexiko
 • Nederländerna
 • Polen
 • Ryssland
 • Spanien
 • Sverige
 • Storbritannien

Ansökningskrav

 1. Följ de landsspecifika kraven nedan. Om ditt målland inte finns i listan tillåter vi inte marknadsföring av receptbelagda eller receptfria läkemedel från läkemedelstillverkare i det landet.

 2. Om du uppfyller alla krav, kan du ansöka om att bli certifierad av Google. Fyll i vårt ansökningsformulär.

Otillåtna läkemedel och kosttillskott
Google AdWords tillåter inte marknadsföring av följande läkemedel och kosttillskott, oavsett om de gör anspråk på att vara lagliga eller inte:
 • Icke uttömmande förteckning över förbjudna läkemedel och kosttillskott
 • Produkter som innehåller efedra
 • DHEA- och melatoninprodukter
 • hCG (human chorionic gonadotropin) i samband med viktminskning/viktkontroll eller med marknadsföring av anabola steroider
 • Ört- och dietprodukter som innehåller aktiva farmaceutiska eller skadliga ingredienser
 • Produkter som gör falska eller vilseledande påståenden om hälsa, som exempelvis gör anspråk på att vara lika effektiva som anabola steroider, receptbelagda viktminskningsläkemedel och receptbelagda läkemedel för erektionsproblem
 • Produkter som inte har godkänts av myndighet eller som inte är receptbelagda och som marknadsförs på ett sätt som antyder att de är säkra eller effektiva när det gäller att förhindra, bota och behandla en viss sjukdom eller krämpa

Om du vill ha mer information om de produkter som vi övervakar enligt denna policy, kan du besöka www.legitscript.com.

Google AdWords tillåter inte heller marknadsföring av webbplatser vars huvudsyfte är att sälja produkter som antyder eller gör anspråk på att vara lika effektiva som anabola steroider, läkemedel för viktminskning, läkemedel för erektionsproblem, receptbelagda läkemedel eller reglerade ämnen, oavsett om annonsören hävdar att de är lagliga eller inte.

Google AdWords kan också neka marknadsföring av kosttillskott, läkemedel och andra produkter som har varit föremål för åtgärd eller varning från relevant myndighet.

Vi tillåter inte heller marknadsföring av produkter vars namn kan förväxlas med namn på anabola steroider, läkemedel för viktminskning, receptbelagda läkemedel, reglerade ämnen och andra produkter som inte är tillåtna enligt denna policy, oavsett om annonsören hävdar att de är lagliga eller inte. Exemplen innefattar, men är inte begränsade till, följande:

 • Fentrimin, fenermin eller fentramin (vilka liknar namnet på det receptbelagda läkemedlet ”fentermin”)
 • Calis, cealis eller ”örtcialis” (vilka liknar namnet på det receptbelagda läkemedlet ”Cialis”)
 • D-Bol, Dinabol eller dianibol (vilka liknar namnet på den anabola steroiden ”Dianabol”)

I avsnittet ”Hur varierar policyn mellan olika länder?” hittar du varianter av denna policy.

Medicinsk apparatur
Google tillåter inte marknadsföring av medicinsk apparatur utanför USA och Kanada.
Rekrytering till kliniska prövningar
Google AdWords tillåter inte marknadsföring av rekrytering och registrering till kliniska prövningar. I avsnittet ”Hur varierar policyn mellan olika länder?” hittar du varianter av denna policy.
Hiv-tester för hemmabruk
Google AdWords tillåter inte marknadsföring av hiv-tester för hemmabruk. I avsnittet ”Hur varierar policyn mellan olika länder?” hittar du varianter av denna policy.
Hemliga faderskapstest
Google tillåter inte marknadsföring av faderskapstest som annonseras som hemliga. I avsnittet ”Hur varierar policyn mellan olika länder?” hittar du varianter av denna policy.

Google tilldelar alla annonser en barnvänlighetsstatus för att säkerställa att annonserna visas för lämplig målgrupp. Vissa hälsovårdsprodukter, till exempel potenshöjande medel, abortpiller och penisförstoringsprodukter, får statusen ”olämpligt för barn” om de följer vår policy. Godkänd (olämplig för barn) visas i kolumnen Status på fliken Annonser i ditt konto om produkterna som annonseras följer vår policy.

Vi har skapat den här policyn på grund av juridiska bestämmelser och för att vi ska kunna säkerställa en positiv användarupplevelse.

Hur kan jag ansöka om att marknadsföra onlineapotek?

Om du uppfyller de landsspecifika kraven, kan du ansöka om att marknadsföra onlineapotek med Google AdWords så här:

 • Fyll i vårt ansökningsformulär för onlineapotek.
 • Du måste ange ditt kund-id i AdWords, som finns överst på alla sidor i ditt konto.
 • Var noga med att fylla i all nödvändig information, så slipper du onödiga förseningar.

Hur varierar policyn mellan olika länder?

Utöver ovanstående krav kan det finnas ytterligare begränsningar beroende på vilka länder kampanjen är inriktad på. Klicka på ett land nedan om du vill se vilka ytterligare krav du måste uppfylla för att få inrikta kampanjen på det landet.

Australien
Produkt Tillåtet?
Onlineapotek Tillåtet med begränsningar
Google tillåter marknadsföring av onlineapotek om de är registrerade hos Pharmacy Guild of Australia eller Medicare Australia och inte marknadsför receptbelagda läkemedel i annonser och på målsidor.

Annonsörerna måste även vara certifierade av Google. I avsnittet ”Hur kan jag ansöka om att marknadsföra onlineapotek?” ovan finns mer information.

Namn på receptbelagda läkemedel Inte tillåtet
Google tillåter inte användning av namn på receptbelagda läkemedel, oavsett i vilket sammanhang de marknadsförs.
DHEA och melatonin Tillåtet
Google tillåter marknadsföring av DHEA och melatonin i Australien.
Rekrytering till kliniska prövningar Tillåtet med begränsningar
Google tillåter annonser som marknadsför rekrytering till kliniska prövningar, under förutsättning att följande krav uppfylls:
 • Annonserna får inte marknadsföra receptbelagda läkemedel.
 • Annonserna får inte marknadsföra vilseledande förväntningar eller effekter av produkten som testas, och inte heller antyda att produkten som testas är säker.
 • Annonsören måste, där detta krävs, få sina annonser godkända av statlig myndighet, kommittéer för forskningsetik eller andra tillämpliga reglerande myndigheter.
 • Annonser och målsidor måste följa alla lokala lagar.
Läkemedelstillverkare Tillåtet med begränsningar
Google tillåter att läkemedelstillverkare marknadsför receptfria läkemedel i enlighet med lokal lagstiftning. Läkemedelstillverkare måste även vara certifierade av Google.
Belgien
Produkt Tillåtet?
Onlineapotek Inte tillåtet
Google tillåter inte marknadsföring av apotek om de erbjuder mottagning av recept och utlämning av receptbelagda läkemedel i Belgien.
Rekrytering till kliniska prövningar Tillåtet med begränsningar
Google tillåter annonser som marknadsför rekrytering till kliniska prövningar, under förutsättning att följande krav uppfylls:
 • Annonserna får inte marknadsföra receptbelagda läkemedel.
 • Annonserna får inte marknadsföra vilseledande förväntningar eller effekter av produkten som testas, och inte heller antyda att produkten som testas är säker.
 • Annonsören måste, där detta krävs, få sina annonser godkända av statlig myndighet, kommittéer för forskningsetik eller andra tillämpliga reglerande myndigheter.
 • Annonser och målsidor måste följa alla lokala lagar.
Brasilien
Produkt Tillåtet?
Onlineapotek Tillåtet med begränsningar
Google tillåter marknadsföring av onlineapotek om de är registrerade hos National Health Inspection Agency (Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA) och inte marknadsför receptbelagda läkemedel i annonser, på målsidor och i sökord.

Annonsörerna måste även vara certifierade av Google. I avsnittet ”Hur kan jag ansöka om att marknadsföra onlineapotek?” ovan finns mer information.

Kreatin, L-karnitin eller karnitin, Polifenol de Alcachofra Inte tillåtet
Google tillåter inte marknadsföring av kreatin, L-kreatin eller karnitin och Polifenol de Alcachofra.
Läkemedelstillverkare Tillåtet med begränsningar
Google tillåter att läkemedelstillverkare marknadsför receptfria läkemedel i enlighet med lokal lagstiftning. Läkemedelstillverkare måste även vara certifierade av Google.
Namn på receptbelagda läkemedel Inte tillåtet
Google tillåter inte att namn på receptbelagda läkemedel används i annonser och på målsidor, oavsett i vilket sammanhang de marknadsförs.
Kanada
Produkt Tillåtet?
Onlineapotek Tillåtet med begränsningar
Google tillåter onlineapotek (inklusive djurapotek) om de är ackrediterade genom programmet National Association of Boards of Pharmacy (NABP). Google kräver följande NABP-ackreditering beroende på typ av webbplats:
 • VIPPS – Krävs för apotek med full onlinefunktion, inräknat försäljning eller underlättande av försäljning av receptbelagda läkemedel eller mottagning av nya beställningar av receptbelagda läkemedel via webbplatsen.
 • E-Advertiser – Krävs för apotek (inklusive djurapotek) med begränsad onlinefunktion, till exempel uthämtning av tidigare beställningar av receptbelagda läkemedel eller överföring av recept.
 • Vet-VIPPS – Krävs för djurapotek med full onlinefunktion, inräknat försäljning eller förenkling av försäljning av receptbelagda läkemedel och mottagning av nya beställningar av receptbelagda läkemedel via webbplatsen.
Läs mer eller ansök om NABP-ackreditering.

Annonsörerna måste även vara certifierade av Google. I avsnittet ”Hur kan jag ansöka om att marknadsföra onlineapotek?” ovan finns mer information.

Läkemedelstillverkare Tillåtet med begränsningar
Google tillåter att läkemedelstillverkare marknadsför receptbelagda och receptfria läkemedel och informativa webbplatser med varumärkta läkemedelsnamn i annonstexter, på webbplatser, i visningsadressen eller i sökord.
Rekrytering till kliniska prövningar Tillåtet med begränsningar
Google tillåter annonser som marknadsför rekrytering till kliniska prövningar, under förutsättning att följande krav uppfylls:
 • Annonserna får inte marknadsföra receptbelagda läkemedel.
 • Annonserna får inte marknadsföra vilseledande förväntningar eller effekter av produkten som testas, och inte heller antyda att produkten som testas är säker.
 • Annonsören måste, där detta krävs, få sina annonser godkända av statlig myndighet, kommittéer för forskningsetik eller andra tillämpliga reglerande myndigheter.
 • Annonser och målsidor måste följa alla lokala lagar.
DHEA och melatonin Tillåtet
Google tillåter marknadsföring av DHEA och melatonin i Kanada.
Kina
Produkt Tillåtet?
Onlineapotek Tillåtet med begränsningar
Google tillåter marknadsföring av onlineapotek om de är registrerade hos State Food and Drug Administration (SFDA) i Kina och inte marknadsför receptbelagda läkemedel i annonser, på målsidor och i sökord. Marknadsföring av mottagning av recept och utlämning av receptbelagda läkemedel är inte tillåtet. Annonsörerna måste även vara certifierade av Google. I avsnittet ”Hur kan jag ansöka om att marknadsföra onlineapotek?” ovan finns mer information.
Medicinska tjänster Tillåtet med begränsningar
Google tillåter marknadsföring av medicinska tjänster i Kina, förutsatt att du skickar in nödvändig dokumentation och har certifierats av Google.
Läkemedelstillverkare Tillåtet med begränsningar
Google tillåter att läkemedelstillverkare marknadsför receptfria läkemedel i enlighet med lokal lagstiftning. Läkemedelstillverkare måste även vara certifierade av Google.
Namn på receptbelagda läkemedel Inte tillåtet
Google tillåter inte att namn på receptbelagda läkemedel används i annonser och på målsidor, oavsett i vilket sammanhang de marknadsförs.
Europa, Mellanöstern och Afrika
Produkt Tillåtet?
Läkemedelstillverkares webbplatser Tillåtet med begränsningar
Google tillåter att läkemedelstillverkare marknadsför informationswebbplatser, förutsatt att de inte hänvisar till receptbelagda läkemedel i annonser, på målsidor och i sökord.
Frankrike
Produkt Tillåtet?
Onlineapotek Inte tillåtet
Google tillåter inte marknadsföring av onlineapotek i Frankrike.
Rekrytering till kliniska prövningar Tillåtet med begränsningar
Google tillåter annonser som marknadsför rekrytering till kliniska prövningar, under förutsättning att följande krav uppfylls:
 • Annonserna får inte marknadsföra receptbelagda läkemedel.
 • Annonserna får inte marknadsföra vilseledande förväntningar eller effekter av produkten som testas, och inte heller antyda att produkten som testas är säker.
 • Annonsören måste, där detta krävs, få sina annonser godkända av statlig myndighet, kommittéer för forskningsetik eller andra tillämpliga reglerande myndigheter.
 • Annonser och målsidor måste följa alla lokala lagar.
Faderskapstest Inte tillåtet
Google tillåter inte annonser som marknadsför tjänster kring faderskapstest. Begränsningen gäller både faderskapstest på klinik och för hemmabruk.
Läkemedelstillverkare Tillåtet med begränsningar
Google tillåter att läkemedelstillverkare marknadsför receptfria läkemedel i enlighet med lokal lagstiftning. Läkemedelstillverkare måste även vara certifierade av Google.
Namn på receptbelagda läkemedel Inte tillåtet
Google tillåter inte att namn på receptbelagda läkemedel används i annonser och på målsidor, oavsett i vilket sammanhang de marknadsförs.
Tyskland
Produkt Tillåtet?
Onlineapotek Tillåtet med begränsningar
Google tillåter marknadsföring av onlineapotek om de är licensierade av DIMDI och inte marknadsför receptbelagda läkemedel i annonser och på målsidor. Detta är ett krav för alla apotek, även om de endast erbjuder receptfria produkter.

Annonsörerna måste även vara certifierade av Google. I avsnittet ”Hur kan jag ansöka om att marknadsföra onlineapotek?” ovan finns mer information.

Rekrytering till kliniska prövningar Tillåtet med begränsningar
Google tillåter annonser som marknadsför rekrytering till kliniska prövningar, under förutsättning att följande krav uppfylls:
 • Annonserna får inte marknadsföra receptbelagda läkemedel.
 • Annonserna får inte marknadsföra vilseledande förväntningar eller effekter av produkten som testas, och inte heller antyda att produkten som testas är säker.
 • Annonsören måste, där detta krävs, få sina annonser godkända av statlig myndighet, kommittéer för forskningsetik eller andra tillämpliga reglerande myndigheter.
 • Annonser och målsidor måste följa alla lokala lagar.
Hemliga faderskapstest Inte tillåtet
Google tillåter inte marknadsföring av faderskapstest som annonseras som hemliga i Tyskland.
Läkemedelstillverkare Tillåtet med begränsningar
Google tillåter att läkemedelstillverkare marknadsför receptfria läkemedel i enlighet med lokal lagstiftning. Läkemedelstillverkare måste även vara certifierade av Google.
Namn på receptbelagda läkemedel Inte tillåtet
Google tillåter inte att namn på receptbelagda läkemedel används i annonser och på målsidor, oavsett i vilket sammanhang de marknadsförs.
Hongkong
Produkt Tillåtet?
Onlineapotek Tillåtet med begränsningar
Google tillåter marknadsföring av onlineapotek om de är registrerade hos Pharmaceutical service, Department of Health i Hongkong och inte marknadsför receptbelagda läkemedel i annonser, på målsidor och i sökord. Marknadsföring av mottagning av recept och utlämning av receptbelagda läkemedel är inte tillåtet.

Annonsörerna måste även vara certifierade av Google. I avsnittet ”Hur kan jag ansöka om att marknadsföra onlineapotek?” ovan finns mer information.

Plastikkirurgi Inte tillåtet
Google tillåter inte marknadsföring av plastikkirurgi i Hongkong. Detta innefattar kirurgi rörande syn, hörsel, balans, hudsjukdomar, hår och hårbotten.
Läkemedelstillverkare Tillåtet med begränsningar
Google tillåter att läkemedelstillverkare marknadsför receptfria läkemedel i enlighet med lokal lagstiftning. Läkemedelstillverkare måste även vara certifierade av Google.
Namn på receptbelagda läkemedel Inte tillåtet
Google tillåter inte att namn på receptbelagda läkemedel används i annonser och på målsidor, oavsett i vilket sammanhang de marknadsförs.
Irland
Produkt Tillåtet?
Onlineapotek Inte tillåtet
Google tillåter inte marknadsföring av onlineapotek som erbjuder mottagning av recept, utlämning av receptbelagda läkemedel, försäljning av icke-medicinska produkter eller rådgivning online.
Rekrytering till kliniska prövningar Tillåtet med begränsningar
Google tillåter annonser som marknadsför rekrytering till kliniska prövningar, under förutsättning att följande krav uppfylls:
 • Annonserna får inte marknadsföra receptbelagda läkemedel.
 • Annonserna får inte marknadsföra vilseledande förväntningar eller effekter av produkten som testas, och inte heller antyda att produkten som testas är säker.
 • Annonsören måste, där detta krävs, få sina annonser godkända av statlig myndighet, kommittéer för forskningsetik eller andra tillämpliga reglerande myndigheter.
 • Annonser och målsidor måste följa alla lokala lagar.
Italien
Produkt Tillåtet?
Rekrytering till kliniska prövningar Tillåtet med begränsningar
Google tillåter annonser som marknadsför rekrytering till kliniska prövningar, under förutsättning att följande krav uppfylls:
 • Annonserna får inte marknadsföra receptbelagda läkemedel.
 • Annonserna får inte marknadsföra vilseledande förväntningar eller effekter av produkten som testas, och inte heller antyda att produkten som testas är säker.
 • Annonsören måste, där detta krävs, få sina annonser godkända av statlig myndighet, kommittéer för forskningsetik eller andra tillämpliga reglerande myndigheter.
 • Annonser och målsidor måste följa alla lokala lagar.
 • Annonserna får inte erbjuda bidrag eller förmåner till användare som deltar.
 • Annonserna får inte erbjuda onlineregistrering till undersökningen.
Läkemedelstillverkare Tillåtet med begränsningar
Google tillåter att läkemedelstillverkare marknadsför receptfria läkemedel i enlighet med lokal lagstiftning. Läkemedelstillverkare måste även vara certifierade av Google.
Japan
Produkt Tillåtet?
Onlineapotek Tillåtet med begränsningar
Google tillåter marknadsföring av onlineapotek i Japan, under förutsättning att de kan ange ett giltigt licensnummer för ”Licens för innehavare av marknadsföringsauktorisering”. Marknadsföring av mottagning av recept och utlämning av receptbelagda läkemedel är inte tillåtet.

Annonsörerna måste även vara certifierade av Google. I avsnittet ”Hur kan jag ansöka om att marknadsföra onlineapotek?” ovan finns mer information.

Receptbelagda läkemedel Tillåtet med begränsningar
Google tillåter inte att namn på receptbelagda läkemedel används i annonstext och på målsidor, med följande undantag:
 • Webbplatser som endast är tillgängliga för sjukvårdspersonal
 • Skönhetssalonger som använder termen ”botox” i annonser, på målsidor och som sökord
Google tillåter att namn på receptbelagda läkemedel används som sökord av platsbaserade apotek och läkemedelstillverkare. Om du representerar en organisation som omfattas av detta undantag, kan du kontakta oss via vårt onlineformulär.

Läkemedelstillverkare Tillåtet med begränsningar
Google tillåter att läkemedelstillverkare marknadsför receptfria läkemedel i enlighet med lokal lagstiftning. Läkemedelstillverkare måste även vara certifierade av Google.
Produkter och tjänster som inte uppfyller den japanska lagen om läkemedelshandel/riktlinjerna för annonsering av apotek Inte tillåtet
Marknadsföring av produkter och tjänster med anknytning till den japanska lagen om läkemedelshandel/riktlinjerna för annonsering av apotek måste följa dessa riktlinjer.
 • Lagen om läkemedelshandel i Japan: www.fukushihoken.metro.tokyo.jp
 • Riktlinjerna för annonsering av apotek: www.mhlw.go.jp
 • Sydkorea
  Produkt Tillåtet?
  Vanliga apotek Tillåtet med begränsningar
  Google tillåter marknadsföring av vanliga apotek, under förutsättning att de är registrerade hos KCDSP (sydkoreanska myndigheten för sjukdomsbegränsning och prevention), inte omfattar annonser för onlineapotek och de tjänster de erbjuder, inte har namn på receptbelagda läkemedel i annonstexten, på målsidor och som sökord och inte omfattar marknadsföring av läkemedel som övervakas av det sydkoreanska läkemedelsverket (KFDA).

  Annonsörerna måste även vara certifierade av Google. I avsnittet ”Hur kan jag ansöka om att marknadsföra onlineapotek?” ovan finns mer information.

  Produkter som innehåller Pausinystalia Yohimbe Inte tillåtet
  Google tillåter inte marknadsföring av produkter som innehåller Pausinystalia Yohimbe.
  Mexiko
  Produkt Tillåtet?
  Onlineapotek Tillåtet med begränsningar
  Google tillåter marknadsföring av onlineapotek om de är registrerade hos COFEPRIS och inte marknadsför receptbelagda eller receptfria läkemedel i annonser, på målsidor och i sökord.

  Annonsörerna måste även vara certifierade av Google. I avsnittet ”Hur kan jag ansöka om att marknadsföra onlineapotek?” ovan finns mer information.

  Dietprodukter Inte tillåtet
  Google AdWords tillåter inte marknadsföring av dietprodukter och kosttillskott i Mexiko.
  Läkemedelstillverkare Tillåtet med begränsningar
  Google tillåter att läkemedelstillverkare marknadsför receptfria läkemedel i enlighet med lokal lagstiftning. Läkemedelstillverkare måste även vara certifierade av Google.
  Namn på receptbelagda läkemedel Inte tillåtet
  Google tillåter inte att namn på receptbelagda läkemedel används i annonser och på målsidor, oavsett i vilket sammanhang de marknadsförs.
  Nederländerna
  Produkt Tillåtet?
  Onlineapotek Tillåtet med begränsningar
  Google tillåter marknadsföring av onlineapotek om de är registrerade hos Registratie en Informatie Beroepsbeoefenaren in de Zorg (RIBIZ) och finns i deras BIG-register, och inte marknadsför receptbelagda läkemedel i annonser och på målsidor.

  Annonsörerna måste även vara certifierade av Google. I avsnittet ”Hur kan jag ansöka om att marknadsföra onlineapotek?” ovan finns mer information.

  Rekrytering till kliniska prövningar Tillåtet med begränsningar
  Google tillåter annonser som marknadsför rekrytering till kliniska prövningar, under förutsättning att följande krav uppfylls:
  • Annonserna får inte marknadsföra receptbelagda läkemedel.
  • Annonserna får inte marknadsföra vilseledande förväntningar eller effekter av produkten som testas, och inte heller antyda att produkten som testas är säker.
  • Annonsören måste, där detta krävs, få sina annonser godkända av statlig myndighet, kommittéer för forskningsetik eller andra tillämpliga reglerande myndigheter.
  • Annonser och målsidor måste följa alla lokala lagar.
  Läkemedelstillverkare Tillåtet med begränsningar
  Google tillåter att läkemedelstillverkare marknadsför receptfria läkemedel i enlighet med lokal lagstiftning. Läkemedelstillverkare måste även vara certifierade av Google.
  Namn på receptbelagda läkemedel Inte tillåtet
  Google tillåter inte att namn på receptbelagda läkemedel används i annonser och på målsidor, oavsett i vilket sammanhang de marknadsförs.
  Nya Zeeland
  Produkt Tillåtet?
  Onlineapotek Tillåtet med begränsningar
  Google tillåter marknadsföring av onlineapotek (inklusive djurapotek) om de är ackrediterade av Ministry of Health.

  Annonsörerna måste även vara certifierade av Google. I avsnittet ”Hur kan jag ansöka om att marknadsföra onlineapotek?” ovan finns mer information.

  Läkemedelstillverkare Tillåtet med begränsningar
  Google tillåter att läkemedelstillverkare marknadsför receptbelagda och receptfria läkemedel och informativa webbplatser med varumärkta läkemedelsnamn i annonstexter, på webbplatser, i visningsadressen eller i sökord.
  Polen
  Produkt Tillåtet?
  Onlineapotek Inte tillåtet
  Google tillåter inte marknadsföring av onlineapotek, oavsett om de erbjuder mottagning av recept och utlämning av receptbelagda läkemedel.
  Läkemedelstillverkare Tillåtet med begränsningar
  Google tillåter att läkemedelstillverkare marknadsför receptfria läkemedel i enlighet med lokal lagstiftning. Läkemedelstillverkare måste även vara certifierade av Google.
  Ryssland
                                             
  ProduktTillåtet?
  Läkemedelstillverkare Tillåtet med begränsningar
  Google tillåter att läkemedelstillverkare marknadsför receptfria läkemedel i enlighet med lokal lagstiftning. Läkemedelstillverkare måste även vara certifierade av Google.      
  Medicinska tjänster Inte tillåtet
  Google tillåter inte marknadsföring av medicinska tjänster i Ryssland.
  Spanien
  Produkt Tillåtet?
  Dietprodukter Inte tillåtet
  Google tillåter inte annonser eller webbplatser som marknadsför medicinska procedurer för viktminskning.

  Google tillåter inte annonser eller webbplatser som marknadsför viktminskningsrelaterade produkter om de uppfyller något av följande kriterier:
  • Hävdar medicinska egenskaper
  • Utlovar specifika resultat
  • Publicerar rekommendationer från enskilda personer, kända personer eller organisationer
  Läkemedelstillverkare Tillåtet med begränsningar
  Google tillåter att läkemedelstillverkare marknadsför receptfria läkemedel i enlighet med lokal lagstiftning. Läkemedelstillverkare måste även vara certifierade av Google.
  Sverige
  Produkt Tillåtet?
  Onlineapotek Tillåtet med begränsningar
  Google tillåter marknadsföring av onlineapotek om de är registrerade hos Läkemedelsverket och inte marknadsför receptbelagda läkemedel i annonser, på målsidor och i sökord.

  Annonsörerna måste även vara certifierade av Google. I avsnittet ”Hur kan jag ansöka om att marknadsföra onlineapotek?” ovan finns mer information.

  Läkemedelstillverkare Tillåtet med begränsningar
  Google tillåter att läkemedelstillverkare marknadsför receptfria läkemedel i enlighet med lokal lagstiftning. Läkemedelstillverkare måste även vara certifierade av Google.
  Namn på receptbelagda läkemedel Inte tillåtet
  Google tillåter inte att namn på receptbelagda läkemedel används i annonser och på målsidor, oavsett i vilket sammanhang de marknadsförs.
  Taiwan
  Produkt Tillåtet?
  Onlineapotek Tillåtet med begränsningar
  Google tillåter marknadsföring av onlineapotek om de är registrerade hos DOH (Department of Health) och inte marknadsför receptbelagda läkemedel i annonser, på målsidor och i sökord.

  Annonsörerna måste även vara certifierade av Google. I avsnittet ”Hur kan jag ansöka om att marknadsföra onlineapotek?” ovan finns mer information.

  Namn på receptbelagda läkemedel Inte tillåtet
  Google tillåter inte att namn på receptbelagda läkemedel används i annonser och på målsidor, oavsett i vilket sammanhang de marknadsförs.
  Storbritannien
  Produkt Tillåtet?
  Onlineapotek Tillåtet med begränsningar
  Google tillåter marknadsföring av onlineapotek om de är registrerade hos General Pharmaceutical Council (GPhC) och inte marknadsför receptbelagda läkemedel i annonser och på målsidor.

  Annonsörerna måste även vara certifierade av Google. I avsnittet ”Hur kan jag ansöka om att marknadsföra onlineapotek?” ovan finns mer information.

  Namn på receptbelagda läkemedel Inte tillåtet
  Google tillåter inte användning av namn på receptbelagda läkemedel, oavsett i vilket sammanhang de marknadsförs.
  DHEA och melatonin Tillåtet
  Google tillåter marknadsföring av DHEA och melatonin i Storbritannien.
  Rekrytering till kliniska prövningar Tillåtet med begränsningar
  Google tillåter annonser som marknadsför rekrytering till kliniska prövningar, under förutsättning att följande krav uppfylls:
  • Annonserna får inte marknadsföra receptbelagda läkemedel.
  • Annonserna får inte marknadsföra vilseledande förväntningar eller effekter av produkten som testas, och inte heller antyda att produkten som testas är säker.
  • Annonsören måste, där detta krävs, få sina annonser godkända av statlig myndighet, kommittéer för forskningsetik eller andra tillämpliga reglerande myndigheter.
  • Annonser och målsidor måste följa alla lokala lagar.
  Hemliga faderskapstest Inte tillåtet
  Google tillåter inte marknadsföring av faderskapstest som annonseras som hemliga i Storbritannien.
  Lerdrycker Inte tillåtet
  Google tillåter inte följande drickbara lerdrycker:
  • Fangocur mineraldryck
  • Naturally Green 100 % bentonitlera
  • Chloe's Beauty Room 100 % bentonitlera
  • The Superfood Co. 100 % bentonitlerpulver
  • Health Leads bentonitlera
  • Scent by Nature Argiletz superfin grönlera
  • Seventh Wave Supplements grönlera (fransk)
  Tandblekningsprodukter Inte tillåtet
  Google tillåter inte att tandblekningsprodukter som innehåller mer än 0,1 % väteperoxid eller kemikalier som utsöndrar väteperoxid marknadsförs i Storbritannien.
  Läkemedelstillverkare Tillåtet med begränsningar
  Google tillåter att läkemedelstillverkare marknadsför receptfria läkemedel i enlighet med lokal lagstiftning. Läkemedelstillverkare måste även vara certifierade av Google.
  USA
  Produkt Tillåtet?
  Onlineapotek Tillåtet med begränsningar
  Google tillåter onlineapotek (inklusive djurapotek) om de är ackrediterade genom programmet National Association of Boards of Pharmacy (NABP). Google kräver följande NABP-ackreditering beroende på typ av webbplats:
  • VIPPS – Krävs för apotek med full onlinefunktion, inräknat försäljning eller underlättande av försäljning av receptbelagda läkemedel eller mottagning av nya beställningar av receptbelagda läkemedel via webbplatsen.
  • E-Advertiser – Krävs för apotek (inklusive djurapotek) med begränsad onlinefunktion, till exempel uthämtning av tidigare beställningar av receptbelagda läkemedel eller överföring av recept.
  • Vet-VIPPS – Krävs för djurapotek med full onlinefunktion, inräknat försäljning eller förenkling av försäljning av receptbelagda läkemedel och mottagning av nya beställningar av receptbelagda läkemedel via webbplatsen.
  Läs mer eller ansök om NABP-ackreditering.

  Annonsörerna måste även vara certifierade av Google. I avsnittet ”Hur kan jag ansöka om att marknadsföra onlineapotek?” ovan finns mer information.

  Läkemedelstillverkare Tillåtet med begränsningar
  Google tillåter att läkemedelstillverkare marknadsför receptbelagda och receptfria läkemedel och informativa webbplatser med varumärkta läkemedelsnamn i annonstexter, på webbplatser, i visningsadressen eller i sökord.
  DHEA och melatonin Tillåtet
  Google tillåter marknadsföring av DHEA och melatonin i USA.
  Rekrytering till kliniska prövningar Tillåtet med begränsningar
  Google tillåter annonser som marknadsför rekrytering till kliniska prövningar, under förutsättning att följande krav uppfylls:
  • Annonserna får inte marknadsföra receptbelagda läkemedel.
  • Annonserna får inte marknadsföra vilseledande förväntningar eller effekter av produkten som testas, och inte heller antyda att produkten som testas är säker.
  • Annonsören måste, där detta krävs, få sina annonser godkända av statlig myndighet, kommittéer för forskningsetik eller andra tillämpliga reglerande myndigheter.
  • Annonser och målsidor måste följa alla lokala lagar.
  Hiv-tester för hemmabruk Tillåtet med begränsningar
  Google tillåter endast vissa hiv-tester för hemmabruk som är godkända av FDA.

  Vad gör jag om min annons inte godkänns?

  Om din annons bryter mot policyn och därför inte blir godkänd, kan du pröva följande tips som kan hjälpa dig att lösa problemet:

  Anledning till avslag Vad innebär det? Vad ska jag göra nu?
  Certifiering krävs för onlineapotek

  Registrering krävs hos apoteksorganisation
  Annonsen eller webbplatsen marknadsför receptbelagda läkemedel eller relaterade produkter, men ditt konto är inte certifierat av Google. Ta bort alla hänvisningar till marknadsföring av receptbelagda läkemedel från din annons och webbplats. Om du har ett licensierat onlineapotek måste du även vara certifierad av Google. I avsnittet ”Hur kan jag ansöka om att marknadsföra onlineapotek?” ovan finns mer information.
  Inriktningen överensstämmer inte med policyn Annonsen eller webbplatsen marknadsför receptbelagda läkemedel eller relaterade produkter. Även om ditt konto är certifierat av Google, är din annons inriktad utanför den godkända regionen. Ta bort alla hänvisningar till marknadsföring av receptbelagda läkemedel online från din annons och webbplats. Du kan även ändra inriktningsinställningarna för din kampanj så att de överensstämmer med det land där du är certifierad att marknadsföra apoteket. Läs om hur du ändrar platsinriktningen.
  Webbadressen matchar inte certifiering för onlineapotek Annonsen eller webbplatsen marknadsför receptbelagda läkemedel eller relaterade produkter. Även om ditt konto är certifierat av Google, överensstämmer inte webbplatsen du marknadsför med webbplatsen som är certifierad av Google. Ta bort alla hänvisningar till marknadsföring av receptbelagda läkemedel online från din annons och webbplats. Du kan även ändra webbplatsen som du marknadsför så att den överensstämmer med den webbplats som ingick i din certifieringsbegäran. Om du vill använda en ny webbplats, måste också den certifieras hos Google. I avsnittet ”Hur kan jag ansöka om att marknadsföra onlineapotek?” ovan finns mer information.
  Licensnummer krävs för receptfria läkemedel Din annons eller webbplats marknadsför receptfria läkemedel utan licensnummer, vilket inte är tillåtet i minst ett av de länder som du inriktar din kampanj på. Ta bort alla hänvisningar till receptfria läkemedel utan licensnummer från din annons och webbplats. Du kan även välja att inte inrikta dig på de länder där produkten eller tjänsten inte är tillåten. Läs om hur du ändrar platsinriktningen.
  Hänvisning till receptbelagda läkemedel och läkemedelstillverkare Din annons eller webbplats marknadsför läkemedelstillverkare och nämner läkemedelsvarumärken i annonstext, visningsadress, på webbplatsen eller som sökord, vilket inte är tillåtet i minst ett av de länder som du inriktar din kampanj på. Ta bort alla hänvisningar till läkemedelsvarumärken i annonstexten, visningsadressen, på webbplatser och i sökord när du marknadsför läkemedelstillverkare. Du kan även välja att inte inrikta dig på de länder där produkten eller tjänsten inte är tillåten. Läs om hur du ändrar platsinriktningen.
  Inriktning för receptbelagda läkemedel Din annons eller webbplats marknadsför receptbelagda läkemedel, vilket inte är tillåtet i minst ett av de länder som du inriktar din kampanj på. Ta bort alla hänvisningar till receptbelagda läkemedel och steroider från din annons och webbplats. Du kan även välja att inte inrikta dig på de länder där produkten eller tjänsten inte är tillåten. Läs om hur du ändrar platsinriktningen.
  Rekrytering till kliniska prövningar
  Otillåtna läkemedel och kosttillskott
  KFDA-övervakade receptfria läkemedel/vitaminer
  Hiv-tester för hemmabruk
  Hemliga faderskapstest
  Din annons eller webbplats marknadsför en hälsovårdsprodukt, vilket inte är tillåtet i minst ett av de länder som du inriktar din kampanj på. Ta bort alla hänvisningar till den icke godkända produkten från din annons och webbplats. Du kan även välja att inte inrikta dig på de länder där produkten eller tjänsten inte är tillåten. Läs om hur du ändrar platsinriktningen.

  Vad ska jag göra om min webbplats stängs av?

  Läs igenom riktlinjerna ovan och gör nödvändiga ändringar på webbplatsen. Begär sedan en ny granskning av webbplatsen genom att fylla i det här kontaktformuläret:
  Begär en ny granskning

  Om webbplatsen aktiveras på nytt, kan visningen av dina annonser återupptas. Om annonserna inte blir godkända, kan du skicka in dem för ny granskning enligt anvisningarna nedan. Vi försöker granska webbplatser och annonser så fort som möjligt, vanligtvis inom tre arbetsdagar. Om du har väntat mer än tre arbetsdagar på att din webbplats eller dina annonser ska granskas, ber vi dig kontakta oss.

  Hur skickar jag in annonsen för ny granskning?

  Om annonsen inte blir godkänd kan du skicka in den för ny granskning genom att helt enkelt redigera och spara den. Se till att annonsen följer vår policy och ta bort alla referenser till oacceptabelt innehåll innan du sparar annonsen om du vill undvika att annonsen underkänns igen.

  Så här redigerar du annonsen:

  1. Öppna fliken Annonser i ditt konto.
  2. Placera markören över tabellraden med den annons som du vill redigera. Klicka på pennikonen bredvid annonsen så kan du redigera den direkt.
  3. Klicka på Spara när du är klar med redigeringen.

  När du har redigerat och sparat annonsen ändras värdet i kolumnen Status från Ej godkänd till en annan status, som Undergår granskning eller Kvalificerad. Vi granskar de flesta annonser inom en arbetsdag. Vissa granskningar kan ta längre tid eftersom vissa annonser kräver en mer ingående granskning.

  Vad händer om jag bryter mot policyn?

  • Annonsen blir inte godkänd: Annonser som inte följer godkänns eventuellt inte. Om en annons inte godkänns visas den inte förrän policyöverträdelsen har åtgärdats och annonsen har godkänts.
  • Domänen inaktiveras: Det kan hända att vi stänger av webbplatser som strider mot policyn. Det innebär att du inte kan annonsera om webbplatsen med AdWords förrän problemet har åtgärdats.
  • Kontot stängs av: Om ett konto har flera överträdelser eller en enda allvarlig överträdelse kan det komma att stängas av. I så fall avbryts visningen av alla annonser i det avstängda kontot och vi kan inte längre godkänna dina annonser. Eventuellt kan relaterade konton stängas av permanent och nya konton kan stängas av automatiskt när du skapar dem. Läs mer om avstängda konton.

  Kontaktinformation

  Om du har fler frågor kring den här policyn, kan du kontakta oss via länken nedan. Då öppnas ett formulär där du kan ställa din fråga.
  Kontakta AdWords-support