Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny

Sjukvård och läkemedel

Vi arbetar hårt för att följa marknadsföringslagstiftningen gällande vård och läkemedel. Därför förväntar vi oss att annonser och mål följer tillämplig lagstiftning och branschstandarder. Vissa typer av vårdrelaterat innehåll får inte marknadsföras alls. Andra typer får endast marknadsföras om annonsören är certifierad av Google och endast riktar in sig på godkända länder. Kontrollera vad som gäller på de platser du vill rikta in dig på.

Nedan visas några exempel på sjukvårdsrelaterat innehåll som vi tillåter under vissa omständigheter. Eftersom en del innehåll bara är tillgängligt i vissa regioner bör du kontrollera vår lista med landspecifika begränsningar för vart och ett av de länder som du planerar att annonsera i.

Läkemedelstillverkare

Google tillåter läkemedelstillverkare att annonsera endast i vissa länder.

Receptbelagda läkemedel

Läkemedelstillverkare får endast marknadsföra receptbelagda läkemedel i följande länder: Kanada, Nya Zeeland, USA.

Receptfria läkemedel

Läkemedelstillverkare får endast marknadsföra receptfria läkemedel i följande länder: Australien, Brasilien, Frankrike, Hongkong, Indien, Italien, Japan, Kanada, Kina, Mexiko, Nederländerna, Norge, Nya Zeeland, Polen, Ryssland, Slovakien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Sydkorea, Tjeckien, Tyskland, USA, Österrike

Andra tillverkare och leverantörer

Stortillverkare av läkemedel, leverantörer till vårdpersonal och leverantörer av antikroppar/peptider/föreningar till kommersiella labb får endast marknadsföra sig i följande länder: Kanada, USA.

Certifiering

Läkemedelstillverkare måste certifieras av Google innan de får visa annonser. Se hur du ansöker nedan.

Försäljning av receptbelagda läkemedel

Google begränsar marknadsföringen av nätapotek. För att avgöra om en annonsör marknadsför ett nätapotek tar vi hänsyn till ett antal faktorer, som innehållet i dina annonser och på din webbplats samt vilka produkter eller tjänster du erbjuder. För att skydda användarna och av andra skäl är vi mycket försiktiga när vi tillämpar den här policyn. Det gäller i synnerhet målsidor som länkar eller hänvisar till innehåll som på något vis verkar gälla onlineförsäljning av läkemedel, vare sig de är receptbelagda eller inte.

Länder

Google tillåter endast marknadsföring av nätapotek i följande länder: Australien, Brasilien, Danmark, Hongkong, Japan, Kanada, Kina, Mexiko, Nederländerna, Norge, Nya Zeeland, Portugal, Slovakien, Storbritannien, Sverige, Taiwan, Tjeckien, Tyskland, USA, Österrike.

Google tillåter inte marknadsföring av nätapotek i andra länder.

Sökord

Google tillåter att annonsörer för nätapotek lägger bud på sökord som innehåller termer gällande receptbelagda läkemedel endast i följande länder: Australien, Danmark, Japan, Kanada, Nederländerna, Norge, Nya Zeeland, Portugal, Slovakien, Storbritannien, Tjeckien, Tyskland, USA, Österrike.

Certifiering

Nätapotek måste certifieras av Google innan de får visa annonser. Information om hur du ansöker finns nedan. Nätapoteken måste vara registrerade hos de aktuella läkemedelsverken i de länder som annonskampanjen är inriktad på. Annars kan Google inte certifiera dem.

Begränsade läkemedelsrelaterade termer

I de flesta delarna av världen tillåter inte Google att termer som rör receptbelagda läkemedel används i annonstext, på målsidor eller i sökord.

 • För kampanjer som är inriktade på Kanada, Nya Zeeland eller USA får vissa företag såsom onlineapotek och läkemedelstillverkare använda termer som rör receptbelagda läkemedel i annonstext och på målsidor. Dessa företag måste certifieras av Google innan de får visa annonser. Se hur ansökan går till nedan.
 • Om dina kampanjer inte är inriktade på Kanada, Nya Zeeland eller USA får du inte använda termer som rör receptbelagda läkemedel i annonstext eller på målsidor.
 • Google gör undantag från policyn, i begränsad omfattning och där det tillåts enligt lokal lagstiftning, för kampanjer om folkhälsa och säkerhet från myndigheter eller väletablerade välgörenhetsorganisationer som arbetar hälsofrämjande. Om du vill ansöka om ett sådant undantag och använda termer som har med receptbelagda läkemedel att göra i annonstext, på målsidor och i sökord kan du kontakta oss.

Se en icke uttömmande förteckning över receptbelagda läkemedel och aktiva ingredienser som bevakas enligt denna policy.

Åtgärda: Begränsad läkemedelsrelaterad term

Din annons, webbplats eller app marknadsför receptbelagda läkemedel. Det är inte tillåtet i minst ett av länderna som kampanjen är inriktad på.

Ta bort alla hänvisningar till receptbelagda läkemedel och steroider från annonsen och webbplatsen eller appen. Du kan även ändra platsinriktningen för dina kampanjer och bara rikta in dig på länder där den här tjänsten är tillåten. I avsnittet ovan finns det mer information om landsspecifika begränsningar för de länder som du riktar in dig på.

Otillåtna ämnen

Oberoende av eventuella påståenden om det är lagligt eller tillåter Google inte marknadsföring av

 • allt på denna ofullständiga lista med förbjudna läkemedel och kosttillskott
 • produkter som innehåller efedra
 • produkter som innehåller humant koriongonadotropin (hCG) i samband med viktminskning eller viktkontroll, eller som marknadsförs i samband med anabola steroider
 • naturläkemedel och kosttillskott med aktiva farmaceutiska eller farliga ingredienser
 • falska eller vilseledande hälsopåståenden, däribland påståenden som låter påskina att en produkt är lika effektiv som receptbelagda läkemedel eller kontrollerade ämnen
 • produkter som inte har godkänts av myndigheterna och som marknadsförs på ett sätt som låter påskina att de är säkra eller effektiva att använda för att förhindra, bota eller behandla en viss sjukdom eller krämpa
 • produkter som har utsatts för någon åtgärd eller varning från stat eller myndighet
 • produkter med namn som är förvillande lika ett icke godkänt läkemedel, kosttillskott eller kontrollerat ämne.

Google tillåter inte marknadsföring av DHEA-produkter någonstans förutom i USA. Google tillåter heller inte marknadsföring av melatoninprodukter någonstans förutom i Kanada och USA.

Mer information om de icke godkända eller vilseledande läkemedel och kosttillskott som vi övervakar finns på www.legitscript.com.

Åtgärda: Otillåtna substanser
 1. Läs policyn ovan som beskriver de typer av innehåll som vi inte tillåter samt landsspecifika begränsningar för platser som din kampanj är inriktad på.
 2. Ändra webbplatsen eller appen. Om din annons leder till innehåll som bryter mot den här policyn måste du åtgärda webbplatsen eller appen så att policyn följs. Sedan måste du begära en granskning av webbplatsen eller appen innan du går vidare och ändrar annonstexten i nästa steg.
 3. Ta bort innehållet från annonsen.

  Om din annons bryter mot den här policyn ska du redigera den så att den följer policyn.

  • Håll muspekaren över annonsen du vill redigera på sidan Annonser.
  • Klicka på pennikonen intill annonsen och redigera den.
  • Klicka på Spara när du är klar.

  När du har redigerat och sparat din annons skickas den till oss för granskning. Vi granskar de flesta annonser inom en arbetsdag, men det kan ta längre tid om det krävs mer omfattande granskning. Om vi ser att du har tagit bort det oacceptabla innehållet från din annons och dess destination kan vi godkänna annonsen så att den börjar visas.

Om du inte kan åtgärda överträdelserna eller väljer att inte göra det måste du ta bort din annons om du vill förhindra att ditt konto stängs av i framtiden på grund av för många ej godkända annonser.
Åtgärda: DHEA eller melatonin
 1. Läs policyn ovan som beskriver de typer av innehåll som vi inte tillåter samt landsspecifika begränsningar för platser som din kampanj är inriktad på.
 2. Ändra platsinriktningen. Om din annons uppfyller de grundläggande policykraven men inte de landsspecifika kraven för de länder som din kampanj är inriktad på kan du välja att redigera platsinriktningen och visa dina annonser på andra platser där de uppfyller kraven. När du har ställt in kampanjen på godkända platser kan du begära en granskning av ej godkända annonser, så kontrollerar vi om annonserna kan börja visas:
  Begär en granskning

  Alternativt, om det är viktigt att behålla inriktningen på dina befintliga platser, kan du följa anvisningarna nedan för att få din annons och webbplats eller app att uppfylla kraven.

 3. Ändra webbplatsen eller appen. Om din annons leder till innehåll som bryter mot den här policyn måste du åtgärda webbplatsen eller appen så att policyn följs. Sedan måste du begära en granskning av webbplatsen eller appen innan du går vidare och ändrar annonstexten i nästa steg.
 4. Ta bort sådant innehåll från annonsen.

  Om din annons bryter mot den här policyn ska du redigera den så att den följer policyn.

  • Håll muspekaren över annonsen du vill redigera på sidan Annonser.
  • Klicka på pennikonen intill annonsen och redigera den.
  • Klicka på Spara när du är klar.

  När du har redigerat och sparat din annons skickas den till oss för granskning. Vi granskar de flesta annonser inom en arbetsdag, men det kan ta längre tid om det krävs mer omfattande granskning. Om vi ser att du har tagit bort det oacceptabla innehållet från din annons och dess destination kan vi godkänna annonsen så att den börjar visas.

Om du inte kan åtgärda överträdelserna eller väljer att inte göra det måste du ta bort din annons om du vill förhindra att ditt konto stängs av i framtiden på grund av för många ej godkända annonser.

Rekrytering till kliniska prövningar

Google tillåter inte marknadsföring av rekrytering till kliniska prövningar utom i Australien, Belgien, Kanada, Kina, Frankrike, Tyskland, Indonesien, Irland, Israel, Italien, Japan, Korea, Malaysia, Nederländerna, Nya Zeeland, Filippinerna, Singapore, Taiwan, Thailand, Storbritannien, USA och Vietnam.

Annonser om rekrytering till kliniska prövningar får inte marknadsföra receptbelagda läkemedel eller ge upphov till vilseledande förväntningar eller effekter från en produkt som testas, eller låta påskina att produkten som testas är säker.

Åtgärda: Rekrytering till kliniska prövningar
 1. Läs policyn ovan som beskriver de typer av innehåll som vi inte tillåter samt landsspecifika begränsningar för platser som din kampanj är inriktad på.
 2. Ändra platsinriktningen. Om din annons uppfyller de grundläggande policykraven men inte de landsspecifika kraven för de länder som din kampanj är inriktad på kan du välja att redigera platsinriktningen och visa dina annonser på andra platser där de uppfyller kraven. När du har ställt in kampanjen på godkända platser kan du begära en granskning av ej godkända annonser, så kontrollerar vi om annonserna kan börja visas:
  Begär en granskning

  Alternativt, om det är viktigt att behålla inriktningen på dina befintliga platser, kan du följa anvisningarna nedan för att få din annons och webbplats eller app att uppfylla kraven.

 3. Ändra webbplatsen eller appen. Om din annons leder till innehåll som bryter mot den här policyn måste du åtgärda webbplatsen eller appen så att policyn följs. Sedan måste du begära en granskning av webbplatsen eller appen innan du går vidare och ändrar annonstexten i nästa steg.
 4. Ta bort innehållet från annonsen.

  Om din annons bryter mot den här policyn ska du redigera den så att den följer policyn.

  • Håll muspekaren över annonsen du vill redigera på sidan Annonser.
  • Klicka på pennikonen intill annonsen och redigera den.
  • Klicka på Spara när du är klar.

  När du har redigerat och sparat din annons skickas den till oss för granskning. Vi granskar de flesta annonser inom en arbetsdag, men det kan ta längre tid om det krävs mer omfattande granskning. Om vi ser att du har tagit bort det oacceptabla innehållet från din annons och dess destination kan vi godkänna annonsen så att den börjar visas.

Om du inte kan åtgärda överträdelserna eller väljer att inte göra det måste du ta bort din annons om du vill förhindra att ditt konto stängs av i framtiden på grund av för många ej godkända annonser.

HIV-tester för hemmabruk

Google tillåter inte marknadsföring av hiv-test för hemmabruk någonstans i världen utom i USA, Frankrike, Nederländerna och Storbritannien. I USA får annonsörer marknadsföra hiv-test för hemmabruk som har godkänts av FDA. I Frankrike, Nederländerna och Storbritannien får annonsörer marknadsföra hiv-test för hemmabruk enligt lokala föreskrifter.

Åtgärda: HIV-tester för hemmabruk
 1. Läs policyn ovan som beskriver de typer av innehåll som vi inte tillåter samt landsspecifika begränsningar för platser som din kampanj är inriktad på.
 2. Ändra platsinriktningen. Om din annons uppfyller de grundläggande policykraven men inte de landsspecifika kraven för de länder som din kampanj är inriktad på kan du välja att redigera platsinriktningen och visa dina annonser på andra platser där de uppfyller kraven. När du har ställt in kampanjen på godkända platser kan du begära en granskning av ej godkända annonser, så kontrollerar vi om annonserna kan börja visas:
  Begär en granskning

  Alternativt, om det är viktigt att behålla inriktningen på dina befintliga platser, kan du följa anvisningarna nedan för att få din annons och webbplats eller app att uppfylla kraven.

 3. Ändra webbplatsen eller appen. Om din annons leder till innehåll som bryter mot den här policyn måste du åtgärda webbplatsen eller appen så att policyn följs. Sedan måste du begära en granskning av webbplatsen eller appen innan du går vidare och ändrar annonstexten i nästa steg.
 4. Ta bort innehållet från annonsen.

  Om din annons bryter mot den här policyn ska du redigera den så att den följer policyn.

  • Håll muspekaren över annonsen du vill redigera på sidan Annonser.
  • Klicka på pennikonen intill annonsen och redigera den.
  • Klicka på Spara när du är klar.

  När du har redigerat och sparat din annons skickas den till oss för granskning. Vi granskar de flesta annonser inom en arbetsdag, men det kan ta längre tid om det krävs mer omfattande granskning. Om vi ser att du har tagit bort det oacceptabla innehållet från din annons och dess destination kan vi godkänna annonsen så att den börjar visas.

Om du inte kan åtgärda överträdelserna eller väljer att inte göra det måste du ta bort din annons om du vill förhindra att ditt konto stängs av i framtiden på grund av för många ej godkända annonser.

Abort

Google tillåter inte annonser som är relaterade till abort i dessa länder:

 • Antigua och Barbuda, Argentina, Aruba, Bahamas, Bahrain, Belgien, Belize, Bolivia, Brasilien, Caymanöarna, Chile, Colombia, Costa Rica, Djibouti, Dominica, Dominikanska Republiken, Ecuador, Egypten, El Salvador, Filippinerna, Frankrike, Förenade arabemiraten, Grenada, Guadeloupe, Guatemala, Haiti, Honduras, Hongkong, Indien, Indonesien, Irak, Iran, Italien, Jamaica, Jemen, Jordanien, Kuwait, Libanon, Libyen, Malaysia, Marocko, Martinique, Mexiko, Nicaragua, Oman, Pakistan, Palestina, Panama, Paraguay, Peru, Polen, Qatar, Ryssland, Saint Barthélemy, Saint Lucia, Saudiarabien, Schweiz, Singapore, Spanien, Sri Lanka, St Kitts och Nevis, Surinam, Sydkorea, Syrien, Taiwan, Thailand, Tunisien, Tyskland, Ukraina, Ungern, Uruguay och Venezuela

Om ditt land tillåter annonser som är relaterade till abort visas dessa annonser i söknätverket. Annonserna klassificeras dock som godkända (med begränsningar), vilket innebär att de endast visas områden där de är tillåtna. Det kan även finnas ytterligare restriktioner för ditt land. Se de landsspecifika avsnitten nedan för mer information om hur policyerna skiljer sig mellan olika länder.

Abortrelaterade annonser visas inte i Googles Display-nätverk, även om de är godkända (med begränsningar).

Åtgärda: Abort
 1. Läs policyn ovan som beskriver de typer av innehåll som vi inte tillåter samt landsspecifika begränsningar för platser som din kampanj är inriktad på.
 2. Ändra platsinriktningen. Om din annons uppfyller de grundläggande policykraven men inte de landsspecifika kraven för de länder som din kampanj är inriktad på kan du välja att redigera platsinriktningen och visa dina annonser på andra platser där de uppfyller kraven. När du har ställt in kampanjen på godkända platser kan du begära en granskning av ej godkända annonser, så kontrollerar vi om annonserna kan börja visas:
  Begär en granskning

  Alternativt, om det är viktigt att behålla inriktningen på dina befintliga platser, kan du följa anvisningarna nedan för att få din annons och webbplats eller app att uppfylla kraven.

 3. Ändra webbplatsen eller appen. Om din annons leder till innehåll som bryter mot den här policyn måste du åtgärda webbplatsen eller appen så att policyn följs. Sedan måste du begära en granskning av webbplatsen eller appen innan du går vidare och ändrar annonstexten i nästa steg.
 4. Ta bort innehållet från annonsen.

  Om din annons bryter mot den här policyn ska du redigera den så att den följer policyn.

  • Håll muspekaren över annonsen du vill redigera på sidan Annonser.
  • Klicka på pennikonen intill annonsen och redigera den.
  • Klicka på Spara när du är klar.

  När du har redigerat och sparat din annons skickas den till oss för granskning. Vi granskar de flesta annonser inom en arbetsdag, men det kan ta längre tid om det krävs mer omfattande granskning. Om vi ser att du har tagit bort det oacceptabla innehållet från din annons och dess destination kan vi godkänna annonsen så att den börjar visas.

Om du inte kan åtgärda överträdelserna eller väljer att inte göra det måste du ta bort din annons om du vill förhindra att ditt konto stängs av i framtiden på grund av för många ej godkända annonser.

Preventivmedel

Google tillåter inte annonser som är kopplade till preventivmedel eller fertilitetsprodukter i dessa länder:

 • Bahrain, Djibouti, Egypten, Förenade Arabemiraten, Hongkong, Irak, Iran, Jemen, Jordanien, Kina, Kuwait, Libanon, Libyen, Malaysia, Marocko, Oman, Palestinska självstyret, Qatar, Saudiarabien, Syrien, Thailand, Tunisien och Ukraina
Åtgärda: Preventivmedel
 1. Läs policyn ovan som beskriver de typer av innehåll som vi inte tillåter samt landsspecifika begränsningar för platser som din kampanj är inriktad på.
 2. Ändra platsinriktningen. Om din annons uppfyller de grundläggande policykraven men inte de landsspecifika kraven för de länder som din kampanj är inriktad på kan du välja att redigera platsinriktningen och visa dina annonser på andra platser där de uppfyller kraven. När du har ställt in kampanjen på godkända platser kan du begära en granskning av ej godkända annonser, så kontrollerar vi om annonserna kan börja visas:
  Begär en granskning

  Alternativt, om det är viktigt att behålla inriktningen på dina befintliga platser, kan du följa anvisningarna nedan för att få din annons och webbplats eller app att uppfylla kraven.

 3. Ändra webbplatsen eller appen. Om din annons leder till innehåll som bryter mot den här policyn måste du åtgärda webbplatsen eller appen så att policyn följs. Sedan måste du begära en granskning av webbplatsen eller appen innan du går vidare och ändrar annonstexten i nästa steg.
 4. Ta bort innehållet från annonsen.

  Om din annons bryter mot den här policyn ska du redigera den så att den följer policyn.

  • Håll muspekaren över annonsen du vill redigera på sidan Annonser.
  • Klicka på pennikonen intill annonsen och redigera den.
  • Klicka på Spara när du är klar.

  När du har redigerat och sparat din annons skickas den till oss för granskning. Vi granskar de flesta annonser inom en arbetsdag, men det kan ta längre tid om det krävs mer omfattande granskning. Om vi ser att du har tagit bort det oacceptabla innehållet från din annons och dess destination kan vi godkänna annonsen så att den börjar visas.

Om du inte kan åtgärda överträdelserna eller väljer att inte göra det måste du ta bort din annons om du vill förhindra att ditt konto stängs av i framtiden på grund av för många ej godkända annonser.

Ansök om certifiering för att få annonsera med Google

Vissa annonsörer – exempelvis onlineapotek, läkemedelstillverkare och andra som vill använda termer som rör receptbelagda läkemedel i annonstext och på målsidor – måste certifieras av Google för att få annonsera. Om du är en sådan annonsör följer här en beskrivning av hur certifieringsansökan går till:

1. Följ alla landsspecifika krav som anges nedan. Om kampanjen är inriktad på ett land som inte finns med på listan tillåter vi inte att läkemedelstillverkare i landet marknadsför receptbelagda eller receptfria läkemedel.

2. Fyll i ansökningsformuläret.

 • Du måste ange ditt kund-id i AdWords. Det finns överst på alla sidor i ditt konto.
 • Ange all efterfrågad information så slipper du onödiga förseningar.
 • Om du har en byrå som ansöker som företrädare för en annonsör måste du skicka dokumentation som beskriver din relation till annonsören eller licensinnehavaren.

Hur skiljer sig policyn mellan olika länder?

Utöver de innehållsbaserade begränsningarna ovan kan det finnas ytterligare krav som grundar sig på vilka länder kampanjen har som mål. Välj ett land nedan om du vill se vilka ytterligare krav du måste uppfylla för att få inrikta kampanjen på det landet.

 

Australien

Produkt Tillåtet?
Onlineapotek

Tillåtet med begränsningar

Google tillåter marknadsföring av onlineapotek om de är registrerade hos Pharmacy Guild of Australia eller Medicare Australia och inte marknadsför receptbelagda läkemedel i annonser eller på målsidor. Annonsörerna måste även vara certifierade av Google. Se hur du ansöker ovan.

Österrike

Produkt Tillåtet?
Onlineapotek

Tillåtet med begränsningar

Google tillåter marknadsföring av onlineapotek om de är registrerade hos Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen och inte marknadsför receptbelagda läkemedel i annonser eller på målsidor. Annonsörerna måste även vara certifierade av Google. Se hur du ansöker ovan.

Belgien

Produkt Tillåtet?
Onlineapotek

Inte tillåtet

Google tillåter inte marknadsföring av apotek om de erbjuder hämtning och leverans av recept i Belgien.

Brasilien

Produkt Tillåtet?
Onlineapotek

Tillåtet med begränsningar

Google tillåter marknadsföring av onlineapotek om de är registrerade hos Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) och inte marknadsför receptbelagda läkemedel i annonser, på målsidor eller i sökord. Annonsörerna måste även vara certifierade av Google. Se hur du ansöker ovan.

Kanada

Produkt Tillåtet?
Nätapotek

Tillåtet med begränsningar

Google tillåter nätapotek om de är ackrediterade genom programmet National Association of Boards of Pharmacy (NABP). Google kräver följande NABP-ackreditering beroende på typ av webbplats:

 • VIPPS – tillgängligt för apotek med fullständig onlinefunktion, däribland försäljning (eller underlättande av försäljning) av receptbelagda läkemedel eller mottagning av nya beställningar av receptbelagda läkemedel via webbplatsen.
 • .Pharmacy Verified Websites Program (programmet .Pharmacy för verifierade webbplatser) – webbplatser med toppdomänen .pharmacy i webbadressen kan användas av apotek med fullständig eller begränsad onlinefunktion, t.ex. försäljning (eller underlättande av försäljning) av receptbelagda läkemedel via webbplatsen, läkemedelsuttag eller överföringar.
Läs mer eller ansök om NABP-ackreditering. Annonsörerna måste även vara certifierade av Google. Se hur du ansöker ovan.

Kina

Produkt Tillåtet?
Onlineapotek

Tillåtet med begränsningar

Google tillåter marknadsföring av onlineapotek om de är registrerade hos State Food and Drug Administration (SFDA) i Kina och inte marknadsför receptbelagda läkemedel i annonser, på målsidor eller i sökord. Det är inte tillåtet att marknadsföra upphämtning och leverans av recept. Annonsörerna måste även vara certifierade av Google. Se hur du ansöker ovan.

Medicinska tjänster

Tillåtet med begränsningar

Google tillåter marknadsföring av medicinska tjänster i Kina, förutsatt att du skickar in nödvändig dokumentation och har certifierats av Google.

Tyskland

Produkt Tillåtet?
Onlineapotek

Tillåtet med begränsningar

Google tillåter marknadsföring av onlineapotek om de är licensierade av DIMDI och inte marknadsför receptbelagda läkemedel i annonser eller på målsidor. Alla apotek måste ha tillstånd, även om de endast erbjuder receptfria produkter. Annonsörerna måste även vara certifierade av Google. Se hur du ansöker ovan.

Hongkong

Produkt Tillåtet?
Onlineapotek

Tillåtet med begränsningar

Google tillåter marknadsföring av onlineapotek om de är registrerade hos Hongkongs hälsovårdsmyndighets läkemedelstjänst och inte marknadsför receptbelagda läkemedel i annonser, på målsidor eller i sökord. Det är inte tillåtet att marknadsföra upphämtning och leverans av recept. Annonsörerna måste även vara certifierade av Google. Se hur du ansöker ovan.

Indien

Produkt Tillåtet?
Läkemedelstillverkare

Tillåtet med begränsningar

Google tillåter att läkemedelstillverkare marknadsför receptfria läkemedel i enlighet med lokal lagstiftning i Indien.

Irland

Produkt Tillåtet?
Onlineapotek

Inte tillåtet

Google tillåter inte marknadsföring av onlineapotek som erbjuder mottagning av recept, utlämning av receptbelagda läkemedel, försäljning av icke-medicinska produkter eller rådgivning online (innefattar inte rådgivning med läkare) i Irland.

Japan

Produkt Tillåtet?
Onlineapotek

Tillåtet med begränsningar

Google tillåter marknadsföring av onlineapotek i Japan, under förutsättning av att de kan ange ett giltigt licensnummer för ”Licens för innehavare av marknadsföringsauktorisering”. Marknadsföring av mottagning och leverans av recept är inte tillåtet. Annonsörerna måste även vara certifierade av Google. Se hur du ansöker ovan.

Receptbelagda läkemedel

Tillåtet med begränsningar

Google tillåter inte att termer som rör receptbelagda läkemedel används i annonstext, på målsidor eller som sökord, med följande undantag:

 • Termer som rör receptbelagda läkemedel får användas av webbplatser som endast är tillgängliga för sjukvårdspersonal, apotek med fysiska butiker samt läkemedelstillverkare.
Om du tillhör en organisation som kan få undantag kan du kontakta oss via onlineformuläret.

Receptfria läkemedel

Tillåtet med begränsningar

Google tillåter att annonser som marknadsför receptfria läkemedel visas i Japan, så länge annonsören har ett giltigt licensnummer som visas på webbplatsen.

Sydkorea

Produkt Tillåtet?
Onlineapotek

Tillåtet med begränsningar

Google tillåter marknadsföring av receptfria läkemedel enligt lokal lagstiftning i Sydkorea.

Mexiko

Produkt Tillåtet?
Onlineapotek

Tillåtet med begränsningar

Google tillåter marknadsföring av onlineapotek om de är registrerade hos COFEPRIS och inte marknadsför receptbelagda eller receptfria läkemedel i annonser, på målsidor eller i sökord. Annonsörerna måste även vara certifierade av Google. Se hur du ansöker ovan.

Nederländerna

Produkt Tillåtet?
Onlineapotek

Tillåtet med begränsningar

Google tillåter marknadsföring av onlineapotek om de är registrerade hos Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport och finns med i onlineregistret. Onlineapotek får inte marknadsföra receptbelagda läkemedel i annonserna eller på målsidorna. Annonsörerna måste även vara certifierade av Google. Se hur du ansöker ovan.

Nya Zeeland

Produkt Tillåtet?
Onlineapotek

Tillåtet med begränsningar

Google tillåter marknadsföring av onlineapotek om de är ackrediterade av Ministry of Health. Annonsörerna måste även vara certifierade av Google. Se hur du ansöker ovan.

Norge

Produkt Tillåtet?
Onlineapotek

Tillåtet med begränsningar

Google tillåter marknadsföring av onlineapotek om de är registrerade hos norska läkemedelsverket och inte marknadsför receptbelagda läkemedel i annonser eller på målsidor. Annonsörerna måste även vara certifierade av Google. Se hur du ansöker ovan.

Polen

Produkt Tillåtet?
Onlineapotek

Inte tillåtet

Google tillåter inte marknadsföring av onlineapotek oavsett om de erbjuder receptmottagnings- och leveranstjänster eller inte.

Ryssland

Produkt Tillåtet?
Läkemedelstillverkare

Tillåtet med begränsningar

Google tillåter att läkemedelstillverkare marknadsför receptfria läkemedel i enlighet med lokal lagstiftning. Alla sådana kampanjer som är inriktade på Ryssland måste ha ta med en av följande fyra ansvarsfriskrivningar på ryska i annonsen: ”Есть противопоказания. Посоветуйтесь с врачом.” eller ”Есть противопоказания. Узнайте у врача.” eller ”Есть противопоказания. Перед применением необходимо ознакомиться с инструкцией.” eller ”Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.” Läkemedelstillverkare måste också certifieras av Google.

Sverige

Produkt Tillåtet?
Onlineapotek

Tillåtet med begränsningar

Google tillåter marknadsföring av onlineapotek om de är registrerade hos Läkemedelsverket och inte marknadsför receptbelagda läkemedel i annonser, på målsidor eller i sökord. Annonsörerna måste även vara certifierade av Google. Se hur du ansöker ovan.

Taiwan

Produkt Tillåtet?
Onlineapotek

Tillåtet med begränsningar

Google tillåter marknadsföring av onlineapotek om de är registrerade hos Ministry of Health and Welfare och inte marknadsför receptbelagda läkemedel i annonser, på målsidor eller i sökord. Annonsörerna måste även vara certifierade av Google. Se hur du ansöker ovan.

Storbritannien

Produkt Tillåtet?
Onlineapotek

Tillåtet med begränsningar

Google tillåter marknadsföring av onlineapotek om de är registrerade hos General Pharmaceutical Council (GPhC) och godkända av Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA). Annonsörer får inte marknadsföra receptbelagda läkemedel i annonserna eller på målsidorna. Annonsörerna måste även vara certifierade av Google. Se hur du ansöker ovan.

USA

Produkt Tillåtet?
Nätapotek

Tillåtet med begränsningar

Google tillåter nätapotek om de är ackrediterade genom programmet National Association of Boards of Pharmacy (NABP). Google kräver följande NABP-ackreditering beroende på typ av webbplats:

 • VIPPS – tillgängligt för apotek med fullständig onlinefunktion, däribland försäljning (eller underlättande av försäljning) av receptbelagda läkemedel eller mottagning av nya beställningar av receptbelagda läkemedel via webbplatsen.
 • .Pharmacy Verified Websites Program (programmet .Pharmacy för verifierade webbplatser) – webbplatser med toppdomänen .pharmacy i webbadressen kan användas av apotek med fullständig eller begränsad onlinefunktion, t.ex. försäljning (eller underlättande av försäljning) av receptbelagda läkemedel via webbplatsen, läkemedelsuttag eller överföringar.

Läs mer eller ansök om NABP-ackreditering. Annonsörerna måste även vara certifierade av Google. Se hur du ansöker ovan.

Åtgärda ej godkända annonser

Om din annons inte blir godkänd på grund av att den bryter mot den här policyn kan du försöka lösa problemet med hjälp av följande tips:

Anledning till avslag Vad betyder det? Vad ska jag göra nu?
Certifiering krävs för onlineapotek Annonsen, webbplatsen eller appen marknadsför receptbelagda läkemedel eller liknande produkter, men ditt konto är inte certifierat av Google. Ta bort alla hänvisningar till marknadsföring av receptbelagda läkemedel från annonsen och webbplatsen eller appen. Om du har ett licensierat onlineapotek kan du bli certifierad av Google. Se hur ansökan går till ovan.
Inriktningen överensstämmer inte med policyn Annonsen, webbplatsen eller appen marknadsför receptbelagda läkemedel eller liknande produkter. Även om ditt konto är certifierat av Google är annonsen inriktad utanför det land som du har certifierats för. Ta bort alla hänvisningar till marknadsföring av receptbelagda läkemedel online från annonsen och webbplatsen eller appen. Du kan även ändra kampanjernas platsinriktning så att den överensstämmer med det land där du är certifierad att marknadsföra apoteket. I avsnittet ovan finns det mer information om landsspecifika begränsningar för de länder som du riktar in dig på.
Webbadressen stämmer inte med onlineapotekets certifiering Annonsen, webbplatsen eller appen marknadsför receptbelagda läkemedel eller liknande produkter. Även om ditt konto är certifierat av Google stämmer inte webbplatsen eller appen som annonsen marknadsför överens med vad som har certifierats av Google. Ta bort alla hänvisningar till marknadsföring av receptbelagda läkemedel online från din annons och webbplats. Du kan även ändra annonsen så att du marknadsför webbplatsen eller appen som du angav i din certifieringsansökan. Om du vill använda en ny webbplats eller app måste den också certifieras av Google. Se hur ansökan går till ovan.
Licensnumret för receptfria läkemedel krävs Din annons, webbplats eller app marknadsför receptfria läkemedel utan licensnummer, och det är inte tillåtet i minst ett av länderna som kampanjen är inriktad på. Ta bort alla hänvisningar till receptfria läkemedel utan licensnummer från din annons och webbplats eller app. Du kan även ändra platsinriktningen för dina kampanjer och bara rikta in dig på länder där den här tjänsten är tillåten. I avsnittet ovan finns det mer information om landsspecifika begränsningar för de länder som du riktar in dig på.
Inriktning på receptbelagda läkemedel Din annons, webbplats eller app marknadsför receptbelagda läkemedel. Det är inte tillåtet i minst ett av länderna som kampanjen är inriktad på. Ta bort alla hänvisningar till receptbelagda läkemedel och steroider från annonsen och webbplatsen eller appen. Du kan även ändra platsinriktningen för dina kampanjer och bara rikta in dig på länder där den här tjänsten är tillåten. I avsnittet ovan finns det mer information om landsspecifika begränsningar för de länder som du riktar in dig på.

Åtgärda en avstängd webbplats

Granska riktlinjerna ovan och gör alla nödvändiga ändringar på webbplatsen. Sedan begär du en granskning av webbplatsen genom att fylla i det här kontaktformuläret:
Begär en granskning

Om webbplatsen aktiveras på nytt kan dina annonser börja visas igen. Om annonserna inte blir godkända, kan du skicka in dem för ny granskning enligt anvisningarna nedan. Vi försöker granska webbplatser och annonser så fort som möjligt, vanligtvis inom tre arbetsdagar. Kontakta oss om du har väntat i mer än tre arbetsdagar på att din webbplats eller dina annonser ska granskas.

Hur skickar jag in annonsen för ny granskning?

Om annonsen inte blir godkänd kan du skicka in den för ny granskning genom att helt enkelt redigera och spara den. Se till att annonsen följer vår policy och ta bort alla referenser till oacceptabelt innehåll innan du sparar annonsen om du vill undvika att annonsen underkänns igen.

Så här redigerar du annonsen:

 1. Öppna fliken Annonser i ditt konto.
 2. Placera markören över tabellraden med den annons som du vill redigera. Klicka på pennikonen bredvid annonsen så kan du redigera den direkt.
 3. Klicka på Spara när du är klar med redigeringen.

När du har redigerat och sparat annonsen ändras värdet i kolumnen Status från Ej godkänd till en annan status, som Undergår granskning eller Kvalificerad. Vi granskar de flesta annonser inom en arbetsdag. Vissa granskningar kan ta längre tid eftersom vissa annonser kräver en mer ingående granskning.

Vad som händer om du bryter mot våra policyer

Annonsen eller tillägget godkänns inte: Annonser och tillägg som inte följer policyn godkänns inte. En annons som inte är godkänd visas inte förrän policyöverträdelsen har åtgärdats och annonsen har godkänts.

Webbplatsen kan stängas av: Vi kan stänga av webbplatser som bryter mot våra policyer. Det innebär att annonser för webbplatsen inte kan visas förrän problemet är åtgärdat.

Kontot stängs av: Om ett konto har flera överträdelser eller en enda allvarlig överträdelse kan det komma att stängas av. I så fall avbryts visningen av alla annonser i det avstängda kontot och vi kan inte längre godkänna dina annonser. Eventuellt kan relaterade konton också stängas av permanent. Om du lägger upp nya konton kan det hända att de stängs av automatiskt när du skapar dem. Läs mer om avstängda konton.

Google vill säkerställa en säker och positiv upplevelse för sina användare och kräver därför att alla annonsörer följer alla tillämpliga lagar och förordningar utöver Google AdWords-policyerna. Det är viktigt att du bekantar dig med och håller dig uppdaterad angående dessa krav för de platser där ditt företag är verksamt samt andra platser där dina annonser visas. När vi hittar innehåll som bryter mot dessa krav kan vi hindra det från att visas och vid upprepade eller allvarliga överträdelser kanske du inte längre kan annonsera med Google.

Kontaktinformation

Om du har fler frågor kring den här policyn, är du välkommen att kontakta oss via länken nedan. Då öppnas ett formulär där du kan skriva till oss om ditt problem.
Kontakta AdWords-support


Berätta vad du tycker

Betygsätt den här sidan och ge oss dina synpunkter nedan:
Var den här artikeln till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?