Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Ứng dụng Google
Menu chính

Theo dõi chuyển đổi trên trang web

Theo dõi chuyển đổi có thể cho bạn biết điều gì sẽ xảy ra sau khi khách hàng nhấp vào quảng cáo của bạn. Tìm hiểu cách thiết lập Theo dõi chuyển đổi cho các chuyển đổi trực tuyến như mua hàng và đăng ký trên trang web, tải xuống ứng dụng trên điện thoại di động, gọi cho doanh nghiệp của bạn từ điện thoại di động và v.v...