Bảo mật và chính sách dành cho đối tượng

Khi sử dụng phương thức quảng cáo dựa trên sở thích như tiếp thị lại, hãy nhớ thông báo cho khách truy cập trực tuyến rằng bạn thu thập thông tin trên trang web của mình. Tìm hiểu thêm về các chính sách quảng cáo AdWords và cách Google giúp người dùng kiểm soát thông tin đã thu thập thông qua quảng cáo dựa trên sở thích.