Cerca
Esborra la cerca
Tanca la cerca
Aplicacions de Google
Menú principal

Trieu les paraules clau

Triar les paraules clau adequades us permetrà mostrar els anuncis als clients que us interessin mentre cerquen termes específics o mentre visiten llocs web concrets. Obteniu més informació sobre com s'afegeixen i sobre com se suprimeixen les paraules clau, i descobriu com les paraules clau negatives us permeten evitar que l'anunci es mostri com a resposta a les cerques que incloguin termes que no estiguin relacionats amb la vostra empresa.