Dosezanje publike

Možete selektivno prikazivati oglase određenim skupinama korisnika. Možete dosegnuti korisnike za koje mislite da bi zbog svojih interesa, demografije ili činjenice da su u prošlosti već posjetili vašu web-lokaciju mogli biti mogući korisnici.