Dosezanje publike

Možete selektivno prikazivati oglase određenim skupinama korisnika. Možete dosegnuti korisnike za koje mislite da bi zbog svojih interesa, demografije ili činjenice da su u prošlosti već posjetili vašu web-lokaciju mogli biti mogući korisnici.

Doseg osoba koje posjećuju vašu web-lokaciju

Doseg osoba koje zanima vaša ponuda

Dosegnite demografske skupine

Upravljanje naprednim postavkama publike

Privatnost i pravila za publiku