Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoeken sluiten
Google-apps
Hoofdmenu

Advertenties weergeven op Google en andere zoeksites

U kunt ervoor kiezen uw advertenties weer te geven op het zoeknetwerk van Google, een groep zoekgerelateerde websites. Het zoeknetwerk van Google omvat Google.nl, Google Maps en andere zoeksites die als Google-partner advertenties weergeven. Dit noemen we zoekpartners. Lees hoe de positie van een advertentie wordt bepaald en hoe ze worden afgestemd op elke zoekopdracht.