Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
ứng dụng Google
Menu chính

Google Analytics và AdWords

Google Analytics là công cụ mạnh mẽ theo dõi tất cả lưu lượng truy cập đến trang web. Bạn có thể sử dụng công cụ này với AdWords để xem lưu lượng truy cập trang web hoặc doanh số đến từ quảng cáo của bạn là bao nhiêu. Tìm hiểu thêm về việc sử dụng Google Analytics và AdWords cùng nhau.