Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Ứng dụng Google
Menu chính

Khám phá AdWords

Với AdWords, bạn có thể tiếp cận các khách hàng mới khi họ tìm kiếm trên Google các từ liên quan đến doanh nghiệp của bạn hoặc duyệt các trang web có chủ đề liên quan. Ngoài ra, bạn có thể kiểm soát chi phí quảng cáo của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn hiểu cách thức hoạt động của AdWords và cung cấp tổng quan về các khái niệm cơ bản của AdWords.