Základní fakturační úkony

Na kartě Fakturace v účtu AdWords můžete hradit veškeré reklamní náklady a spravovat nastavení fakturace. Naučte se, jak získat fakturu nebo pokladní doklad, provést platbu, aktualizovat fakturační údaje, a další užitečné postupy.

Automatické a manuální platby

Kreditní hranice (nastavení plateb měsíčních fakturací)