Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
true

Sökord

Sökord är fraser som du väljer för att bestämma när och var din annons kan visas. De matchas med termer som människor söker efter eller webbinnehåll som de läser. Genom att välja sökord som är nära besläktade med dina annonser kan du nå kunder som letar efter precis det som ditt företag erbjuder.