Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Ứng dụng Google
Menu chính

Chọn vị trí và thời điểm quảng cáo xuất hiện

AdWords có thể giúp bạn tiếp cận khách hàng của bạn bất cứ khi nào, bất cứ nơi đâu và bất cứ cách nào bạn muốn tiếp cận họ. Tìm hiểu cách bạn có thể hiển thị quảng cáo của mình cho khách hàng ở một vị trí địa lý, trên các loại trang web hoặc thiết bị cụ thể hoặc thậm chí trong một phạm vi thời gian đã chọn.