Chọn vị trí và thời điểm quảng cáo xuất hiện

AdWords có thể giúp bạn tiếp cận khách hàng của bạn bất cứ khi nào, bất cứ nơi đâu và bất cứ cách nào bạn muốn tiếp cận họ. Tìm hiểu cách bạn có thể hiển thị quảng cáo của mình cho khách hàng ở một vị trí địa lý, trên các loại trang web hoặc thiết bị cụ thể hoặc thậm chí trong một phạm vi thời gian đã chọn.

Hiển thị quảng cáo theo vị trí địa lý và ngôn ngữ

Hiển thị quảng cáo trên Google và các trang web tìm kiếm khác

Hiển thị quảng cáo trên trang web

Hiển thị quảng cáo trên điện thoại di động và thiết bị máy tính bảng

Lập lịch quảng cáo