Pretraživanje
Izbriši pretraživanje
Zatvaranje pretraživanja
Googleove aplikacije
Glavni izbornik

Izradite oglase i kampanje

Saznajte više o sastavnicama AdWords računa: kampanjama, grupama oglasa i oglasima. Saznajte kako postaviti kampanju koja zadovoljava vaše poslovne ciljeve i kako se grupe oglasa upotrebljavaju za organiziranje oglasa. Odaberite različite vrste oglasa za privlačenje pravih korisnika.

Postavljanje nove kampanje