Consideracions que cal tenir en compte abans de moure les dades

Abans de moure les dades entre comptes, cal que tingueu en compte com afectarà al vostre compte d'AdWords.