Δημιουργία και επεξεργασία καμπανιών βίντεο TrueView

Στο Google Ads Editor έχετε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε και να διαχειριστείτε καμπάνιες βίντεο TrueView, καθώς και να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις καμπάνιας βίντεο. Οι διαφημίσεις βίντεο TrueView είναι ένας διαδραστικός τρόπος να κερδίσετε την αφοσίωση των πελατών σας στο YouTube, αλλά και σε ολόκληρο το διαδίκτυο. Λάβετε υπόψη ότι, παρόλο που υποστηρίζονται καμπάνιες TrueView for Action, συμπεριλαμβανομένων των παροτρύνσεων για δράση (CTA) και του κειμένου επικεφαλίδας, δεν υποστηρίζονται καμπάνιες TrueView για αγορές και καμπάνιες εγκαταστάσεων εφαρμογής για κινητές συσκευές.

Δημιουργία καμπάνιας βίντεο

 1. Στην ιεραρχημένη προβολή λογαριασμών, επιλέξτε τον λογαριασμό όπου θέλετε να εμφανιστεί η καμπάνια βίντεο.
 2. Στη λίστα τύπων, επιλέξτε το στοιχείο Καμπάνιες.
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη καμπάνιας πάνω από την προβολή δεδομένων.
 4. Επιλέξτε τη νέα καμπάνια στην προβολή δεδομένων.
 5. Επιλέξτε Βίντεο, Βίντεο – Αύξηση ενεργειών ή Βίντεο – Διαφήμιση βίντεο bumper ή Βίντεο – Εκτός ροής από το αναπτυσσόμενο μενού "Τύπος καμπάνιας".

Επεξεργασία καμπάνιας βίντεο

 1. Στην ιεραρχημένη προβολή λογαριασμών, επιλέξτε τον λογαριασμό που περιέχει την καμπάνια την οποία θέλετε να επεξεργαστείτε.
 2. Στη λίστα τύπων, επιλέξτε το στοιχείο Καμπάνιες.
 3. Επιλέξτε την καμπάνια που θέλετε να επεξεργαστείτε.

Στη συνέχεια, μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις, όπως, για παράδειγμα, να προσθέσετε εξαιρέσεις περιεχομένου με τις οποίες μπορείτε να προσδιορίσετε πού δεν θέλετε να εμφανίζονται οι διαφημίσεις σας.

 1. Για να προσθέσετε εξαιρέσεις περιεχομένου, κάντε κλικ στην επιλογή "Επεξεργασία", στην ενότητα "Εξαιρέσεις περιεχομένου".
 2. Επιλέξτε τις κατηγορίες ιστότοπων, περιεχομένου ή τοποθετήσεων διαφημίσεων όπου δεν θέλετε να εμφανίζονται οι διαφημίσεις σας.
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή OK.

Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις δικτύου, κάνοντας κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις βίντεο και επιλέγοντας Αναζήτηση Youtube, Βίντεο YouTube ή Συμπερίληψη συνεργατών βίντεο. Επίσης, μπορείτε να αλλάξετε τη στρατηγική προσφοράς σε "Μη αυτόματο CPV", χρησιμοποιώντας το αναπτυσσόμενο μενού στην ενότητα "Στρατηγική προσφοράς".

Με τις διαφημίσεις βίντεο, έχετε την επιλογή να ορίσετε είτε "Ημερήσιο προϋπολογισμό" είτε "Συνολικό προϋπολογισμό καμπάνιας". Λάβετε υπόψη ότι δεν μπορείτε να αλλάξετε τον τύπο προϋπολογισμού αφού δημιουργήσετε την καμπάνια.

Το Google Ads θα προσπαθήσει να δαπανήσει τον συνολικό προϋπολογισμό σας ομοιόμορφα καθ' όλη τη διάρκεια της καμπάνιας σας, ενώ ταυτόχρονα θα λαμβάνει υπόψη τις ημέρες με υψηλότερη και χαμηλότερη επισκεψιμότητα, προκειμένου να βελτιστοποιήσει την απόδοση της καμπάνιας σας. Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι η καμπάνια βίντεο λαμβάνει λιγότερες προβολές τις Δευτέρες και τις Τρίτες και περισσότερες προβολές τα σαββατοκύριακα. Το Google Ads θα βελτιστοποιήσει την απόδοση, δαπανώντας περισσότερα τις ημέρες κατά τις οποίες το βίντεο είναι πιθανό να λάβει περισσότερες προβολές, διατηρώντας, ωστόσο, εντός ορίων τους στόχους του συνολικού προϋπολογισμού.

Με έναν συνολικό προϋπολογισμό καμπάνιας, θα χρεώνεστε μόνο έως το ποσό που εισάγετε για μια καμπάνια, ακόμη και αν το Google Ads πραγματοποιήσει περισσότερες προβολές ή εμφανίσεις από όσες επιτρέπει ο προϋπολογισμός σας.

Δημιουργία ή επεξεργασία ομάδων διαφημίσεων

 1. Στην ιεραρχημένη προβολή λογαριασμών, επιλέξτε τον λογαριασμό που περιέχει την καμπάνια την οποία θέλετε να επεξεργαστείτε. 
 2. Στη λίστα τύπων, επιλέξτε Ομάδες διαφημίσεων.
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη ομάδας διαφημίσεων, για να δημιουργήσετε μια νέα ομάδα διαφημίσεων. Εναλλακτικά, επιλέξτε μια υπάρχουσα ομάδα διαφημίσεων για επεξεργασία.

Στη συνέχεια, μπορείτε να επεξεργαστείτε τα διάφορα πεδία, συμπεριλαμβανομένης της προσαρμογής προσφοράς δημοφιλέστερου περιεχομένου. Με αυτήν τη ρύθμιση μπορείτε να ορίσετε προσαρμογές προσφορών για περιεχόμενο το οποίο έχει χαρακτηριστεί ως δημοφιλέστερο μέσω μετρήσεων του συστήματος, τείνει να έχει μεγαλύτερο αριθμό εμφανίσεων ανά ημέρα και εξασφαλίζει υψηλότερη επισκεψιμότητα και αφοσίωση θεατών. 

Εάν δημιουργείτε μια νέα ομάδα διαφημίσεων, μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ δύο τύπων: σε ροή και video discovery.

Δημιουργία και επεξεργασία διαφημίσεων βίντεο

 1. Στην ιεραρχημένη προβολή λογαριασμού, επιλέξτε τον λογαριασμό που περιέχει την καμπάνια την οποία θέλετε να επεξεργαστείτε.
 2. Στη λίστα τύπων, επιλέξτε Διαφημίσεις.
  • Αν η ρύθμιση μορφής της ομάδας διαφημίσεων είναι "Σε ροή", επιλέξτε Διαφημίσεις βίντεο TrueView σε ροή.
  • Αν η ρύθμιση μορφής της ομάδας διαφημίσεων είναι "Σε ροή" και βρίσκεται σε μια καμπάνια του τύπου "Βίντεο – Αύξηση ενεργειών", επιλέξτε Διαφημίσεις βίντεο TrueView σε ροή. Κατά τη δημιουργία της διαφήμισής σας, φροντίστε να συμπεριλάβετε μια παρότρυνση για δράση (υποχρεωτικά) και μια επικεφαλίδα (προαιρετικά).
  • Αν η ρύθμιση μορφής της ομάδας διαφημίσεων είναι "Video discovery", επιλέξτε Διαφημίσεις TrueView video discovery.
  • Αν η ρύθμιση μορφής της ομάδας διαφημίσεων είναι "Bumper", επιλέξτε Διαφημίσεις βίντεο bumper.
  • Αν η ρύθμιση μορφής της ομάδας διαφημίσεων είναι "Εκτός ροής", επιλέξτε Διαφημίσεις εκτός ροής.
 3. Μπορείτε να επεξεργαστείτε τα πεδία στον πίνακα επεξεργασίας, όπως το αναγνωριστικό βίντεο, το τελικό URL και η κατάσταση. Επίσης, μπορείτε να ανεβάσετε μια εικόνα για τη διαφήμισή σας, κάνοντας κλικ στο στοιχείο Επιλογή εικόνας, στην ενότητα "Συνοδευτικό banner". 

Έχετε υπόψη τα εξής:


Η μορφή διαφήμισης πρέπει να αντιστοιχεί στον τύπο ομάδας διαφημίσεων. Για παράδειγμα, εάν έχετε μια ομάδα διαφημίσεων του τύπου "σε ροή", αυτή μπορεί να περιλαμβάνει μόνο διαφημίσεις σε ροή.

Σημαντικές διαφορές μεταξύ του Google Ads Editor και του Google Ads

Υπάρχουν ορισμένες βασικές διαφορές μεταξύ του Google Ads Editor και του Google Ads όσον αφορά τον τρόπο δημιουργίας και επεξεργασίας καμπανιών TrueView. Έχετε υπόψη τις εξής διαφορές:

 • Καμπάνιες TrueView για αγορές: Η δημιουργία ή λήψη αυτών των καμπανιών στο Google Ads Editor δεν είναι δυνατή επί του παρόντος.
 • Καμπάνιες TrueView για εγκαταστάσεις εφαρμογής για κινητά: Στο Google Ads Editor είναι δυνατή η λήψη αυτών των καμπανιών, αλλά όχι των διαφημίσεων εγκαταστάσεων εφαρμογής για κινητά. Συνεπώς, μην δημιουργείτε ή επεξεργάζεστε διαφημίσεις ή καμπάνιες εγκαταστάσεων εφαρμογής για κινητά στο Google Ads Editor.
 • Στόχευση: Στο Google Ads, όλες οι δημογραφικές ομάδες, χώρες και επικράτειες στοχεύονται από προεπιλογή. Ωστόσο, αυτές οι προεπιλογές δεν υπάρχουν στο Google Ads Editor. Αντ' αυτού, το Google Ads Editor στοχεύει την τοποθεσία που έχει επιλεγεί στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις καμπάνιας. Για να στοχεύσετε περισσότερες τοποθεσίες, προσθέστε τις στην ενότητα "Τοποθεσίες", στο στοιχείο "Λέξεις-κλειδιά και στόχευση".

Σημείωση:

Είναι σημαντικό, για κάθε καμπάνια TrueView, να ορίσετε τη στόχευση βάσει δημογραφικών στοιχείων, όπως βάσει ηλικίας ή φύλου, ακόμα και αν αποφασίσετε να στοχεύσετε όλα τα δημογραφικά στοιχεία. Στο Google Ads Editor δεν γίνεται προφόρτωση των ρυθμίσεων στόχευσης βάσει δημογραφικών στοιχείων.

 • Εξαιρέσεις περιεχομένου: Προκειμένου να εμφανίζονται προεπιλεγμένες εξαιρέσεις περιεχομένου ("ακατάλληλο για ανηλίκους" και "περιεχόμενο που δεν έχει ακόμη αξιολογηθεί"), ο προεπιλεγμένος τύπος καμπάνιας του Google Ads Editor πρέπει να έχει οριστεί σε "βίντεο". Αν έχετε ορίσει κάποιον άλλον προεπιλεγμένο τύπο καμπάνιας και δημιουργήσετε μια καμπάνια βίντεο, αυτές οι εξαιρέσεις περιεχομένου δεν θα οριστούν από προεπιλογή, αντίθετα με ό,τι ισχύει στο Google Ads.
 • Κατάργηση εικονοστοιχείων παρακολούθησης: Κατά την επεξεργασία διαφημίσεων βίντεο TrueView στο Google Ads Editor, τα URL παρακολούθησης εικονοστοιχείων, γνωστά και ως beacon, δεν καταργούνται. Ωστόσο, αν εξαγάγετε ή εισαγάγετε αρχείο CSV ή XML, τυχόν URL παρακολούθησης εικονοστοιχείων θα καταργηθούν.
 • Επικάλυψη παρότρυνσης για δράση: Η δημιουργία επικαλύψεων παρότρυνσης για δράση για βίντεο δεν είναι δυνατή στο Google Ads Editor. Ωστόσο, υποστηρίζονται διαφημίσεις βίντεο με CTA, π.χ. σε καμπάνιες TrueView for Action.
 • Επικυρώσεις τοποθετήσεων και αναγνωριστικών βίντεο: Στο Google Ads, τα μη υπάρχοντα URL τοποθετήσεων ή αναγνωριστικά βίντεο απορρίπτονται, ενώ στο Google Ads Editor μπορεί να γίνουν αποδεκτά.  
 • Σύνδεση λογαριασμού YouTube: Δεν είναι δυνατή η σύνδεση λογαριασμού YouTube από το Google Ads Editor.
   

Σχετικοί σύνδεσμοι

 

 

 

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;