Wersja 9.8.1

Kierowanie na lokalizację

Nowa karta Lokalizacje: nowa karta Lokalizacje (na karcie Kierowanie) pozwala łatwo i szybko dodawać, aktualizować oraz kopiować miejsca docelowe lokalizacji. Kierowanie na lokalizację nie znajduje się już na karcie Kampanie. Więcej informacji

 

Formaty reklam

Nowe dynamiczne reklamy w wyszukiwarce: zarządzaj rozszerzeniami dynamicznych reklam w wyszukiwarce, dynamicznymi reklamami w wyszukiwarce i dynamicznymi celami reklamy w Edytorze Google Ads. Więcej informacji

Nowe reklamy liście produktów: zarządzaj reklamami na liście produktów i miejscami docelowymi produktów w Edytorze Google Ads. Więcej informacji

Zaktualizowane reguły dynamicznego wstawiania: ciągi znaków w postaci {A.B.C:xxx} lub {A.B.C} są traktowane jako tagi dynamicznego wstawiania. Więcej informacji

Większe obrazy w reklamach graficznych: obrazy o rozmiarach 425 x 600, 300 x 600 i 300 x 1050 mogą mieć do 200K. Inne rozmiary wciąż obowiązuje limit 50K.

 

Ustawienia kampanii

Zaktualizowany tekst: tekst wymienionych niżej ustawień jest zgodny z ustawieniami konta Google Ads. Więcej informacji

Ustawienie kampanii Stary tekst Nowy tekst
Metoda wyświetlania Przyspieszona: wyświetlaj reklamy jak najszybciej Przyspieszona: wyświetlaj reklamy tak szybko, jak to możliwe
Rotacja reklam Wyświetlaj naprzemiennie: wyświetlaj reklamy bardziej równomiernie Wyświetlaj naprzemiennie równomiernie: wyświetlaj reklamy bardziej równomiernie przez 90 dni, a następnie zoptymalizuj je pod kątem kliknięć
Sieć reklamowa Tematycznie powiązane strony w całej sieci

Tylko tematycznie powiązane strony w wybranych miejscach docelowych i grupach odbiorców
szeroki zasięg: wyświetlaj reklamy na stronach, które pasują do mojej podstawowej metody kierowania;

zawężony zasięg: wyświetlaj reklamy tylko na stronach, które pasują do wszystkich moich metod kierowania.
Nowe dopasowanie ścisłe i do wyrażenia -- Uwzględnione wyrazy w liczbie mnogiej, z błędną pisownią i ich różne odmiany

Bez zbliżonych odmian
Metoda kierowania Kieruj na podstawie lokalizacji fizycznej lub zamiaru wyszukiwania (zalecane)

Kieruj na podstawie lokalizacji fizycznej: sygnały lokalizacji z urządzeń

Kieruj na podstawie zamiaru wyszukiwania: hasła lokalizacji w zapytaniach użytkownika
Użytkownicy w mojej wybranej lokalizacji, szukający stron na jej temat lub przeglądający takie strony (zalecane)

Użytkownicy w mojej wybranej lokalizacji

Użytkownicy szukający stron na temat mojej wybranej lokalizacji lub przeglądający takie strony
Metoda wykluczania Wykluczaj tylko według lokalizacji fizycznej (zalecane)

Wykluczaj według lokalizacji fizycznej i zamiaru wyszukiwania
Użytkownicy w mojej wykluczonej lokalizacji

Użytkownicy w mojej wykluczonej lokalizacji, szukający stron na jej temat lub przeglądający takie strony (zalecane)

Budżety wspólne są w trybie tylko do odczytu: w Edytorze Google Ads nie możesz zmieniać budżetów wspólnych. Aby zmienić budżet wspólny, zaloguj się na konto Google Ads na https://ads.google.com.

 

Import i eksport

Narzędzia „Dodaj wiele” dla zmian dotyczących jednej kolumny: zmiany, które wymagają tylko jednej kolumny (np. prosta lista słów kluczowych bez nazwy grupy reklam) działają prawidłowo bez potrzeby wybierania nagłówka kampanii.

Zmiana adresów URL reklamy przy użyciu importu pliku CSV: teraz możesz zmienić wyświetlany URL lub docelowy URL reklamy za pomocą importu pliku CSV.

Zmiany w eksporcie pliku CSV:

  • Mniej kolumn stanu w eksportowanym pliku CSV: stan jest wbudowany w trzy kolumny (Stan kampanii dla kampanii, Stan grup reklam dla grup reklam i Stan dla wszystkich pozostałych elementów). Zobacz listę kolumn.
  • Stan „Usunięty” w eksportowanym pliku CSV: teraz elementy usunięte w kolumnie Stan są oznaczone jako „Usunięty” (wcześniej puste pole).
  • Kontrola stanu rozszerzenia lokalizacji: obok rozszerzeń usuniętych lokalnie kolumna Stan podaje „Usunięte”, w pozostałych przypadkach pole to jest puste. Na karcie Rozszerzenia lokalizacji nie ma już menu Stan.
 

Miejsca docelowe

Formatowanie tematów: możesz kierować na temat, stosując wiele różnych formatów. Na przykład wszystkie formaty wymienione po dwukropku dają takie samo kierowanie: Category:Games, Topic::Games, Topic:8:Games. Więcej informacji

Stawki: „maksymalna stawka CPC wybranych miejsc docelowych” na poziomie grupy reklam nie jest już dostępna. Więcej informacji

 

Publikowanie

Ulepszenia publikacji: jeśli publikujesz wiele zmian, w określonym momencie procesu publikacji możesz wyjść z Edytora Google Ads. Gdy wrócisz później, zmiany będą opublikowane. Więcej informacji

 

Zmiany wizualne

Nowy wygląd kart:

  • Zmienione karty: zaktualizowana struktura zawiera karty nowych typów reklam i celów.
  • Zaktualizowane skróty klawiaturowe: skróty do przechodzenia na różne karty odzwierciedlają nową strukturę kart. Przykład: użyj Ctrl+4 (Cmd+4 na Macu), by wybrać kartę Kierowanie.
  • Elastyczna szerokość karty: jeśli zmniejszysz główne okno Edytora Google Ads, zwężą się również karty.

Szybkie linki do narzędzi: linki do narzędzi (Zamień tekst, Dołącz tekst, Zmień pisownię tekstu wielkimi literami) znajdują się teraz na kartach Grupy reklam i Kampanie.

 

Dodatkowe informacje

W Edytorze Google Ads obowiązują obecnie Warunki korzystania z usług Google. Podczas aktualizacji wszyscy użytkownicy są proszeni o ich akceptację.

Aktualna wersja zawiera też inne poprawki i ulepszenia.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?