Versie 9.8.1


Targeting op locatie

Nieuw tabblad 'Locaties': op het nieuwe tabblad 'Locaties' (onder 'Targeting') kunt u locatietargets snel en gemakkelijk toevoegen, bijwerken en kopiëren. Targeting op locatie wordt niet langer op het tabblad 'Campagnes' weergegeven. Meer informatie


Advertentie-indelingen

Nieuwe dynamische zoekadvertenties: beheer uw dynamische zoekadvertentie-extensies, dynamische zoekadvertenties en dynamische advertentietargets in Google Ads Editor. Meer informatie

Nieuwe advertenties met productvermeldingen: beheer uw advertenties met productvermeldingen en producttargets in Google Ads Editor. Meer informatie

Bijgewerkte regels voor dynamische invoeging: alles in de vorm {A.B.C:xxx} of {A.B.C} wordt beschouwd als een tag voor dynamische invoeging. Meer informatie

Grotere afbeeldingen voor beeldadvertenties: afbeeldingen met de afmetingen 425 x 600, 300 x 600 en 300 x 1050 kunnen maximaal 200 K groot zijn. Afbeeldingen met andere afmetingen zijn nog altijd beperkt tot 50 K.


Campagne-instellingen

Bijgewerkte tekst: de tekst voor de volgende instellingen is in overeenstemming met uw Google Ads-account. Meer informatie

Campagne-instelling Oude tekst Nieuwe tekst
Weergavesnelheid Versneld: advertenties zo snel mogelijk weergeven Versneld: advertenties zo snel als redelijkerwijs mogelijk weergeven
Advertentieroulatie Rouleren: advertenties gelijkmatiger weergeven Gelijkmatig rouleren: advertenties 90 dagen gelijkmatiger weergeven en vervolgens optimaliseren voor klikken
Display Netwerk Relevante pagina's in het gehele netwerk

Alleen op relevante pagina's voor de plaatsingen en doelgroepen die ik beheer
Groot bereik: advertenties weergeven op pagina's die overeenkomen met mijn primaire targetingmethode

Specifiek bereik: advertenties alleen weergeven op pagina's die overeenkomen met al mijn targetingmethoden
Nieuw exact zoeken en zoeken op woordgroep -- Inclusief meervoudsvormen, spelfouten en andere sterk gelijkende varianten

Sterk gelijkende varianten niet opnemen
Targetingmethode Targeten op basis van fysieke locatie of zoekplan (aanbevolen)

Targeten op basis van fysieke locatie: locatiesignalen op basis van apparaat

Targeten op basis van zoekplan: locatietermen in zoekopdrachten van gebruikers
Gebruikers die zich bevinden in, op zoek zijn naar of pagina's weergeven over mijn targetlocatie (aanbevolen)

Gebruikers op mijn targetlocatie

Gebruikers die op zoek zijn naar of pagina's weergeven over mijn targetlocatie
Uitsluitingsmethode Alleen uitsluiten op basis van fysieke locatie (aanbevolen)

Uitsluiten op basis van fysieke locatie en zoekplan
Gebruikers op mijn uitgesloten locatie

Gebruikers die zich bevinden in, op zoek zijn naar of pagina's weergeven over mijn uitgesloten locatie (aanbevolen)

Gedeelde budgetten zijn alleen-lezen: gedeelde budgetten kunnen niet worden bewerkt in Google Ads Editor. Als u een gedeeld budget wilt wijzigen, meldt u zich aan bij uw Google Ads-account op https://ads.google.com.


Importeren en exporteren

Hulpprogramma's voor 'meerdere toevoegen' voor toevoegingen van slechts één kolom: wijzigingen die slechts één kolom vereisen (zoals een eenvoudige lijst met zoekwoorden zonder advertentiegroepnaam) werken correct zonder dat u de kop 'Campagne' hoeft te selecteren.

Advertentie-URL's wijzigen met behulp van een geïmporteerd CSV-bestand: u kunt nu de zichtbare URL of de bestemmings-URL van een advertentie wijzigen met behulp van een geïmporteerd CSV-bestand.

Wijzigingen in CSV-exportbestanden:

  • Minder statuskolommen in CSV-exportbestanden: de status is samengevoegd tot drie kolommen (Campaign Status for campaigns, Ad Group Status for ad groups en Status for everything else). Bekijk een lijst met kolommen.
  • Status 'Verwijderd' in CSV-exportbestanden: verwijderde items worden nu weergegeven met 'Verwijderd' in plaats van een leeg veld in de kolom 'Status'.
  • Statuscontrole van locatie-extensies: in CSV-exportbestanden wordt voor lokaal verwijderde extensies 'Verwijderd' weergegeven in de kolom 'Status'; in alle andere gevallen blijft de kolom 'Status' leeg. Het tabblad 'Locatie-extensies' heeft geen vervolgkeuzelijst 'Status' meer.

Plaatsingen

Indeling voor onderwerpen: u kun een aantal indelingen gebruiken voor het targeten van een onderwerp. De volgende indelingen bijvoorbeeld, resulteren in dezelfde targeting: Category:Games, Topic::Games, Topic:8:Games. Meer informatie

Biedingen: het 'maximum CPC-bod voor zelfgekozen plaatsingen' op advertentiegroepniveau is niet langer beschikbaar. Meer informatie


Uploaden

Uploadverbeteringen: als u veel wijzigingen uploadt, kunt u nu na een bepaald punt tijdens de uploadprocedure Google Ads Editor afsluiten. Wanneer u later terugkomt, zijn uw wijzigingen geüpload. Meer informatie


Visuele wijzigingen

Aangepaste tabbladen:

  • Opnieuw ingedeelde tabbladen: de bijgewerkte volgorde biedt ruimte voor tabbladen voor nieuwe advertentietypen en targets.
  • Bijgewerkte sneltoetsen: de sneltoetsen om van het ene tabblad naar het andere te gaan, zijn aangepast aan de nieuwe volgorde van tabbladen. Gebruik bijvoorbeeld Ctrl+4 (op Mac, Cmd+4) om het tabblad 'Targeting' te selecteren.
  • Flexibele tabbladbreedte: als u het hoofdvenster van Google Ads Editor verkleint, worden de tabbladen dienovereenkomstig smaller.

Snelle links naar hulpprogramma's: de tabbladen 'Advertentiegroepen' en 'Campagnes' bevatten nu links naar hulpprogramma's (Tekst vervangen, Tekst toevoegen, Hoofdlettergebruik wijzigen).


Andere opmerkingen

Voor Google Ads Editor gelden nu de Servicevoorwaarden van Google. Alle gebruikers wordt gevraagd akkoord te gaan met de Servicevoorwaarden wanneer ze upgraden.

In deze versie zijn bovendien enkele andere verbeteringen en aanpassingen aangebracht.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?