นำเข้าไฟล์ CSV ใน AdWords Editor

เตรียมไฟล์ CSV

การนำเข้าไฟล์ CSV จะช่วยให้คุณสามารถเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงรายการต่างๆ ในบัญชี AdWords ได้พร้อมกัน อ่านหลักเกณฑ์การจัดรูปแบบด้านล่าง เพื่อช่วยให้มั่นใจได้ว่าจะนำเข้าไฟล์สำเร็จ

1. แสดงแต่ละรายการในแถวของตนเอง

แต่ละแถวในไฟล์ CSV ของคุณต้องแสดงข้อมูลของรายการ เช่น แคมเปญ สถานที่เป้าหมาย หรือโฆษณา เพียงรายการเดียว ในตัวอย่างต่อไปนี้ แถวแรกคือส่วนหัว สองบรรทัดถัดไปคือคำหลัก และสองบรรทัดสุดท้ายคือข้อความโฆษณา

Campaign, Ad Group, Keyword, Headline, ...
แคมเปญของฉัน, กลุ่มโฆษณาของฉัน, คำหลัก 1
แคมเปญของฉัน, กลุ่มโฆษณาของฉัน, คำหลัก 2
แคมเปญของฉัน, กลุ่มโฆษณาของฉัน, [ว่าง], บรรทัดแรก 1, ...
แคมเปญของฉัน, กลุ่มโฆษณาของฉัน, [ว่าง], บรรทัดแรก 2, ...

หากต้องการดูตัวอย่างง่ายๆ คุณสามารถดู ไฟล์ CSV ตัวอย่าง นี้

หากคุณต้องการทำการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมให้กับบัญชีเพียงเล็กน้อย คุณอาจเลือกที่จะ ส่งออกไฟล์ CSV จาก AdWords Editor แล้วทำการแก้ไขไฟล์ดังกล่าว จากนั้นจึงนำเข้ากลับมาใน AdWords Editor

2. รวมแถวส่วนหัวคอลัมน์

AdWords Editor จะถือว่าแถวแรกในไฟล์ CSV ที่นำเข้าเป็นแถวส่วนหัวคอลัมน์ เลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้สำหรับแถวส่วนหัวคอลัมน์ CSV ของคุณ

  • ตัวเลือกที่ 1 (แนะนำ): รวมส่วนหัวคอลัมน์มาตรฐานของ AdWords Editor ในบทความถัดไปของคู่มือนี้ คุณจะเห็น รายการคอลัมน์ CSV
  • ตัวเลือกที่ 2: ใช้ส่วนหัวคอลัมน์ของคุณเอง หรือปล่อยให้แถวแรกว่างไว้ คุณจะมีโอกาสเลือกหรือแก้ไขส่วนหัวคอลัมน์เมื่อคุณนำเข้าไฟล์ CSV

3. ตรวจสอบการจัดรูปแบบภายในคอลัมน์

บางคอลัมน์ต้องมีการจัดรูปแบบบางอย่าง ตัวอย่างเช่น บางรหัสภาษาจะระบุการกำหนดภาษาเป้าหมาย ในบทความถัดไปของคู่มือนี้ คุณจะเห็น รายการคอลัมน์ CSV ซึ่งมีคำแนะนำพิเศษสำหรับการจัดรูปแบบคอลัมน์

หากในหนึ่งเซลล์ของคอลัมน์หนึ่งมีค่าหลายค่า ให้คั่นค่าต่างๆ ด้วยเครื่องหมายอัฒภาค เช่น en;de สำหรับการกำหนดภาษาเป้าหมายเป็นภาษาอังกฤษและเยอรมัน หรือ gender;age สำหรับการเข้าถึงแบบยืดหยุ่น

หากคุณนำเข้าแคมเปญใหม่โดยใช้การนำเข้า CSV แต่ไม่สามารถอ่านการตั้งค่าได้ AdWords Editor จะใช้ การตั้งค่าเริ่มต้นของแคมเปญ

4. ตรวจสอบรูปแบบและการเข้ารหัสไฟล์

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าบันทึกไฟล์ไว้ในรูปแบบ CSV ทั้งนี้ AdWords Editor จะไม่นำเข้ารูปแบบอื่นๆ เช่น Microsoft Excel (XLS) หากคุณแก้ไขไฟล์ CSV ใน Excel เราขอแนะนำให้บันทึกไฟล์ดังกล่าวด้วยการเข้ารหัส Unicode Text (บันทึกเป็น > บันทึกเป็นประเภท > Unicode Text)

บทความนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร