นำเข้าไฟล์ CSV ใน AdWords Editor

เตรียมไฟล์ CSV

การนำเข้าไฟล์ CSV จะช่วยให้คุณเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงรายการต่างๆ ในบัญชี AdWords ได้พร้อมกัน อ่านหลักเกณฑ์การจัดรูปแบบด้านล่าง เพื่อช่วยให้มั่นใจได้ว่าจะนำเข้าไฟล์สำเร็จ

1. แสดงแต่ละรายการในแถวของตนเอง

แต่ละแถวในไฟล์ CSV ของคุณต้องแสดงข้อมูลของรายการ เช่น แคมเปญ สถานที่เป้าหมาย หรือโฆษณา เพียงรายการเดียว ในตัวอย่างต่อไปนี้ แถวแรกคือส่วนหัว สองบรรทัดถัดไปคือคำหลัก และสองบรรทัดสุดท้ายคือข้อความโฆษณา

Campaign, Ad Group, Keyword, Headline, ...
แคมเปญของฉัน, กลุ่มโฆษณาของฉัน, คีย์เวิร์ด 1
แคมเปญของฉัน, กลุ่มโฆษณาของฉัน, คีย์เวิร์ด 2
แคมเปญของฉัน, กลุ่มโฆษณาของฉัน, [ว่าง], บรรทัดแรก 1, ...
แคมเปญของฉัน, กลุ่มโฆษณาของฉัน, [ว่าง], บรรทัดแรก 2, ...

หากต้องการดูตัวอย่างง่ายๆ โปรดดู ไฟล์ CSV ตัวอย่าง

หากต้องการทำการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมให้กับบัญชีเพียงเล็กน้อย คุณอาจเลือกส่งออกไฟล์ CSV จาก AdWords Editor แล้วทำการแก้ไขไฟล์ดังกล่าว จากนั้นจึงนำเข้ากลับมาใน AdWords Editor

หมายเหตุ 

  •  หากเลือกรวมคอลัมน์ดั้งเดิมในการส่งออก CSV/ZIP ภายในการตั้งค่าหรือค่ากำหนด คุณอาจเห็นคอลัมน์ 2 คอลัมน์สำหรับบางช่อง โดยคอลัมน์แรกชื่อ #Original ซึ่งมีค่าเริ่มต้น และคอลัมน์ที่ 2 ซึ่งใช้เพื่อทำการแก้ไขใดก็ได้ใน CSV ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำการแก้ไขด้วยคอลัมน์ CSV
  • เพิ่มส่วนขยายโฆษณาได้ที่ระดับบัญชี รวมทั้งระดับแคมเปญและกลุ่มโฆษณา คุณสร้างการเชื่อมโยงส่วนขยายระดับบัญชีได้ในการนำเข้า CSV โดยป้อน <ระดับบัญชี> แทนชื่อแคมเปญในคอลัมน์ "แคมเปญ" ควรแยกความแตกต่างระหว่างส่วนขยายระดับบัญชีกับส่วนขยายที่แชร์ ซึ่งมีช่องเดียวกันทั้งหมดแต่ปล่อยให้คอลัมน์ "แคมเปญ" และ "กลุ่มโฆษณา" ว่างไว้

2. รวมแถวส่วนหัวคอลัมน์

AdWords Editor จะถือว่าแถวแรกในไฟล์ CSV ที่นำเข้าเป็นแถวส่วนหัวคอลัมน์ เลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้สำหรับแถวส่วนหัวคอลัมน์ CSV ของคุณ

  • ตัวเลือกที่ 1 (แนะนำ): รวมส่วนหัวคอลัมน์มาตรฐานของ AdWords Editor ในบทความถัดไปของคู่มือนี้ คุณจะเห็นรายการคอลัมน์ CSV
  • ตัวเลือกที่ 2: ใช้ส่วนหัวคอลัมน์ของคุณเอง หรือปล่อยให้แถวแรกว่างไว้ คุณจะมีโอกาสเลือกหรือแก้ไขส่วนหัวคอลัมน์เมื่อคุณนำเข้าไฟล์ CSV

3. ตรวจสอบการจัดรูปแบบภายในคอลัมน์

บางคอลัมน์ต้องมีการจัดรูปแบบบางอย่าง ตัวอย่างเช่น บางรหัสภาษาจะระบุการกำหนดภาษาเป้าหมาย ในบทความถัดไปของคู่มือนี้ คุณจะเห็นรายการคอลัมน์ CSV ซึ่งมีวิธีการพิเศษสำหรับการจัดรูปแบบคอลัมน์

หาก 1 เซลล์ในคอลัมน์หนึ่มีหลายค่า ให้คั่นค่าต่างๆ ด้วยเครื่องหมายอัฒภาค เช่น en;de เพื่อการกำหนดภาษาเป้าหมายเป็นอังกฤษและเยอรมัน หรือเพศ;อายุเพื่อการเข้าถึงที่ยืดหยุ่น

หากคุณนำเข้าแคมเปญใหม่โดยใช้การนำเข้า CSV แต่อ่านการตั้งค่าไม่ได้ AdWords Editor จะใช้การตั้งค่าเริ่มต้นของแคมเปญ

4. ตรวจสอบรูปแบบและการเข้ารหัสไฟล์

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าบันทึกไฟล์ไว้ในรูปแบบ CSV

AdWords Editor ไม่นำเข้าไฟล์ XLS หากคุณสร้างหรือแก้ไขไฟล์ใน Excel เราขอแนะนำให้บันทึกไฟล์ด้วยการเข้ารหัส Unicode Text

  • Windows: เลือก บันทึกเป็น > บันทึกเป็นประเภท > Unicode Text
  • Mac: เลือก บันทึกเป็น > รูปแบบ > UTF-16 Unicode Text (คุณอาจเห็นนามสกุลไฟล์เปลี่ยนจาก .csv เป็น .txt แต่ AdWords Editor จะยังคงนำเข้าไฟล์ดังกล่าวได้)
บทความนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร