Import zálohy (archívny súbor Ads Editor)

Po importovaní záložného súboru (archívny súbor Ads Editor alebo súbor AEA) obnovíte svoj účet do stavu, v ktorom bol pri vytvorení záložného súboru. Súbory AEA je možné vytvoriť dvoma spôsobmi: manuálnym exportom alebo automatickým zálohovaním. Nižšie nájdete návody pre obe možnosti.

Import manuálne exportovaného súboru AEA

  1. Prejdite do ponuky Účet > Importovať > Zo súboru…
  2. Vyberte súbor, ktorý chcete importovať.
  3. Kliknite na tlačidlo Otvoriť.

Súvisiace odkazy

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?