Een back-up (Google Ads Editor Archive) importeren

Wanneer u een back-upbestand (Ads Editor-archiefbestand ofwel AEA) importeert, zet u uw account terug in de staat van waaruit u het back-upbestand heeft gemaakt. U kunt AEA-bestanden op twee manieren maken: handmatig exporteren of een automatische back-up maken. Hieronder worden beide opties uitgelegd.

Een AEA-bestand importeren dat u handmatig heeft geëxporteerd

  1. Ga naar Account > Importeren > Uit bestand…
  2. Selecteer het bestand dat u wilt importeren.
  3. Klik op Openen.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?