Kopiowanie i przenoszenie kampanii

Za pomocą Edytora AdWords możesz kopiować i przenosić kampanie między różnymi kontami lub w obrębie tego samego konta.

Kopiowanie i wklejanie kampanii między kontami

 1. W drzewie konta wybierz co najmniej jedną kampanię.
 2. Następnie użyj jednej z tych opcji:
  • Aby skopiować całą kampanię i jej zawartość, wybierz Edytuj > Kopiuj.
  • Aby skopiować tylko ustawienia kampanii, wybierz Edytuj > Kopiuj szkielet.
  • Aby usunąć kampanię z bieżącego konta i dodać ją do innego, wybierz Edytuj > Wytnij.
 3. Wybierz Konto > Otwórz.
 4. Wybierz konto, w którym chcesz wkleić skopiowane kampanie.
 5. Kliknij Otwórz.
 6. Wybierz Edytuj > Wklej.

Kopiowanie i wklejanie kampanii w obrębie jednego konta

 1. W drzewie konta wybierz co najmniej jedną kampanię.
 2. Następnie użyj jednej z tych opcji:
  • Aby skopiować całą kampanię i jej zawartość, wybierz Edytuj > Kopiuj.
  • Aby skopiować tylko ustawienia kampanii, wybierz Edytuj > Kopiuj szkielet.
 3. Wybierz Edytuj > Wklej.
 4. W okienku edycji zmień nazwy nowych kampanii. Nie można opublikować wielu kampanii o tej samej nazwie.

Dane i ustawienia w przenoszonych i kopiowanych kampaniach

 • Statystyki skuteczności: Statystyki skuteczności, takie jak wyświetlenia i kliknięcia, nie są przenoszone do nowej kampanii.
 • Elastyczne strategie ustalania stawek: Jeśli wkleisz lub zaimportujesz element z elastyczną strategią ustalania stawek na inne konto, elastyczna strategia ustalania stawek zostanie zastąpiona samodzielnym określaniem stawek CPC, a wszystkie wyjątki od strategii ustalania stawek grupy reklam i stawek za słowo kluczowe zostaną usunięte.
 • Optymalizator konwersji, procentowe określanie stawek CPA i automatyczne określanie stawek CPC: Jeśli wkleisz lub zaimportujesz kampanię z Optymalizatorem konwersji, procentowym określaniem stawek CPA lub automatycznym określaniem stawek CPC, w nowej kampanii oryginalna strategia ustalania stawek zostanie zastąpiona samodzielnym określaniem stawek CPC.
 • Kampanie produktowe: Jeśli skopiujesz lub przeniesiesz kampanię produktową, nowo utworzona kampania będzie kampanią typu „Tylko sieć wyszukiwania” i nie będzie zawierała grup produktów.
 • Stawki i budżety: Jeśli przeniesiesz stawki i budżety między kontami używającymi innych walut, liczby pozostaną takie same, co oznacza, że wartości pieniężne się zmienią. Sprawdź, czy ustawione wartości są odpowiednie, lub dostosuj je. Google nie ponosi odpowiedzialności za dostosowanie stawek i budżetów ani za konsekwencje przeniesienia tych samych wartości liczbowych między kontami używającymi innych walut.
Czy ten artykuł był pomocny?
Jak możemy ją poprawić?