Kopiowanie i przenoszenie kampanii

Za pomocą Edytora Google Ads możesz kopiować i przenosić kampanie między różnymi kontami lub w obrębie tego samego konta.

Kopiowanie i wklejanie kampanii między kontami

 1. W drzewie konta wybierz co najmniej jedną kampanię.
 2. Wybierz jedną z opcji:
  • Aby skopiować całą kampanię i jej zawartość, wybierz Edytuj > Kopiuj.
  • Aby skopiować tylko ustawienia kampanii, wybierz Edytuj > Kopiuj szkielet.
  • Aby usunąć kampanię z bieżącego konta i dodać ją do innego, wybierz Edytuj > Wytnij.
 3. Wybierz Konto > Otwórz.
 4. Wybierz konto, na którym chcesz wkleić skopiowane kampanie.
 5. Kliknij Otwórz.
 6. Wybierz Edytuj > Wklej.

Kopiowanie i wklejanie kampanii w obrębie jednego konta

 1. W drzewie konta wybierz co najmniej jedną kampanię.
 2. Wybierz jedną z opcji:
  • Aby skopiować całą kampanię i jej zawartość, wybierz Edytuj > Kopiuj.
  • Aby skopiować tylko ustawienia kampanii, wybierz Edytuj > Kopiuj szkielet.
 3. Wybierz Edytuj > Wklej.
 4. W panelu edycji zmień nazwy nowych kampanii. Nie można opublikować wielu kampanii o tej samej nazwie.

Dane i ustawienia w przenoszonych i kopiowanych kampaniach

 • Statystyki skuteczności: statystyki skuteczności, takie jak wyświetlenia i kliknięcia, nie są przenoszone do nowej kampanii.
 • Elastyczne strategie ustalania stawek: jeśli wkleisz lub zaimportujesz element z elastyczną strategią ustalania stawek na inne konto, ta strategia zostanie zastąpiona samodzielnym określaniem stawek CPC, a wszystkie wyjątki od strategii ustalania stawek grupy reklam i stawek za słowo kluczowe zostaną usunięte.
 • Docelowy CPA, procentowe określanie stawek CPA i automatyczne określanie stawek CPC: jeśli wkleisz lub zaimportujesz kampanię z docelowym CPA, procentowym określaniem stawek CPA lub automatycznym określaniem stawek CPC, w nowo utworzonych kampaniach oryginalna strategia ustalania stawek zostanie zastąpiona samodzielnym określaniem stawek CPC.
 • Stawki i budżety: jeśli przeniesiesz stawki i budżety między kontami używającymi różnych walut, liczby pozostaną takie same, co oznacza, że wartości pieniężne się zmienią. Sprawdź, czy ustawione wartości są odpowiednie, lub dostosuj je. Google nie ponosi odpowiedzialności za dostosowanie stawek i budżetów ani za konsekwencje przeniesienia tych samych wartości liczbowych między kontami używającymi różnych walut.
Czy ten artykuł był pomocny?
Jak możemy ją poprawić?