Αναβάθμιση στην πιο πρόσφατη έκδοση

Το Google Ads Editor ελέγχει για ενημερώσεις κατά την εκκίνηση και περιοδικά κατά την εκτέλεσή του. Επομένως, δεν χρειάζεται να κατεβάσετε μη αυτόματα κάποια αναβάθμιση. 

Αν υπάρχει κάποια διαθέσιμη ενημέρωση που δεν απαιτεί ξανά τη λήψη των δεδομένων του λογαριασμού σας, μπορεί να εγκατασταθεί χωρίς ειδοποίηση ή μπορεί να λάβετε ειδοποίηση, εάν η ενημέρωση εντοπιστεί ενώ εκτελείται το Google Ads Editor. Αν υπάρχει κάποια ενημέρωση που απαιτεί ξανά τη λήψη των δεδομένων λογαριασμού, θα λαμβάνετε πάντα ειδοποίηση ότι υπάρχει μια νέα διαθέσιμη έκδοση. Η ειδοποίηση θα σας ρωτά αν θέλετε να μεταβείτε στη νέα έκδοση και θα σας ενημερώνει ότι δεν χρειάζεται να κατεβάσετε ξανά τις πληροφορίες του λογαριασμού σας. 

Αν απαιτείται ξανά λήψη, η εγκατάσταση της ενημέρωση δεν θα καταργήσει τυχόν μη δημοσιευμένες αλλαγές. Αν υπάρχουν αλλαγές στην τρέχουσα έκδοση, θα ειδοποιείστε μία φορά ανά λογαριασμό, για να εισαγάγετε τις αλλαγές μετά τη λήψη του λογαριασμού στη νέα έκδοση.

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;