ข้อผิดพลาด: 60 – ปัญหาเกี่ยวกับใบรับรอง SSL

คุณอาจเห็นข้อผิดพลาดนี้หากคุณใช้เกตเวย์รักษาความปลอดภัยที่บล็อกการเชื่อมต่อระหว่างเซิร์ฟเวอร์ AdWords Editor กับเซิร์ฟเวอร์ AdWords หากใช่ คุณต้องกำหนดค่าการยกเว้นสำหรับไซต์ต่อไปนี้:

  • tpc.googlesyndication.com
  • adwords.google.com
  • www.google.com

บทความนี้มีประโยชน์เพียงใด:

บันทึกความคิดเห็นเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ
  • ไม่มีประโยชน์เลย
  • ไม่มีประโยชน์มากนัก
  • มีประโยชน์บ้าง
  • มีประโยชน์มาก
  • มีประโยชน์มากที่สุด