Display-verkoston kampanjoihin liittyvien ongelmien korjaaminen

Jos Display-kampanjasi ei toimi odotetulla tavalla, ongelma saattaa piillä mainoksissa, hintatarjouksissa, kohdistuksessa, konversioseurannassa, uudelleenmarkkinoinnin määrityksissä tai kampanja-asetuksissa.

Voit ratkaista tällaisia ongelmia seuraavilla tavoilla:

 • Käytä Syitä sille, miksi mainos ei välttämättä näy ‌‑vianetsintäominaisuutta, niin saat luettelon syistä, joiden vuoksi mainoksesi ei välttämättä näy. Lisäksi saat ohjeet ongelman ratkaisemiseksi.
 • Tutustu yleisimpien ongelmien luetteloon ja lue ohjeita näiden ongelmien ratkaisemiseen tämän artikkelin alaosasta.
 • Etsi ja korjaa ongelmia AdWordsin työkalujen avulla. Ohjeet eri työkalujen käyttämiseen löytyvät alla olevasta Display-kampanjan vianetsintä ‑osiosta.
  • Aiemman AdWordsin työkaluja ovat esimerkiksi asetusten tilan hallintapaneeli ja tagin tarkistustyökalu.
  • Uudistuneen AdWordsin työkaluja ovat Tilan yleiskatsaus ja Yleisön hallinnointi.

Display-kampanjan vianetsintä

 

Valitse käyttämäsi AdWords. Lisätietoja

 1. Klikkaa sivun yläosassa olevaa Display-verkosto-välilehteä.
 2. Tarkista, näkyykö kehityskaaviovälilehtien oikealla puolella ilmoituksia ongelmista.
 3. Saat lisätietoja ongelmasta klikkaamalla siihen liittyvän ilmoituksen linkkiä.
 4. Jos haluat suorittaa vianetsinnän kampanja‑ tai tilitasolla, klikkaa Näytä kaikki ‑painiketta.
  • Jos ongelmat koskevat mainosryhmiä, klikkaa Korjaa-painiketta.
Account set up health dashboard

Klikkaamalla linkkiä voit nähdä mainosten näyttämisen aikana havaittujen ongelmien kuvaukset. Ongelmat voivat liittyä mainoksiin, kohdistukseen, hintatarjouksiin, budjettiin tai uudelleenmarkkinoinnin ja konversioseurannan tageihin. 

Jos haluat lisätietoja vianetsinnän suorittamisesta kampanja‑ tai tilitasolla, klikkaa Näytä kaikki ‑painiketta. Jos ongelmat koskevat mainosryhmiä, voit klikata Korjaa-painiketta.  

Muistettavaa

Hallintapaneelin ilmoitusten päivittyminen voi kestää noin vuorokauden. 

Muut tagien raportointipaikat AdWordsissa

Voit tarkistaa uudelleenmarkkinointitagisi toimivuuden AdWordsissa kahdella eri tavalla. Voit joko perehtyä yleiskatsaussivulla oleviin tilin tilaa koskeviin ilmoituksiin tai käyttää jaetussa kirjastossa olevan Yleisöt-sivun uudelleenmarkkinointitagin tarkistustyökalua.

Uudelleenmarkkinointitagin tarkistustyökalun tiedot voivat joskus poiketa hallintapaneelin tiedoista, mutta ongelmiin liittyvät ilmoitukset näytetään molemmissa paikoissa. Eri ilmoitusten näkyminen voi johtua esimerkiksi ajankohdasta, jolloin dataa kerätään verkkosivustoltasi.

 

Yleisiä Display-kampanjoihin liittyviä ongelmia

Mainokset eivät näy

Miksi tämä on tärkeää? 

Mainosten näkymisen varmistaminen on yksi onnistuneen kampanjan tärkeimmistä tekijöistä. Jos haluat perehtyä erikseen kuhunkin mahdolliseen ongelmaan, tutustu Syitä sille, miksi mainos ei välttämättä näy ‑artikkelin vianetsintäohjeisiin. 

Yleisiä ilmoituksia ongelmista, jotka estävät mainosten näkymisen

Rajoittava kohdistus

Mainosryhmälläsi on niin kapea kohdistus, ettei sen mainoksia voida näyttää.
Ilmoitus Mainosryhmäsi mainokset eivät tavoita käyttäjiä
Ratkaisu

Kattavuus voi olla rajallinen seuraavista syistä: 

 • yhdessä kohdistamistavassa valittu kohdistus on kapea
 • samassa mainosryhmässä on käytössä liikaa eri kohdistustapoja
 • käytössä on useita poikkeuksia
 • kattavuutta on rajoitettu kampanja-asetuksissa esimerkiksi kohdistamalla mainonta pienelle maantieteelliselle alueelle.

Jos mainosryhmäsi tavoittaa liian pienen yleisön, sen mainoksia ei näytetä. Jos esimerkiksi mainosryhmäsi on kohdistettu samanaikaisesti yleisöille, sijoitteluille ja avainsanoille, et välttämättä löydä monia käyttäjiä, jotka vastaavat kaikkia näitä kohdistustapoja. Kokeile poistaa joitain näistä kohdistustavoista ja käyttää niiden sijasta havaintoja.

Lisätietoja

Paras käytäntö Arvioi potentiaalista kattavuutta Kattavuusarviot-työkalun avulla.

Liian alhaiset hintatarjoukset

Nykyinen hintatarjouksesi on niin alhainen, etteivät mainoksesi ole kilpailukykyisiä.
Ilmoitus Mainosryhmäsi hintatarjoukset ovat liian alhaisia mainostesi näyttämiseksi
Ratkaisu

Korottamalla hintatarjouksia voit parantaa mahdollisuuksiasi näyttää mainoksia potentiaalisille asiakkaille. Esimerkiksi kilpailun laajeneminen tai markkinatrendien muutokset saattavat edellyttää hintatarjousten korottamista.

Muokkaa hintatarjouksiasi kampanja-asetuksissa. Lisätietoja

Paras käytäntö Hintatarjoussimulaattorin avulla voit selvittää optimaalisen hintatarjouksen, joka vastaa liiketoimintatavoitteitasi.

 

Kohdistuksen ja mainosten yhteensopimattomuus

Aiemmassa AdWordsissa ei sallita tietyntyyppisiä kohdistusyhdistelmiä Display-verkostossa. Jos mainostesi määritykset eivät ole yhteensopivia kohdistuksen kanssa, mainoksiasi ei välttämättä näytetä, jolloin näet aiheeseen liittyvän ilmoituksen hallintapaneelissa. Kohdistusyhdistelmät eivät välttämättä ole itsestään selviä, joten sinun kannattaa varmistaa kampanjasi kohdistuksen toiminta hallintapaneelista. 

Miksi tämä on tärkeää?

Jos mainoksesi eivät toimi yhdessä kohdistuksen kanssa, et välttämättä tavoita potentiaalisia asiakkaitasi. Joissain tapauksissa AdWordsin mainostyyppejä ei ole tarkoitettu käytettäviksi tiettyjen kohdistustapojen kanssa, ja jos kyseessä on mainosryhmäsi tai kampanjasi ainoa mainostyyppi tai kohdistustapa, mainoksesi eivät näy ollenkaan.

Huomaa, että jos siirryt käyttämään uudistunutta AdWordsia, mahdolliset aiemmassa AdWordsissa määritetyt yhteensopimattomat kohdistusasetukset siirtyvät uudistuneeseen AdWordsiin ja edellyttävät korjaamista.

Yleisiä kohdistuksen ja mainosten yhteensopimattomuuteen liittyviä ilmoituksia

 • Gmail-mainokset eivät ole yhteensopivia omien asiasta kiinnostuneiden yleisöjen kanssa.
 • Uudelleenmarkkinointiluetteloita tai samankaltaisia yleisöjä käytettäessä voidaan näyttää vain Gmail-kampanjan alatyypin Gmail-mainoksia. Uudelleenmarkkinointiluetteloita tai samankaltaisia yleisöjä käytettäessä ei voida näyttää muiden kampanjatyyppien Gmail-mainoksia.
 • Gmail-mainoksia voidaan näyttää vain osoitteessa mail.google.com. Lisätietoja
 • Muut kuin Gmail-mainokset eivät näy osoitteessa mail.google.com.
 • Display-verkostossa käytettävää asiakaskohdistusta voidaan käyttää vain Gmail-mainosten kanssa.

Uudelleenmarkkinointitagit ja syötteet

Näet hallintapaneelissa myös uudelleenmarkkinointitagiisi liittyvät kriittiset ongelmat, kuten muokatut parametrit, sekä yritystietojen tai Kauppiasportaali-tilin kautta yhdistettyihin syötteisiin liittyvät ongelmat. Hallintapaneelin tietojen ja uudelleenmarkkinointiluettelojen avulla voidaan luoda dynaamisia Display-mainoksia.

Tilin asetusten kuntomoduulit

Miksi tämä on tärkeää?

Jos tagisi ei toimi, uudelleenmarkkinointiluettelosi eivät välttämättä kerää tietoja vierailijoista, jolloin et voi käyttää näitä luetteloita kohdistukseen. Jos luettelon jäsenyyden kesto on lyhyt, mainoksesi eivät välttämättä näy tietosuojasyiden takia.

Huomioitavaa

 
Uudelleenmarkkinointiluetteloiden sisältämien käyttäjien määrä koostuu kaikista aktiivisista ja ei-aktiivisista käyttäjistä eri puolilla maailmaa. Mainoksiasi voidaan näyttää vain käyttäjille, jotka ovat kampanjoidesi kohdistusalueilla ja jotka ovat aktiivisia kohdistuksesi mukaisissa verkostoissa (esim. Google Display ‑verkosto, hakuverkosto ja YouTube). Tämän vuoksi AdWordsissa näkyvä uudelleenmarkkinointiluettelon jäsenten määrä saattaa olla suurempi kuin niiden käyttäjien määrä, joille mainoksiasi voidaan todellisuudessa näyttää.

Jos käytät dynaamista uudelleenmarkkinointia, tuotetunnusten kaltaisista tagiparametreista voi myös olla apua sen selvittämisessä, mitä tuotteita käyttäjät ovat katselleet. Jos parametreihin liittyy ongelmia, dynaamisissa mainoksissa saatetaan näyttää vähemmän osuvia tuotteita.

Jos syötteessäsi olevien kelvollisten kohteiden määrä on vähentynyt tai osa kohteista on hylätty, dynaamisissa mainoksissasi ei voida näyttää osuvia tuotteita potentiaalisille asiakkaille. 

Yleisiä uudelleenmarkkinointitageihin ja syötteisiin liittyviä ilmoituksia

Ei-aktiivinen tagi

Tagisi ei ole lisännyt verkkosivuston vierailijoita yleisöluetteloihisi.
Ilmoitus AdWords-tagisi ei ole ollut aktiivinen viimeisen viikon aikana
Ratkaisu

Tutustu tageja koskeviin ohjeisiin. Vahvista sitten tagisi ja tarkista, että olet lisännyt yritystyyppisi mukaiset muokatut parametrit.

Lisätietoja

Paras käytäntö Vertaile tageja Yleisön hallinnointi ‑osiossa.

 

Muita yleisiä Display-kampanjoihin liittyviä ongelmia 

Budjetti

Mainoksiasi ei näytetä niin usein kuin niitä voitaisiin näyttää. Tämä estää kampanjoitasi saavuttamasta täyttä potentiaaliaan.
Ilmoitus Budjetti rajoittaa kampanjaasi
Ratkaisu

Harkitse budjetin kasvattamista. Jos esimerkiksi huomaat, että budjettisi kuluu loppuun kesken mainosten otollisimpien katseluaikojen, harkitse budjetin korottamista hieman. Tällä tavalla voit nähdä, vaikuttaako muutos mainostesi tehokkuuteen. Jos mainoksesi toimivat tehokkaasti sellaisina aikoina, jolloin niitä ei aiemmin näytetty, budjettiin kannattaa ehkä tehdä vielä suurempi korotus.

Voit katsella ja muuttaa budjettiasi klikkaamalla Siirry kampanjan asetuksiin.

Lisätietoja

Ei mainoksia

Mainosryhmiä ei näytetä, jos niissä ei ole mainoksia.
Ilmoitus Mainosryhmässäsi ei ole mainoksia 
Ratkaisu

Lisää mainosryhmiisi mainoksia. 

Katsele mainoksia ja lisää niitä mainosryhmiin klikkaamalla ilmoituskortista Siirry mainossivulle.

Paras käytäntö Käytä responsiivisia mainoksia, joiden ulkoasu ja muoto mukautuvat käytettävissä olevan mainostilan mukaan. Lisätietoja

Hylätyt mainokset

Mainoksiasi ei voida näyttää, ellei käytäntötiimi ole hyväksynyt niitä.
Ilmoitus Mainosryhmäsi kaikki mainokset on hylätty
Ratkaisu

Jos mainoksissasi on käytäntöihin liittyviä ongelmia, voit nähdä ohjeet kunkin mainoksen ongelmien korjaamiseen klikkaamalla ilmoituksissa näkyviä linkkejä. Kun olet muokannut mainoksiasi, ne lähetetään uudelleen tarkistettaviksi. Mainoksesi saattaa esimerkiksi olla tavaramerkkikäytäntöjen vastainen tai sisältää henkilötietoja, sopimatonta sisältöä tai harhaanjohtavaa tietoa sinusta tai tuotteestasi.

Lisätietoja

Oliko tästä artikkelista hyötyä?
Miten sivua voisi parantaa?
Aiempi Uusi