Επίλυση προβλήματος

Βρείτε λύσεις και επιλογές επικοινωνίας που θα σας βοηθήσουν να ξεπεράσετε το πρόβλημα.