Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
ứng dụng Google
Menu chính

Giới thiệu về hàm IF

Hàm IF cho phép bạn chèn thông điệp cụ thể vào quảng cáo văn bản khi đáp ứng điều kiện và văn bản mặc định khi không đáp ứng điều kiện. Điều này giúp quảng cáo của bạn được điều chỉnh cho phù hợp với mỗi tìm kiếm và phù hợp hơn với khách hàng tiềm năng. Không giống như tùy biến quảng cáo, hàm IF không sử dụng nguồn cấp dữ liệu.

Cách hoạt động

Hàm IF chỉ hoạt động cho quảng cáo hiển thị trên Mạng tìm kiếm. Hàm IF là các thông số nằm trong dấu móc {tương tự như vậy}. Thông số được thay thế bằng văn bản bạn chỉ định khi quảng cáo được kích hoạt bằng tìm kiếm của người dùng. Bạn có thể bao gồm hàm IF ở vị trí bất kỳ trong quảng cáo văn bản, ngoại trừ trường URL cuối cùng.

Các tham số được hỗ trợ

 

Thứ nguyên Thuộc tính Ví dụ

thiết bị

di động

{=IF(device=mobile, chèn văn bản):văn bản mặc định}

{=IF(device=mobile, ”Đặt trên di động, nhanh chóng, dễ dàng“):”Đảm bảo giá tốt nhất“}

đối tượng

 

bất cứ tên danh sách người dùng hợp lệ nào trong tài khoản của bạn

{=IF(audience IN(<userlist1>,<userlist2>),văn bản cần chèn):văn bản mặc định}

{=IF(audience IN(returning visitors, cart abandoners),30%):25%}

 

Ví dụ

 

AdWord Google Tìm kiếm

Dòng tiêu đề 1: Giày chạy bộ

Dòng tiêu đề 2: Giao hàng trong 1 ngày

Mô tả: Lựa chọn giày tốt nhất trên thế giới! Chính sách trả lại miễn phí. {=IF(device=mobile,Giao hàng miễn phí cho đơn đặt hàng trên di động!):Giao hàng miễn phí cho đơn đặt hàng trên 25 đô la.}

Di động

Giày chạy bộ - Giao hàng 1 ngày
Quảng cáo www.example.com/shoes
Lựa chọn giày tốt nhất trên thế giới! Chính sách trả lại miễn phí. Giao hàng miễn phí cho đơn đặt hàng trên di động!

Không phải trên di động

Giày chạy bộ - Giao hàng 1 ngày
Quảng cáo www.example.com/shoes
Lựa chọn giày tốt nhất trên thế giới! Chính sách trả lại miễn phí. Giao hàng miễn phí cho đơn đặt hàng trên 25 đô la.
 

Đưa ra thêm khuyến khích để những người bỏ giỏ hàng hoàn thành giao dịch.

 
AdWord Google Tìm kiếm

Dòng tiêu đề 1: Giày chạy bộ

Dòng tiêu đề 2: Giao hàng trong 1 ngày

Mô tả: Lựa chọn giày tốt nhất trên thế giới! Chính sách trả lại miễn phí. {=IF(audience IN(Cart Abandoners), giảm 15% đơn đặt hàng!):giảm 10% đơn đặt hàng!}

Đối tượng = người bỏ giỏ hàng

Giày chạy bộ - Giao hàng 1 ngày
Quảng cáo www.example.com/shoes
Lựa chọn giày tốt nhất trên thế giới! Chính sách trả lại miễn phí. Ưu đãi cuối tuần! Giảm 5% đơn đặt hàng!

Khác

Giày chạy bộ - Giao hàng 1 ngày
Quảng cáo www.example.com/shoes
Lựa chọn giày tốt nhất trên thế giới! Chính sách trả lại miễn phí. Ưu đãi cuối tuần! Giảm 10% đơn đặt hàng!
Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Đăng nhập vào AdWords

Nhận trợ giúp và mẹo cho tài khoản cụ thể bằng cách đăng nhập bằng địa chỉ email tài khoản AdWords của bạn hoặc tìm hiểu cách bắt đầu với AdWords.