Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
true

Giới thiệu về hàm IF

Hàm IF cho phép bạn chèn thông điệp cụ thể vào quảng cáo văn bản khi đáp ứng điều kiện và văn bản mặc định khi không đáp ứng điều kiện. Điều này giúp quảng cáo của bạn được điều chỉnh cho phù hợp với mỗi tìm kiếm và phù hợp hơn với khách hàng tiềm năng. Không giống như tùy biến quảng cáo, hàm IF không sử dụng nguồn cấp dữ liệu.

Cách hoạt động

Hàm IF chỉ hoạt động cho quảng cáo hiển thị trên Mạng tìm kiếm. Hàm IF là các thông số nằm trong dấu móc {tương tự như vậy}. Thông số được thay thế bằng văn bản bạn chỉ định khi quảng cáo được kích hoạt bằng tìm kiếm của người dùng. Bạn có thể bao gồm hàm IF ở vị trí bất kỳ trong quảng cáo văn bản, ngoại trừ trường URL cuối cùng.

Mục tiêu được hỗ trợ

 

Mục tiêu Thuộc tính Ví dụ

thiết bị

di động

{=IF(device=mobile, văn bản cần chèn):văn bản mặc định}

{=IF(device=mobile, Đặt trên di động, nhanh chóng, dễ dàng):Đảm bảo giá tốt nhất}

đối tượng

 

bất cứ tên danh sách người dùng hợp lệ nào trong tài khoản của bạn

{=IF(audience IN(<userlist1>,<userlist2>),văn bản cần chèn):văn bản mặc định}

{=IF(audience IN(khách truy cập cũ, người bỏ giỏ hàng),30%):25%}

Nếu bạn đang nhắm mục tiêu theo đối tượng, hãy đảm bảo quảng cáo của bạn tuân theo Chính sách quảng cáo được cá nhân hóa.

Ví dụ

Điều chỉnh thông báo của bạn cho người dùng thiết bị di động.

AdWord Google Tìm kiếm

Dòng tiêu đề 1: Giày bóng rổ trẻ em

Tiêu đề 2: Tiết kiệm 20% với các thương hiệu hàng đầu

Mô tả: Mua giày tốt nhất ở mức giá tốt nhất. {=IF(device=mobile,Giao hàng miễn phí cho đơn đặt hàng trên di động!):Mua ngay!}

Thiết bị di động

Giày bóng rổ cho trẻ em - Tiết kiệm 20% với thương hiệu hàng đầu
Quảng cáo www.example.com
Mua giày tốt nhất ở mức giá tốt nhất. Giao hàng miễn phí cho đơn đặt hàng trên thiết bị di động!

Máy tính

Giày bóng rổ cho trẻ em - Tiết kiệm 20% với thương hiệu hàng đầu
Quảng cáo www.example.com
Mua giày tốt nhất ở mức giá tốt nhất. Mua ngay!
 

Đưa ra thêm khuyến khích để những người bỏ giỏ hàng hoàn thành giao dịch.

 
AdWord Google Tìm kiếm

Dòng tiêu đề 1: Giày bóng rổ trẻ em

Dòng tiêu đề 2: Tiết kiệm {=IF(audience IN(Người bỏ giỏ hàng),30%):20%} với các thương hiệu hàng đầu

Mô tả: Mua giày tốt nhất ở mức giá tốt nhất. Giao hàng miễn phí. Mua ngay! 

Đối tượng = người bỏ giỏ hàng

Giày bóng rổ cho trẻ em - Tiết kiệm 30% với thương hiệu hàng đầu
Quảng cáo www.example.com
Mua giày tốt nhất ở mức giá tốt nhất. Mua ngay!

Các đối tượng khác

Giày bóng rổ cho trẻ em - Tiết kiệm 20% với thương hiệu hàng đầu
Quảng cáo www.example.com
Mua giày tốt nhất ở mức giá tốt nhất. Mua ngay!
Giới hạn ký tự cho quảng cáo của bạn có thể khác nhau đối với các ngôn ngữ ký tự 2 byte. Đảm bảo quảng cáo của bạn tuân theo Chính sách quảng cáo biên tập.

Liên kết có liên quan

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
false
Tiếp cận nhiều khách hàng hơn bằng quảng cáo trực tuyến

Với AdWords, bạn có thể chạy quảng cáo trên Google để hiển thị nổi bật trên tìm kiếm địa phương. Chỉ trả tiền khi người dùng nhấp vào quảng cáo của bạn. [Tìm hiểu thêm]

Đăng ký AdWords