Pretraživanje
Izbriši pretraživanje
Zatvaranje pretraživanja
Googleove aplikacije
Glavni izbornik
true

O sličnoj publici za pretraživanje

Remarketing omogućuje dosezanje korisnika koji su već posjetili vašu web-lokaciju i povezivanje s publikom koja je već zainteresirana za vaše proizvode ili usluge. Vjerojatno želite i pronaći nove posjetitelje za svoju web-lokaciju, a to možete postići tako da pronađete korisnike koji se pri pretraživanju ponašaju slično kao vaši postojeći članovi popisa za remarketing.

Prednosti

Slična publika pomaže vam u pronalaženju korisnika koji imaju slične karakteristike kao i posjetitelji vaše web-lokacije. Dodavanjem značajke slične publike u ciljanje kampanje ili grupe oglasa možete prikazati svoje oglase korisnicima čije je ponašanje pri pretraživanju slično onome posjetitelja vaše web-lokacije. Za te je osobe vjerojatnije da su mogući korisnici.

Pojednostavljeno ciljanje publike

Ciljanje slične publike čini nagađanje prilikom pretraživanja nove publike suvišnim jer automatski pronalazi nove korisnike koji su slični ljudima koji se već nalaze na vašim postojećim popisima za remarketing za oglase ciljane na pretraživačku mrežu.

Privlačenje novih mogućih korisnika

Uz pomoć slične publike možete povećati doseg postojećih kampanja za remarketing i privući na svoju web-lokaciju nove korisnike koji bolje ispunjavaju uvjete, a za koje postoji veća vjerojatnost da će poduzeti radnje koje su vam važne.

Čak i ako ti novi posjetitelji ne kupe odmah nešto na vašoj web-lokaciji, ako ste na web-lokaciju dodali oznaku za remarketing, dodat će ih se na vaš popis za remarketing. Tako na intuitivan i jednostavan način možete dobiti kvalitetnije članove popisa za remarketing.

Napomena

Korisnici na vašem izvornom popisu za remarketing automatski se izuzimaju s odgovarajućeg popisa slične publike. Stoga će posjetitelji koji su dodani na popis za remarketing jer su u skladu s definicijom popisa, a nalaze se na popisu slične publike, biti uklonjeni s popisa slične publike.

Način funkcioniranja

AdWords proučava aktivnost pretraživanja u kratkom vremenskom okviru oko trenutka kad se posjetitelji dodaju na popis za remarketing da bi shvatio skupno ponašanje posjetitelja na vašem popisu pri pretraživanju. Na temelju tih podataka sustav automatski pronalazi nove moguće korisnike čije je ponašanje pri pretraživanju slično onome korisnika na vašem popisu za remarketing.

Primjer

Recimo da ste izradili popis za remarketing na kojem se nalaze korisnici koji su kupili tenisice za trčanje na vašoj web-lokaciji za sportsku opremu. Umjesto da omogući dosezanje veće skupine korisnika koje zanima "trčanje", značajka slične publike prepoznat će da su korisnici na tom popisu prije dolaska na vašu web-lokaciju i kupnje često tražili "trčanje triatlona" i "kupiti lagane tenisice za trčanje". Na temelju toga značajka slične publike pronaći će druge korisnike sa sličnim ponašanjem pri pretraživanju, kao što su osobe koje su pretraživale frazu "kupiti lagane tenisice za trčanje".

Popis slične publike automatski će se ažurirati kako se bude razvijao izvorni popis i kako korisnici budu mijenjali aktivnost pretraživanja. Stoga popis slične publike ne morate ažurirati nakon što ga izradite.

Ispunjavanje uvjeta za sličnu publiku

Da bi pronašao sličnu publiku, AdWords proučava milijune korisnika dok pretražuju na Googleu. Sustav će automatski odrediti koji od vaših popisa za remarketing ispunjavaju uvjete za sličnu publiku na temelju raznih čimbenika, uključujući, između ostalog, sljedeće čimbenike:

  • broj posjetitelja na izvornom popisu
  • koliko su se nedavno ti korisnici pridružili izvornom popisu
  • sličnost ponašanja tih posjetitelja pri pretraživanju
  • kako se popis za remarketing list mijenja, tako se slična publika prilagođava.

Popis slične publike izrađuje se na temelju popisa za remarketing s najmanje 1000 kolačića i dovoljno sličnosti u ponašanju pri pretraživanju za izradu odgovarajuće slične publike.

Slična publika ne može se izraditi na temelju ponašanja pojedinačnih korisnika, a AdWords može definirati sličnu publiku samo za vaše popise za remarketing.

Korisnici koji ne žele biti uključeni u sličnu publiku mogu isključiti tu opciju u odjeljku Postavke oglasa.

Napomena

Za generiranje slične publike mogu se koristiti samo oznaka na web-lokaciji i popisi za remarketing utemeljeni na pravilima. U nekim slučajevima nema dovoljno podataka za generiranje popisa slične publike. U tim se slučajevima popis u Biblioteci za dijeljenje može prikazati sa statusom "Nedostupno".

Napomena

Modeli za sličnu publiku isključuju aktivnosti pretraživanja povezane s osjetljivim kategorijama kao što su one temeljene na rasi, religiji, seksualnoj orijentaciji ili zdravlju.

Ne podržavamo pronalaženje slične publike za popise temeljene na bilo kojoj od osjetljivih kategorija navedenih u našim pravilima. Svaka upotreba slične publike podložna je našim pravilima prilagođenog oglašavanja.

Je li ovaj članak koristan?
Kako to možemo poboljšati?
false
Privucite više klijenata oglasom na internetu

Pomoću AdWordsa možete prikazivati oglase na Googleu kako biste se istaknuli u lokalnim pretraživanjima. Plaćate samo ako netko klikne vaš oglas. [Saznajte više]

Registrirajte se za AdWords