Giới thiệu về Google AdWords

Nếu bạn muốn tiếp cận khách hàng mới trực tuyến, quảng cáo với Google AdWords có thể phù hợp với bạn.

AdWords

Khi quảng cáo với AdWords, bạn đang đầu tư vào doanh nghiệp của mình. Đảm bảo bạn hiểu cách AdWords hoạt động và cách khoản đầu tư này có thể giúp bạn phát triển doanh nghiệp của mình -- tất cả trong ngân sách của bạn.

Chọn một trong những chủ đề dưới đây để tìm hiểu thêm.

Lợi ích của AdWords

Cách AdWords hoạt động

Điều gì sẽ xảy ra

Khi bạn đã sẵn sàng, hãy đăng ký tài khoản AdWords và làm theo hướng dẫn này.

Đăng ký

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?