Högsta CPC-bud

Ett bud som du ställer in för att ange det högsta belopp som du är villig att betala för ett klick på din annons.

  • Om någon klickar på din annons kostar klicket inte mer för dig än budet för högsta kostnad per klick (eller ”högsta CPC”) som du ställer in. Om du t.ex. anger ett högsta CPC-bud på 20 SEK betalar du aldrig mer än 20 SEK för varje klick på din annons. Den summa du faktiskt betalar kallas faktisk CPC och visas i kolumnen ”Gen. CPC”.
  • Med ett högre bud kan du i allmänhet hjälpa din annons att visas på en högre annonsposition på sidan.
  • Du väljer mellan manuell budgivning (välj dina bud själv) och automatisk budgivning (du anger en daglig målbudget och AdWords-systemet justerar automatiskt dina högsta CPC-bud åt dig, med målet att få maximalt antal klick inom budgeten). Med manuell budgivning ställer du in ett högsta CPC-bud för en hel annonsgrupp, men du kan också ställa in olika bud för enskilda sökord.

Kostnad per klick-budgivning (CPC)
Grunderna i budgivning