Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoeken sluiten
Google-apps
Hoofdmenu

Over campagneconcepten en -experimenten

Met concepten en experimenten kunt u wijzigingen aanbrengen en testen in uw campagnes in het Zoeknetwerk en het Display Netwerk. Gebruik concepten als u meerdere wijzigingen in een campagne wilt voorbereiden. Pas de wijzigingen vervolgens toe op de oorspronkelijke campagne of gebruik het concept om een experiment te maken. Met experimenten kunt u uw resultaten meten zodat u inzicht krijgt in de impact van uw wijzigingen voordat u deze toepast op een campagne.

In dit artikel wordt beschreven hoe campagneconcepten en -experimenten werken, zodat u kunt beslissen of deze passen in uw algemene advertentiestrategie.

Voorbeeld

Anthony houdt zich bezig met de advertentie-activiteiten van een middelgroot kledingbedrijf. Zijn baas stelt voor dat hij een nieuwe strategie probeert voor hun zoekadvertenties en hij wil graag dat Anthony hem de voorgestelde wijzigingen laat zien voordat deze worden doorgevoerd. Anthony maakt een concept van een bestaande campagne in het AdWords-account van zijn bedrijf. Met het concept kan hij wijzigingen doorvoeren op campagneniveau voordat ze worden toegepast op een campagne. Nadat Anthony de wijzigingen in het concept heeft aangebracht, laat hij ze aan zijn baas zien, die de wijzigingen vervolgens goedkeurt. Hierna past hij de wijzigingen toe op de oorspronkelijke campagne.

Het volgende kwartaal besluiten Anthony en zijn baas dat ze de biedingen voor hun campagne willen wijzigen, maar ze willen zeker weten dat deze wijzigingen de prestaties verbeteren. Anthony maakt een nieuw concept met de wijzigingen in de biedingen en voert een maand lang een experiment uit met deze wijzigingen naast de oorspronkelijke campagne. Na het meten van de resultaten van het experiment aan het einde van de maand constateert Anthony dat zijn biedingswijzigingen positieve resultaten hebben behaald. Hij past zijn experiment dus toe op de oorspronkelijke campagne.

Hoe campagneconcepten werken

Met concepten kunt u meerdere wijzigingen in een campagne voorbereiden zonder dat dit van invloed is op de bijbehorende prestaties. Bij het maken van een concept gebruikt u precies dezelfde instellingen als voor uw campagne. Op basis hiervan kunt u uw concept updaten, net als bij een normale campagne. U kunt op elk moment terugkeren naar uw concept en aanvullende wijzigingen aanbrengen of het concept in zijn geheel verwijderen.

Nadat u de wijzigingen heeft aangebracht in het concept, kunt u dit concept toepassen op de oorspronkelijke campagne of een experiment maken om te testen hoe uw wijzigingen presteren ten opzichte van de oorspronkelijke campagne.

Sommige functies en rapporten zijn niet beschikbaar voor experimenten. Dit betreft onder meer de volgende functies en rapporten:

 • Tabblad Dimensies
 • Rapport Advertentieplanning
 • Categorie en zoektermen
 • Inzicht in de veiling
 • Rapport Plaatsingen voor het Display Netwerk
 • Geplande e-mailrapporten
 • Biedingsbereiken
 • Advertentieaanpassers die gebruikmaken van Doelcampagne of Doeladvertentiegroep
 • AdWords Campagne Experimenten
 • Zoekwoorddiagnose
 • Bepaalde automatische biedstrategieën:
  • Zoekpaginalocatie targeten
  • Overtreffingspercentage
  • Doelrendement op advertentie-uitgaven (ROAS)

Hoe campagne-experimenten werken

Nadat u een concept heeft voltooid, kunt u, in plaats van de wijzigingen toe te passen op uw oorspronkelijke campagne, het concept ook converteren naar een experiment. Bij het instellen van uw experiment kunt u aangeven hoe lang u het experiment wilt laten duren en hoeveel van het verkeer (en het budget) van uw oorspronkelijke campagne u aan het experiment wilt toewijzen.

Wanneer een potentiële klant op Google of op een website van een zoekpartner een zoekopdracht uitvoert of een pagina weergeeft uit het Display Netwerk, maken we willekeurig uw oorspronkelijke campagne of uw experiment actief voor de veiling, afhankelijk van de manier waarop u het verkeer heeft verdeeld tussen uw campagne en uw experiment.

Tijdens de uitvoering van uw experiment kunt u de prestaties ervan bijhouden en vergelijken met de oorspronkelijke campagne of de datums van uw experiment wijzigen om dit eerder te beëindigen. Als uw experiment beter presteert dan uw oorspronkelijke campagne, kunt u het experiment toepassen op de oorspronkelijke campagne. U kunt uw experiment ook converteren naar een nieuwe campagne met dezelfde datums en hetzelfde budget als uw oorspronkelijke campagne en uw oorspronkelijke campagne onderbreken. Houd er rekening mee dat hoewel u meerdere concepten kunt hebben voor een bepaalde campagne, slechts één van deze concepten per keer als experiment kan worden uitgevoerd.

Functies die niet worden ondersteund door experimenten

Experimenten ondersteunen over het algemeen dezelfde functies als campagnes, maar er zijn enkele uitzonderingen:

 • AdWords Campagne Experimenten
 • Advertentieaanpassers die gebruikmaken van Doelcampagne of Doeladvertentiegroep
 • Bepaalde automatische biedstrategieën:
  • Zoekpaginalocatie targeten
  • Overtreffingspercentage
  • Doelrendement op advertentie-uitgaven (ROAS)
Was dit artikel nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?
Inloggen bij AdWords

Profiteer van accountspecifieke hulp en tips door in te loggen met het e-mailadres dat aan uw AdWords-account is gekoppeld, of lees hoe u aan de slag gaat met AdWords.