Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính

Vị trí quảng cáo

Thứ tự mà quảng cáo của bạn xuất hiện trên trang có liên quan đến các quảng cáo khác. Vị trí quảng cáo là "1" có nghĩa là quảng cáo của bạn là quảng cáo đầu tiên trên trang.

  • Vị trí quảng cáo được xác định bởi công thức có tên là Xếp hạng quảng cáo cấp cho quảng cáo của bạn một điểm số dựa trên giá thầu, chất lượng của quảng cáo và trang đích và tác động dự kiến của các tiện ích mở rộng và các định dạng quảng cáo khác. Vì vậy, ngay cả khi đối thủ cạnh tranh của bạn đặt giá thầu cao hơn bạn, bạn vẫn có thể giành được vị trí cao hơn -- với mức giá thấp hơn -- với từ khóa và quảng cáo có liên quan cao.
  • Xếp hạng quảng cáo được tính toán lại mỗi khi quảng cáo của bạn đủ điều kiện để xuất hiện, vì vậy, vị trí quảng cáo có thể lên xuống mỗi lần tùy thuộc vào đối thủ cạnh tranh của bạn tại thời điểm đó.
  • Quảng cáo có thể xuất hiện ở đầu hoặc cuối trang kết quả tìm kiếm.

Tìm hiểu thêm về xếp hạng quảng cáo và vị trí quảng cáo

Xem video về Xếp hạng quảng cáo và vị trí quảng cáo

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Đăng nhập vào AdWords

Nhận trợ giúp và mẹo cho tài khoản cụ thể bằng cách đăng nhập bằng địa chỉ email tài khoản AdWords của bạn hoặc tìm hiểu cách bắt đầu với AdWords.