Søk
Slett søket
Lukk søket
Google-apper
Hovedmeny

Om mål-CPA-budgivning

Mål-CPA er AdWords Smart Bidding-strategi der bud blir angitt for at du skal få så mange konverteringer som mulig til målkostnaden din per kjøp (CPA). Budstrategien er basert på avansert maskinlæring som brukes for å optimalisere budene dine. I tillegg inneholder den muligheter for budgivning under auksjonen, slik at budene dine skreddersys for hver enkelt auksjon. Mål-CPA er tilgjengelig som standardstrategi for én enkelt kampanje, eller som en porteføljestrategi for flere kampanjer og annonsegrupper. I denne artikkelen finner du informasjon om hvordan mål-CPA-budgivning fungerer og hvilke innstillinger som er tilgjengelige.

Før du begynner

Hvis du ikke vet hvilken automatisk budstrategi som passer best for deg ennå, kan du begynne med å lese artikkelen Om automatisk budgivning.

Før du kan konfigurere en budstrategi av typen mål-CPA, må du konfigurere konverteringssporing.

For å sikre best mulige resultater og sørge for at algoritmene for maskinlæring får en tilstrekkelig mengde data til å foreta velinformerte beslutninger om budgivning, anbefaler vi at du har minst 30 konverteringer de siste 30 dagene. Det er også en fordel at annonsegruppen eller kampanjen har fått et lignende antall gjennomsnittlige konverteringer i minst noen dager.

Slik fungerer det

Logginformasjon for kampanjen din, samt en evaluering av de kontekstuelle signalene på auksjonstidspunktet, brukes av mål-CPA-budgivningen for å finne det optimale CPC-budet for annonsen automatisk hver gang den er kvalifisert for visning. Disse budene angis i AdWords-systemet for å oppnå en gjennomsnittlig CPA som er lik målet ditt, for alle annonsegruppene og kampanjene som bruker denne strategien.

Noen konverteringer kan koste mer enn målet ditt, og andre kan koste mindre. Jevnt over blir det gjort forsøk på sikre at kostnadene per konvertering samsvarer med mål-CPA-en du angir. Disse endringene i CPA forekommer fordi den faktiske CPA-en avhenger av faktorer utenfor Googles kontroll, for eksempel endringer på nettstedet ditt eller i annonsene dine, eller økt konkurranse i annonseauksjoner. Den faktiske konverteringsfrekvensen din kan også være lavere eller høyere enn den anslåtte konverteringsfrekvensen.

Hvis du for eksempel angir en mål-CPA på 100 kroner, justerer AdWords CPC-budene automatisk slik at du gjennomsnittlig oppnår så mange konverteringer på 100 kroner som mulig. For at du skal oppnå enda bedre resultater i hver annonseauksjon, justeres budene dine ved hjelp av sanntidssignaler som enhet, nettleser, sted, tid på døgnet, remarketinglister og andre faktorer.

Innstillinger

Mål-CPA

Dette er beløpet du gjennomsnittlig vil betale for en konvertering. Antallet konverteringer du får, kan påvirkes av mål-CPA-en du angir. Hvis du for eksempel angir et mål som er for lavt, kan du gå glipp av klikk som kan føre til konverteringer, og dermed få færre konverteringer totalt.

Hvis det finnes loggførte konverteringsdata for kampanjen din, viser AdWords-systemet deg en anbefalt mål-CPA. Anbefalingen beregnes på grunnlag av de faktiske CPA-resultatene dine i løpet av de siste ukene. Vi utelukker resultater fra de siste dagene for å ta høyde for konverteringer som det kanskje tar lenger enn én dag å fullføre etter at brukeren har klikket på annonsen. Du kan velge å bruke denne anbefalte verdien for mål-CPA, eller du kan angi din egen verdi.

Tips: Velg hvilke konverteringer du skal by på

Med denne innstillingen for konverteringssporing kan du tilpasse hvordan du byr på konverteringer:

  • Med Inkluder i «Konverteringer»-innstillingen kan du velge om du skal ta med individuelle konverteringshandlinger i «Konverteringer»-rapporteringskolonnen. Dataene i denne kolonnen brukes i budstrategier som for eksempel mål-CPA, mål-ROAS og ECPC, slik at optimaliseringen i budstrategien din bare omfatter konverteringene du har valgt å inkludere. Finn ut mer
  • Med Ta med konverteringer via flere enheter-innstillingen kan du inkludere konverteringer via flere enheter i «Konverteringer»-kolonnen og konverteringsbaserte budstrategier. Finn ut mer

Budgrenser

Vi anbefaler ikke å bruke budgrenser for budstrategien for mål-CPA, ettersom dette kan hindre den automatiske optimaliseringen av budene dine i AdWords. Dette kan også resultere i at AdWords-budene dine ikke justeres til beløpet som kreves for å oppnå mål-CPA-en. Hvis du velger å angi budgrenser, gjelder disse bare for auksjoner for Søkenettverket. Budgrenser er bare tilgjengelige for budstrategier for mål-CPA for porteføljer, ikke for standardbudstrategier for mål-CPA.

  • Øvre budgrense: Det høyeste maks. CPC-budet du ønsker at skal angis for søkeord, annonsegrupper eller kampanjer som bruker mål-CPA-budgivning.
  • Nedre budgrense: Det laveste maks. CPC-budet du ønsker at skal angis for kampanjer eller annonsegrupper som bruker strategien din for mål-CPA. Vær oppmerksom på at budgivningsalgoritmen i AdWords kan angi et maks. CPC-bud som er lavere enn den nedre budgrensen din, vanligvis på grunn av smart prissetting. Det innebærer at budgrensen du angir her, ikke er det absolutt laveste budet som kan angis.

Budjusteringer for enheter

Hvis du bruker budjusteringer for enheter i forbindelse med mål-CPA, kan du prioritere konverteringene etter enhet. Du kan angi justeringer for datamaskiner, nettbrett og mobiltelefoner.

Til forskjell fra budjusteringer for manuell CPC er det verdien av CPA-målet ditt som endres når du bruker budjusteringer for mål-CPA – ikke selve budene. For å oppnå best mulig resultat bør du fjerne budjusteringene for manuell CPC når du bytter til mål-CPA.

Hvis mål-CPA-verdien din er 100 kroner, og du angir en budjustering på +40 % for mobil, økes mål-CPA-verdien til 140 kroner for mobilenheter. Du kan forhindre at annonsene dine vises på mobilenheter ved å angi en budjustering for mobil på -100 %.

Effektiv mål-CPA

Den effektive mål-CPA-verdien din er den gjennomsnittlige CPA-verdien som budstrategien din er optimalisert for. Denne verdien omfatter gjennomsnittsverdien for budjusteringene for enheter, mål-CPA-ene for annonsegrupper og eventuelle endringer du har gjort i mål-CPA-en din over tid. På grunn av disse variablene kan den effektive mål-CPA-verdien avvike fra mål-CPA-verdien du selv angir.

Ved hjelp av effektiv mål-CPA kan du måle CPA-verdiene som budstrategien din var målrettet mot i bestemte tidsperioder. Ved å endre datoperioden kan du se den faktiske optimaliseringen for strategien din i løpet av den aktuelle perioden. Husk at du ikke har en effektiv mål-CPA for tidsperioder uten trafikk.

Du finner den nevnte verdien i budstrategirapporten ved siden av «Kostn./konv.», som gjenspeiler den faktiske CPA-verdien som ble oppnådd med denne strategien. Effektiv mål-CPA er tilgjengelig både for standard budstrategier og budstrategier for porteføljer.

Var denne artikkelen nyttig?
Hvordan kan vi forbedre den?
Logg på AdWords

Få hjelp og tips som er skreddersydd for kontoen din, ved å logge på med e-postadressen for AdWords-kontoen din, eller finn ut hvordan du kan komme i gang med AdWords.