Om mål-CPA-budgivning

Mål-CPA er AdWords Smart Bidding-strategi der bud blir angitt for at du skal få så mange konverteringer som mulig til målkostnaden din per kjøp (CPA). Denne budstrategien er basert på avansert maskinlæring slik at budene dine optimaliseres automatisk. I tillegg inneholder den muligheter for budgivning under auksjonen, slik at budene dine skreddersys for hver enkelt auksjon. Mål-CPA er tilgjengelig som standardstrategi for enkeltkampanjer eller porteføljestrategi for flere kampanjer. I denne artikkelen finner du informasjon om hvordan mål-CPA-budgivning fungerer og hvilke innstillinger som er tilgjengelige.

Før du begynner

Hvis du er usikker på hvilken automatisk budstrategi som passer best for deg, bør du først lese artikkelen Om automatisk budgivning.

Før du kan konfigurere en budstrategi av typen mål-CPA, må du konfigurere konverteringssporing.

Slik fungerer det

Logginformasjon for kampanjen din, samt en evaluering av de kontekstuelle signalene på auksjonstidspunktet, brukes av mål-CPA-budgivningen for å finne det optimale CPC-budet for annonsen automatisk hver gang den er kvalifisert for visning. Disse budene angis i AdWords-systemet for å oppnå en gjennomsnittlig CPA som er lik målet ditt, for alle kampanjene som bruker denne strategien.

Noen konverteringer kan koste mer enn målet ditt, og andre kan koste mindre. Jevnt over blir det gjort forsøk på sikre at kostnadene per konvertering samsvarer med mål-CPA-en du angir. Disse endringene i CPA forekommer fordi den faktiske CPA-en avhenger av faktorer utenfor Googles kontroll, for eksempel endringer på nettstedet ditt eller i annonsene dine, eller økt konkurranse i annonseauksjoner. Den faktiske konverteringsfrekvensen din kan også være lavere eller høyere enn den anslåtte konverteringsfrekvensen.

Hvis du for eksempel angir en mål-CPA på 100 kroner, justerer AdWords CPC-budene automatisk slik at du gjennomsnittlig oppnår så mange konverteringer på 100 kroner som mulig. For at du skal oppnå enda bedre resultater i hver annonseauksjon, justeres budene dine ved hjelp av sanntidssignaler som for eksempel enhet, nettleser, sted, tid på døgnet og remarketinglister.

Innstillinger

Mål-CPA

Dette er beløpet du gjennomsnittlig vil betale for en konvertering. Antallet konverteringer du får, kan påvirkes av mål-CPA-en du angir. Hvis du for eksempel angir et mål som er for lavt, kan du gå glipp av klikk som kan føre til konverteringer, og dermed få færre konverteringer totalt.

Hvis det finnes historiske konverteringsdata for kampanjen din, viser AdWords-systemet deg en anbefalt mål-CPA. Anbefalingen beregnes på grunnlag av de faktiske CPA-resultatene dine i løpet av de siste ukene. Når du oppretter en ny kampanje, får du anbefalt en mål-CPA i AdWords basert på historiske konverteringsdata i kontoen din.

Når vi beregner anbefalt mål-CPA, utelukker vi resultatene fra de siste dagene for å ta hensyn til konverteringer som inntreffer flere dager etter at brukeren har klikket på annonsen. Du kan velge å bruke den anbefalte verdien for mål-CPA eller angi en annen verdi.

Tips: Velg hvilke konverteringer du skal by på

Med følgende innstillinger for konverteringssporing kan du tilpasse hvordan du byr på konverteringer:

  • Med innstillingen Ta med i Konverteringer-kolonnen kan du avgjøre om du vil ta med individuelle konverteringshandlinger i «Konverteringer»- og «Konverteringsverdi»-rapporteringskolonnen din. Dataene i disse kolonnen blir brukt i budstrategier, for eksempel mål-CPA, mål-ROAS og ECPC. Dermed blir budstrategien din bare optimalisert på bakgrunn av konverteringene du har valgt å ta med. Finn ut mer
  • Med innstillingen Ta med konverteringer via flere enheter i Displaynettverket får du data om konverteringer via flere enheter i kampanjer i Displaynettverket. Disse dataene kan se i Konverteringer-kolonnen din og bruke i de konverteringsbaserte budstrategiene dine. Konverteringer via flere enheter i Shopping- og søkekampanjer blir tatt med som standard. Finn ut mer

Budgrenser

Vi anbefaler ikke å bruke budgrenser for budstrategien for mål-CPA, ettersom dette kan hindre den automatiske optimaliseringen av budene dine i AdWords. Dette kan også resultere i at AdWords-budene dine ikke justeres til beløpet som kreves for å oppnå mål-CPA-en. Hvis du velger å angi budgrenser, gjelder disse bare for auksjoner for Søkenettverket. Budgrenser er bare tilgjengelige for budstrategier med mål-CPA for porteføljer, ikke for standard budstrategier med mål-CPA.

  • Øvre budgrense: Dette er det høyeste maks. CPC-budet du ønsker at skal angis for søkeord, annonsegrupper eller kampanjer som bruker mål-CPA-budgivning.
  • Nedre budgrense: Dette er det laveste maks. CPC-budet du ønsker at skal angis for kampanjer eller annonsegrupper der du bruker strategien for mål-CPA. Vær oppmerksom på at budgivningsalgoritmen i AdWords kan angi et maks. CPC-bud som er lavere enn den nedre budgrensen din, vanligvis på grunn av smart prissetting. Det innebærer at budgrensen du angir her, ikke er det absolutt laveste budet som kan angis.

Budjusteringer for enheter

Hvis du bruker budjusteringer for enheter i forbindelse med mål-CPA, kan du prioritere konverteringer etter enhet. Du kan angi justeringer for datamaskiner, nettbrett og mobiltelefoner.

Til forskjell fra budjusteringer for manuell CPC er det verdien av CPA-målet ditt som endres når du bruker budjusteringer for mål-CPA – ikke selve budene. For å oppnå best mulig resultat bør du fjerne budjusteringene for manuell CPC når du bytter til mål-CPA.

Hvis mål-CPA-verdien din er 100 kroner, og du angir en budjustering på +40 % for mobil, økes mål-CPA-verdien til 140 kroner for mobilenheter. Hvis du vil forhindre at annonsene dine vises på mobilenheter, kan du angi en justering av bud for mobil på -100 %.

Gjennomsnittlig mål-CPA

Den gjennomsnittlige mål-CPA-verdien din er den kostnadsvektede gjennomsnittlige CPA-verdien budstrategien din er optimalisert for. Denne verdien omfatter gjennomsnittsverdien av budjusteringene dine for enheter, mål-CPA-verdiene dine for annonsegrupper og eventuelle endringer du har gjort i mål-CPA-verdien din over tid. På grunn av disse variablene kan det hende at den gjennomsnittlige mål-CPA-verdien din ikke samsvarer med mål-CPA-verdien du har angitt.

Med denne beregningen kan du måle CPA-verdien som budstrategien din var målrettet mot i bestemte tidsperioder. Hvis du endrer datoperioden, kan du se hva strategien din faktisk optimaliserte for i den aktuelle perioden. Vær oppmerksom på at du ikke kan se gjennomsnittlige mål-CPA-verdier for tidsperioder der du ikke fikk trafikk.

Du kan finne denne beregningen i budstrategirapporten din, ved siden av «Faktisk CPA», som representerer CPA-verdien du faktisk klarte å oppnå med denne strategien. Gjennomsnittlig mål-CPA er tilgjengelig både for standard budstrategier og budstrategier for porteføljer.

Betal for konverteringer

Du kan velge å betale for konverteringer i stedet for klikk på smarte kampanjer for Displaynettverket der du bruker mål-CPA-budgivning. Når du skal konfigurere kampanjen din, går du til «Budgivning»-delen. Se etter overskriften kalt «Betal for», og velg «Konverteringer» på rullegardinmenyen. Finn ut mer om hvordan du betaler for konverteringer.

Var denne artikkelen nyttig?
Hvordan kan vi forbedre den?