Søk
Slett søket
Lukk søket
Google Apper
Hovedmenyen

Om mål-CPA-budgivning

Mål-CPA er en automatisk budstrategi der bud blir angitt for at du skal få så mange konverteringer som mulig til målkostnaden din per kjøp (CPA). Mål-CPA er tilgjengelig som standardstrategi eller som porteføljestrategi. I denne artikkelen finner du informasjon om hvordan mål-CPA-budgivning fungerer og hvilke innstillinger som er tilgjengelige.

Før du begynner

Hvis du ikke vet hvilken automatisk budstrategi som passer best for deg ennå, kan du først lese om automatiske budstrategier.

Før du kan konfigurere en budstrategi for mål-CPA, må kampanjen din vanligvis oppfylle følgende krav:

  • Du sporer allerede konverteringsdata i AdWords-kontoen din. Det kan du gjøre enten ved å konfigurere konverteringssporing eller konverteringssporing via flere kontoer (MCC-kontoer), eller du kan importere mål- og transaksjonsdataene dine fra Google Analytics.

Slik fungerer det

Logginformasjon for kampanjen din brukes av mål-CPA-budgivningen for å finne det optimale CPC-budet for annonsen automatisk hver gang den er kvalifisert for visning. Disse budene angis i AdWords-systemet for å oppnå en gjennomsnittlig CPA som er lik målet ditt, for alle annonsegruppene og kampanjene som bruker denne strategien.

Noen konverteringer kan koste mer enn målet ditt, og andre kan koste mindre. Jevnt over blir det gjort forsøk på sikre at kostnadene per konvertering samsvarer med mål-CPA-en du angir. Disse endringene i CPA forekommer fordi den faktiske CPA-en avhenger av faktorer utenfor Googles kontroll, for eksempel endringer på nettstedet ditt eller i annonsene dine eller økt konkurranse i annonseauksjoner. Den faktiske konverteringsfrekvensen din kan også være lavere eller høyere enn den anslåtte konverteringsfrekvensen. 

Hvis du for eksempel angir en mål-CPA på 100 kroner, justeres CPC-budene automatisk slik at du gjennomsnittlig oppnår så mange konverteringer på 100 kroner som mulig. For at du skal oppnå enda bedre resultater, omfatter denne budstrategien sanntidsinformasjon om for eksempel enhet, nettleser, sted og tid på dagen, slik at budene justeres i hver annonseauksjon. Budene justeres også automatisk på bakgrunn av om brukeren er i en av remarketinglistene dine eller ikke.

Vær oppmerksom på følgende

Ettersom mål-CPA bidrar til at budene dine blir optimalisert på bakgrunn av oppdaterte data, benyttes ikke de eksisterende budjusteringene dine. Det er ett unntak: Du kan fortsatt angi –100 % som budjustering for mobil. Du trenger ikke å fjerne budjusteringene – de blir bare ikke brukt.

Innstillinger

Mål-CPA

Dette er beløpet du gjennomsnittlig vil betale for en konvertering. Antallet konverteringer du får, kan påvirkes av mål-CPA-en du angir. Hvis du for eksempel angir et mål som er for lavt, kan du gå glipp av klikk som kan føre til konverteringer, og dermed få færre konverteringer totalt.

Hvis det finnes loggførte konverteringsdata for kampanjen din, viser AdWords-systemet deg en anbefalt mål-CPA. Anbefalingen beregnes på grunnlag av de faktiske CPA-resultatene dine i løpet av de siste ukene. Vi utelukker resultater fra de siste dagene for å ta høyde for konverteringer som det kanskje tar lenger enn én dag å fullføre etter at brukeren har klikket på annonsen. Du kan velge å bruke denne anbefalte verdien for mål-CPA, eller du kan angi din egen verdi.

Budgrenser

Vi anbefaler ikke å bruke budgrenser for budstrategien for mål-CPA, ettersom dette kan hindre den automatiske optimaliseringen av budene dine i AdWords. Dette kan også resultere i at AdWords-budene dine ikke justeres til beløpet som kreves for å oppnå mål-CPA-en. Hvis du velger å angi budgrenser, gjelder disse bare for auksjoner for Søkenettverket. Budgrenser er bare tilgjengelige for budstrategier for mål-CPA for porteføljer, ikke for standardbudstrategier for mål-CPA.

  • Øvre budgrense: Det høyeste maks. CPC-budet du ønsker at skal angis for søkeord, annonsegrupper eller kampanjer som bruker mål-CPA-budgivning.
  • Nedre budgrense: Det laveste maks. CPC-budet du ønsker at skal angis for kampanjer eller annonsegrupper som bruker strategien din for mål-CPA. Vær oppmerksom på at budgivningsalgoritmen i AdWords kan angi et maks. CPC-bud som er lavere enn den nedre budgrensen din, vanligvis på grunn av smart prissetting. Det innebærer at budgrensen du angir her, ikke er det absolutt laveste budet som kan angis.

Budgivning for konverteringer kontra klikk med konvertering

Du kan angi om mål-CPA-en skal ha fokus på konverteringer eller klikk med konvertering ved å velge et konverterende bud. Hvis du ikke velger noe, ligger fokuset for mål-CPA-en på konverteringer. Finn ut mer om innstillingen for konverterende bud og hvordan du kan endre den.

Tips: Velg hvilke konverteringer du skal by på

Med denne innstillingen for konverteringssporing kan du tilpasse hvordan du byr på konverteringer:

  • Med Inkluder i «Konverteringer»-innstillingen kan du velge om du skal ta med individuelle konverteringshandlinger i «Konverteringer»-rapporteringskolonnen. Dataene i denne kolonnen brukes i budstrategier som for eksempel mål-CPA, mål-ROAS og ECPC, slik at optimaliseringen i budstrategien din bare omfatter konverteringene du har valgt å inkludere. Finn ut mer
  • Med Ta med konverteringer via flere enheter-innstillingen kan du inkludere konverteringer via flere enheter i «Konverteringer»-kolonnen og konverteringsbaserte budstrategier. Finn ut mer

Var denne artikkelen nyttig?
Logg på AdWords

Få hjelp og tips som er skreddersydd for kontoen din, ved å logge på med e-postadressen for AdWords-kontoen din, eller finn ut hvordan du kan komme i gang med AdWords.